SlideShare a Scribd company logo
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
М І Н І С Т Е Р С Т В О
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(Мінсоцполітики)
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866
__________________________________________________________________________________
від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р.
Міністерство соціальної політики відповідно до вимог § 37 та § 42
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає на погодження
розроблений на виконання пункту 314 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023
№ 221-р, проект постанови Кабінету Міністрів України „Про реалізацію
експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.
Просимо погодити зазначений проект акта в п’ятиденний строк.
Додаток: 1. Проект акта на 17 арк.
2. Пояснювальна записка на 18 арк.
3. Порівняльна таблиця на 13 арк.
Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ
Оксана Овраменко, 289 75 46, +380687484704, 1103@mlsp.gov.ua
Міністерства, заінтересовані
органи (за списком)
Про погодження проекту постанови
Кабінету Міністрів України
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
¤
¡
¤
¡
¯
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
Список розсилки
1. Міністерство економіки України
2. Міністерство фінансів України
3. Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
4. Міністерство цифрової трансформації України
5. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України
6. Міністерство внутрішніх справ України
7. Міністерство закордонних справ України
8. Міністерство охорони здоров’я України
9. Міністерство енергетики України
10. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
11. Національна соціальна сервісною службою України
12. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
13. Пенсійний фонд України
14. Державна міграційна служба України
15.Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні;
16. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні.
17. Державне підприємство ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства
соціальної політики України”
18. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
®
¡
¤
¡
¦
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2023 р. №
Київ
Про реалізацію експериментального проекту
щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики України та
Міністерства цифрової трансформації України стосовно реалізації протягом
травня ‒ серпня 2023 року експериментального проекту щодо удосконалення
порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива (далі – експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо
удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива, що додається.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України, зміни, що додаються.
4. Пенсійному фонду України забезпечити:
1) технічну можливість щодо формування попередньої заяви про
призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб,
які звернулися за призначенням житлової субсидії засобами вебпорталу
електронних послуг Пенсійного фонду України, у тому числі мобільного додатка
доступу до нього “Пенсійний фонд”, та її застосування відповідно до
затвердженого цією постановою Порядку;
2) обробку даних у порядку, визначеному законодавством про захист
персональних даних.
5. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України,
Міністерству енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне
Проект
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
®
¡
¤
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
2
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обласним та
Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) разом з:
органами місцевого самоврядування; управителями багатоквартирних будинків;
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків; виконавцями
комунальних послуг; організаціями, що здійснюють нарахування плати за
житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління багатоквартирним
будинком за договорами з управителями багатоквартирних будинків або
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, виконавцями
комунальних послуг; інформаційно-обчислювальними центрами; розрахунковими
центрами; центрами нарахування плати за житлово-комунальні послуги; центрами
муніципальних систем управління або іншими надавачами житлово-комунальних
послуг забезпечити вирішення питання щодо подання інформації (відомостей),
необхідних для призначення житлових субсидій населенню, в електронній формі
через особистий кабінет управителя, об’єднання, виконавця комунальних послуг
на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
6. Міністерству соціальної політики поінформувати до 10 вересня 2023 р.
Кабінет Міністрів України про результати реалізації експериментального проекту
та подати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері надання
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
¤
¡
®
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ___________ р. № ___
Порядок
реалізації експериментального проекту
щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту
щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива (далі – експериментальний
проект).
2. В цьому Порядку терміни застосовуються у значеннях, наведених у
Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний
вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390) (далі – Положення).
3. Пенсійний фонд України на підставі інформації, що обробляється в реєстрі
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування, автоматизованих системах обробки пенсійної
документації (електронних пенсійних справах), відомостей, необхідних для
призначення житлових субсидій населенню, отриманих з публічних електронних
реєстрів, зазначених у додатку до цього Порядку, а також поданих управителями
багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних
будинків, виконавцями комунальних послуг, організаціями, що здійснюють
нарахування плати за житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління
багатоквартирним будинком за договорами з управителями багатоквартирних
будинків або об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку,
виконавцями комунальних послуг, інформаційно-обчислювальними центрами,
розрахунковими центрами, центрами нарахування плати за житлово-комунальні
послуги, центрами муніципальних систем управління або іншими надавачами
житлово-комунальних послуг (далі – управителі, об’єднання, виконавці
комунальних послуг) визначає перелік домогосподарств та їх відповідність
вимогам, передбаченим Положенням для отримання громадянами, що
проживають у житлових приміщеннях (будинках), житлової субсидії, та формує
попередньо заповнені заяву про призначення та надання житлової субсидії за
формою згідно з додатком 1 до Положення (далі – заява) та декларацію про доходи
і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за формою згідно
з додатком 2 до Положення (далі – декларація) по кожному домогосподарству.
