SlideShare a Scribd company logo
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
__________________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р.
Міністерство соціальної політики відповідно до вимог § 37 та § 42
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає на погодження
розроблений за власною ініціативою проект постанови Кабінету Міністрів
України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”.
Просимо погодити зазначений проект акта в десятиденний строк.
Додаток: 1. Проект акта на 10 арк.
2. Пояснювальна записка на 17 арк.
3. Порівняльна таблиця на 20 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Оксана Овраменко, 289 75 46, +380687484704, 1103@mlsp.gov.ua
Тетяна Голубенко, 289 54 97, +380677632942, d3120@mlsp.gov.ua
Галина Шарапова, 2890737, +380667083064, sharapova@mlsp.gov.ua
Міністерства, заінтересовані
органи (за списком)
Про погодження проекту постанови
Кабінету Міністрів України
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
®
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
Список розсилки
1. Міністерство економіки України
2. Міністерство фінансів України
3. Міністерство цифрової трансформації України
4. Міністерство внутрішніх справ України
5. Міністерство закордонних справ України
6. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
7. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
8. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні
9. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
10. Національна соціальна сервісна служба України
11. Пенсійний фонд України
12. Державна міграційна служба України
13. Акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України”
14. Державне підприємство ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства
соціальної політики України”
15. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
¤
¡
°
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2023 р. №
Київ
Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо надання окремих видів грошової допомоги,
пільг і житлових субсидій
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих
видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій зміни, що додаються.
2. Пенсійному фонду України, Національній соціальній сервісній службі,
обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим
адміністраціям) за участю органів місцевого самоврядування забезпечити
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про порядок
реалізації цієї постанови.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Проект
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¥
¡
®
¡
¤
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2023 р. №
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
щодо надання окремих видів грошової допомоги,
пільг і житлових субсидій
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. № 848 ,,Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69,
ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554,
№ 91, ст. 5880; 2022 р., № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319):
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
,,1. Цим Положенням визначено умови призначення та порядок надання
громадянам таких житлових субсидій:”;
2) в абзаці четвертому пункту 8 слова та цифри ,,перелік яких визначено в
переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
який формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну
систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації,
оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у
разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній
формі ‒ затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі
пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій”
замінити словами та цифрами ,,визначених у Переліку територій, на яких ведуться
(велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією,
затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309,
зареєстрованим у Мін’юсті 23 грудня 2022 р. за № 1668/39004,”;
3) у пункті 14:
у підпункті 3:
абзац четвертий після слів ,,осіб, які відповідно до законодавства звільнені
від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” доповнити словами ,, , або осіб, які перебувають у трудових
відносинах, але інформацію про яких не внесено роботодавцем до звітності про
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”;
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¯
¡
®
¡
¤
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
2
в абзаці дев’ятому слова ,,перебували у місцях позбавлення або обмеження
волі” замінити словами ,,перебували в полоні або місцях позбавлення / обмеження
волі”;
4) у реченні першому абзацу третього пункту 24 слова ,,які вважаються
безвісно відсутніми за рішенням суду” замінити словами ,,які перебувають у
полоні, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду,”;
5) речення друге пункту 47 після слів ,,продовжено на час хвороби заявника”
доповнити словами ,,(але не довше ніж до дня закінчення опалювального /
неопалювального сезону)”;
6) пункт 115 викласти в такій редакції:
,,115. Фінансування та виплата житлових субсидій здійснюється
уповноваженими органами у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального
захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4,
ст. 319).”.
2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
№ 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2009 р., № 75, ст. 2562;
2015 р., № 46, ст. 1473; 2017 р., № 80, ст. 2450; 2018 р., № 96, ст. 3172; 2020 р.,
№ 89, ст. 2888; 2022 р., № 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891; 2023 р., № 6, ст. 505):
1) у пункті 352
:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
„2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем
звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям здійснили на
суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або
придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого
майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових
інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України „Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового
вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних,
освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та
соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);
купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти,
отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або
освітніх послуг), а також банківських металів;
платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття
майнових прав на нерухоме майно
та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та
дарування);
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
®
¡
©
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
3
внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства,
організації;
благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається у разі купівлі квартири
(будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого
будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі
підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до
сукупного доходу сім’ї;”;
доповнити пункт підпунктом 21
такого змісту:
,,21
) особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого
призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському
рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або
облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує
100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”;
у підпункті 3 слова та цифри „на тимчасово окупованій Російською
Федерацією території України, на території територіальних громад, які
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” замінити словами і цифрами „в
населених пунктах, визначених у Переліку територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому
наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті
23 грудня 2022 р. за № 1668/39004”;
абзац сьомий виключити;
2) пункт 353
доповнити абзацом такого змісту:
„Допомога на дітей одиноким матерям призначається, якщо у складі сім’ї є
особа, яка перебуває в трудових відносинах та за яку не сплачено єдиний внесок
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від
мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються
доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або якщо інформацію
про таку особу роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;
3) пункт 43 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
„У період дії воєнного стану для призначення допомоги при народженні
дитини один із батьків (опікун), який тимчасово перебуває за межами України
(крім осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом
державою-окупантом та / або державою-агресором по відношенню до України),
надсилає до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим
(задекларованим) місцем проживання (перебування) заяву та видані
компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому
порядку документи, що засвідчують народження дитини.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий ‒ сьомий вважати, відповідно, абзацами
шостим ‒ восьмим;
4) абзац тринадцятий пункту 61 замінити абзацами такого змісту:
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¤
¡
ª
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
4
„інформація про осіб, які входять до складу сім’ї та протягом 12 місяців
перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям
здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу
(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або
оплату (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-
комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами
житлово-комунального обслуговування);
купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти,
отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або
освітніх послуг), а також банківських металів;
платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття
майнових прав на нерухоме майно
та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та
дарування);
внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства,
організації;
благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики;
інформація про осіб, які входять до складу сім’ї і на 1 число місяця, з якого
призначається допомога на дітей одиноким матерям, мають на депозитному
банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує
100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму,
що перевищує 100 тис. гривень.”.
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – п’ятнадцятий вважати, відповідно,
абзацами двадцять другим – двадцять третім.
3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9,
ст. 394; 2021 р., № 56, ст. 3462; 2022 р., № 80, ст. 4826):
1) в абзаці одинадцятому пункту 5 слова та цифри ,,(для дитини віком до
14 років)” замінити словами та цифрами ,,(для дитини віком до 14 років, а за
наявності рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної
міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка
1994 року ‒ до 16 років)”;
2) у пункті 10:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
„2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців
перед місяцем звернення за призначенням державної соціальної допомоги
здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:
купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або
придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого
майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових
інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України „Про
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¤
¡
µ
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
5
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового
вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних,
освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та
соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);
купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти,
отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або
освітніх послуг), а також банківських металів;
платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття
майнових прав на нерухоме майно
та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та
дарування);
внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства,
організації;
благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики.
Державна соціальна допомога призначається у разі купівлі квартири
(будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого
будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі
підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до
сукупного доходу сім’ї;”;
доповнити пункт підпунктом 21
такого змісту:
„21
) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, на 1 число місяця, з
якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному
банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує
100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму,
що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”;
у підпункті 3:
в абзаці першому слова „на тимчасово окупованій Російською Федерацією
території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації,
оточенні (блокуванні)” замінити словами та цифрами „в населених пунктах,
визначених у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або
тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом
Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 23 грудня
2022 р. за № 1668/39004,”;
абзац другий виключити;
3) пункт 111
викласти в такій редакції:
„111
. Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі
малозабезпеченої сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний
внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом
трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який
враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно
до статті 47 Закону України „Про зайнятість населення”.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
®
¡
¶
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
6
Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка
перебуває в трудових відносинах і за яку не сплачено єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від
мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються
доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або якщо інформацію
про таку особу роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”.
4. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 „Деякі
питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій форміˮ
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37,
ст. 1208, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203, № 66, ст. 4186, № 88,
ст. 5668; 2022 р., № 43, ст. 2332, № № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319):
1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
,,1. Цим Порядком визначено механізм надання громадянам у грошовій формі
таких пільг:”;
2) доповнити Порядок пунктом 91
такого змісту:
,,91
. Залишки коштів, що обліковувались на рахунку для виплати пільг за
обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було
звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року
і які було повернуто АТ ,,Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий у
Казначействі (далі – невиплачені залишки коштів), виплачуються пільговикам
органами Пенсійного фонду України за зверненнями таких пільговиків протягом
І півріччя 2023 року.
Для забезпечення виплати невиплачених залишків коштів органами
Пенсійного фонду України АТ ,,Ощадбанк” передає Пенсійному фонду України
до 1 березня 2023 року захищеними каналами зв’язку реєстр таких пільговиків у
порядку, встановленому Пенсійним фондом України та АТ ,,Ощадбанк”.
Для отримання невиплаченого залишку коштів пільговик подає до органу
Пенсійного фонду України заяву довільної форми, в якій обов’язково зазначає:
назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності),
ким виданий цей документ і дату видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного
документа або електронного посвідчення ветерана);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які
мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі
за серією (за наявності) та номером паспорта);
серію та номер (за наявності) паспорта громадянина України, або свідоцтва
про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для
іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¤
¡
·
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
7
проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує
законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України),
ким видано документ і дату його видачі;
номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому
відкрито рахунок.
На підставі поданих пільговиками заяв Пенсійний фонд України формує
щомісяця суму невиплачених залишків коштів, яка підлягає виплаті, та включає її
до заявки щодо потреби в коштах на виплату пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, яка формується відповідно до пункту 14 Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту
малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).
У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня
2022 року обліковувались залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого
поширювалися пільги і відомості про якого внесено до Реєстру, може отримати
такі кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної
форми та копіями:
свідоцтва про смерть пільговика;
паспорта пільговика;
реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика;
У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про себе:
власне ім’я та прізвище;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності)
та номером паспорта),
серія та номер (за наявності) паспорта громадянина України або серія та
номер (за наявності) тимчасового посвідчення громадянина України (для
іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове
проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує
законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України);
ким виданий, дата його видачі,
номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому
відкрито рахунок.”;
3) пункт 15 викласти в такій редакції:
,,15. Фінансування та виплата пільг здійснюється уповноваженими органами
у грошовій готівковій формі у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального
захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4,
ст. 319).”;
4) пункт 19 викласти в такій редакції:
,,19. Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну
всіх обставин, які впливають на надання пільг.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¥
¡
®
¡
¥
¡
¤
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
8
Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика або
неповідомлення уповноваженого органу про зміну обставин, які вплинули на
розмір виплачених пільг, на вимогу уповноваженого органу повертаються
пільговиком.
Надання пільги припиняється:
з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема, у разі смерті пільговика,
втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії ‒ з місяця, наступного за
місяцем настання зазначеної події;
за заявою пільговика ‒ з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше
не обумовлено заявою.
У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру
перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення
вирішується в судовому порядку.”.
5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї
(домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 „Деякі
питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України,
2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212, № 56, ст. 3462; 2022 р.,
№ 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891):
1) пункт 8 викласти в такій редакції:
„8. До середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали)
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не
враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у зазначених заходах
грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, передбачені
законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної
поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших військових
формувань, утворених відповідно до закону.”;
2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
„розмір однієї мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який
враховуються доходи, ‒ для осіб, які перебувають у трудових відносинах і за яких
не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох
місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю
роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, або якщо інформацію про таких осіб роботодавцем не включено до
звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.”.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 ,,Про
особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¯
¡
®
¡
¥
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
9
субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25,
ст. 1302, № 25, ст. 1340):
1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
„2. Виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій у разі
застосування положень цієї постанови здійснюється без дотримання вимог
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1474 „Деякі питання
соціального захисту дітей та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст.
316), Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення
соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р.
№ 1475 „Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні
життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), та Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2022 р. № 1478 „Деякі питання соціального захисту
малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”;
2) доповнити пунктом 23
такого змісту:
„23
. В межах видатків, передбачених у державному бюджеті за програмами
2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї”, 2501530 „Соціальний захист
громадян, які потрапили у складні життєві обставини” та 2501540 „Підтримка
малозабезпечених сімей” Міністерством соціальної політики здійснюється
фінансування виплат грошових допомог за попередній рік на підставі сформованої
у поточному році інформації (реєстрів) щодо їх одержувачів.”.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¯
¡
¤
¡
¯
¡
¦
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо надання окремих видів грошової допомоги,
пільг і житлових субсидій”
1. Мета
Метою прийняття акта є спрощення порядку призначення окремих видів
грошової допомоги та житлових субсидій, а також надання пільговикам, які
отримували у 2021–2022 роках пільги на оплату житлово-комунальних послуг у
грошовій безготівковій формі, права на отримання у 2023 році залишків коштів
