SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
__________________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р.
Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект Закону
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати
пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України”.
Додаток: 1. Проект акта на 6 арк.
2. Пояснювальна записка на 4 арк.
3. Порівняльна таблиця на 12 арк.
4. Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері
європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
на 1 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Полюхович Р. В. 068 32 38 560
Міністерства, заінтересовані
органи (за списком)
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
®
¡
¥
Список розсилки
1. Міністерство юстиції України
2. Міністерство фінансів України
3. Міністерство економіки України
4. Міністерство цифрової трансформації України
5. Міністерство оборони України
6. Міністерство внутрішніх справ України
7. Служба безпеки України
8. Офіс Генерального прокурора
9. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
10. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
11. Пенсійний фонд України
12. Національне агентство України з питань державної служби
13. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок на національному рівні
14. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному
рівні
15. Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна
Асамблея людей з інвалідністю України”
16. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
¤
¡
°
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати
пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки
України
І. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) доповнити статтею 592
такого змісту:
“Стаття 592
. Призначення та виплата пенсій особам, які вчинили
кримінальне правопорушення
Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам,
які мають право на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на
загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з
дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам,
яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону,
пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”.
2. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., № 29, ст. 399; 1999 р., № 42, ст. 2077; 2015 р., № 6, ст. 40):
частину другу статті 5 після слів “пов’язаного з корупцією,” доповнити
словами і цифрами “або особам, яких було засуджено до обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
®
¡
¤
¡
§
2
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України,”;
статтю 58 викласти в такій редакції:
“Стаття 58. Виплата пенсії на час обмеження волі або позбавлення волі
В разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі особи, якій
призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата їй призначеної пенсії
здійснюється на загальних підставах, крім осіб, яких засуджено до обмеження
волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою
статті 1111
Кримінального кодексу України.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з
дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам,
яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону,
пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”.
3. Статтю 4 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35,
ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293) доповнити словами “, крім осіб, яких було
засуджено за вчинення умисного кримінального правопорушення”.
4. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49–51, ст. 376,
із наступними змінами):
частину першу статті 44 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
“Під час відбування особою покарання за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, пенсія не
призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
зазначеними статтями, пенсія призначається та обчислюється відповідно до
цього Закону.”;
частину першу статті 481
доповнити словами і цифрами “, крім осіб, яких
засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
®
¡
¤
¡
¨
3
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України”;
у статті 49:
частину першу доповнити пунктами 41
і 42
такого змісту:
“41
) у разі набуття процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого
(підсудного) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України особами, місцезнаходження яких невідоме або
які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій
території України чи за межами України та/або оголошені в розшук;
42
) на весь період відбування покарання у вигляді обмеження волі або
позбавлення волі особам, яких засуджено за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України; ”;
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
“Виплата пенсії, припиненої відповідно до пункту 42
частини першої цієї
статті, поновлюється після відбуття покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України.”;
розділ XV “Прикінцеві положення” доповнити пунктом 134
такого змісту:
“134
Особам, яким пенсії / довічне грошове утримання призначено в
порядку та на умовах, визначених законами України “Про судоустрій і статус
суддів”, “Про Конституційний Суд України”, “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про наукову і науково-
технічну діяльність”, Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус
народного депутата України”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про
дипломатичну службу”, “Про Національний банк України”, “Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про
службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про
Кабінет Міністрів України”, Митного кодексу України, Положення про
помічника-консультанта народного депутата, виплата пенсії / довічного
грошового утримання припиняється у випадках, визначених пунктами 41
– 42
частини першої статті 49 цього Закону.
Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, виплата пенсії /
довічного грошового утримання яким припинена на підставі пункту 41
частини
першої статті 49 цього Закону, поновлюється у випадках, визначених частиною
другою статті 49 цього Закону, а особам, виплата пенсії / довічного грошового
утримання яким припинена на підставі пункту 42
частини першої статті 49
цього Закону, після відбуття покарання у виді обмеження або позбавлення волі
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
®
¡
©
4
Кримінального кодексу України, пенсія призначається на загальних підставах
та обчислюється відповідно до цього Закону.”.
5. Частину дванадцяту статті 86 Закону України “Про прокуратуру”
(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 2–3, ст. 12, № 6, ст. 40)
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
“Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України,
пенсія особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом,
призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до цієї
статті особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили
обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті
1111
Кримінального кодексу України, особам, яким пенсія до відбуття
покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на
загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”.
6. Розділ XІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про
державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43, із
наступними змінами) доповнити пунктом 131
такого змісту:
“131
. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, пенсія відповідно до статті 37 Закону України
“Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.
490, із наступними змінами) не призначається. Після відбуття покарання за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними
статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом,
пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¤
¡
ª
5
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною,
компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до
надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до
статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 52, ст. 490, із наступними змінами), припиняється з дати
набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України.
Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними
статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами
цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”.”.
7. Статтю 27 Закону України “Про Конституційний Суд України”
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) доповнити частиною
п’ятою такого змісту:
“5. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці не призначається. Після відбуття покарання
у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, особам, які
мають право на призначення щомісячного довічного грошового утримання
судді у відставці за цим Законом, призначається пенсія на загальних підставах
та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді
Конституційного Суду у відставці особам, яких засуджено до обмеження волі
або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою
статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання
законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким
щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
до відбуття покарання призначалося за нормами цього Закону, призначається
пенсія на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¤
¡
µ
6
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
®
¡
¶
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ
національної безпеки України”
1. Мета
Проект акта розроблено з метою припинення виплати пенсій особам, яких
засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних
правопорушень, а саме: за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109
Кримінального кодексу України); за посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України); за
державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України); за колабораційну
діяльність (частини третя – восьма статті 1111
Кримінального кодексу України)
