SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
__________________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р.
Про погодження проекту постанови
Кабінету Міністрів України
Міністерства, інші заінтересовані
органи
(за списком)
Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект
постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових
виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2024 році”.
Просимо погодити зазначений проект акта в одноденний строк.
Додаток: 1. Проект постанови на 8 арк.
2. Пояснювальна записка на 5 арк.
3. Порівняльна таблиця на 3 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Канюченко Н. П.,
289-50-86
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
¨
¡
¤
¡
®
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
Список розсилки
1. Міністерство фінансів України
2. Міністерство економіки України
3. Міністерство цифрової трансформації України
4. Пенсійний фонд України
5. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
7. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні
8. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному
рівні
9. Всеукраїнська спілка громадських організацій „Конфедерація громадських
організацій інвалідів України”
10. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
¨
¡
®
¡
®
¡
¦
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
ПРОЕКТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2024 р. №
Київ
Про індексацію пенсійних і страхових виплат та
додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального
захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році
Відповідно до пункту 6 розділу „Прикінцеві положення” Закону України
„Про Державний бюджет України на 2024 рік” Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити, що з 1 березня 2024 р. перерахунок пенсій згідно з Порядком
проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону
України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р.
№ 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник
України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться із застосуванням коефіцієнта
збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (далі –
коефіцієнт збільшення), у розмірі 1,079.
2. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій, призначених
відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (без урахування надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної
доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до
пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру збільшення пенсій
відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р.
№ 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального
захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник
України, 2022 р., № 18, ст. 968) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
¤
¡
¤
¡
±
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
2
України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових
виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України,
2023 р., № 26, ст. 476) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію
за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам
їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2023 р. включно, підвищуються
на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з
урахуванням положень, передбачених пунктом 9 цієї постанови, у межах
максимального розміру пенсії, визначеного законом.
Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього пункту,
встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 „Про
додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник
України, 2021 р., № 57, ст. 3525).
Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї
постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної
до 31 грудня 2023 р. відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та перерахунку
пенсії відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім перерахунків у
зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за зазначеним Законом.
Підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час
подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63 Закону
України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”.
3. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій, передбачені абзацами
другим і третім частини першої статті 22 Закону України „Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, з
урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію
пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня
соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”
(Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476), підвищуються на коефіцієнт
збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови.
4. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій по інвалідності, що
настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської
катастрофи, передбачені частиною третьою статті 54 Закону України „Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”, з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого
2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня
соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
¨
¡
®
¡
¤
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
3
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), пункту 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і
страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального
захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник
України, 2023 р., № 26, ст. 1476) підвищуються на коефіцієнт збільшення,
установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених
пунктом 9 цієї постанови.
5. Установити, що з 1 липня 2024 р. розміри пенсій, призначених відповідно
до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого
самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і
науково-технічну діяльність” (без урахування надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної
допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту
5 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про
індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у
2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476) і строк