пільг, що обліковувалися на рахунку Мінсоцполітики в АТ ,,Ощадбанк” для
виплати пільг за їхніми обліковими записами станом на 01.06.2022.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено за власною ініціативою Мінсоцполітики.
В нинішніх умовах виникла необхідність посилення адресності надання
окремих видів грошової допомоги, житлових субсидій і пільг, передбачених
законодавством.
Так, відповідно до чинного законодавства жінки, які мають зареєстроване
місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового
перебування за межами України, можуть лише після повернення на територію
України звернутися до органів соціального захисту населення за призначенням
допомоги при народженні дитини.
У зв’язку з цим постає необхідність визначення механізму подання
документів для призначення допомоги при народженні дитини громадянами
України, в яких народилась дитина під час їх тимчасового перебування за межами
України.
Крім того, потребують урегулювання питання, пов’язані з наданням житлової
субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (далі ‒
допомога малозабезпеченим сім’ям) та допомоги на дітей одиноким матерям
особам, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також особам, які
перебувають у трудових відносинах, але інформацію про яких роботодавець не
включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, у разі
необхідності вимушеного перебування таких осіб у відпустці без збереження
заробітної плати.
Разом з тим необхідно забезпечити єдиний підхід до врахування
матеріального та майнового стану при призначенні допомоги малозабезпеченим
сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми і житлових субсидій, зокрема, щодо
спроможності здійснення дороговартісних покупок чи накопичення коштів на
депозитному банківському рахунку (рахунках) або в облігаціях внутрішньої
державної позики.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¥
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
2
Також потребує врегулювання питання надання житлової субсидії
домогосподарствам, до складу яких входять особи, які не мають доходів через
перебування у полоні.
Неврегульованим залишається питання забезпечення права на звернення за
призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі відмови особи зі складу
сім’ї від отримання паспорта у формі картки, що містить безконтактний
електронний носій.
У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за
призначенням усіх видів соціальної допомоги, форму якої визначено в додатку 9
до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів
усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 19.09.2006 № 345, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972”, в інформації щодо дітей віком до
14 років зазначається серія та номер свідоцтва про народження, а щодо осіб, які
досягли 14-річного віку, ‒ серія (за наявності) та номер паспорта громадянина
України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в
Україні.
При цьому Законом України „Про Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус” визначено обов’язок кожного громадянина України, який
досяг 14-річного віку, отримати паспорт громадянина України.
Проте непоодинокими є випадки відмови громадянами України, які досягли
14-річного віку, від отримання паспорта у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій. Таким особам після досягнення 16-річного
віку за рішенням суду Державною міграційною службою видається паспорт
громадянина України зразка 1994 року.
З метою врегулювання питань забезпечення державною підтримкою таких
осіб необхідно внести відповідні зміни до Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (зі змінами).
Також варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення
Російської Федерації на територію України доступ до інформації про окремі
категорії пільговиків з метою захисту їхніх персональних даних було закрито в
районних базах даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги (далі – Реєстр), чим було унеможливлено внесення змін до
електронних карток таких пільговиків. Нарахування та виплата пільг таким
категоріям пільговиків, у тому числі в разі їх надання у грошовій безготівковій
формі, проводилися з центрального рівня.
Крім того, згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (зі
змінами) (далі – Порядок № 373), залишки коштів, які обліковувалися на
відкритому в АТ ,,Ощадбанк” рахунку Мінсоцполітики для виплати пільг за
обліковими записами пільговиків станом на 01.06.2022, за якими не було звернень
щодо їх виплати, з 20.12.2022 не обліковуються АТ ,,Ощадбанк” за такими
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¥
¡
²
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
3
обліковими записами пільговиків і повернуті АТ ,,Ощадбанк” на рахунок
Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
При цьому деяких осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону
України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, було
залучено до військових операцій поза межами адміністративних одиниць, у яких
вони перебувають на обліку, чим було унеможливлено отримання ними залишків
коштів пільг, що обліковувалися на відкритому в АТ ,,Ощадбанк” рахунку
Мінсоцполітики для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на
01.06.2022.
Оскільки Законом України „Про Державний бюджет України на 2023 рікˮ не
передбачено видатків для виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які
надавалися у грошовій безготівковій формі та були накопичені пільговиками в
АТ ,,Ощадбанк” за опалювальний сезон 2021‒2022 років, до Порядку № 373
необхідно внести зміни з метою забезпечення прав та інтересів громадян, які
захищають територіальну цілісність нашої держави.
Крім того, потребує врегулювання питання фінансування виплат грошових
допомог нарахування яких здійснювалось у минулому році за бюджетною
програмою КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів допомог, компенсацій,
грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення” в
межах нових бюджетних програм.
Необхідно зазначити, що з метою підвищення прозорості та забезпечення
оптимізації управління бюджетними видатками у сфері соціальної політики у
2023 році відбулося переформатування бюджетних програм за категоріями
отримувачів, яким надається державна підтримка та виплати з боку держави.
При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 07.03.2022 № 215 „Про особливості нарахування та виплати грошових
допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” у січні
поточного року було сформовано реєстри виплат державних допомог грошовим
переказом, у тому числі за листопад‒грудень минулого року, тобто нарахування
яких було здійснено у 2022 році за бюджетною програмою
КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового
забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення”.
Таким чином, з метою здійснення за новими бюджетними програмами
фінансування виплат, нарахованих у минулому році грошових допомог,
необхідно внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
07.03.2022 № 215 „Про особливості нарахування та виплати грошових допомог,
пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”.
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта пропонується забезпечити:
врегулювання механізму подання документів для призначення допомоги при
народженні дитини громадянам, у яких під час тимчасового перебування за
межами України народилась дитина і вони продовжують перебувати за кордоном;
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
¯
¡
³
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
4
надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким
матерям особам, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
надання житлової субсидії, допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги
на дітей одиноким матерям особам, інформацію про яких роботодавець не
включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
єдиний підхід до врахування матеріального та майнового стану при
призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з
дітьми і житлових субсидій, зокрема, у разі проведення отримувачами зазначених
видів державної підтримки платіжних операцій;
надання житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять
особи, що перебували / перебувають у полоні;
врегулювання механізму звернення за призначенням допомоги
малозабезпеченим сім’ям у разі відмови особи зі складу сім’ї від отримання
паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій;
встановлення порядку виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які
надавалися у грошовій безготівковій формі, накопичених пільговиками за
опалювальний сезон 2021‒2022 років;
фінансування виплат грошових допомог нарахування яких здійснювалось у
минулому році за бюджетною програмою КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів
допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим
категоріям населення” в межах нових бюджетних програм.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Указ Президента України від
24.02.2022 № № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні”, закони
України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанови Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаˮ, від 27.12.2001
№ 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги
сім’ям з дітьми”, від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”, від
17.04.2019 № 373 ,,Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у
грошовій формі”, від 22.07.2020 № 632 ,,Деякі питання виплати державної
соціальної допомоги”, від 30.12.2022 № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту
малозабезпечених сімей”.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, що додаються, реалізація
запропонованих проектом акта положень потребуватиме у 2023 році видатків у
сумі 158 833,75 тис. гривень.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¥
¡
´
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
5
Реалізація акта забезпечуватиметься за рахунок коштів бюджетних програм
КПКВК 2501530 „Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві
обставини”, 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей” та
2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї”.
Варто зазначити, що положення проекту акта спрямовуються на посилення
адресності надання державної допомоги із забезпеченням справедливого
перерозподілу коштів між їх отримувачами.
При цьому перегляд критеріїв щодо надання допомоги малозабезпеченим
сім’ям та державної допомоги сім’ям з дітьми приведе до скорочення числа їх
отримувачів, чим забезпечуватиметься відповідна економія бюджетних коштів.
Крім того, повернуто до державного бюджету залишки коштів пільг, які не
були виплачені протягом червня ‒ грудня 2022 року з поважних причин, зокрема
через відсутність фізичної можливості звернення осіб, які перебувають на обліку
в Збройних Силах України, до відділення банку.
Із урахуванням зазначеного реалізація акта не потребуватиме додаткових
видатків із державного бюджету.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством
економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством реінтеграції тимчасово
окупованих територій, Пенсійним фондом України, Національною соціальною