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
³
¡
¤
¡
¤
¡
©
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
2
Інформація / відомості зазначені в абзаці першому цього пункту
підтримуються в актуальному стані шляхом отримання Пенсійним фондом
України сформованих та переданих не пізніше 15 робочих днів після зміни
відповідних відомостей:
держателями (адміністраторами) відповідних публічних електронних
реєстрів – у спосіб, визначений спільно з Пенсійним фондом України;
управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг – в
електронній формі через особистий кабінет управителя, об’єднання, виконавця
комунальних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду
України.
4. Попередньо заповнені заява та декларація розміщуються в особистому
електронному кабінеті застрахованої особи зі складу домогосподарства на
вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України і є доступними для
перегляду та редагування.
За наявності технічної можливості доступ до попередньо заповненої заяви та
декларації надається засобами Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг (далі ‒ Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу
Дія (Дія) фізичним особам, які встановили мобільний додаток Порталу Дія (Дія)
на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, пройшли
електронну ідентифікацію та автентифікацію і обрали у мобільному додатку
Порталу Дія (Дія) послугу “Субсидія”.
5. Заява разом з декларацією опрацьовується фізичною особою шляхом
редагування / підтвердження сформованих у попередніх заяві / декларації
відомостей і вважається поданою після їх підписання електронним підписом, що
базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Водночас заява та декларація за бажанням фізичної особи може бути
заповнена самостійно та подана уповноваженому органові шляхами та у спосіб,
передбаченими Положенням.
У разі смерті особи, інформацію про яку включено до попередньої заповненої
декларації, заявник в графі “Примітка” декларації зазначає відомості про дату
смерті такої особи шляхом проставлення запису “Помер(ла), дата”.
У разі виїзду за кордон фізичної особи, інформацію про яку включено до
попередньої заповненої декларації, заявник в графі “Примітка” декларації
зазначає відомості про дату перетинання державного кордону такою особою
шляхом проставлення запису “За кордон, дата”.
Фізичній особі, яка подала заяву, та зазначеним у декларації фізичним
особам, які входять до складу домогосподарства та повнолітнім членам сімей осіб
зі складу домогосподарства, відповідно засобами Порталу Дія та вебпорталу
електронних послуг Пенсійного фонду України формується повідомлення про це.
6. Якщо фізичною особою подано одночасно заяву та декларацію в
електронній формі шляхом підписання попередньо заповнених заяви та декларації
електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, та самостійно заповнені заяву та декларацію шляхами та у
спосіб, передбачений Положенням, за відсутності розбіжностей повідомлених у
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
¤
¡
¤
¡
´
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
3
них даних приймаються заява та декларація, дата подання яких була
зафіксована раніше. Якщо повідомлені дані мають розбіжності, приймаються
заява та декларація, дата подання яких була зафіксована пізніше.
У разі виявлення, у тому числі за результатами верифікації, обставин,
зазначених у пункті 90 Положення, фактів повідомлення у заяві та/або декларації
недостовірних даних або невідповідностей, що вплинуло на встановлення права
на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, надання житлової субсидії
припиняється з місяця, наступного за місяцем одержання таких відомостей.
7. У разі ненадання управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних
послуг інформації про нараховану споживачеві плату за житлово-комунальні
послуги, внески/платежі об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на
оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розмір
цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, розмір
внесків/платежів об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на оплату
витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому
будинку, перелік установленого газо- або електрообладнання в житловому
приміщені (стаціонарні електроплити, електроопалювальні установки, газові
водонагрівальні прилади), вид лічильника електроенергії, суму простроченої
понад три місяці (на дату подання такої інформації) заборгованості, строк позовної
давності якої не минув, номер договору реструктуризації такої заборгованості (за
наявності) та строк його дії або номер ухвали суду про відкриття провадження у
справі оскарження заборгованості (за наявності), субсидія на відповідний вид
комунальної послуги, яку отримує домогосподарство, що звернулося за житловою
субсидією, не призначається, про що особам, які входять до складу
домогосподарства та повнолітнім членам сімей осіб зі складу домогосподарства,
відповідно засобами Порталу Дія та вебпорталу електронних послуг Пенсійного
фонду України формується повідомлення про це з пропозицією самостійно
заповнити та подати заяву та декларацію.