призначення яких до 31 грудня 2023 р. включно, підвищуються на коефіцієнт
збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень,
передбачених пунктом 9 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії,
визначеного законом.
Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї
постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної
до 31 грудня 2023 р. відповідно до Законів України „Про державну службу”,
„Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного
депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”.
6. Установити з 1 березня 2024 р. до пенсій, призначених відповідно до
Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
(далі – Закон) за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2023 р. включно, які не
підвищуються з 1 березня 2024 р. згідно з Порядком проведення перерахунку
пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 „Питання
проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р.,
№ 19, ст. 663), щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100 гривень, яка
виплачується додатково до щомісячних доплат до пенсії, встановлених пунктом
2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127 „Про
додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” (Офіційний
вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679), пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
®
¡
¤
¡
©
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
4
2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968) та пунктом 6
постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про
індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у
2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476), в межах
максимального розміру пенсії, визначеного законом. Зазначені щомісячні
доплати враховуються під час наступних перерахунків пенсії у зв’язку із
збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7. Установити, що з 1 березня 2024 року:
особам у віці від 65 років і більше, які не працюють (не провадять діяльність,
пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування), страховий стаж яких
становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які
отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та у яких розмір пенсії,
обчисленої відповідно до статті 27 Закону, абзацу першого частини першої,
частини другої статті 28 Закону не досягає 3 370 гривень, встановлюється
щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсії;
особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить
не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, які отримують
пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною), не досягає 3 370 гривень, встановлюється щомісячна
доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується
під час подальших перерахунків пенсії;
особам у віці від 70 до 80 років (крім осіб, передбачених в абзаці другому
цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків
і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно
до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених
законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає
3 240 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до
зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;
особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в абзаці
другому цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у
чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
¤
¡
®
¡
ª
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
5
відповідно до Закону, а також особам з інвалідністю І групи незалежно від віку
та тривалості страхового стажу, які отримують пенсію, призначену відповідно
до Закону, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації,
щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством (крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 980 гривень, надається
щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсій;
іншим особам, які отримують пенсію, не працюють (не провадять
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та у яких
щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) та щомісячної державної адресної допомоги,
встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня
2008 р. № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний
вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785), не досягає 2 720 гривень, надається
щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка
враховується під час подальших перерахунків пенсій.
Якщо в осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, страховий стаж
становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок,
щомісячна доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до
наявного страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці
четвертому цього пункту (3 240 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати
за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж
20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж
3 240 гривні.
Особам, зазначеним в абзацах другому і шостому цього пункту, які
отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та працюють/ провадять
діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щомісячна
доплата до пенсії, передбачена абзацами другим і шостим цього пункту,
встановлюється з дати, наступної за датою звільнення з роботи/припинення
діяльності, пов’язаної з отриманням доходу.
8. Установити, що з 1 березня 2024 р. перерахування щомісячних страхових
виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право
на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачене частиною другою
статті 31 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”, проводиться на коефіцієнт збільшення показника середньої
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
²
¡
¤
¡
¤
¡
«
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
6
відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, у розмірі 1,079, у межах максимального розміру щомісячної
страхової виплати, визначеного частиною першою статті 36 Закону України
„Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Розмір збільшення
в результаті перерахування щомісячних страхових виплат, передбачених цим
пунктом, не може перевищувати 1 577 гривень.
Потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, які проходили строкову військову службу, військову службу за
призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період або військову службу за контрактом, у тому числі
шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час
дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного
звільнення, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті
потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, яким встановлено розмір страхової виплати з урахуванням
середньої заробітної плати, що розрахована без виключення періоду, протягом
якого працівник проходив строкову військову службу і за ним не зберігався
роботодавцем середній заробіток за такий період, як поважної причини,
визначеної пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (Офіційний вісник України,
2001 р., № 40, ст. 1802) (далі - поважна причина):
установити новий розмір щомісячної страхової виплати з дати виникнення
права на страхові виплати, здійснивши розрахунок середньої заробітної плати
для визначення розміру щомісячної страхової виплати з урахуванням
виключення періоду, протягом якого працівник проходив військову службу і за
ним не зберігався роботодавцем середній заробіток за такий період, як поважної
причини;
провести доплату до суми нового розміру щомісячної страхової виплати за
період з дня виникнення права на страхову виплату до місяця проведення
перерахунку;
провести перерахунок сум щомісячних страхових виплат з 1 березня 2024 року
з урахуванням нового розміру щомісячної страхової виплати.
9. Установити, що:
у разі коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії,
передбаченого пунктами 1–7 цієї постанови, не досягає 100 гривень,
встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до
зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії;
розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого
пунктами 1–7 цієї постанови, не може перевищувати 1577 гривень.
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
¨
¡
¤
¡
¤
¡
¶
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
7
10. Установити, що з 1 квітня 2024 р. без додаткового звернення особи
проводиться перерахунок пенсії, передбачений абзацом п’ятим частини
четвертої статті 42 Закону.
Перерахунок пенсій, передбачений абзацом першим цього пункту,
проводиться після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
1 квартал 2024 року.
11. Установити, що фінансування виплат, передбачених
пунктами 6–7 та абзацом другим пункту 9 цієї постанови, здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету.
12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2020 р.
№ 674 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осібˮ (Офіційний
вісник України, 2020 р., № 64, ст. 2080, № 89, ст. 2881; 2021 р., № 82, ст. 5254;
2022 р. № 41, ст. 2226):
в абзаці першому слова і цифри „не досягає 7 800 гривень” замінити словами
і цифрами „не досягає 8 420 гривні”;
в абзаці четвертому слова і цифри „не вистачає 6 100 гривень” замінити
словами і цифрами „не досягає 6 585 гривні”.
13. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України згідно з переліком, що додається.
14. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій і
щомісячних страхових виплат, передбачений пунктами 1–9 цієї постанови, за
матеріалами справ.
15. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
¨
¡
¤
¡
®
¡
·
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2024 р. №
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2003 р. № 544 „Про
підвищення розмірів трудових пенсійˮ (Офіційний вісник України, 2003 р., № 16,
ст. 709).
2. Пункт 6 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.
№ 268 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 598).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215
„Про підвищення рівня пенсійного забезпеченняˮ (Офіційний вісник України,
2004 р., № 38, ст. 2491).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2004 р. № 1415
„Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня
2004 р. № 1215” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 43, ст. 2827)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 „Деякі
питання реалізації Закону України „Про Державний бюджет України на
2010 рікˮ (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185).
6. Пункт 40 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р.
№ 1109 „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84,
стор. 85, стаття 3078)
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 886 „Про
комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні
відчуження в 1986-1990 рокахˮ (Офіційний вісник України, 2012 р., № 73,
ст. 2940).
8. Пункт 3 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р.
№ 56 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 16, ст. 412).
9. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2023 р. № 168 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня
соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”
(Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476).
___________________
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
¤
¡
¥
¡
®
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо
підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств
населення у 2024 році”
1. Мета
Метою прийняття акта є забезпечення проведення з 1 березня 2024 року
індексації пенсій і страхових виплат шляхом підвищення на коефіцієнт
збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, який враховувався для обчислення пенсії, розмірів
пенсій, у тому числі військовослужбовцям, державним службовцям. Також
пропонується підвищення розмірів матеріального забезпечення найбільш
вразливих верств населення з числа пенсіонерів, яким здійснювалися доплати до
мінімальних розмірів відповідно до програм, запроваджених у попередніх роках.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Пунктом 6 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про
затвердження Державного бюджету України на 2024 рік” установлено, зокрема,
що у 2024 році частина друга статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” (далі – Закон) застосовується у порядку, на
умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.