сервісною службою, Державною міграційною службою, Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини, проведення правової експертизи
Міністерством юстиції та визначення необхідності проведення антикорупційної
експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом
сторони роботодавців.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, питань функціонування
місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, сфери
наукової та науково-технічної діяльності, функціонування і застосування
української мови як державної та не потребує погодження Урядовим
уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими
організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, уповноваженими
представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та
розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій, Уповноваженим із захисту державної мови.
Проект акта потребує проведення консультацій та обговорення з
громадськістю, Акціонерним товариством ,,Державний ощадний банк України”,
Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства
соціальної політики України”.
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¥
¡
¤
¡
¯
¡
«
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
6
7. Оцінка відповідності
Проект акта відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції (в тому числі міжнародно-правових), містять ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із
корупцією, дискримінаційні положення.
Проект акта потребує проведення експертизи на відповідність зобов’язанням
України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та
праву Європейського Союзу (acquis ЄС) Урядовим офісом координації
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.
8. Прогноз результатів
Основним очікуваним результатом реалізації акта є удосконалення порядку
призначення окремих видів грошової допомоги та житлових субсидій, а також
забезпечення реалізації втраченого пільговиками через війну права на отримання
невиплачених накопичених протягом 2021‒2022 років залишків коштів пільг.
Реалізація акта матиме вплив на інтереси отримувачів окремих видів
державної допомоги.
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на
заінтересовану сторону
Пояснення
очікуваного впливу
Сім’ї, в яких під час
тимчасового перебування за
межами України народилась
дитина
Поліпшення
матеріального стану
Реалізація права на
отримання
допомоги при
народженні дитини
Малозабезпечені сім’ї
та / або сім’ї одиноких
матерів (батьків), відносно
яких наявна заборгованість
роботодавця зі сплати
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
Поліпшення
матеріального стану
Забезпечення
права на отримання
державної допомоги
Малозабезпечені сім’ї,
особи зі складу яких
відмовились від отримання
паспорта у формі картки, що
містить безконтактний
електронний носій
Поліпшення
матеріального стану
Реалізація права на
звернення за
призначенням
допомоги
малозабезпеченим
сім’ям
Потенційні отримувачі
житлової субсидії
Можливість отримання
житлової субсидії
домогосподарствами, до
складу яких входять
Забезпечення
права на отримання
житлової субсидії
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¯
¡
¬
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
7
особи, які перебували
(перебувають) в полоні, а
також особи, інформацію
про яких роботодавець не
включив до звітності про
суми нарахованого
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
Пільговики, які
отримували пільги у
грошовій безготівковій
формі
Можливість отримання
накопичених залишків
пільг за опалювальний
сезон 2021‒2022 років.
Визначення
джерела та порядку
отримання
відповідних коштів
Отримувачі допомоги
малозабезпеченим сім’ям та
державної допомоги сім’ям з
дітьми
Погіршення
матеріального стану
внаслідок втрати права на
отримання грошових
виплат
Посилення
адресності надання
державної допомоги
Отримувачі деяких видів
допомог, компенсацій, які не
отримали відповідні виплати
за грудень та листопад
2022 року
Поліпшення
матеріального стану
Забезпечення
права на отримання
державної допомоги
Реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи
зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості
населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я
населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище,
обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води,
земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.
Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ
____ __________ 2023 р.
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
,,Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”
1. Період реалізації акта (рік)
Початок реалізації акта березень 2023 року
Кінцевий термін реалізації акта постійно
2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проекту акта
Назва показника результату Одиниця виміру Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
Стратегічна ціль 1 Посилення соціальної захищеності багатодітних малозабезпечених сімей з дітьми
Кількість отримувачів державної
соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям
осіб 30 20 15 7
Кількість отримувачів допомоги на дітей
одиноким матерям
осіб 15 10 5 3
Стратегічна ціль 2 Посилення адресності надання житлових субсидій
Кількість домогосподарств – отримувачів
житлових субсидій
осіб 268 134 50 50
Стратегічна ціль 3 Реалізація права пільговиків на передбаченні законами гарантії
Кількість пільговиків осіб 155 587 0 0 0
Стратегічна ціль 4 Забезпечення реалізації передбачених законодавством гарантій деяким категоріям громадян
Кількість одержувачів грошових допомог осіб 14 068 0 0 0
3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта
КПКВК або ТПКВКМБ Назва
КПКВК 2501530 „Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”
КПКВК 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей”
КПКВК 2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї”
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¯
¡
¯
¡
¤
¡
¦
¡
¤
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
2
4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта
тис грн
Джерела здійснення витрат Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
За рахунок коштів державного
бюджету
343,29 297,94 241,65 134,20
За рахунок коштів державного
бюджету
89,95 77,76 41,88 28,78
За рахунок коштів державного
бюджету
3 056,49 1 528,24 570,24 270,24
За рахунок коштів державного
бюджету
123 850,82 0 0 0
За рахунок коштів державного
бюджету
31 493,2 0 0 0
УСЬОГО 158 833,75 1 903,94 853,77 433,22
5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків
Питання Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
так ні так ні так ні так ні
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Державна підтримка та допомога
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни
у наданні державної підтримки та/або допомоги
фізичним/юридичним особам?
так ні ні ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни
у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним
заінтересованим сторонам?
так ні ні ні
2. Оплата праці
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
3
Чи будуть змінюватись умови оплати праці
працівників установ та організацій, що
утримуються з відповідних бюджетів?
ні ні ні ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність
працівників бюджетної установи?
ні ні ні ні
3. Майно, роботи, послуги
Чи будуть придбавати / передавати / списувати
рухоме/нерухоме майно?
ні ні ні ні
Чи планується отримання майна у натуральній
формі, яке потребуватиме у подальшому
обслуговування?
ні ні ні ні
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі
товарів, робіт і послуг?
ні ні ні ні
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-
системи / курси / реєстри тощо?
ні ні ні ні
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи
та/або заходи з інформування щодо нових
процедур і правил для працівників?
ні ні ні ні
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися
видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг,
оренду, поточний ремонт тощо?
ні ні ні ні
Чи треба буде проводити базове навчання для
працівників?
ні ні ні ні
4. Доходи
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні
податки, збори та інші доходи?
ні ні ні ні
Чи буде змінено структуру наявних податків,
зборів та інших доходів?
ні ні ні ні
Чи будуть змінюватись джерела здійснення
видатків та надання кредитів з бюджету?
ні ні ні ні
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в
оподаткуванні?
ні ні ні ні
5. Боргові зобов'язання та гарантії
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
¤
¡
°
¡
°
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
4
Чи відбудеться вплив на обсяг
державного/місцевого боргу та гарантованого
державою / Автономною Республікою Крим,
обласною радою чи територіальною громадою
міста боргу?
ні ні ні ні
6. Повноваження
Чи будуть передаватись повноваження на
здійснення видатків з державного до місцевих
та/або з місцевих до державного бюджетів?
ні ні ні ні
6. Базові показники 6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта
осіб
Кількість осіб
Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
Заінтересовані сторони
(розписати за групами)
Отримувачі державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, які перебувають у
трудових відносинах та за яких не сплачено
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку із наявною
заборгованістю роботодавця із сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування або інформацію про яких
роботодавець не включав до звітності про суми
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
30 20 15 7
Отримувачі допомоги на дітей одиноким матерям,
які перебувають у трудових відносинах та за яких
не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку із
наявною заборгованістю роботодавця із сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
15 10 5 3
$`1@BC0|
P
WWWPp¢
¥
¡
¥
¡
®
¡
¦
¡
±
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
1868/0/2-23/56 від 15.02.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 13.02.2023 15:34:46
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 15.02.2023 20:29:12
5
соціальне страхування або інформацію про яких
роботодавець не включав до звітності про суми
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Отримувачі житлової субсидії, до складу
домогосподарств яких, входять особи, які
перебували / перебувають у полоні.
70 35 25 15
Отримувачі житлової субсидії, до складу
домогосподарств яких, входять особи, інформацію
про яких роботодавець не включав до звітності про
суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
268 200 50 50
Пільговики, які отримували пільги у грошовій
безготівковій формі і не змогли отримати залишки
коштів, що обліковувалися на рахунку для виплати
пільг за обліковими записами пільговиків станом
на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень
пільговиків щодо їх виплати, які припинили
обліковуватись 20 грудня 2022 року і були
повернуті АТ ,,Ощадбанк” на рахунок
Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі
155 587 0 0 0
Одержувачі грошових допомог, які не отримали
передбачені їм виплати за листопад та грудень
2022 року
14 068 0 0 0
6.2. Прямі та непрямі витрати
тис. грн
Перелік показників Поточний рік
(n)
Рік
(n+1)
Рік
(n+2)
Рік
(n+3)
Прямі витрати: - - - -
(розписати за показниками)
Непрямі витрати: - - - -
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf

More Related Content

Similar to 1.pdf

Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в УкраїніАктуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
DonbassFullAccess
 
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
ПЕНСІЙНА РЕФОРМАПЕНСІЙНА РЕФОРМА
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
uacrisis
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Дарницька Книгиня
 
Держбюджет 2016
Держбюджет 2016Держбюджет 2016
Держбюджет 2016
tsnua
 
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
DonbassFullAccess
 
текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15
Marina Vogel
 
Pasporti
PasportiPasporti
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтуватиУІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
Dmytro Karpiy
 
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджети
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджетиДержавний бюджет 2021 та місцеві бюджети
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджети
NGOANTS
 
Бюджет
БюджетБюджет
Бюджет
BabelNews
 
Додаток №3_2 читання
Додаток №3_2 читанняДодаток №3_2 читання
Додаток №3_2 читання
Ярина Клос
 
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
DonbassFullAccess
 
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
ssusere413f1
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016
tsnua
 
Проект государственного бюджета Украины на 2016 год
Проект государственного бюджета Украины на 2016 годПроект государственного бюджета Украины на 2016 год
Проект государственного бюджета Украины на 2016 год
Yevhenii Zharovskyi
 
Бюджет-2016
Бюджет-2016 Бюджет-2016
Бюджет-2016
kseniavrabec
 
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Misha Roshinets
 
Проект бюджета-2016
Проект бюджета-2016 Проект бюджета-2016
Проект бюджета-2016
"National Information Systems Limited"
 

Similar to 1.pdf (20)

1534409.pdf
1534409.pdf1534409.pdf
1534409.pdf
 
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в УкраїніАктуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
Актуальний стан забезпечення прав і свобод ВПО в Україні
 
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
ПЕНСІЙНА РЕФОРМАПЕНСІЙНА РЕФОРМА
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
 
Держбюджет 2016
Держбюджет 2016Держбюджет 2016
Держбюджет 2016
 
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
Адаптація переселенців в Україні №1 (100) (01 - 10 січня 2018 р.)
 
текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15текст 2016 кму 24.12.15
текст 2016 кму 24.12.15
 
Pasporti
PasportiPasporti
Pasporti
 
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтуватиУІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
УІНП: Пам'ятник 227-му полку НКВС мають демонтувати
 
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджети
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджетиДержавний бюджет 2021 та місцеві бюджети
Державний бюджет 2021 та місцеві бюджети
 
Бюджет
БюджетБюджет
Бюджет
 
Додаток №3_2 читання
Додаток №3_2 читанняДодаток №3_2 читання
Додаток №3_2 читання
 
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
 
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
Інфовісник "Регіони на карантині" № 27
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 
Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016Закон України про Державний бюджет 2016
Закон України про Державний бюджет 2016
 
Проект государственного бюджета Украины на 2016 год
Проект государственного бюджета Украины на 2016 годПроект государственного бюджета Украины на 2016 год
Проект государственного бюджета Украины на 2016 год
 
Бюджет-2016
Бюджет-2016 Бюджет-2016
Бюджет-2016
 
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
 
Проект бюджета-2016
Проект бюджета-2016 Проект бюджета-2016
Проект бюджета-2016
 

More from Oleksandr Bilous

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Oleksandr Bilous
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
Oleksandr Bilous
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
Oleksandr Bilous
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Oleksandr Bilous
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
160.pdf
160.pdf160.pdf
160.pdf
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
dodatok_2.pdf
dodatok_2.pdfdodatok_2.pdf
dodatok_2.pdf
 