8. Розгляд заяв і декларацій та інформування заявників про прийняте рішення
здійснюється у порядку, передбаченому Положенням, з урахуванням цього
Порядку.
9. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства
про захист персональних даних.
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
¤
¡
®
¡
µ
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
Додаток
до Порядку
Перелік
публічних електронних реєстрів, відомості з яких обробляються при
реалізації експериментального проекту
Назва реєстру Відповідальний
орган
Перелік відомостей
Державний реєстр
фізичних осіб -
платників податків
Мінфін Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), унікальний номер
запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, дата
народження, серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
України або серія (за наявності) та
або тимчасового посвідчення
громадянина України (для
іноземців та осіб без
громадянства ‒ паспортного
документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства, посвідки на
постійне / тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, або іншого документа, що
підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України,
крім довідки про звернення за
захистом в Україні), ким видано
документ і дату його видачі,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), доходи особи, групу
платників єдиного податку, до якої
належить фізична особа -
підприємець, що обрала спрощену
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
¤
¡
¶
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
¤
¡
¶
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
2
систему оподаткування
Єдиний державний
демографічний реєстр
та відомча
інформаційна система
Державної міграційної
служби
МВС Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), унікальний номер
запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, дата
народження, серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
України або серія (за наявності) та
або тимчасового посвідчення
громадянина України (для
іноземців та осіб без
громадянства ‒ паспортного
документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства, посвідки на
постійне / тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, або іншого документа, що
підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України,
крім довідки про звернення за
захистом в Україні), ким видано
документ і дату його видачі,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), відомості про
зареєстроване або задеклароване
місце проживання
Державний реєстр
актів цивільного стану
громадян
Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), унікальний номер
запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, дата
народження, серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
України або серія (за наявності) та
або тимчасового посвідчення
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
3
громадянина України (для
іноземців та осіб без громадянства
‒ паспортного документа іноземця
або документа, що посвідчує особу
без громадянства, посвідки на
постійне / тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, або іншого документа, що
підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України,
крім довідки про звернення за
захистом в Україні), ким видано
документ і дату його видачі,
відомості про дату та місце
народження фізичної особи та її
походження, відомості про шлюб
такої особи, розірвання шлюбу,
зміну імені, а також персональні
дані осіб, які вважаються безвісно
відсутніми за рішенням суду або
мають правовий статус осіб,
зниклих безвісти, осіб, до яких
застосовуються заходи
забезпечення кримінального
провадження у вигляді
відсторонення від роботи (посади),
осіб, до яких застосовуються
запобіжні заходи у вигляді
домашнього арешту або тримання
під вартою
Єдиний реєстр
боржників
Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) та інші наявні відомості
про осіб, які мають заборгованість
за виконавчими провадженнями
про стягнення аліментів понад три
місяці, рішенням суду про
погашення заборгованості
заборгованість за виконавчими
провадженнями частинами
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
4
Інтегрована
міжвідомча
інформаційно-
телекомунікаційна
система щодо
контролю осіб,
транспортних засобів
та вантажів, які
перетинають
державний кордон
МВС Відомості стосовно реципієнтів,
які перетинали державний кордон
України або в’їжджали /
виїжджали на тимчасово
окуповану територію України
через контрольні пункти в’їзду –
виїзду
Єдиний державний
реєстр транспортних
засобів
МВС Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), дата народження,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності) власника транспортного
засобу, з року випуску якого
минуло менше ніж 15 років (крім
мопеда і причепа, самостійно
зібраних транспортних засобів)
Державний реєстр
речових прав на
нерухоме майно
Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), дата народження,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності) осіб, які здійснили
купівлю земельної ділянки,
квартири (будинку), у період з
1 травня 2022 року
Електронна система
охорони здоров’я
МОЗ Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), дата народження,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), осіб, яким встановлено
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
¤
¡
¯
¡
¥
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
5
інвалідність, дата і номер висновку
лікарсько-консультативної комісії
закладу охорони здоров’я про
тривалу хворобу, алко- або
наркозалежність
Інформаційно-
аналітична платформа
електронної
верифікації та
моніторингу
Мінфін Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), дата народження,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), осіб, які мають на
депозитному банківському
рахунку (рахунках) кошти у
загальній сумі, що перевищує
100 тис. гривень, або облігації
внутрішньої державної позики на
загальну суму, що перевищує
100 тис. гривень, або у період з
1 травня 2022 року здійснили
операції з купівлі безготівкової
та/або готівкової іноземної валюти,
а також банківських металів на
загальну суму, що перевищує
50 тис. гривень.
