SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
__________________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р.
Про погодження проекту постанови Кабінету
Міністрів України
Міністерства, інші заінтересовані
органи
(за списком)
Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект
постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових
виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2023 році”.
Просимо погодити зазначений проект акта в одноденний строк.
Додаток: 1. Проект постанови на 9 арк.
2. Пояснювальна записка на 14 арк.
3. Порівняльна таблиця на 1 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Канюченко Н. П.,
067-971-55-50
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¬
¡
®
¡
®
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
Список розсилки
1. Міністерство фінансів України
2. Міністерство економіки України
3. Міністерство цифрової трансформації України
4. Пенсійний фонд України
5. Міністерство оборони України
6. Міністерство внутрішніх справ України
7. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
8. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Секретаріату Кабінету Міністрів України
9. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
10. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні
11. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному
рівні
12. Громадська спілка „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна
Асамблея людей з інвалідністю України”
13. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¶
¡
¤
¡
¤
¡
°
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2023 р. №
Київ
Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів
щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих
верств населення у 2023 році
Кабінет Міністрів України на виконання пункту 8 „Прикінцеві
положення” Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”
постановляє:
1. Установити, що з 1 березня 2023 року перерахунок пенсій згідно з
Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої
статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20
лютого 2019 р. № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році”
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться із
застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який
враховується для обчислення пенсії (далі – коефіцієнт збільшення),
у розмірі 1,20.
2. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, призначених
відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
(без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії,
доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до
пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством)
з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію
пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш
вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України,
2022 р., № 18, ст. 968) військовослужбовцям, особам, які мають право на
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¬
¡
®
¡
¤
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
2
пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової
служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р.
включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1
цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї
постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.
Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього пункту,
встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 „Про
додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник
України, 2021 р., № 57, ст. 3525).
Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї
постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії,
призначеної до 31 грудня 2022 р. відповідно до Закону України „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб”, та перерахунку пенсії відповідно до Закону України „Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”,
крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення
відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію
за цим Законом.
Підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час
подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63
Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”.
3. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, передбачені
абзацами другим і третім статті 22 Закону України „Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї
постанови.
4. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсії по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської
катастрофи, передбачені частиною третьою статті 54 Закону України „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи”, з урахуванням розміру підвищення пенсій
відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення
рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022
році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), підвищуються на
коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови з
урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї постанови.
5. Установити, що з 1 липня 2023 р. розміри пенсій, призначені
відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в
органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата
України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність” (без урахування
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¶
¡
®
¡
¤
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
3
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до
пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством)
і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р. включно, підвищуються на
коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з
урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї постанови, у межах
максимального розміру пенсії, визначеного законом.
Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї
постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії,
призначеної до 31 грудня 2022 р. відповідно до Законів України „Про
державну службу”, „Про службу в органах місцевого
самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову
і науково-технічну діяльність”.
6. Установити з 1 березня 2023 р. до пенсій, призначених відповідно до
Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
(далі – Закон) за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2022 р. включно,
які не підвищуються з 1 березня 2023 р. згідно з Порядком проведення
перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України
„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124
„Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник
України, 2019 р., № 19, ст. 663), щомісячну доплату до пенсії в розмірі
100 гривень, яка виплачується додатково до щомісячних доплат до пенсії,
встановлених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2021 р. № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту
пенсіонерів у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679)
та пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р.
№ 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня
соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), в межах максимального
розміру пенсії, визначеного законом. Зазначені щомісячні доплати
враховуються під час наступних перерахунків пенсії у зв’язку із
збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7. Установити, що з 1 березня 2023 року:
особам у віці від 65 років і більше, які не працюють (не провадять