Згідно з частиною другою статті 42 Закону для забезпечення індексації
пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом
збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який
застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що
відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та
50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в
якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що
передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Показник зростання споживчих цін у 2023 році становив 5,1 відсотка.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за 2020–2022 роки
становив 12 236,71 грн, за 2021–2023 роки – 13 548,21 гривень.
Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три
календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення,
порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є
попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме
10,72 відсотків.
Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9 відсотків
((5,1% + 10,72 %) /2).
За рішеннями Уряду у 2019–2023 роках запроваджено низку програм щодо
призначення доплати до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, зокрема
пенсіонерам, які одержують пенсії, призначені відповідно до Закону, за
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
¨
¡
®
¡
¥
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
2
наявності тривалого страхового стажу (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для
чоловіків), особам з інвалідністю І групи, пенсіонерам, розмір підвищення пенсії
яких після проведення індексації не досягає 100 гривень.
З урахуванням того, що в умовах дії воєнного стану видатки в першу чергу
спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів
правового режиму воєнного стану, проект акта розроблено насамперед для
забезпечення у 2024 році проведення індексації пенсій.
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта пропонується з 1 березня 2024 р. збільшити на коефіцієнт 1,079:
показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку
пенсій, призначених відповідно до Закону;
пенсії, призначені відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом та членам їх
сімей;
пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання
внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статі 54
Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи”;
щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті
потерпілого, передбачені статтею 31 Закону України від „Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Пропонується з 1 липня 2024 р. збільшити на коефіцієнт 1,079 пенсії,
призначені відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу
в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата
України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”.
Пропонується визначити рівень підвищення для пенсій, призначених у 2021–
2023 роках, у розмірі 100 гривень.
Розмір збільшення не може перевищувати 1 577 грн (розмір збільшення, який
застосовувався у 2023 році, 1 500 грн, збільшений на показник зростання
споживчих цін у 2023 році (5,1 відсотка).
Крім того, пропонується з 1 березня 2024 р. мінімальну пенсійну виплату,
встановлену станом на 1 березня 2023 р., особам, з числа одержувачів мінімальної
пенсійної виплати у розмірі від 2 520 грн (пенсіонери з малим страховим стажем),
2 760 грн (пенсіонери у віці до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/
чоловіків), 3 120 грн (непрацюючі пенсіонери у віці від 65 до 70 років зі стажем 30 /
35 відповідно у жінок/ чоловіків, пенсіонери у віці понад 80 років зі стажем 20 / 25
відповідно у жінок/ чоловіків, 40 % від мінімальної заробітної плати станом на
01.03.2023), 3 000 грн (пенсіонери у віці понад 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно
у жінок/ чоловіків) підвищити зазначеним категоріям відповідно до 2 720 грн,
2 980 грн, 3 370 грн та 3 240 гривень.
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
®
¡
¥
¡
¦
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
3
Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж
становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата
до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового
стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за
наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж
20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути
меншим, ніж 3 370 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим,
ніж 3 240 гривень.
Також проектом акта пропонується:
здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим
пенсіонерам;
забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з
індексацією за матеріалами справ.
Крім того, у процесі підготовки проекту акта було визначено низку постанов
Кабінету Міністрів України, які втратили свою актуальність. Томупропонується такі
постанови Кабінету Міністрів України скасувати. Скасування цих постанов не
матиме наслідки на пенсійні права громадян.
4. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються законами України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 „Питання
проведення індексації пенсій у 2019 році”, від 16.09.2020 № 849 „Деякі питання
підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та
в подальшому”, від 22.02.2021 № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту
пенсіонерів у 2021 році”, від 15.09.2021 № 963 „Про додатковий соціальний
захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”, від 16.02.2022
№ 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального
захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”, від 24 лютого 2023 р.
№ 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів
щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств
населення у 2023 році”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів Державного бюджету
України, які передбачені в Законі України „Про Державний бюджет України на
2024 рік”.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації
України, Пенсійним фондом України, Уповноваженим Верховної Ради України
з прав людини.
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
²
¡
¤
¡
¯
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
4
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством
юстиції України та визначення необхідності проведення антикорупційної
експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким
органом сторони роботодавців на національному рівні.
Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Всеукраїнською спілкою
громадських організацій „Конфедерація громадських організацій інвалідів
України”.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як
державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує
погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування,
Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом Національної
ради з питань розвитку науки і технологій.
7. Оцінка відповідності
Проект акта не стосується Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини.
У проекті акта відсутні положення, що містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією,
дискримінаційні положення.
8. Прогноз результатів
Реалізація акта дасть змогу забезпечити проведення перерахунку пенсій
відповідно до частини другої статті 42 Закону, а також підвищити рівень
матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення.
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на
заінтересовану сторону
Пояснення очікуваного
впливу
Пенсіонери
(одержувачі страхових
пенсій,
військовослужбовці,
державні службовці)
Позитивний Забезпечення підвищення
розміру пенсії шляхом
проведення її індексації
Пенсіонери, які
одержують доплати для
забезпечення виплат у
розмірі мінімальних
пенсійних виплат, в
Позитивний Забезпечення підвищення
мінімальної пенсійної
виплати
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¯
¡
²
¡
¤
¡
¥
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
5
залежності від віку та
наявного страхового
стажу
Працюючі пенсіонери,
які відпрацювали
не менше 24 місяців
Позитивний Забезпечення перерахунку
пенсій працюючим
пенсіонерам без звернення
особи
Міністр соціальної
політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ _________2024 р.
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту
найбільш вразливих верств населення у 2024 році”
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Постанова Кабінету Міністрів України „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осібˮ
від 3 серпня 2020 р. № 674
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 серпня 2020 р., якщо розмір пенсії
в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених
законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) у членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії
або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, під час безпосередньої участі
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 серпня 2020 р., якщо розмір
пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок,
підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової
допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій,
установлених законодавством, крім пенсій за особливі
заслуги перед Україною) у членів сім’ї осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії
або захворювання, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, під час
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
¨
¡
¤
¡
¯
¡
´
$`1@BD0|
Q
TVYSy¢
¥
¡
¨
¡
¤
¡
¯
¡
´
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
2
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, у
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в
районах та у період здійснення зазначених заходів, або
смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини, а також у
членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні
заходів, необхідних для забезпечення оборони України,
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України та
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаних із
безпосередньою участю в зазначених заходах, не досягає
7 800 гривень, а також якщо розмір державної соціальної
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, цільової
грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до
допомоги, установлених законодавством) у дитини, якій
відповідно до пунктів 3-5 статті 101 Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника
чи Захисниці України, не досягає зазначеного розміру, таким
особам встановлюється адресна допомога до пенсії та
державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до
цього розміру.
…
безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення,
перебуваючи безпосередньо в районах та у період
здійснення зазначених заходів, або смерть яких пов’язана
із захистом Батьківщини, а також у членів сім’ї осіб, які
брали безпосередню участь у здійсненні заходів,
необхідних для забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, каліцтва, контузії або захворювання,
пов’язаних із безпосередньою участю в зазначених
заходах, не досягає 8 420 гривень, а також якщо розмір
державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю (з урахуванням
надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум
індексації та інших доплат до допомоги, установлених
законодавством) у дитини, якій відповідно до пунктів 3-5
статті 101 Закону України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” надано статус члена сім’ї
загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, не
досягає зазначеного розміру, таким особам
встановлюється адресна допомога до пенсії та державної
соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до цього
розміру.
…
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
3833/0/2-24/54 від 19.02.2024
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 19.02.2024 10:13:15
3
Якщо зазначені пенсія або державна соціальна
допомога призначені на двох і більше членів сім’ї (крім
непрацездатних батьків, дружини (чоловіка), адресна
допомога встановлюється в сумі, що не вистачає до 6100
гривень, на кожного члена сім’ї осіб, зазначених в абзаці
першому цього пункту.
Якщо зазначені пенсія або державна соціальна
допомога призначені на двох і більше членів сім’ї (крім
непрацездатних батьків, дружини (чоловіка), адресна
допомога встановлюється в сумі, що не досягає 6 585
гривень, на кожного члена сім’ї осіб, зазначених в абзаці
першому цього пункту.
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ _________2024 р.