Єдина інформаційна
база даних про
внутрішньо
переміщених осіб
Мінсоцполітики Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), унікальний номер
запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, дата
народження, серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
України або серія (за наявності) та
або тимчасового посвідчення
громадянина України (для
іноземців та осіб без
громадянства ‒ паспортного
документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства, посвідки на
постійне / тимчасове проживання,
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
6
посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, або іншого документа, що
підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України,
крім довідки про звернення за
захистом в Україні), ким видано
документ і дату його видачі,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), відомості про
зареєстроване / задеклароване або
фактичне місце проживання /
перебування
Єдиний державний
автоматизований
реєстр осіб, які мають
право на пільги
Мінсоцполітики Прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), унікальний номер
запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі, дата
народження, серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
України або серія (за наявності) та
або тимчасового посвідчення
громадянина України (для
іноземців та осіб без
громадянства ‒ паспортного
документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без
громадянства, посвідки на
постійне / тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, або іншого документа, що
підтверджує законність
перебування іноземця чи особи без
громадянства на території України,
крім довідки про звернення за
захистом в Україні), ким видано
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
7
документ і дату його видачі,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), категорія пільговика (за
наявності зазначаються кілька),
назва документа, що дає право на
пільги, його серія (за наявності) та
номер, ким виданий документ, що
дає право на пільги, дата його
видачі документа, що дає право на
пільги, строк дії документа, що дає
право на пільги
Державний реєстр
майна, пошкодженого
та знищеного
внаслідок бойових дій,
терористичних актів,
диверсій,
спричинених
військовою агресією
Російської Федерації
Мінінфраструктури Про поштові адреси об’єктів
нерухомого майна, які стали
непридатними для використання,
будівлі, споруди (у тому числі
спільне майно багатоквартирного
будинку (приміщення загального
користування (місця загального
користування) та прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності),
унікальний номер запису в
Єдиному державному
демографічному реєстрі,
реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
відомості про відмову від
реєстраційного номера облікової
картки платника податків (у разі
наявності), їх власників.
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
¤
¡
¯
¡
²
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2023 р. №
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
1995 р. № 848 ,,Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69,
ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 81,
ст. 5163, № 91, ст. 5880; 2022 р., № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826):
1) перше речення абзацу дванадцятого пункту 9 після слів “виконавчого
органу” доповнити словами “за зверненням громадянина”;
2) у пункті 14:
підпункт 1 після слів “державного чи місцевого бюджету” доповнити словами
“або коштів благодійних організацій”;
абзац четвертий підпункту 2 замінити абзацами такого змісту:
“При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права
власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані
транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на
пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля,
або коштів благодійних організацій, а також транспортні засоби, придбані
батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей,
багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається
субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, а також сімей до складу яких входить особа з
інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та/або особа з інвалідністю I
і II групи внаслідок психічного розладу, та/або дитина з інвалідністю підгрупи А,
та/або особа з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А.
Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - третім цього
підпункту, також призначаються, внутрішньо переміщеним особам, за умови, що
право власності на транспортні засоби було набуто до моменту введення воєнного
стану в Україні.”;
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим;
у підпункті 3:
абзац восьмий доповнити словами та цифрами “ , державна соціальна
допомога особі у складі малозабезпеченої сім’ї, яка втратили працездатність, в
тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
¥
¡
³
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
2
Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та не
набула страхового стажу, передбаченої нормами зазначеної статті, за умови
наявності не менше ніж 15 років страхового стажу”;
абзац дванадцятий замінити абзацами такого змісту:
“сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом
кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням
житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без
звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим
договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії
строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається
житлова субсидія.
Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим ‒ четвертим
цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються
під час призначення житлової субсидії, одноосібно виховують дітей віком до
шести років або дітей з інвалідністю;”;
в абзаці третьому підпункту 8 слова “на яке оформлено право на спадщину”
замінити словами та цифрами ,,отриманого у спадщину особою, визначеною в
частині першій статті 26 Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”;
3) у пункті 24:
абзац другий викласти в такій редакції:
“До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в
житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб -
особи, які фактично проживають), крім осіб, які перебувають за кордоном понад
60 днів. На осіб зі складу домогосподарства розраховуються соціальні норми
житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи
враховуються під час призначення житлової субсидії.”;
перше речення абзацу третього після слів “зниклих безвісти” доповнити
словами і цифрами “, або перебувають за кордоном понад 60 днів ”;
4) друге речення абзацу другого пункту 25 після слів “зниклих безвісти”
доповнити словами і цифрами “, або перебувають за кордоном понад 60 днів ”;
5) пункт 36 після слів “але не набула права на пенсійну виплату” доповнити
словами ,, , державну соціальну допомога особі малозабезпеченій сім’ї”;
6) у пункті 91 слова “в абзаці дев’ятому” замінити словами “в абзацах
третьому і дев’ятому”;
7) пункт 92 доповнити абзацами такого змісту:
“Перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її
призначення без звернення громадян також може бути здійснено уповноваженим
органом в березні на березень-квітень та/або серпні на серпень-вересень, у
випадку зменшення або збільшення середньомісячного сукупного доходу
домогосподарства на понад 50 %.
Для уточнення розміру доходу, з урахуванням якого розраховано розмір
субсидії на неопалювальний/опалювальний сезон, середньомісячний сукупний
дохід осіб, зазначених у пунктах 24, 25, 27 і 28 цього Положення, враховується:
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
¤
¡
¯
¡
ª
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
3
за III і IV квартали попереднього календарного року - у березні поточного
календарного року;
за I і II квартали поточного календарного року - у серпні поточного
календарного року.”;
8) пункт 119 доповнити абзацом шостим такого змісту:
“настали умови, зазначені у підпунктах 2, 4, 8 – 10 пункту 14 цього
Положення.”;
9) перше речення абзацу першого пункту 125 після слів та цифр “в абзацах
четвертому, п’ятому пункту 119 цього Положення” доповнити словами та
цифрами “, виявлених до 1 травня 2023 року ” .
2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 (Офіційний
вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3,ст. 161, № 37, ст. 1208; 2021 р.
,№ 1, ст. 45, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 66, ст. 4186,№ 88, ст. 4186, № 91,
ст. 5880; 2022р. № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826, № 80, ст. 4826, 2023 р. № 4, ст. 319):
1) у пункті 31
:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
“Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу
заява подається щороку.”.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – дев’ятий вважати відповідно абзацами
п’ятим – десятим;
доповнити абзацом такого змісту:
“У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір
(зокрема: зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії
пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх
надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли
інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання),
пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого
органу нову заяву.”;
2) доповнити пунктом 61
такого змісту:
“61
. У разі зміни обставин, що впливають на розмір пільг, проводиться
перерахунок розміру пільг з місяця виникнення таких обставин.
У разі необхідності проведення перерахунку пільг за минулі періоди строк, за
який здійснюється такий перерахунок, не обмежується.”;
3) у пункті 19:
абзац перший виключити.
абзац другий після слів “внаслідок зловживань з боку пільговика” доповнити
словами та цифрою “або не повідомлення ним про зміну обставин, зазначених у
пункті 3 цього Порядку”.
3. Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати
грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
¯
¡
«
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
4
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302, № 43, ст. 2328, № 80, ст. 4826)
викласти у такій редакції:
“Не зараховані одержувачам протягом 30 календарних днів з дати
надходження на рахунок АТ КБ “ПриватБанк” кошти повертаються
АТ КБ “ПриватБанк” Міністерству соціальної політики/Пенсійному фонду
України не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення такого періоду
разом з реєстрами осіб, яким не проведено виплату. Виплата грошових допомог,
пільг та житлових субсидій припиняється та поновлюється з місяця, наступного за
місяцем звернення одержувача про поновлення / призначення йому на наступний
період виплати у порядку, встановленому законодавством про надання
відповідних виплат.ˮ.
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р.