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування),
страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше
ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¶
¡
¤
¡
®
¡
©
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
4
до Закону, та у яких розмір пенсії, обчисленої відповідно до статті
27 Закону, абзацу першого частини першої, а також частини другої статті
28 Закону не досягає 3 120 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі,
що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших
перерахунків пенсії;
особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких
становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років
у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких
розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною), не досягає 3 120 гривень, встановлюється доплата до пенсії в
сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час
подальших перерахунків пенсії;
особам у віці від 70 до 80 років (крім осіб, передбачених у абзаці
другому цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж
35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію,
призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у
разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших
доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, таким особам надається
доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсії;
особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених у абзаці
другому цього пункту) страховий стаж яких становить не менше ніж 35
років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію,
призначену відповідно до Закону, а також особам з інвалідністю І групи
незалежно від віку та тривалості страхового стажу, які отримують пенсію,
призначену відповідно до Закону, в яких щомісячний розмір пенсійних
виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до
пенсій, установлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною), не досягає 2 760 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії
в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час
подальших перерахунків пенсій;
іншим особам, які отримують пенсію, не працюють (не провадять
діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою для нарахування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¶
¡
¤
¡
¤
¡
ª
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
5
в яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації,
щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та
щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 „Деякі
питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України,
2008 р., № 25, ст. 785), не досягає 2 520 гривень, надається щомісячна
доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсій.
Якщо в осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, страховий
стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок,
доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного
страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці четвертому
цього пункту (3 000 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати за
наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше
ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути
меншим, ніж 3 000 гривень.
Особам, зазначеним в абзацах другому та шостому цього пункту, які
отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та працюють /
провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацами другим та
шостим цього пункту, встановлюється з дати, наступної за датою звільнення
з роботи / припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу.
8. Установити, що:
з 1 березня 2023 року у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат
(з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених
законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає
в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи - 14 071 гривень, II групи –
11 654 гривень, III групи – 8 355 гривні, в учасників бойових дій та
постраждалих учасників Революції Гідності – 4 874 гривні, таким особам з
інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постраждалим
учасникам Революції Гідності надається щомісячна доплата до пенсії в сумі,
що не вистачає до зазначених розмірів;
щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацом другим цього
пункту, особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників
бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у
період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше,
виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок
війни I групи.
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¬
¡
¤
¡
¤
¡
µ
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
6
9. Установити з 1 березня 2023 р. особам, у яких щомісячний розмір
пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат
до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка
враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, щомісячну компенсаційну
виплату в розмірі до:
570 гривні, – яким виповнилося 80 років і більше,
456 гривень, – яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку,
300 гривень, – яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70, 75 і 80
років після 1 березня 2023 р., встановлюється і виплачується з дати
досягнення ними відповідного віку.
10. Установити, що з 1 березня 2023 р. перерахування щомісячних
страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та
особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого,
передбачене частиною другою статті 31 Закону України „Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, проводиться на
коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови,
у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, визначеного
частиною першою статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”. Розмір збільшення в результаті
перерахування щомісячних страхових виплат, передбачених цим пунктом,
не може перевищувати 1 500 гривень.
11. Установити, що:
якщо розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії,
передбаченого пунктами 1–9 цієї постанови, не досягає
100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що
не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших
перерахунків пенсії;
розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії передбаченого
пунктами 1–9 цієї постанови не може перевищувати
1 500 гривень.
12. Установити, що з 1 квітня 2023 року без додаткового звернення
особи проводиться перерахунок пенсії, передбачений абзацом п’ятим
частини четвертої статті 42 Закону.
Перерахунок пенсій, передбачений абзацом першим цього пункту
проводиться після надходження до Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¬
¡
¤
¡
®
¡
¶
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
7
нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за 1 квартал 2023 року.
13. Установити, що фінансування виплат, передбачених пунктами 6–9
цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
14. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій і
щомісячних страхових виплат, передбачений пунктами 1–10 цієї постанови,
за матеріалами справ.
15. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 грудня 2019 р. № 987 „Деякі питання оплати послуг,
пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог”
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274; 2021 р., № 29, ст. 1623,