More Related Content

Similar to Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079

Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
Pravotv
 

Similar to Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079 (20)

Zakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhetZakon pro byudzhet
Zakon pro byudzhet
 
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 20...
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
Doc 511500
Doc 511500Doc 511500
Doc 511500
 
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів УкраїниПро публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 
текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15
 
11
1111
11
 
11
1111
11
 
текст
тексттекст
текст
 
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Оновлений проект законопроекту "Про державний бюджет України на 2017 рік"
 
Doc 508414
Doc 508414Doc 508414
Doc 508414
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
Держбюджет 2016
Держбюджет 2016Держбюджет 2016
Держбюджет 2016
 
Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
Асоціація розвитку суддівського самоврядування звернулась до голови ВС з прив...
 
Doc 552863
Doc 552863Doc 552863
Doc 552863
 
держбюджет
держбюджетдержбюджет
держбюджет
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік
 
2021
20212021
2021
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
160.pdf
160.pdf160.pdf
160.pdf
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079

 • 1. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 __________________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України Міністерства, інші заінтересовані органи (за списком) Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році”. Просимо погодити зазначений проект акта в одноденний строк. Додаток: 1. Проект постанови на 8 арк. 2. Пояснювальна записка на 5 арк. 3. Порівняльна таблиця на 3 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Канюченко Н. П., 289-50-86 $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ¨ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¥
 • 2. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 Список розсилки 1. Міністерство фінансів України 2. Міністерство економіки України 3. Міністерство цифрової трансформації України 4. Пенсійний фонд України 5. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю 6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 7. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні 8. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 9. Всеукраїнська спілка громадських організацій „Конфедерація громадських організацій інвалідів України” 10. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ¨ ¡ ® ¡ ® ¡ ¦
 • 3. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 ПРОЕКТ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2024 р. № Київ Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році Відповідно до пункту 6 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що з 1 березня 2024 р. перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії (далі – коефіцієнт збільшення), у розмірі 1,079. 2. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру збільшення пенсій відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ±
 • 4. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 2 України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 476) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2023 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 9 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього пункту, встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 57, ст. 3525). Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 р. відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та перерахунку пенсії відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за зазначеним Законом. Підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. 3. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій, передбачені абзацами другим і третім частини першої статті 22 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476), підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови. 4. Установити, що з 1 березня 2024 р. розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ¨ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¨
 • 5. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 3 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968), пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476) підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 9 цієї постанови. 5. Установити, що з 1 липня 2024 р. розміри пенсій, призначених відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність” (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476) і строк призначення яких до 31 грудня 2023 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 9 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2023 р. відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”. 6. Установити з 1 березня 2024 р. до пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) за зверненнями, що надійшли до 31 грудня 2023 р. включно, які не підвищуються з 1 березня 2024 р. згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100 гривень, яка виплачується додатково до щомісячних доплат до пенсії, встановлених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 679), пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ® ¡ ¤ ¡ ©
 • 6. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 4 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 18, ст. 968) та пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476), в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. Зазначені щомісячні доплати враховуються під час наступних перерахунків пенсії у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 7. Установити, що з 1 березня 2024 року: особам у віці від 65 років і більше, які не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та у яких розмір пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, абзацу першого частини першої, частини другої статті 28 Закону не досягає 3 370 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 370 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам у віці від 70 до 80 років (крім осіб, передбачених в абзаці другому цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3 240 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; особам, яким не виповнилося 70 років (крім осіб, передбачених в абзаці другому цього пункту), страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, які отримують пенсію, призначену $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ® ¡ ª
 • 7. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 5 відповідно до Закону, а також особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2 980 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій; іншим особам, які отримують пенсію, не працюють (не провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 785), не досягає 2 720 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсій. Якщо в осіб, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, щомісячна доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту (3 240 гривень). При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривні. Особам, зазначеним в абзацах другому і шостому цього пункту, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону, та працюють/ провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щомісячна доплата до пенсії, передбачена абзацами другим і шостим цього пункту, встановлюється з дати, наступної за датою звільнення з роботи/припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу. 8. Установити, що з 1 березня 2024 р. перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачене частиною другою статті 31 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, проводиться на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ «
 • 8. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 6 відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у розмірі 1,079, у межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, визначеного частиною першою статті 36 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Розмір збільшення в результаті перерахування щомісячних страхових виплат, передбачених цим пунктом, не може перевищувати 1 577 гривень. Потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які проходили строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, яким встановлено розмір страхової виплати з урахуванням середньої заробітної плати, що розрахована без виключення періоду, протягом якого працівник проходив строкову військову службу і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток за такий період, як поважної причини, визначеної пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802) (далі - поважна причина): установити новий розмір щомісячної страхової виплати з дати виникнення права на страхові виплати, здійснивши розрахунок середньої заробітної плати для визначення розміру щомісячної страхової виплати з урахуванням виключення періоду, протягом якого працівник проходив військову службу і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток за такий період, як поважної причини; провести доплату до суми нового розміру щомісячної страхової виплати за період з дня виникнення права на страхову виплату до місяця проведення перерахунку; провести перерахунок сум щомісячних страхових виплат з 1 березня 2024 року з урахуванням нового розміру щомісячної страхової виплати. 9. Установити, що: у разі коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1–7 цієї постанови, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенсії; розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченого пунктами 1–7 цієї постанови, не може перевищувати 1577 гривень. $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ¨ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ¶
 • 9. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 7 10. Установити, що з 1 квітня 2024 р. без додаткового звернення особи проводиться перерахунок пенсії, передбачений абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 Закону. Перерахунок пенсій, передбачений абзацом першим цього пункту, проводиться після надходження до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 1 квартал 2024 року. 11. Установити, що фінансування виплат, передбачених пунктами 6–7 та абзацом другим пункту 9 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2020 р. № 674 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осібˮ (Офіційний вісник України, 2020 р., № 64, ст. 2080, № 89, ст. 2881; 2021 р., № 82, ст. 5254; 2022 р. № 41, ст. 2226): в абзаці першому слова і цифри „не досягає 7 800 гривень” замінити словами і цифрами „не досягає 8 420 гривні”; в абзаці четвертому слова і цифри „не вистачає 6 100 гривень” замінити словами і цифрами „не досягає 6 585 гривні”. 13. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 14. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат, передбачений пунктами 1–9 цієї постанови, за матеріалами справ. 15. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року. Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ¨ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ·
 • 10. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2024 р. № ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2003 р. № 544 „Про підвищення розмірів трудових пенсійˮ (Офіційний вісник України, 2003 р., № 16, ст. 709). 2. Пункт 6 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 598). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 „Про підвищення рівня пенсійного забезпеченняˮ (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2004 р. № 1415 „Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 43, ст. 2827) 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 р. № 331 „Деякі питання реалізації Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рікˮ (Офіційний вісник України, 2010 р., № 33, ст. 1185). 6. Пункт 40 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, стор. 85, стаття 3078) 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 886 „Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 рокахˮ (Офіційний вісник України, 2012 р., № 73, ст. 2940). 8. Пункт 3 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 56 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 16, ст. 412). 9. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 26, ст. 1476). ___________________ $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ®
 • 11. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році” 1. Мета Метою прийняття акта є забезпечення проведення з 1 березня 2024 року індексації пенсій і страхових виплат шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховувався для обчислення пенсії, розмірів пенсій, у тому числі військовослужбовцям, державним службовцям. Також пропонується підвищення розмірів матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення з числа пенсіонерів, яким здійснювалися доплати до мінімальних розмірів відповідно до програм, запроваджених у попередніх роках. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Пунктом 6 розділу „Прикінцеві положення” Закону України „Про затвердження Державного бюджету України на 2024 рік” установлено, зокрема, що у 2024 році частина друга статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) застосовується у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України. Згідно з частиною другою статті 42 Закону для забезпечення індексації пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення. Показник зростання споживчих цін у 2023 році становив 5,1 відсотка. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за 2020–2022 роки становив 12 236,71 грн, за 2021–2023 роки – 13 548,21 гривень. Відповідно, показник зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення, становитиме 10,72 відсотків. Таким чином, показник індексації пенсій становитиме 7,9 відсотків ((5,1% + 10,72 %) /2). За рішеннями Уряду у 2019–2023 роках запроваджено низку програм щодо призначення доплати до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, зокрема пенсіонерам, які одержують пенсії, призначені відповідно до Закону, за $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ¨ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¥