(далі – кримінальні правопорушення проти національної безпеки України), а
також особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні
кримінального правопорушення проти національної безпеки України,
місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та
суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або
оголошені в розшук.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Згідно із законодавством України державою гарантується право на
пенсійне забезпечення усіх її громадян, у тому числі засуджених, зокрема осіб,
які під час війни підтримали агресора чи перейшли на його сторону,
вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки
України.
Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України є
посяганнями на державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її
конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих
соціальних цінностей неможливе функціонування держави як гаранта
дотримання прав людини та її відповідних інститутів.
Питання захисту національної безпеки особливо гостро постало з початком
повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Припиненням пенсійних виплат особам, засудженим за вчинення
кримінального правопорушення проти національної безпеки України,
виражатиметься негативна оцінка державою вчинених проти неї дій, а також
осуд українського суспільства, яке відстоює свою незалежність та свободу.
При цьому положення законопроекту відповідають вимогам Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, а
також практиці Європейського суду з прав людини, і їх реалізацією не
порушуватимуться права та свободи людини в разі прийняття законопроекту.
Відповідно до практики Європейського суду відсутнє втручання у право
власності особи за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, якщо особа не відповідає або
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¤
¡
·
2
перестає відповідати правовим умовам, викладеним у національному
законодавстві, для надання будь-якої конкретної форми допомоги чи пенсії
(справа “Річардсон проти Об’єднаного Королівства”, № 26252/08, § 17; справа
“П.К. проти Ірландії”, № 26922/19, §§ 46–50).
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта передбачаються зміни до законів України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, “Про прокуратуру”, “Про державну службу”, “Про
Конституційний Суд України” щодо особливостей призначення та виплати
пенсії / щомісячного довічного грошового утримання особам, засудженим до
обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення
проти національної безпеки України.
Пропонується:
не призначати / припиняти виплату пенсій / щомісячного довічного
грошового утримання судді у відставці особам, яких засуджено до обмеження
або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою
статті 1111
Кримінального кодексу України;
призначати / поновлювати виплати пенсій на загальних підставах
відповідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” після відбуття покарання у виді обмеження або позбавлення волі
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України.
Змінами до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною” пропонується не встановлювати пенсії за особливі заслуги особам,
яких було засуджено за вчинення умисного кримінального правопорушення.
4. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються законами України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”, “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про прокуратуру”,
“Про державну службу”, “Про Конституційний Суд України”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного
бюджету.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством юстиції України (як
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
®
¡
¥
¡
¤
3
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань), Міністерством
фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством оборони
України, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Офісом
Генерального прокурора, Пенсійним фондом України, Національним агентством
України з питань державної служби, Уповноваженим Верховної Ради України з
прав людини, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, здійснення
цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України, правової
експертизи Міністерством юстиції України та направлення Національному
агентству з питань запобігання корупції для визначення необхідності
проведення антикорупційної експертизи.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю
та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських
профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнськими об’єднаннями організацій
роботодавців, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з
інвалідністю, їхніми спілками.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як
державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує
погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування,
Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом
Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
Проект акта потребує погодження Громадською радою при Міністерстві
соціальної політики України.
7. Оцінка відповідності
У проекті акта відсутні положення, які стосуються зобовʼязань України у
сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правових).
Проект акта за предметом правового регулювання не стосується сфер,
правовідносини, в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС),
прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, не містить ризиків вчинення корупційних
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, дискримінаційних
положень.
Проект акта відповідає міжнародним договорам України, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та резолюціям
міжнародних конференцій, міжнародних організацій, а також національному
законодавству України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків.
8. Прогноз результатів
Реалізація акта матиме вплив на інтереси осіб, які вчинили кримінальне
правопорушення, передбачене статтями 109, 110, 111 або частинами
третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, а також на
інтереси Пенсійного фонду України, Міністерства фінансів України.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
®
¡
¥
¡
¥
4
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта
на заінтересовану
сторону
Пояснення
Очікуваного впливу
Громадяни України Позитивний Запобігання вчиненню
кримінальним
правопорушенням проти
національної безпеки
України
Міністерство фінансів
України
Позитивний Зменшення
навантаження на
державний бюджет
Пенсійний фонд України Позитивний Зменшення
навантаження на бюджет
Пенсійного фонду
України
Засуджені до обмеження
чи позбавлення волі за
вчинення кримінального
правопорушення проти
основ національної
безпеки України
Негативний Неотримання пенсійних
виплат під час
відбування покарання у
виді обмеження чи
позбавлення волі за
вчинення кримінального
правопорушення проти
національної безпеки
України
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ _________2023 р.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
¯
¡
¦
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин
проти основ національної безпеки України”
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Стаття 592. Призначення та виплата пенсій особам, які
вчинили кримінальне правопорушення
Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення
волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не
призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам,
які мають право на призначення пенсії за цим законом, пенсія
призначається на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та
інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
встановлених законодавством) особам, яких засуджено до
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання
законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¥
¡
§
2
зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття
покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія
призначається на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”
Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може
призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку,
передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій
враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували
зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед
звільненням зі служби.
На підставах, установлених Законом України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби,
та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час
перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі
служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне
правопорушення, вчинене з використанням свого посадового
становища, або притягненням до адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, та членам їх
сімей.
Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”
Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може
призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку,
передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій
враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували
зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед
звільненням зі служби.
На підставах, установлених Законом України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби,
та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час
перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі
служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне
правопорушення, вчинене з використанням свого посадового
становища, або притягненням до адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або особам,
яких було засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою
статті 1111 Кримінального кодексу України, та членам їх сімей.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¥
¡
²
3
Порядок сплати сум несплачених страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсійному
фонду України за відповідні роки служби щодо осіб, які не набули