№ 462 “Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного
стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1906; 80, ст. 4826 ):
1) підпункт 1 і 4 викласти в такій редакції:
“1) на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі
їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та
фінансування, виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг отримувачам цих виплат проводиться за квітень/жовтень
2022 р. та квітень/жовтень 2023 р. у розмірі, який розраховується за такою
формулою:
для житлових субсидій:
Сжск2022 = Сжсс2022 х Кжск2021,
де Сжск2022 - розрахований розмір житлової субсидії для виплати за
квітень/жовтень 2022 р. та квітень/жовтень 2023 р., гривень;
Сжсс2022 - фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 р.;
Кжск2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих
житлових субсидій за квітень і січень 2021 р. (Кжск2021 = 0,43);
для пільг на оплату житлово-комунальних послуг:
Спк2022 = Спс2022 х Кпк2021,
де Спк2022 - розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг
для виплати за квітень/жовтень 2022 р. та квітень/жовтень 2023 р., гривень;
Спс2022 - фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за
січень 2022 р.;
Кпк2021 ‒ коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на
оплату житлово-комунальних послуг за квітень і січень 2021 року (Кпк2021 = 0,59);”;
“4) нарахування та виплата житлових субсидій відповідно до абзацу третього
цього пункту, а також пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що
здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових
допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
¤
¡
¥
¡
¶
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
5
вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302), протягом кожного місяця
неопалювального сезону 2022 та 2023 років проводиться у розмірі, який
розраховується за такою формулою:
для житлових субсидій щодо домогосподарств, які їх отримували станом на
вересень 2021 року:
Сжсн2022 = Сжсс2022 х Кжсв2021,
де Сжсн2022 - розрахований розмір житлової субсидії для виплати за кожен місяць
неопалювального сезону 2022 та 2023 років, гривень;
Сжсс2022 - фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 року;
Кжсв2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих
житлових субсидій за вересень і січень 2021 року (Кжсв2021 = 0,16);
для пільг на оплату житлово-комунальних послуг:
Спн2022 = Спс2022 х Кпв2021,
де Спн2022 - розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг
для виплати за кожен місяць неопалювального сезону 2022 та 2023 років, гривень;
Спс2022 - фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за
січень 2022 року;
Кпв2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на
оплату житлово-комунальних послуг за вересень і січень 2021 року
(Кпкк2021 = 0,29);”;
2) у підпункті 6 слова та цифри “у листопаді 2022 р. та подальших місяцях
опалювального сезону 2022/23 років (крім жовтня 2022 р. та квітня 2023 р.)”
замінити словами та цифрами “у листопаді 2022/2023 р. та подальших місяцях
опалювального сезону 2022/23 та 2023/24 років (крім жовтня 2022/2023 р. та квітня
2023/2024 р.)”
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
®
¡
¥
¡
£
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про реалізацію експериментального проекту
щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
1. Мета
Метою прийняття акта є опрацювання можливості запровадження
проактивного підходу до надання державних адміністративних послуг на
прикладі одного з найбільш популярного їх виду ‒ житлових субсидій, а також
посилення адресності їх надання шляхом уточнення деяких критеріїв за якими
встановлюється право на отримання житлової субсидії та порядку розрахунку їх
розміру.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено на виконання пункту 314 Плану пріоритетних дій
Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14.03.2023 № 221-р.
Міністерство соціальної політики України спільно з Пенсійним фондом
України в умовах ймовірного підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги та суттєвого погіршення майнового стану населення в Україні розробили
механізм проактивного надання соціальних виплат, зокрема, житлових субсидій.
Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури
звернення та швидке прийняття рішення щодо надання соціальних виплат (коли
особі, яка заздалегідь не знає чи має вона право отримувати житлову субсидію, не
потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки,
стояти в чергах, а потім тривалий час очікувати рішення).
Запровадження експериментального підходу до надання соціальних послуг
будується на основі передових міжнародних практиках державної підтримки
вразливих верств населення, спрямованих на спрощення процесу взаємодії між
отримувачем послуги і державою, та інформування громадянина про можливість
отримати послугу навіть без його попереднього звернення до державної установи,
а також осучаснення розміру встановлених виплат шляхом актуалізації
інформації про отримувача з офіційних джерел інформації.
Виявлення домогосподарств, які матимуть право на субсидії (на підставі
зведеної інформації про домогосподарства, доходи його членів та орієнтовні
витрати, отриманої шляхом інформаційного обміну Пенсійним фондом України
даних) та автоматичне формування попередньо заповненої заяви про призначення
та надання житлової субсидії (далі – заява) та деклараціїпро доходи і витрати осіб,
які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – декларація) спростить
процедуру призначення житлових субсидій до отримання її “в один клік” в
онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або на Порталі Дія.