№ 76, ст. 4780) слова і цифри „З 1 жовтня 2022 р. тариф на оплату послуг,
пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що
передбачені абзацами другим – четвертим пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963 „Про додатковий соціальний
захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” замінити
словами і цифрами „З 1 березня 2023 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних
із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені
абзацом четвертим пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України
від __ _________ 2023 р. № ___ „Про індексацію пенсійних і страхових
виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2023 році”.
16. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
17. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2023 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¬
¡
®
¡
¤
¡
·
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2023 р. №
ПЕРЕЛІК,
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 „Про
встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з
інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник
України, 2010 р., № 57, ст. 1968).
2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р.
№ 1381 „Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств
населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 151 „Про
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня
2010 р. № 656” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 704).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 723 „Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. №
656” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2931).
5. Пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р.
№ 445 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
(Офіційний вісник України, 2018 р., № 48, ст. 1675).
6. Пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р.
№ 543 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1880).
7. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р.
№ 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної
підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 29, ст. 1050).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р.
№ 849 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб
у 2021 році та в подальшому” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2472).
9. Пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 124 і від 16 вересня 2020 р. № 849, затверджених
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¬
¡
®
¡
¥
¡
¤
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
2
постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127”
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679).
10. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р.
№ 713 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний
вісник України, 2021 р., № 57, ст. 3525).
11. Пункти 1 і 2, підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 вересня 2021 р. № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих
категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (Офіційний вісник України, 2021 р.,
№ 76, ст. 4780).
12. Абзаци другий і третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення
рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968).
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¶
¡
®
¡
¥
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств
населення у 2023 році”
1. Мета
Метою прийняття акта є забезпечення проведення з 1 березня 2023 року
індексації пенсій шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески,
який враховувався для обчислення пенсії, розмірів пенсій, у тому числі
військовослужбовцям, державним службовцям. Також пропонується
підвищення розмірів матеріального забезпечення найбільш вразливих верств
населення з числа пенсіонерів, яким здійснювалися доплати до мінімальних
розмірів відповідно до програм, запроваджених у попередніх роках.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Пунктом 8 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про
затвердження Державного бюджету України на 2023 рік” установлено, зокрема,
що у 2023 році частина друга статті 42 Закону застосовується у порядку, на
умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.
Згідно з частиною другою статті 42 Закону України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) для
забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше
призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для
обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який
застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що
відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та
50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в
якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що
передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Показник зростання споживчих цін у 2022 році становив 26,60 відсотків.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за 2019–2021 роки
становив 10 846,37 грн, за 2020–2022 роки – 12 294,44 гривень.
Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три
календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення,
порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є
попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме
13,35 відсотка.
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¶
¡
¤
¡
¯
¡
¦
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
2
Таким чином, показник зростання заробітної плати, із застосуванням
якого здійснюватиметься перерахунок пенсій, відповідно, становитиме
20 відсотків ((26,60 % + 13,35 %) /2).
За рішеннями Уряду у 2019–2022 роках запроваджено низку програм щодо
призначення доплати до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, зокрема
пенсіонерам, які одержують пенсії, призначені відповідно до Закону, за
наявності тривалого страхового стажу (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для
чоловіків), особам з інвалідністю І групи, пенсіонерам, розмір підвищення пенсії
яких після проведення індексації не досягає 100 гривень.
З урахуванням того, що в умовах дії воєнного стану видатки в першу чергу
спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів
правового режиму воєнного стану, проект акта розроблено насамперед для
забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найбільш вразливим
категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій.
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта пропонується з 1 березня 2023 р. збільшити на коефіцієнт 1,20:
показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку
пенсій, призначених відповідно до Закону;
пенсії, призначені відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом та членам їх
сімей;
пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання
внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статі 54
Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
пенсії, призначені відповідно до Законів України „Про державну
службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус
народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”;
щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті
потерпілого, передбачені статтею 31 Закону України від „Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Пропонується визначити рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020–
2022 роках, у розмірі 100 гривень.
Розмір збільшення не може перевищувати 1 500 грн