1.pdf

 • 1. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 __________________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р. Міністерство соціальної політики відповідно до вимог § 37 та § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає на погодження розроблений за власною ініціативою проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій”. Просимо погодити зазначений проект акта в десятиденний строк. Додаток: 1. Проект акта на 10 арк. 2. Пояснювальна записка на 17 арк. 3. Порівняльна таблиця на 20 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Оксана Овраменко, 289 75 46, +380687484704, 1103@mlsp.gov.ua Тетяна Голубенко, 289 54 97, +380677632942, d3120@mlsp.gov.ua Галина Шарапова, 2890737, +380667083064, sharapova@mlsp.gov.ua Міністерства, заінтересовані органи (за списком) Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ® ¡ ¥
 • 2. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 Список розсилки 1. Міністерство економіки України 2. Міністерство фінансів України 3. Міністерство цифрової трансформації України 4. Міністерство внутрішніх справ України 5. Міністерство закордонних справ України 6. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 7. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 8. Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні 9. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні 10. Національна соціальна сервісна служба України 11. Пенсійний фонд України 12. Державна міграційна служба України 13. Акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України” 14. Державне підприємство ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” 15. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ °
 • 3. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2023 р. № Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій зміни, що додаються. 2. Пенсійному фонду України, Національній соціальній сервісній службі, обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) за участю органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про порядок реалізації цієї постанови. Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Проект $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¤ ¡ §
 • 4. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2023 р. № ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій 1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 ,,Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 91, ст. 5880; 2022 р., № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319): 1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: ,,1. Цим Положенням визначено умови призначення та порядок надання громадянам таких житлових субсидій:”; 2) в абзаці четвертому пункту 8 слова та цифри ,,перелік яких визначено в переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), який формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі ‒ затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій” замінити словами та цифрами ,,визначених у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 23 грудня 2022 р. за № 1668/39004,”; 3) у пункті 14: у підпункті 3: абзац четвертий після слів ,,осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” доповнити словами ,, , або осіб, які перебувають у трудових відносинах, але інформацію про яких не внесено роботодавцем до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¨
 • 5. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 2 в абзаці дев’ятому слова ,,перебували у місцях позбавлення або обмеження волі” замінити словами ,,перебували в полоні або місцях позбавлення / обмеження волі”; 4) у реченні першому абзацу третього пункту 24 слова ,,які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду” замінити словами ,,які перебувають у полоні, або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду,”; 5) речення друге пункту 47 після слів ,,продовжено на час хвороби заявника” доповнити словами ,,(але не довше ніж до дня закінчення опалювального / неопалювального сезону)”; 6) пункт 115 викласти в такій редакції: ,,115. Фінансування та виплата житлових субсидій здійснюється уповноваженими органами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”. 2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2009 р., № 75, ст. 2562; 2015 р., № 46, ст. 1473; 2017 р., № 80, ст. 2450; 2018 р., № 96, ст. 3172; 2020 р., № 89, ст. 2888; 2022 р., № 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891; 2023 р., № 6, ст. 505): 1) у пункті 352 : підпункт 2 викласти в такій редакції: „2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або освітніх послуг), а також банківських металів; платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ©
 • 6. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 3 внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики. Допомога на дітей одиноким матерям призначається у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї;”; доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту: ,,21 ) особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”; у підпункті 3 слова та цифри „на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” замінити словами і цифрами „в населених пунктах, визначених у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 23 грудня 2022 р. за № 1668/39004”; абзац сьомий виключити; 2) пункт 353 доповнити абзацом такого змісту: „Допомога на дітей одиноким матерям призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка перебуває в трудових відносинах та за яку не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або якщо інформацію про таку особу роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”; 3) пункт 43 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: „У період дії воєнного стану для призначення допомоги при народженні дитини один із батьків (опікун), який тимчасово перебуває за межами України (крім осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та / або державою-агресором по відношенню до України), надсилає до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) заяву та видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.”. У зв’язку з цим абзаци п’ятий ‒ сьомий вважати, відповідно, абзацами шостим ‒ восьмим; 4) абзац тринадцятий пункту 61 замінити абзацами такого змісту: $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ª
 • 7. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 4 „інформація про осіб, які входять до складу сім’ї та протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплату (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово- комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або освітніх послуг), а також банківських металів; платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики; інформація про осіб, які входять до складу сім’ї і на 1 число місяця, з якого призначається допомога на дітей одиноким матерям, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.”. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – п’ятнадцятий вважати, відповідно, абзацами двадцять другим – двадцять третім. 3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2021 р., № 56, ст. 3462; 2022 р., № 80, ст. 4826): 1) в абзаці одинадцятому пункту 5 слова та цифри ,,(для дитини віком до 14 років)” замінити словами та цифрами ,,(для дитини віком до 14 років, а за наявності рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року ‒ до 16 років)”; 2) у пункті 10: підпункт 2 викласти в такій редакції: „2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням державної соціальної допомоги здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень: купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України „Про $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ µ
 • 8. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 5 запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); купівлю безготівкової та / або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та / або освітніх послуг), а також банківських металів; платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та / або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики. Державна соціальна допомога призначається у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (іншого будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів, і доходи від такого продажу не враховуються до сукупного доходу сім’ї;”; доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту: „21 ) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;”; у підпункті 3: в абзаці першому слова „на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” замінити словами та цифрами „в населених пунктах, визначених у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, зареєстрованим у Мін’юсті 23 грудня 2022 р. за № 1668/39004,”; абзац другий виключити; 3) пункт 111 викласти в такій редакції: „111 . Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України „Про зайнятість населення”. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¶
 • 9. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 6 Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка перебуває в трудових відносинах і за яку не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або якщо інформацію про таку особу роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”. 4. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій форміˮ (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37, ст. 1208, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203, № 66, ст. 4186, № 88, ст. 5668; 2022 р., № 43, ст. 2332, № № 80, ст. 4826; 2023 р., № 4, ст. 319): 1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: ,,1. Цим Порядком визначено механізм надання громадянам у грошовій формі таких пільг:”; 2) доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту: ,,91 . Залишки коштів, що обліковувались на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто АТ ,,Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Казначействі (далі – невиплачені залишки коштів), виплачуються пільговикам органами Пенсійного фонду України за зверненнями таких пільговиків протягом І півріччя 2023 року. Для забезпечення виплати невиплачених залишків коштів органами Пенсійного фонду України АТ ,,Ощадбанк” передає Пенсійному фонду України до 1 березня 2023 року захищеними каналами зв’язку реєстр таких пільговиків у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та АТ ,,Ощадбанк”. Для отримання невиплаченого залишку коштів пільговик подає до органу Пенсійного фонду України заяву довільної форми, в якій обов’язково зазначає: назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким виданий цей документ і дату видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана); реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті громадянина України про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта); серію та номер (за наявності) паспорта громадянина України, або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¤ ¡ ·