(не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом,
або осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання
отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 58. Виплата пенсії на час позбавлення волі
В разі позбавлення волі особи, якій призначена пенсія
відповідно до цього Закону виплата йому призначеної пенсії
здійснюється на загальних підставах.
Порядок сплати сум несплачених страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсійному
фонду України за відповідні роки служби щодо осіб, які не набули
(не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом,
або осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання
отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 58. Виплата пенсії на час обмеження волі або
позбавлення волі
В разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі
особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата
їй призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах, крім
осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою
статті 1111 Кримінального кодексу України.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та
інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
встановлених законодавством) особам, яких засуджено до
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання
законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття
покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
¯
¡
³
4
призначається на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”
Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги встановлюються
громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на
пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за
вислугу років відповідно до закону.
Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги встановлюються
громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на
пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за
вислугу років відповідно до закону, крім осіб, яких було засуджено
за вчинення умисного кримінального правопорушення
Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком)
пенсії
1. Призначення (перерахунок) пенсії здійснюється за зверненням
особи або автоматично (без звернення особи) у випадках,
передбачених цим Законом.
Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється
шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для
призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу
Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи
уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через
законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої
обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.
Порядок подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсії визначається правлінням Пенсійного фонду за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері соціального
захисту населення.
Стаття 44. Порядок звернення за призначенням
(перерахунком) пенсії
1. Призначення (перерахунок) пенсії здійснюється за
зверненням особи або автоматично (без звернення особи) у
випадках, передбачених цим Законом.
Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється
шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для
призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу
Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи
уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через
законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої
обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.
Порядок подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсії визначається правлінням Пенсійного фонду за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері соціального
захисту населення.
Під час відбування особою покарання за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¥
¡
´
5
Стаття 481. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк
1. Виплата особам, засудженим до обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок
установи за місцем відбування покарання.
2. Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в
установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
3. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються
установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок
засудженого.
Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії
1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів
Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:
1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять
недостовірні відомості;
2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше
не передбачено міжнародним договором України, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після
відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
зазначеними статтями, пенсія призначається та обчислюється
відповідно до цього Закону.
Стаття 481. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк
1. Виплата особам, засудженим до обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок
установи за місцем відбування покарання, крім осіб, яких
засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України.
2. Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі
на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в
установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
3. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються
установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок
засудженого.
Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії
1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів
Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:
1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять
недостовірні відомості;
2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¯
¡
«
6
3) у разі смерті пенсіонера;
4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців
підряд;
5) в інших випадках, передбачених законом.
2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням
територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після
з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.
Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною
третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.
3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та
відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється
виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду
України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються
3) у разі смерті пенсіонера;
4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців
підряд;
41) у разі набуття процесуального статусу підозрюваного,
обвинуваченого (підсудного) у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального
кодексу України особами, місцезнаходження яких невідоме, або
які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово
окупованій території України чи за межами України та/або
оголошені в розшук;
42) на весь період відбування покарання у вигляді обмеження
волі або позбавлення волі особам, яких засуджено за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України;
5) в інших випадках, передбачених законом.
2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням
територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після
з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.
Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною
третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.
Виплата пенсії, припиненої відповідно до пункту 42 частини
першої цієї статті, поновлюється після відбуття покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України.
3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та
відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється
виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду
України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¯
¡
¬
7
відповідно до цього Закону без урахування таких даних. відповідно до цього Закону без урахування таких даних.
Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
133
. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах,
передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про
статус народного депутата України”, звільнені з роботи у зв’язку із
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого службового становища, або з притягненням до
відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одержання
призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках
пенсія призначається відповідно до цього Закону.
Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
…
133
. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах,
передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про
статус народного депутата України”, звільнені з роботи у зв’язку із
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого службового становища, або з притягненням до
відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одержання
призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках
пенсія призначається відповідно до цього Закону.
134 Особам, яким пенсії / довічне грошове утримання
призначено в порядку та на умовах, визначених законами
України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Конституційний
Суд України”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, Про державну службу”, “Про
прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про
пенсійне забезпечення”, “Про дипломатичну службу”, “Про
Національний банк України”, “Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про
службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову
експертизу”, “Про Кабінет Міністрів України”, Митного кодексу
України, Положення про помічника-консультанта народного
депутата, виплата пенсії / довічного грошового утримання
припиняється у випадках, визначених пунктами 41 – 42 частини
першої статті 49 цього Закону.
Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, виплата
пенсії / довічного грошового утримання яким припинена на
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
¥
¡
·
8
підставі пункту 41 частини першої статті 49 цього Закону,
поновлюється у випадках, визначених частиною другою статті