(з урахуванням першочергового спрямування видатків на національну безпеку і
оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану).
Крім того, пропонується з 1 березня 2023 р. мінімальну пенсійну виплату,
встановлену станом на 1 березня 2022 р., особам, з числа одержувачів мінімальної
пенсійної виплати у розмірі від 2 100 грн (пенсіонери з малим страховим стажем),
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¶
¡
¤
¡
¥
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
3
2 300 грн (пенсіонери у віці до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/
чоловіків), 2 600 грн (непрацюючі пенсіонери у віці від 65 до 70 років зі стажем 30 /
35 відповідно у жінок/ чоловіків, 40 % від мінімальної заробітної плати станом на
01.03.2022), 3 000 грн (пенсіонери у віці понад 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно
у жінок/ чоловіків) підвищити зазначеним категоріям відповідно до 2 520 грн,
2 760 грн, 3 000 грн та 3 120 гривень.
Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж
становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата
до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового
стажу, виходячи з розміру 3 120 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за
наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж
20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути
меншим, ніж 3 120 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим,
ніж 3 000 гривень.
Також проектом акта пропонується:
здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим
пенсіонерам;
забезпечити перерахунок пенсій у зв’язку з індексацією за матеріалами справ;
доручити Міністерству соціальної політики України та Міністерству фінансів
України передбачити виділення додаткових коштів для забезпечення перерахунків,
передбачених цією постановою;
визначити фіксовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю
внаслідок війни та учасникам бойових дій, які з наступного року пропонується
щорічно індексувати;
визнати такими, що втратили чинність, деяких постанови Кабінету
Міністрів України.
4. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються законами України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 „Питання
проведення індексації пенсій у 2019 році”, від 16.09.2020 № 849 „Деякі питання
підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та
в подальшому”, від 22.02.2021 № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту
пенсіонерів у 2021 році”, від 15.09.2021 № 963 „Про додатковий соціальний
захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”, від 16.02.2022
№ 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального
захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів Державного бюджету
України, які передбачені в Законі України „Про Державний бюджет України на
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
®
¡
¬
¡
¤
¡
¥
¡
²
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
4
2023 рік”, та з урахуванням прогнозного збільшення надходжень
єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від підвищеного грошового забезпечення військовослужбовцям та
деяким іншим особам силових структур.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації
України, Міністерством оборони України, Пенсійним фондом України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством
юстиції України та визначення необхідності проведення антикорупційної
експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні.
Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Громадською спілкою
„Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна асамблея людей з
інвалідністю України”.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як
державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує
погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування,
Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом Національної
ради з питань розвитку науки і технологій.
7. Оцінка відповідності
Проект акта не стосується Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини.
У проекті акта відсутні положення, що містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією,
дискримінаційні положення.
8. Прогноз результатів
Реалізація акта дасть змогу забезпечити проведення перерахунку пенсій
відповідно до частини другої статті 42 Закону, а також підвищити рівень
матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення.
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на
заінтересовану сторону
Пояснення очікуваного
впливу
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¬
¡
¤
¡
¯
¡
³
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
5
Пенсіонери
(одержувачі страхових
пенсій,
військовослужбовці,
державні службовці)
Позитивний Забезпечення підвищення
розміру пенсії шляхом
проведення її індексації
Пенсіонери, які
одержують доплати для
забезпечення виплат у
розмірі мінімальних
пенсійних виплат, в
залежності від віку та
наявного страхового
стажу
Позитивний Забезпечення підвищення
мінімальної пенсійної
виплати
Працюючі пенсіонери,
які відпрацювали
24не менше 24 місяців
Позитивний Забезпечення перерахунку
пенсій працюючим
пенсіонерам без звернення
особи
Міністр соціальної
політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ _________2023 р.
$`1@BC0|
Q
SYTRr¢
¤
¡
¬
¡
®
¡
¥
¡
´
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
2043/0/2-23/54 від 20.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 20.02.2023 19:06:59
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових
заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 „Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з
виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог”
1. Установити такі тарифи на оплату послуг, пов’язаних
з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог
населенню в готівковій формі (крім виплат, зазначених
в абзаці четвертому цього пункту):
у місті – 1,3 відсотка суми відповідної виплати;
у селі, селищі міського типу – 2,65 відсотка суми
відповідної виплати.
З 1 жовтня 2022 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних
із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що
передбачені абзацами другим–четвертим пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963
„Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб
у 2022 році та в подальшому” та проводяться одночасно з
виплатою пенсії, застосовується в розмірі 0,1 відсотка суми
виплат, передбачених зазначеною постановою.
…
1. Установити такі тарифи на оплату послуг,
пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових
допомог населенню в готівковій формі (крім виплат,
зазначених в абзаці четвертому цього пункту):
у місті – 1,3 відсотка суми відповідної виплати;
у селі, селищі міського типу – 2,65 відсотка суми
відповідної виплати.
З 1 березня 2023 р. тариф на оплату послуг,
пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій
формі виплат, що передбачені абзацом четвертим
пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України
від __ _________ 2023 р. № ___ „Про індексацію
пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів
щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш
вразливих верств населення у 2023 році” та проводяться
одночасно з виплатою пенсії, застосовується в розмірі 0,1
відсотка суми виплат, передбачених зазначеною
постановою.
…
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ _________2023 р.