Таким чином, держава працює над мінімізацією часу, який витрачає людина
чи родина на призначення соціальних допомог, і максимально автоматизує процес
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
¤
¡
¦
¡
®
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
2
їх отримання до одного кліку в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду
України або в Дії.
Водночас залишиться можливість звернення громадян з питань надання
житлових субсидій до сервісних центрів Пенсійного фонду України,
уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання
адміністративних послуг.
Крім того, в нинішніх умовах воєнного часу також виникла необхідність
посилення адресності житлових субсидій, з метою забезпечення ним тих
категорій населення, які їх найбільше потребують.
Так, потребує урегулювання питання зупинення замкненого кола
безтермінового перерахування коштів житлових субсидій, які нараховуються
централізовано домогосподарствам, житлові приміщення яких розташовані на
території активних бойових дій або під окупацією, між Пенсійним фондом
України, АТ ,,Ощадбанк” та АК КБ ,,ПриватБанк”. Ці кошти місяцями не
забираються отримувачами житлових субсидій, а без врегулювання механізму
припинення їх надання, не можуть бути спрямовані іншим отримувачам. При
цьому в Пенсійного фонду України взагалі відсутня інформація про цілісність
житлових приміщень на таких територіях і наявності в них житлово-комунальних
послуг. Поновлення відповідних виплат у загальному порядку їх надання буде
поновлено після звернення отримувача до органів Пенсійного фонду України.
Крім того, з огляду на початок нового періоду призначення житлових
субсидій, з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України,
опрацювання проблемних питань, які порушувалися в зверненнях народних
депутатів України та громадян, потребують перегляду критерії врахування
матеріального та майнового стану при призначенні та розрахунку житлових
субсидій.
Ще одне питання, яке врегульовує проект акта це мотивування осіб, які
покинули свої домівки і виїхали за кордон, до здавання своїх житлових приміщень
в оренду. Це питання є актуальним в умовах обмеженості житлового фонду при
високому рівні внутрішньої міграції населення. Ненадання житлових субсидій
власникам житлових приміщень, що перебувають за кордоном, не обмежує право
орендарів звертатися за цим видом державної підтримки.
3. Основні положення проекту акта
Проектом акта пропонується забезпечити:
• запровадження автоматизованого обміну інформацією з реєстрами МВС,
ДМС, Мінфін, МСПУ, Мін’юст, МОЗ, Мінінфраструктури для отримання
інформації необхідної для виявлення домогосподарств, які потенційно матимуть
право на житлові субсидії, попереднього заповнення заяви та декларації для таких
домогосподарств, визначення права на отримання / призупинення субсидії та
здійснення розрахунку її розміру;
• можливість подання заяви та декларацію на житлову субсидію “в один
клік” в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або на Порталі
Дія, при збереженні чинних шляхів та способів звернення за житловою субсидією;
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
¤
¡
°
¡
¯
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
3
• підвищення адресності надання житлових субсидій шляхом:
спрощення критеріїв її отримання для прийомних сімей, багатодітних сімей,
сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє
і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а
також сімей до складу яких входить особа з інвалідністю з ураженнями опорно-
рухового апарату та/або особа з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного
розладу, та/або дитина з інвалідністю підгрупи А, та/або особа з інвалідністю з
дитинства I групи підгрупи А, внутрішньо переміщених осіб. Так, пропонується
не враховувати при призначені житлової субсидії наявність в таких родин автівок,
які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю;
розширити коло майна, яке не враховується при призначенні житлових
субсидій, у разі якщо воно було придбано за рахунок коштів благодійних
організацій;
нівелювання вимоги до рівня доходу не менше одного розміру мінімальної
заробітної плати, при призначенні житлової субсидії особам, які одноосібно
виховують дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю;
надання житлових субсидій особам у складі малозабезпеченої сім’ї, яка
втратили працездатність, в тому числі особа, яка досягла віку, визначеного
частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” та не набула страхового стажу, передбаченої нормами
зазначеної статті, за умови наявності не менше ніж 15 років страхового стажу;
виключення зі складу домогосподарства осіб, які перебувають за кордоном
понад 60 днів. На таких осіб не розраховуються соціальні нормативи житлово-
комунальних послуг, при цьому їх доходи не враховуються до сукупного доходу
домогосподарства;
проведення перегляду права на отримання житлової субсидії та здійснення
перерахунку її розміру, у випадку суттєвого покращення або погіршення
матеріального та майнового стану осіб зі складу домогосподарства;
припинення до моменту звернення централізованих виплат житлових
субсидій особам, житлові приміщення яких знаходяться на території ведення
активних бойових дій або під окупацією, у разі відсутності в особи відкритого
поточного банківського рахунку та не звернення протягом 60 днів до відділень
АТ ,,Ощадбанк” чи АТ КБ “ПриватБанк” за зняттям коштів житлових субсидій;
• інформування населення про призупинення надання субсидії шляхом
телекомунікаційного зв’язку із надсиланням відповідного попередження;
• щомісячну верифікацію відомостей про отримувачів житлових субсидій,
що дасть змогу своєчасно виявляти шахрайство та відмовитися за відсутності
потреби у встановленій практиці довготривалих судових процесів щодо