49 цього Закону, а особам, виплата пенсії / довічного грошового
утримання яким припинена на підставі пункту 42 частини
першої статті 49 цього Закону, після відбуття покарання у виді
обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального
кодексу України, пенсія призначається на загальних підставах
та обчислюється відповідно до цього Закону.”.
Закон України “Про прокуратуру”
Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
…
12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з
позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за
вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за
вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією
статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого посадового становища, або притягненням до
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення,
пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і
слідчим призначається на загальних підставах.
Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
…
12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного
стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного
чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за
вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією
статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з
засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з
використанням свого посадового становища, або притягненням до
адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення,
пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і
слідчим призначається на загальних підставах.
Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення
волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не
призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального
кодексу України, пенсія особам, які мають право на призначення
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¦
¡
¤
9
пенсії за цим Законом, призначається на загальних підставах та
обчислюється відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та
інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
встановлених законодавством), призначеної відповідно до цієї
статті особам, яких засуджено до обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України,
припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним
вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі за вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або
частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального
кодексу України, особам, яким пенсія до відбуття покарання
призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на
загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”.
Закон України “Про державну службу”
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
13. За особами, які на день набрання чинності цим Законом
перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України
“Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 52, ст. 490 із наступними змінами), зберігаються гарантії,
передбачені цією статтею.
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
…
13. За особами, які на день набрання чинності цим Законом
перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України “Про
державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №
52, ст. 490 із наступними змінами), зберігаються гарантії,
передбачені цією статтею.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¦
¡
¯
10
131. Особам, яких засуджено до обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія
відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу”
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490, із
наступними змінами) не призначається. Після відбуття
покарання за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право
на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на
загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону
України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”.
Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі
заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та
інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
встановлених законодавством), призначеної відповідно до статті
37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., №52, ст. 490, із наступними змінами),
припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним
вироком суду за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Після
відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття
покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія
призначається на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
…
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
°
¡
°
11
Закон України “Про Конституційний Суд України”
Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці або пенсія
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне
довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків
винагороди судді Конституційного Суду.
2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного
Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного
щомісячного довічного грошового утримання судді
Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного
довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми
винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний
перерахунок.
3. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до
заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у
відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного
фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку,
при досягненні пенсійного віку, встановленого законом,
призначається пенсія на умовах, визначених Законом України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці або пенсія
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне
довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків
винагороди судді Конституційного Суду.
2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного
Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного
щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного
Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового
утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня
виникнення права на відповідний перерахунок.
3. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до
заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у
відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді
Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного
фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку,
при досягненні пенсійного віку, встановленого законом,
призначається пенсія на умовах, визначених Законом України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
5. Особам, яких засуджено до обмеження волі або
позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою –
восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, щомісячне
довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у
відставці не призначається. Після відбуття покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, особам, які мають право на
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¦
¡
±
12
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
___ __________________ 2023 р.
призначення щомісячного довічного грошового утримання судді
у відставці за цим Законом, призначається пенсія на загальних
підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді
Конституційного Суду у відставці особам, яких засуджено до
обмеження волі або позбавлення волі за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109,
110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111
Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання
законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
зазначеними статтями, особам, яким щомісячне довічне грошове
утримання судді Конституційного Суду у відставці до відбуття
покарання призначалося за нормами цього Закону,
призначається пенсія на загальних підставах та обчислюється
відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
°
¡
¨
ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері
європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ
національної безпеки України”
Проект акта розроблено Міністерством соціальної політики України.
1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)
Проект акта не стосується сфер, правовідносини в яких регулюються правом
Європейського Союзу (acquis ЄС).
2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі
міжнародно-правові)
У проекті акта за предметом правового регулювання відсутні зобов’язання
України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові).
3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції
Проект акта розроблено без залучення програмних документів у сфері
європейської інтеграції.
4. Порівняльно-правовий аналіз
Порівняльно-правовий аналіз на відповідність положень проекту акта
положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції не проводився, оскільки
правовідносини у визначеній проектом акта сфері не регулюються законодавством
Європейського Союзу.
5. Очікувані результати
Реалізація акта дасть змогу припиняти виплати пенсій особам, яких
засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних
правопорушень (а саме: за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади; за посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України; за державну зраду; за
колабораційну діяльність), а також особам, підозрюваним, обвинуваченим
(підсудним) у вчиненні зазначених злочинів, місцезнаходження яких невідоме, або
які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території
України чи за межами України та / або оголошені в розшук, і після відбуття
покарання призначати таким особам пенсію та поновлювати її виплату за нормами
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
6. Узагальнений висновок
Проект акта не суперечить положенням права Європейського Союзу
(acquis ЄС).
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ ___________2023 р.
$`1@BB0|
X
WTSPr¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
°
¡
©