More Related Content

Similar to 1.pdf

Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetPravotv
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Pravotv
 
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів УкраїниПро публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів УкраїниPravotv
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рікPravotv
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)tsnua
 
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівPravotv
 
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"tsnua
 
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"tsnua
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Дарницька Книгиня
 

Similar to 1.pdf (20)

Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhet
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
 
2504
25042504
2504
 
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів УкраїниПро публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 
2021
20212021
2021
 
Doc 505527
Doc 505527Doc 505527
Doc 505527
 
Doc 505527
Doc 505527Doc 505527
Doc 505527
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
 
Doc 525565
Doc 525565Doc 525565
Doc 525565
 
Doc 508414
Doc 508414Doc 508414
Doc 508414
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
1
11
1
 
6017d29f7b055226024477
6017d29f7b0552260244776017d29f7b055226024477
6017d29f7b055226024477
 
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
 
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік"
 
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Законопроект "Про державний бюджет України на 2019 рік"
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
160.pdf
160.pdf160.pdf
160.pdf
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

1.pdf

 • 1. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 __________________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України Міністерства, інші заінтересовані органи (за списком) Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”. Просимо погодити зазначений проект акта в одноденний строк. Додаток: 1. Проект постанови на 9 арк. 2. Пояснювальна записка на 14 арк. 3. Порівняльна таблиця на 1 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Канюченко Н. П., 067-971-55-50 $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¬ ¡ ® ¡ ® ¡ ¥
 • 2. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 Список розсилки 1. Міністерство фінансів України 2. Міністерство економіки України 3. Міністерство цифрової трансформації України 4. Пенсійний фонд України 5. Міністерство оборони України 6. Міністерство внутрішніх справ України 7. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю 8. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України 9. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 10. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні 11. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 12. Громадська спілка „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна Асамблея людей з інвалідністю України” 13. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¶ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ °
 • 3. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2023 р. № Київ Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році Кабінет Міністрів України на виконання пункту 8 „Прикінцеві положення” Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” постановляє: 1. Установити, що з 1 березня 2023 року перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (далі – коефіцієнт збільшення), у розмірі 1,20. 2. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968) військовослужбовцям, особам, які мають право на $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¬ ¡ ® ¡ ¤ ¡ §
 • 4. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 2 пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього пункту, встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 57, ст. 3525). Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2022 р. відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та перерахунку пенсії відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. 3. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, передбачені абзацами другим і третім статті 22 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови. 4. Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови з урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї постанови. 5. Установити, що з 1 липня 2023 р. розміри пенсій, призначені відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність” (без урахування $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¶ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¨
 • 5. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 3 надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 11 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2022 р. відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”. 6. Установити з 1 березня 2023 р. до пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2022 р. включно, які не підвищуються з 1 березня 2023 р. згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100 гривень, яка виплачується додатково до щомісячних доплат до пенсії, встановлених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679) та пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Зазначені щомісячні доплати враховуються під час наступних перерахунків пенсії у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 7. Установити, що з 1 березня 2023 року: особам у віці від 65 років і більше, які не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¶ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ©
 • 6. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 4 до Закону, та у яких розмір пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, абзацу першого частини першої, а також частини другої статті 28 Закону не досягає 3 120 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 120 гривень, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам у віці від 70 до 80 років (крім осіб, передбачених у абзаці другому цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених у абзаці другому цього пункту) страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, а також особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, в яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 760 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій; іншим особам, які отримують пенсію, не працюють (не провадять діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¶ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ª