 • 10. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 7 проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), ким видано документ і дату його видачі; номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок. На підставі поданих пільговиками заяв Пенсійний фонд України формує щомісяця суму невиплачених залишків коштів, яка підлягає виплаті, та включає її до заявки щодо потреби в коштах на виплату пільг на оплату житлово- комунальних послуг, яка формується відповідно до пункту 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319). У разі смерті пільговика, на обліковому записі якого станом на 1 червня 2022 року обліковувались залишки коштів пільг, член його сім’ї, на якого поширювалися пільги і відомості про якого внесено до Реєстру, може отримати такі кошти, звернувшись до органу Пенсійного фонду України із заявою довільної форми та копіями: свідоцтва про смерть пільговика; паспорта пільговика; реєстраційного номера облікової картки платника податків пільговика; У заяві член сім’ї померлого пільговика зазначає такі відомості про себе: власне ім’я та прізвище; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), серія та номер (за наявності) паспорта громадянина України або серія та номер (за наявності) тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України); ким виданий, дата його видачі, номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок.”; 3) пункт 15 викласти в такій редакції: ,,15. Фінансування та виплата пільг здійснюється уповноваженими органами у грошовій готівковій формі у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”; 4) пункт 19 викласти в такій редакції: ,,19. Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¤
 • 11. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 8 Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика або неповідомлення уповноваженого органу про зміну обставин, які вплинули на розмір виплачених пільг, на вимогу уповноваженого органу повертаються пільговиком. Надання пільги припиняється: з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема, у разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії ‒ з місяця, наступного за місяцем настання зазначеної події; за заявою пільговика ‒ з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою. У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується в судовому порядку.”. 5. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212, № 56, ст. 3462; 2022 р., № 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891): 1) пункт 8 викласти в такій редакції: „8. До середньомісячного сукупного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у зазначених заходах грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, передбачені законодавством для працівників правоохоронних органів, військовослужбовців і працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.”; 2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту: „розмір однієї мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, ‒ для осіб, які перебувають у трудових відносинах і за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, у зв’язку з наявною заборгованістю роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або якщо інформацію про таких осіб роботодавцем не включено до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”. 6. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 ,,Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ¥
 • 12. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 9 субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302, № 25, ст. 1340): 1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: „2. Виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій у разі застосування положень цієї постанови здійснюється без дотримання вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1474 „Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 316), Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 „Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 „Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319).”; 2) доповнити пунктом 23 такого змісту: „23 . В межах видатків, передбачених у державному бюджеті за програмами 2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї”, 2501530 „Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” та 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей” Міністерством соціальної політики здійснюється фінансування виплат грошових допомог за попередній рік на підставі сформованої у поточному році інформації (реєстрів) щодо їх одержувачів.”. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ¦
 • 13. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій” 1. Мета Метою прийняття акта є спрощення порядку призначення окремих видів грошової допомоги та житлових субсидій, а також надання пільговикам, які отримували у 2021–2022 роках пільги на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, права на отримання у 2023 році залишків коштів пільг, що обліковувалися на рахунку Мінсоцполітики в АТ ,,Ощадбанк” для виплати пільг за їхніми обліковими записами станом на 01.06.2022. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект акта розроблено за власною ініціативою Мінсоцполітики. В нинішніх умовах виникла необхідність посилення адресності надання окремих видів грошової допомоги, житлових субсидій і пільг, передбачених законодавством. Так, відповідно до чинного законодавства жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, можуть лише після повернення на територію України звернутися до органів соціального захисту населення за призначенням допомоги при народженні дитини. У зв’язку з цим постає необхідність визначення механізму подання документів для призначення допомоги при народженні дитини громадянами України, в яких народилась дитина під час їх тимчасового перебування за межами України. Крім того, потребують урегулювання питання, пов’язані з наданням житлової субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (далі ‒ допомога малозабезпеченим сім’ям) та допомоги на дітей одиноким матерям особам, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також особам, які перебувають у трудових відносинах, але інформацію про яких роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, у разі необхідності вимушеного перебування таких осіб у відпустці без збереження заробітної плати. Разом з тим необхідно забезпечити єдиний підхід до врахування матеріального та майнового стану при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми і житлових субсидій, зокрема, щодо спроможності здійснення дороговартісних покупок чи накопичення коштів на депозитному банківському рахунку (рахунках) або в облігаціях внутрішньої державної позики. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ §
 • 14. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 2 Також потребує врегулювання питання надання житлової субсидії домогосподарствам, до складу яких входять особи, які не мають доходів через перебування у полоні. Неврегульованим залишається питання забезпечення права на звернення за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі відмови особи зі складу сім’ї від отримання паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. У декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, форму якої визначено в додатку 9 до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972”, в інформації щодо дітей віком до 14 років зазначається серія та номер свідоцтва про народження, а щодо осіб, які досягли 14-річного віку, ‒ серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні. При цьому Законом України „Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” визначено обов’язок кожного громадянина України, який досяг 14-річного віку, отримати паспорт громадянина України. Проте непоодинокими є випадки відмови громадянами України, які досягли 14-річного віку, від отримання паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Таким особам після досягнення 16-річного віку за рішенням суду Державною міграційною службою видається паспорт громадянина України зразка 1994 року. З метою врегулювання питань забезпечення державною підтримкою таких осіб необхідно внести відповідні зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (зі змінами). Також варто зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України доступ до інформації про окремі категорії пільговиків з метою захисту їхніх персональних даних було закрито в районних базах даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), чим було унеможливлено внесення змін до електронних карток таких пільговиків. Нарахування та виплата пільг таким категоріям пільговиків, у тому числі в разі їх надання у грошовій безготівковій формі, проводилися з центрального рівня. Крім того, згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 (зі змінами) (далі – Порядок № 373), залишки коштів, які обліковувалися на відкритому в АТ ,,Ощадбанк” рахунку Мінсоцполітики для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 01.06.2022, за якими не було звернень щодо їх виплати, з 20.12.2022 не обліковуються АТ ,,Ощадбанк” за такими $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ²
 • 15. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 3 обліковими записами пільговиків і повернуті АТ ,,Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі. При цьому деяких осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, було залучено до військових операцій поза межами адміністративних одиниць, у яких вони перебувають на обліку, чим було унеможливлено отримання ними залишків коштів пільг, що обліковувалися на відкритому в АТ ,,Ощадбанк” рахунку Мінсоцполітики для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 01.06.2022. Оскільки Законом України „Про Державний бюджет України на 2023 рікˮ не передбачено видатків для виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі та були накопичені пільговиками в АТ ,,Ощадбанк” за опалювальний сезон 2021‒2022 років, до Порядку № 373 необхідно внести зміни з метою забезпечення прав та інтересів громадян, які захищають територіальну цілісність нашої держави. Крім того, потребує врегулювання питання фінансування виплат грошових допомог нарахування яких здійснювалось у минулому році за бюджетною програмою КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення” в межах нових бюджетних програм. Необхідно зазначити, що з метою підвищення прозорості та забезпечення оптимізації управління бюджетними видатками у сфері соціальної політики у 2023 році відбулося переформатування бюджетних програм за категоріями отримувачів, яким надається державна підтримка та виплати з боку держави. При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 „Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” у січні поточного року було сформовано реєстри виплат державних допомог грошовим переказом, у тому числі за листопад‒грудень минулого року, тобто нарахування яких було здійснено у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення”. Таким чином, з метою здійснення за новими бюджетними програмами фінансування виплат, нарахованих у минулому році грошових допомог, необхідно внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 „Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта пропонується забезпечити: врегулювання механізму подання документів для призначення допомоги при народженні дитини громадянам, у яких під час тимчасового перебування за межами України народилась дитина і вони продовжують перебувати за кордоном; $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ³