More Related Content

Similar to 2.pdf

Pervomaiskyi
PervomaiskyiPervomaiskyi
Pervomaiskyi
Pravotv
 
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
Centre of Policy and Legal Reform
 
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
SashaKhudyakova
 

Similar to 2.pdf (20)

4278
42784278
4278
 
6371
63716371
6371
 
Указ Зеленского об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касьминина обжаловали в К...
Указ Зеленского об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касьминина обжаловали в К...Указ Зеленского об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касьминина обжаловали в К...
Указ Зеленского об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касьминина обжаловали в К...
 
3 133 2021_0
3 133 2021_03 133 2021_0
3 133 2021_0
 
Подання в КСУ
Подання в КСУПодання в КСУ
Подання в КСУ
 
Подання до КСУ
Подання до КСУПодання до КСУ
Подання до КСУ
 
Shodo vidpovidnosti konstituciyi ukrayini polozhen chastin tretoyi, desyatoyi...
Shodo vidpovidnosti konstituciyi ukrayini polozhen chastin tretoyi, desyatoyi...Shodo vidpovidnosti konstituciyi ukrayini polozhen chastin tretoyi, desyatoyi...
Shodo vidpovidnosti konstituciyi ukrayini polozhen chastin tretoyi, desyatoyi...
 
Pervomaiskyi
PervomaiskyiPervomaiskyi
Pervomaiskyi
 
депортація
депортаціядепортація
депортація
 
Закон про примусову кастрацію педофілів
Закон про примусову кастрацію педофілівЗакон про примусову кастрацію педофілів
Закон про примусову кастрацію педофілів
 
про амністію-у-2016-році
про амністію-у-2016-роціпро амністію-у-2016-році
про амністію-у-2016-році
 
One
OneOne
One
 
КСУ визначиться чи відповідають норми про спеціальну конфіскацію Конституції ...
КСУ визначиться чи відповідають норми про спеціальну конфіскацію Конституції ...КСУ визначиться чи відповідають норми про спеціальну конфіскацію Конституції ...
КСУ визначиться чи відповідають норми про спеціальну конфіскацію Конституції ...
 
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України від по...
 