 • 7. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 5 в яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785), не досягає 2 520 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій. Якщо в осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту (3 000 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 000 гривень. Особам, зазначеним в абзацах другому та шостому цього пункту, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та працюють / провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацами другим та шостим цього пункту, встановлюється з дати, наступної за датою звільнення з роботи / припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу. 8. Установити, що: з 1 березня 2023 року у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи - 14 071 гривень, II групи – 11 654 гривень, III групи – 8 355 гривні, в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 4 874 гривні, таким особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів; щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацом другим цього пункту, особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¬ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ µ
 • 8. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 6 9. Установити з 1 березня 2023 р. особам, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до: 570 гривні, – яким виповнилося 80 років і більше, 456 гривень, – яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, 300 гривень, – яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку. Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70, 75 і 80 років після 1 березня 2023 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення ними відповідного віку. 10. Установити, що з 1 березня 2023 р. перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачене частиною другою статті 31 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, проводиться на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, визначеного частиною першою статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат, передбачених цим пунктом, не може перевищувати 1 500 гривень. 11. Установити, що: якщо розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1–9 цієї постанови, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії передбаченого пунктами 1–9 цієї постанови не може перевищувати 1 500 гривень. 12. Установити, що з 1 квітня 2023 року без додаткового звернення особи проводиться перерахунок пенсії, передбачений абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону. Перерахунок пенсій, передбачений абзацом першим цього пункту проводиться після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¬ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¶
 • 9. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 7 нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2023 року. 13. Установити, що фінансування виплат, передбачених пунктами 6–9 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 14. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат, передбачений пунктами 1–10 цієї постанови, за матеріалами справ. 15. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 „Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274; 2021 р., № 29, ст. 1623, № 76, ст. 4780) слова і цифри „З 1 жовтня 2022 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені абзацами другим – четвертим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” замінити словами і цифрами „З 1 березня 2023 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені абзацом четвертим пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від __ _________ 2023 р. № ___ „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”. 16. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 17. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2023 року. Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¬ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ·
 • 10. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2023 р. № ПЕРЕЛІК, постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 „Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст. 1968). 2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1381 „Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 2, ст. 51). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 151 „Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 21, ст. 704). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 723 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 656” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2931). 5. Пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 445 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 48, ст. 1675). 6. Пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 543 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1880). 7. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1050). 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 849 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 77, ст. 2472). 9. Пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 і від 16 вересня 2020 р. № 849, затверджених $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¬ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¤
 • 11. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 2 постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679). 10. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 57, ст. 3525). 11. Пункти 1 і 2, підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4780). 12. Абзаци другий і третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968). $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¶ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¥
 • 12. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” 1. Мета Метою прийняття акта є забезпечення проведення з 1 березня 2023 року індексації пенсій шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховувався для обчислення пенсії, розмірів пенсій, у тому числі військовослужбовцям, державним службовцям. Також пропонується підвищення розмірів матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення з числа пенсіонерів, яким здійснювалися доплати до мінімальних розмірів відповідно до програм, запроваджених у попередніх роках. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Пунктом 8 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про затвердження Державного бюджету України на 2023 рік” установлено, зокрема, що у 2023 році частина друга статті 42 Закону застосовується у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України. Згідно з частиною другою статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення. Показник зростання споживчих цін у 2022 році становив 26,60 відсотків. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за 2019–2021 роки становив 10 846,37 грн, за 2020–2022 роки – 12 294,44 гривень. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме 13,35 відсотка. $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¶ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ¦