 • 16. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 4 надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; надання житлової субсидії, допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, інформацію про яких роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; єдиний підхід до врахування матеріального та майнового стану при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми і житлових субсидій, зокрема, у разі проведення отримувачами зазначених видів державної підтримки платіжних операцій; надання житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували / перебувають у полоні; врегулювання механізму звернення за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям у разі відмови особи зі складу сім’ї від отримання паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій; встановлення порядку виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, накопичених пільговиками за опалювальний сезон 2021‒2022 років; фінансування виплат грошових допомог нарахування яких здійснювалось у минулому році за бюджетною програмою КПКВК 2501030 „Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення” в межах нових бюджетних програм. 4. Правові аспекти У цій сфері правового регулювання діють Указ Президента України від 24.02.2022 № № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні”, закони України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаˮ, від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”, від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”, від 17.04.2019 № 373 ,,Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, від 22.07.2020 № 632 ,,Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”, від 30.12.2022 № 1478 ,,Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей”. 5. Фінансово-економічне обґрунтування Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, що додаються, реалізація запропонованих проектом акта положень потребуватиме у 2023 році видатків у сумі 158 833,75 тис. гривень. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¥ ¡ ´
 • 17. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 5 Реалізація акта забезпечуватиметься за рахунок коштів бюджетних програм КПКВК 2501530 „Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”, 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей” та 2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї”. Варто зазначити, що положення проекту акта спрямовуються на посилення адресності надання державної допомоги із забезпеченням справедливого перерозподілу коштів між їх отримувачами. При цьому перегляд критеріїв щодо надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної допомоги сім’ям з дітьми приведе до скорочення числа їх отримувачів, чим забезпечуватиметься відповідна економія бюджетних коштів. Крім того, повернуто до державного бюджету залишки коштів пільг, які не були виплачені протягом червня ‒ грудня 2022 року з поважних причин, зокрема через відсутність фізичної можливості звернення осіб, які перебувають на обліку в Збройних Силах України, до відділення банку. Із урахуванням зазначеного реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, Пенсійним фондом України, Національною соціальною сервісною службою, Державною міграційною службою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, проведення правової експертизи Міністерством юстиції та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців. Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, сфери наукової та науково-технічної діяльності, функціонування і застосування української мови як державної та не потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Уповноваженим із захисту державної мови. Проект акта потребує проведення консультацій та обговорення з громадськістю, Акціонерним товариством ,,Державний ощадний банк України”, Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”. $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ «
 • 18. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 6 7. Оцінка відповідності Проект акта відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (в тому числі міжнародно-правових), містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, дискримінаційні положення. Проект акта потребує проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. 8. Прогноз результатів Основним очікуваним результатом реалізації акта є удосконалення порядку призначення окремих видів грошової допомоги та житлових субсидій, а також забезпечення реалізації втраченого пільговиками через війну права на отримання невиплачених накопичених протягом 2021‒2022 років залишків коштів пільг. Реалізація акта матиме вплив на інтереси отримувачів окремих видів державної допомоги. Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу Сім’ї, в яких під час тимчасового перебування за межами України народилась дитина Поліпшення матеріального стану Реалізація права на отримання допомоги при народженні дитини Малозабезпечені сім’ї та / або сім’ї одиноких матерів (батьків), відносно яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Поліпшення матеріального стану Забезпечення права на отримання державної допомоги Малозабезпечені сім’ї, особи зі складу яких відмовились від отримання паспорта у формі картки, що містить безконтактний електронний носій Поліпшення матеріального стану Реалізація права на звернення за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям Потенційні отримувачі житлової субсидії Можливість отримання житлової субсидії домогосподарствами, до складу яких входять Забезпечення права на отримання житлової субсидії $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¯ ¡ ¬
 • 19. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 7 особи, які перебували (перебувають) в полоні, а також особи, інформацію про яких роботодавець не включив до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пільговики, які отримували пільги у грошовій безготівковій формі Можливість отримання накопичених залишків пільг за опалювальний сезон 2021‒2022 років. Визначення джерела та порядку отримання відповідних коштів Отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям та державної допомоги сім’ям з дітьми Погіршення матеріального стану внаслідок втрати права на отримання грошових виплат Посилення адресності надання державної допомоги Отримувачі деяких видів допомог, компенсацій, які не отримали відповідні виплати за грудень та листопад 2022 року Поліпшення матеріального стану Забезпечення права на отримання державної допомоги Реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини. Міністр соціальної політики України Оксана ЖОЛНОВИЧ ____ __________ 2023 р.
 • 20. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ до проекту постанови Кабінету Міністрів України ,,Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій” 1. Період реалізації акта (рік) Початок реалізації акта березень 2023 року Кінцевий термін реалізації акта постійно 2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проекту акта Назва показника результату Одиниця виміру Поточний рік (n) Рік (n+1) Рік (n+2) Рік (n+3) Стратегічна ціль 1 Посилення соціальної захищеності багатодітних малозабезпечених сімей з дітьми Кількість отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 30 20 15 7 Кількість отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям осіб 15 10 5 3 Стратегічна ціль 2 Посилення адресності надання житлових субсидій Кількість домогосподарств – отримувачів житлових субсидій осіб 268 134 50 50 Стратегічна ціль 3 Реалізація права пільговиків на передбаченні законами гарантії Кількість пільговиків осіб 155 587 0 0 0 Стратегічна ціль 4 Забезпечення реалізації передбачених законодавством гарантій деяким категоріям громадян Кількість одержувачів грошових допомог осіб 14 068 0 0 0 3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта КПКВК або ТПКВКМБ Назва КПКВК 2501530 „Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” КПКВК 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей” КПКВК 2501400 „Соціальний захист дітей та сім’ї” $`1@BC0| P WWWPp¢ ¯ ¡ ¯ ¡ ¤ ¡ ¦ ¡ ¤
 • 21. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 2 4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта тис грн Джерела здійснення витрат Поточний рік (n) Рік (n+1) Рік (n+2) Рік (n+3) За рахунок коштів державного бюджету 343,29 297,94 241,65 134,20 За рахунок коштів державного бюджету 89,95 77,76 41,88 28,78 За рахунок коштів державного бюджету 3 056,49 1 528,24 570,24 270,24 За рахунок коштів державного бюджету 123 850,82 0 0 0 За рахунок коштів державного бюджету 31 493,2 0 0 0 УСЬОГО 158 833,75 1 903,94 853,77 433,22 5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків Питання Поточний рік (n) Рік (n+1) Рік (n+2) Рік (n+3) так ні так ні так ні так ні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Державна підтримка та допомога Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам? так ні ні ні Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам? так ні ні ні 2. Оплата праці
 • 22. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 3 Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів? ні ні ні ні Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи? ні ні ні ні 3. Майно, роботи, послуги Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно? ні ні ні ні Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування? ні ні ні ні Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг? ні ні ні ні Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн- системи / курси / реєстри тощо? ні ні ні ні Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників? ні ні ні ні Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо? ні ні ні ні Чи треба буде проводити базове навчання для працівників? ні ні ні ні 4. Доходи Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи? ні ні ні ні Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів? ні ні ні ні Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету? ні ні ні ні Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні? ні ні ні ні 5. Боргові зобов'язання та гарантії $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ° ¡ °
 • 23. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 4 Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу? ні ні ні ні 6. Повноваження Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів? ні ні ні ні 6. Базові показники 6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта осіб Кількість осіб Поточний рік (n) Рік (n+1) Рік (n+2) Рік (n+3) Заінтересовані сторони (розписати за групами) Отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, які перебувають у трудових відносинах та за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або інформацію про яких роботодавець не включав до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 30 20 15 7 Отримувачі допомоги на дітей одиноким матерям, які перебувають у трудових відносинах та за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із наявною заборгованістю роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 15 10 5 3 $`1@BC0| P WWWPp¢ ¥ ¡ ¥ ¡ ® ¡ ¦ ¡ ±
 • 24. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 1868/0/2-23/56 від 15.02.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 13.02.2023 15:34:46 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 15.02.2023 20:29:12 5 соціальне страхування або інформацію про яких роботодавець не включав до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Отримувачі житлової субсидії, до складу домогосподарств яких, входять особи, які перебували / перебувають у полоні. 70 35 25 15 Отримувачі житлової субсидії, до складу домогосподарств яких, входять особи, інформацію про яких роботодавець не включав до звітності про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 268 200 50 50 Пільговики, які отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не змогли отримати залишки коштів, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, які припинили обліковуватись 20 грудня 2022 року і були повернуті АТ ,,Ощадбанк” на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі 155 587 0 0 0 Одержувачі грошових допомог, які не отримали передбачені їм виплати за листопад та грудень 2022 року 14 068 0 0 0 6.2. Прямі та непрямі витрати тис. грн Перелік показників Поточний рік (n) Рік (n+1) Рік (n+2) Рік (n+3) Прямі витрати: - - - - (розписати за показниками) Непрямі витрати: - - - -