Щодо скасування адвокатської монополії)
Щодо скасування адвокатської монополії)Щодо скасування адвокатської монополії)
Щодо скасування адвокатської монополії)
 
Закон про скасування адвокатської монополії
Закон про скасування адвокатської монополіїЗакон про скасування адвокатської монополії
Закон про скасування адвокатської монополії
 
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
Щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних н...
 
Proyekt konstitucijnogo-podannya fin
Proyekt konstitucijnogo-podannya finProyekt konstitucijnogo-podannya fin
Proyekt konstitucijnogo-podannya fin
 
проєкт 4487
проєкт 4487проєкт 4487
проєкт 4487
 
Prezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiaPrezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensia
 

More from Oleksandr Bilous

1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
Oleksandr Bilous
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

2.pdf

 • 1. М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 __________________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р. Міністерство соціальної політики надсилає на погодження проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України”. Додаток: 1. Проект акта на 6 арк. 2. Пояснювальна записка на 4 арк. 3. Порівняльна таблиця на 12 арк. 4. Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) на 1 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Полюхович Р. В. 068 32 38 560 Міністерства, заінтересовані органи (за списком) $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ® ¡ ¥
 • 2. Список розсилки 1. Міністерство юстиції України 2. Міністерство фінансів України 3. Міністерство економіки України 4. Міністерство цифрової трансформації України 5. Міністерство оборони України 6. Міністерство внутрішніх справ України 7. Служба безпеки України 8. Офіс Генерального прокурора 9. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 10. Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю 11. Пенсійний фонд України 12. Національне агентство України з питань державної служби 13. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні 14. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 15. Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” 16. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ °
 • 3. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України І. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) доповнити статтею 592 такого змісту: “Стаття 592 . Призначення та виплата пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”. 2. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1999 р., № 42, ст. 2077; 2015 р., № 6, ст. 40): частину другу статті 5 після слів “пов’язаного з корупцією,” доповнити словами і цифрами “або особам, яких було засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¤ ¡ §
 • 4. 2 статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України,”; статтю 58 викласти в такій редакції: “Стаття 58. Виплата пенсії на час обмеження волі або позбавлення волі В разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата їй призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах, крім осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”. 3. Статтю 4 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293) доповнити словами “, крім осіб, яких було засуджено за вчинення умисного кримінального правопорушення”. 4. У Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49–51, ст. 376, із наступними змінами): частину першу статті 44 доповнити абзацом четвертим такого змісту: “Під час відбування особою покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, пенсія призначається та обчислюється відповідно до цього Закону.”; частину першу статті 481 доповнити словами і цифрами “, крім осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¨
 • 5. 3 правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України”; у статті 49: частину першу доповнити пунктами 41 і 42 такого змісту: “41 ) у разі набуття процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України особами, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та/або оголошені в розшук; 42 ) на весь період відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі особам, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України; ”; частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: “Виплата пенсії, припиненої відповідно до пункту 42 частини першої цієї статті, поновлюється після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України.”; розділ XV “Прикінцеві положення” доповнити пунктом 134 такого змісту: “134 Особам, яким пенсії / довічне грошове утримання призначено в порядку та на умовах, визначених законами України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Конституційний Суд України”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про наукову і науково- технічну діяльність”, Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про дипломатичну службу”, “Про Національний банк України”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про Кабінет Міністрів України”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата, виплата пенсії / довічного грошового утримання припиняється у випадках, визначених пунктами 41 – 42 частини першої статті 49 цього Закону. Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, виплата пенсії / довічного грошового утримання яким припинена на підставі пункту 41 частини першої статті 49 цього Закону, поновлюється у випадках, визначених частиною другою статті 49 цього Закону, а особам, виплата пенсії / довічного грошового утримання яким припинена на підставі пункту 42 частини першої статті 49 цього Закону, після відбуття покарання у виді обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ©
 • 6. 4 Кримінального кодексу України, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до цього Закону.”. 5. Частину дванадцяту статті 86 Закону України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 2–3, ст. 12, № 6, ст. 40) доповнити абзацами другим і третім такого змісту: “Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом, призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до цієї статті особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”. 6. Розділ XІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43, із наступними змінами) доповнити пунктом 131 такого змісту: “131 . Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490, із наступними змінами) не призначається. Після відбуття покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ª
 • 7. 5 Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490, із наступними змінами), припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”. 7. Статтю 27 Закону України “Про Конституційний Суд України” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) доповнити частиною п’ятою такого змісту: “5. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, особам, які мають право на призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці за цим Законом, призначається пенсія на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці до відбуття покарання призначалося за нормами цього Закону, призначається пенсія на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ µ
 • 8. 6 ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¶
 • 9. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України” 1. Мета Проект акта розроблено з метою припинення виплати пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, а саме: за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України); за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України); за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України); за колабораційну діяльність (частини третя – восьма статті 1111 Кримінального кодексу України) (далі – кримінальні правопорушення проти національної безпеки України), а також особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Згідно із законодавством України державою гарантується право на пенсійне забезпечення усіх її громадян, у тому числі засуджених, зокрема осіб, які під час війни підтримали агресора чи перейшли на його сторону, вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України. Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України є посяганнями на державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе функціонування держави як гаранта дотримання прав людини та її відповідних інститутів. Питання захисту національної безпеки особливо гостро постало з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Припиненням пенсійних виплат особам, засудженим за вчинення кримінального правопорушення проти національної безпеки України, виражатиметься негативна оцінка державою вчинених проти неї дій, а також осуд українського суспільства, яке відстоює свою незалежність та свободу. При цьому положення законопроекту відповідають вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, а також практиці Європейського суду з прав людини, і їх реалізацією не порушуватимуться права та свободи людини в разі прийняття законопроекту. Відповідно до практики Європейського суду відсутнє втручання у право власності особи за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, якщо особа не відповідає або $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ·