 • 13. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 2 Таким чином, показник зростання заробітної плати, із застосуванням якого здійснюватиметься перерахунок пенсій, відповідно, становитиме 20 відсотків ((26,60 % + 13,35 %) /2). За рішеннями Уряду у 2019–2022 роках запроваджено низку програм щодо призначення доплати до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, зокрема пенсіонерам, які одержують пенсії, призначені відповідно до Закону, за наявності тривалого страхового стажу (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), особам з інвалідністю І групи, пенсіонерам, розмір підвищення пенсії яких після проведення індексації не досягає 100 гривень. З урахуванням того, що в умовах дії воєнного стану видатки в першу чергу спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, проект акта розроблено насамперед для забезпечення у 2023 році збільшення мінімальних виплат найбільш вразливим категоріям пенсіонерів, а також проведення індексації пенсій. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта пропонується з 1 березня 2023 р. збільшити на коефіцієнт 1,20: показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону; пенсії, призначені відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом та членам їх сімей; пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статі 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; пенсії, призначені відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”; щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачені статтею 31 Закону України від „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Пропонується визначити рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020– 2022 роках, у розмірі 100 гривень. Розмір збільшення не може перевищувати 1 500 грн (з урахуванням першочергового спрямування видатків на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану). Крім того, пропонується з 1 березня 2023 р. мінімальну пенсійну виплату, встановлену станом на 1 березня 2022 р., особам, з числа одержувачів мінімальної пенсійної виплати у розмірі від 2 100 грн (пенсіонери з малим страховим стажем), $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¶ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ §
 • 14. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 3 2 300 грн (пенсіонери у віці до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків), 2 600 грн (непрацюючі пенсіонери у віці від 65 до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків, 40 % від мінімальної заробітної плати станом на 01.03.2022), 3 000 грн (пенсіонери у віці понад 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків) підвищити зазначеним категоріям відповідно до 2 520 грн, 2 760 грн, 3 000 грн та 3 120 гривень. Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 120 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 120 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 000 гривень. Також проектом акта пропонується: здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам; забезпечити перерахунок пенсій у зв’язку з індексацією за матеріалами справ; доручити Міністерству соціальної політики України та Міністерству фінансів України передбачити виділення додаткових коштів для забезпечення перерахунків, передбачених цією постановою; визначити фіксовані мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які з наступного року пропонується щорічно індексувати; визнати такими, що втратили чинність, деяких постанови Кабінету Міністрів України. 4. Правові аспекти Правовідносини у цій сфері регулюються законами України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році”, від 16.09.2020 № 849 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому”, від 22.02.2021 № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”, від 15.09.2021 № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”, від 16.02.2022 № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів Державного бюджету України, які передбачені в Законі України „Про Державний бюджет України на $`1@BC0| Q SYTRr¢ ® ¡ ¬ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ²
 • 15. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 4 2023 рік”, та з урахуванням прогнозного збільшення надходжень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від підвищеного грошового забезпечення військовослужбовцям та деяким іншим особам силових структур. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством оборони України, Пенсійним фондом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Громадською спілкою „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна асамблея людей з інвалідністю України”. Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування, Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 7. Оцінка відповідності Проект акта не стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини. У проекті акта відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, дискримінаційні положення. 8. Прогноз результатів Реалізація акта дасть змогу забезпечити проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону, а також підвищити рівень матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення. Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¬ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ³
 • 16. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 5 Пенсіонери (одержувачі страхових пенсій, військовослужбовці, державні службовці) Позитивний Забезпечення підвищення розміру пенсії шляхом проведення її індексації Пенсіонери, які одержують доплати для забезпечення виплат у розмірі мінімальних пенсійних виплат, в залежності від віку та наявного страхового стажу Позитивний Забезпечення підвищення мінімальної пенсійної виплати Працюючі пенсіонери, які відпрацювали 24не менше 24 місяців Позитивний Забезпечення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам без звернення особи Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ _________2023 р. $`1@BC0| Q SYTRr¢ ¤ ¡ ¬ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ´
 • 17. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 2043/0/2-23/54 від 20.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 20.02.2023 19:06:59 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 „Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” 1. Установити такі тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі (крім виплат, зазначених в абзаці четвертому цього пункту): у місті – 1,3 відсотка суми відповідної виплати; у селі, селищі міського типу – 2,65 відсотка суми відповідної виплати. З 1 жовтня 2022 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені абзацами другим–четвертим пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому” та проводяться одночасно з виплатою пенсії, застосовується в розмірі 0,1 відсотка суми виплат, передбачених зазначеною постановою. … 1. Установити такі тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі (крім виплат, зазначених в абзаці четвертому цього пункту): у місті – 1,3 відсотка суми відповідної виплати; у селі, селищі міського типу – 2,65 відсотка суми відповідної виплати. З 1 березня 2023 р. тариф на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою у готівковій формі виплат, що передбачені абзацом четвертим пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від __ _________ 2023 р. № ___ „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” та проводяться одночасно з виплатою пенсії, застосовується в розмірі 0,1 відсотка суми виплат, передбачених зазначеною постановою. … Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ _________2023 р.