 • 12. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 2 наявності тривалого страхового стажу (30 / 35 років, відповідно, для жінок і для чоловіків), особам з інвалідністю І групи, пенсіонерам, розмір підвищення пенсії яких після проведення індексації не досягає 100 гривень. З урахуванням того, що в умовах дії воєнного стану видатки в першу чергу спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, проект акта розроблено насамперед для забезпечення у 2024 році проведення індексації пенсій. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта пропонується з 1 березня 2024 р. збільшити на коефіцієнт 1,079: показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, для перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону; пенсії, призначені відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом та членам їх сімей; пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені частиною третьою статі 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, передбачені статтею 31 Закону України від „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Пропонується з 1 липня 2024 р. збільшити на коефіцієнт 1,079 пенсії, призначені відповідно до Законів України „Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус народного депутата України”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”. Пропонується визначити рівень підвищення для пенсій, призначених у 2021– 2023 роках, у розмірі 100 гривень. Розмір збільшення не може перевищувати 1 577 грн (розмір збільшення, який застосовувався у 2023 році, 1 500 грн, збільшений на показник зростання споживчих цін у 2023 році (5,1 відсотка). Крім того, пропонується з 1 березня 2024 р. мінімальну пенсійну виплату, встановлену станом на 1 березня 2023 р., особам, з числа одержувачів мінімальної пенсійної виплати у розмірі від 2 520 грн (пенсіонери з малим страховим стажем), 2 760 грн (пенсіонери у віці до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків), 3 120 грн (непрацюючі пенсіонери у віці від 65 до 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків, пенсіонери у віці понад 80 років зі стажем 20 / 25 відповідно у жінок/ чоловіків, 40 % від мінімальної заробітної плати станом на 01.03.2023), 3 000 грн (пенсіонери у віці понад 70 років зі стажем 30 / 35 відповідно у жінок/ чоловіків) підвищити зазначеним категоріям відповідно до 2 720 грн, 2 980 грн, 3 370 грн та 3 240 гривень. $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¦
 • 13. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 3 Якщо в осіб, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 3 370 грн, а в осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 240 гривень. Також проектом акта пропонується: здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам; забезпечити перерахунок пенсій і щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією за матеріалами справ. Крім того, у процесі підготовки проекту акта було визначено низку постанов Кабінету Міністрів України, які втратили свою актуальність. Томупропонується такі постанови Кабінету Міністрів України скасувати. Скасування цих постанов не матиме наслідки на пенсійні права громадян. 4. Правові аспекти Правовідносини у цій сфері регулюються законами України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 „Питання проведення індексації пенсій у 2019 році”, від 16.09.2020 № 849 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому”, від 22.02.2021 № 127 „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”, від 15.09.2021 № 963 „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”, від 16.02.2022 № 118 „Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році”, від 24 лютого 2023 р. № 168 „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році”. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація акта здійснюватиметься в межах коштів Державного бюджету України, які передбачені в Законі України „Про Державний бюджет України на 2024 рік”. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Пенсійним фондом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ §
 • 14. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 4 Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю та потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, Всеукраїнською спілкою громадських організацій „Конфедерація громадських організацій інвалідів України”. Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування, Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 7. Оцінка відповідності Проект акта не стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практиці Європейського суду з прав людини. У проекті акта відсутні положення, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, дискримінаційні положення. 8. Прогноз результатів Реалізація акта дасть змогу забезпечити проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону, а також підвищити рівень матеріального забезпечення найбільш вразливих верств населення. Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу Пенсіонери (одержувачі страхових пенсій, військовослужбовці, державні службовці) Позитивний Забезпечення підвищення розміру пенсії шляхом проведення її індексації Пенсіонери, які одержують доплати для забезпечення виплат у розмірі мінімальних пенсійних виплат, в Позитивний Забезпечення підвищення мінімальної пенсійної виплати $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¯ ¡ ² ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ¨
 • 15. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 5 залежності від віку та наявного страхового стажу Працюючі пенсіонери, які відпрацювали не менше 24 місяців Позитивний Забезпечення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам без звернення особи Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ _________2024 р.
 • 16. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році” Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Постанова Кабінету Міністрів України „Про додатковий соціальний захист окремих категорій осібˮ від 3 серпня 2020 р. № 674 Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що з 1 серпня 2020 р., якщо розмір пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) у членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що з 1 серпня 2020 р., якщо розмір пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) у членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ¨ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ´ $`1@BD0| Q TVYSy¢ ¥ ¡ ¨ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ´
 • 17. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 2 оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, або смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини, а також у членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаних із безпосередньою участю в зазначених заходах, не досягає 7 800 гривень, а також якщо розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до допомоги, установлених законодавством) у дитини, якій відповідно до пунктів 3-5 статті 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, не досягає зазначеного розміру, таким особам встановлюється адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до цього розміру. … безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, або смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини, а також у членів сім’ї осіб, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаних із безпосередньою участю в зазначених заходах, не досягає 8 420 гривень, а також якщо розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до допомоги, установлених законодавством) у дитини, якій відповідно до пунктів 3-5 статті 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, не досягає зазначеного розміру, таким особам встановлюється адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до цього розміру. …
 • 18. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 3833/0/2-24/54 від 19.02.2024 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 19.02.2024 10:13:15 3 Якщо зазначені пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини (чоловіка), адресна допомога встановлюється в сумі, що не вистачає до 6100 гривень, на кожного члена сім’ї осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту. Якщо зазначені пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини (чоловіка), адресна допомога встановлюється в сумі, що не досягає 6 585 гривень, на кожного члена сім’ї осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту. Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ _________2024 р.