 • 10. 2 перестає відповідати правовим умовам, викладеним у національному законодавстві, для надання будь-якої конкретної форми допомоги чи пенсії (справа “Річардсон проти Об’єднаного Королівства”, № 26252/08, § 17; справа “П.К. проти Ірландії”, № 26922/19, §§ 46–50). 3. Основні положення проекту акта Проектом акта передбачаються зміни до законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про прокуратуру”, “Про державну службу”, “Про Конституційний Суд України” щодо особливостей призначення та виплати пенсії / щомісячного довічного грошового утримання особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти національної безпеки України. Пропонується: не призначати / припиняти виплату пенсій / щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці особам, яких засуджено до обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України; призначати / поновлювати виплати пенсій на загальних підставах відповідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” після відбуття покарання у виді обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Змінами до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” пропонується не встановлювати пенсії за особливі заслуги особам, яких було засуджено за вчинення умисного кримінального правопорушення. 4. Правові аспекти Правовідносини у цій сфері регулюються законами України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про прокуратуру”, “Про державну службу”, “Про Конституційний Суд України”. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством юстиції України (як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¤
 • 11. 3 державну політику у сфері виконання кримінальних покарань), Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Офісом Генерального прокурора, Пенсійним фондом України, Національним агентством України з питань державної служби, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, здійснення цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України, правової експертизи Міністерством юстиції України та направлення Національному агентству з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. Проект акта стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю та потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю, їхніми спілками. Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування, Уповноваженим із захисту державної мови та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Проект акта потребує погодження Громадською радою при Міністерстві соціальної політики України. 7. Оцінка відповідності У проекті акта відсутні положення, які стосуються зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правових). Проект акта за предметом правового регулювання не стосується сфер, правовідносини, в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС), прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, дискримінаційних положень. Проект акта відповідає міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних конференцій, міжнародних організацій, а також національному законодавству України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 8. Прогноз результатів Реалізація акта матиме вплив на інтереси осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, а також на інтереси Пенсійного фонду України, Міністерства фінансів України. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¥
 • 12. 4 Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення Очікуваного впливу Громадяни України Позитивний Запобігання вчиненню кримінальним правопорушенням проти національної безпеки України Міністерство фінансів України Позитивний Зменшення навантаження на державний бюджет Пенсійний фонд України Позитивний Зменшення навантаження на бюджет Пенсійного фонду України Засуджені до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України Негативний Неотримання пенсійних виплат під час відбування покарання у виді обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти національної безпеки України Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ _________2023 р. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ¦
 • 13. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України” Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Стаття 592. Призначення та виплата пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим законом, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ §
 • 14. 2 зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед звільненням зі служби. На підставах, установлених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, та членам їх сімей. Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед звільненням зі служби. На підставах, установлених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або особам, яких було засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, та членам їх сімей. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ²
 • 15. 3 Порядок сплати сум несплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсійному фонду України за відповідні роки служби щодо осіб, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом, або осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 58. Виплата пенсії на час позбавлення волі В разі позбавлення волі особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону виплата йому призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах. Порядок сплати сум несплачених страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Пенсійному фонду України за відповідні роки служби щодо осіб, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом, або осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 58. Виплата пенсії на час обмеження волі або позбавлення волі В разі засудження до обмеження волі або позбавлення волі особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата їй призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах, крім осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством) особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ³
 • 16. 4 призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону. Стаття 4. Пенсії за особливі заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статті 1 цього Закону, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону, крім осіб, яких було засуджено за вчинення умисного кримінального правопорушення Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 1. Призначення (перерахунок) пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи) у випадках, передбачених цим Законом. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії визначається правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 1. Призначення (перерахунок) пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи) у випадках, передбачених цим Законом. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії визначається правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Під час відбування особою покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ´
 • 17. 5 Стаття 481. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 1. Виплата особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання. 2. Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого. Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії 1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, пенсія призначається та обчислюється відповідно до цього Закону. Стаття 481. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 1. Виплата особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання, крім осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. 2. Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого. Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії 1. Виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ «
 • 18. 6 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5) в інших випадках, передбачених законом. 2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону. 3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються 3) у разі смерті пенсіонера; 4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 41) у разі набуття процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України особами, місцезнаходження яких невідоме, або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та/або оголошені в розшук; 42) на весь період відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі особам, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України; 5) в інших випадках, передбачених законом. 2. Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону. Виплата пенсії, припиненої відповідно до пункту 42 частини першої цієї статті, поновлюється після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. 3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¯ ¡ ¬
 • 19. 7 відповідно до цього Закону без урахування таких даних. відповідно до цього Закону без урахування таких даних. Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ … 133 . Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого службового становища, або з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону. Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ … 133 . Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого службового становища, або з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону. 134 Особам, яким пенсії / довічне грошове утримання призначено в порядку та на умовах, визначених законами України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Конституційний Суд України”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про дипломатичну службу”, “Про Національний банк України”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про судову експертизу”, “Про Кабінет Міністрів України”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата, виплата пенсії / довічного грошового утримання припиняється у випадках, визначених пунктами 41 – 42 частини першої статті 49 цього Закону. Особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, виплата пенсії / довічного грошового утримання яким припинена на $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ·
 • 20. 8 підставі пункту 41 частини першої статті 49 цього Закону, поновлюється у випадках, визначених частиною другою статті 49 цього Закону, а особам, виплата пенсії / довічного грошового утримання яким припинена на підставі пункту 42 частини першої статті 49 цього Закону, після відбуття покарання у виді обмеження або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до цього Закону.”. Закон України “Про прокуратуру” Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури … 12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах. Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури … 12. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. У таких випадках пенсія прокурорам і слідчим призначається на загальних підставах. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія особам, які мають право на призначення $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¦ ¡ ¤
 • 21. 9 пенсії за цим Законом, призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до цієї статті особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Закон України “Про державну службу” Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ … 13. За особами, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами), зберігаються гарантії, передбачені цією статтею. Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ … 13. За особами, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у відставці відповідно до статті 31 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами), зберігаються гарантії, передбачені цією статтею. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¦ ¡ ¯
 • 22. 10 131. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, пенсія відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490, із наступними змінами) не призначається. Після відбуття покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, які мають право на призначення пенсії за цим Законом, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством), призначеної відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №52, ст. 490, із наступними змінами), припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким пенсія до відбуття покарання призначалася за нормами цього Закону, пенсія призначається на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. … $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ° ¡ °
 • 23. 11 Закон України “Про Конституційний Суд України” Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці або пенсія 1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду. 2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок. 3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України. 4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці або пенсія 1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду. 2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок. 3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України. 4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 5. Особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці не призначається. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, особам, які мають право на $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¦ ¡ ±
 • 24. 12 Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ___ __________________ 2023 р. призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці за цим Законом, призначається пенсія на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці особам, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 111 або частинами третьою – восьмою статті 1111 Кримінального кодексу України, припиняється з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого зазначеними статтями, особам, яким щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці до відбуття покарання призначалося за нормами цього Закону, призначається пенсія на загальних підставах та обчислюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ° ¡ ¨
 • 25. ДОВІДКА щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України” Проект акта розроблено Міністерством соціальної політики України. 1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС) Проект акта не стосується сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС). 2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові) У проекті акта за предметом правового регулювання відсутні зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові). 3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції Проект акта розроблено без залучення програмних документів у сфері європейської інтеграції. 4. Порівняльно-правовий аналіз Порівняльно-правовий аналіз на відповідність положень проекту акта положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції не проводився, оскільки правовідносини у визначеній проектом акта сфері не регулюються законодавством Європейського Союзу. 5. Очікувані результати Реалізація акта дасть змогу припиняти виплати пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень (а саме: за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; за державну зраду; за колабораційну діяльність), а також особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні зазначених злочинів, місцезнаходження яких невідоме, або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук, і після відбуття покарання призначати таким особам пенсію та поновлювати її виплату за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. 6. Узагальнений висновок Проект акта не суперечить положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС). Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ ___________2023 р. $`1@BB0| X WTSPr¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ° ¡ ©