повернення коштів надміру виплачених житлових субсидій.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Указ Президента України від
24.02.2022 № № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, Податковий
кодекс України, закони України “Про інформацію”, “Про дорожній рух”, “Про
Державну прикордонну службу України”, “Про забезпечення вимог кредиторів та
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
¦
¡
°
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
4
реєстрацію обтяжень”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, “Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про верифікацію та моніторинг
державних виплат”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг
щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про компенсацію
за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною
агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна,
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів,
диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”,
“Про житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від
від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаˮ, від 29.01.2003
№ 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги”, від 22.08.2007 № 1064 “Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян”, від 22.09.2016 № 646 “Про
затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”, від 18.10.2017
№ 784 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного
реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими
суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації”, від 25.04.2018
№ 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я”, від 17.04.2019
№ 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій
формі”, від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових
допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, від 26.03.2022
№ 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене
нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій,
спричинених військовою агресією Російської Федерації”, від 19.04.2022 № 462
“Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану”, від
26.10.2022 № 1141 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно”, наказ Державної судової адміністрації України
Міністерства юстиції України від 14.06.2022 № № 177/2370/5 “Про затвердження
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів”, наказ
Міністерства фінансів України від 26.07.2021 № 428 „Про затвердження Порядку
функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та
моніторингу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за
№ 1186/36808.
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
®
¡
©
¡
¤
¡
°
¡
§
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
5
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, що додаються, реалізація
запропонованих проектом акта положень потребуватиме у 2023 році видатків у
сумі 47,5 млн гривень, які повністю забезпечуються за рахунок економії на
виплаті коштів особам, які:
будуть виявлені при щомісячній верифікації їх майнового та матеріального
стану;
не звертаються за коштами нарахованої їм житлової субсидії, у порядку
встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 07.03.2022 № 215
“Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових
субсидій на період дії воєнного стану”;
виїхали всією родиною за кордон.
З урахуванням зазначеного, реалізація акта не потребуватиме додаткових
видатків із державного бюджету і забезпечуватиметься за рахунок коштів
бюджетною програми КПКВК 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей”
оскільки положення проекту акта спрямовуються на посилення адресності
надання державної допомоги із забезпеченням справедливого перерозподілу
коштів між їх отримувачами.
6. Позиція заінтересованих сторін
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України,
Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації
України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних
справ України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури
України, Міністерством енергетики України, Міністерством охорони здоров’я
України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, Національною соціальна сервісною службою
України, Пенсійним фондом України, Державною міграційною службою України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції
України та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи
Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження
Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом
сторони роботодавців.
Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, питань функціонування
місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, сфери
наукової та науково-технічної діяльності, функціонування і застосування
української мови як державної та не потребує погодження Урядовим
уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими
організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, уповноваженими
представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
©
¡
®
¡
°
¡
¨
АСУД "ДОК ПРОФ 3"
МІНСОЦПОЛІТИКИ
4565/0/2-23/56 від 11.04.2023
КЕП Жолнович Оксана Іванівна
58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600
Підписано: 11.04.2023 23:09:14
6
розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій, Уповноваженим із захисту державної мови.
Проект акта потребує проведення консультацій та обговорення з
громадськістю, Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний
центр Міністерства соціальної політики України”.
7. Оцінка відповідності
Проект акта відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції (в тому числі міжнародно-правових), містять ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із
корупцією, дискримінаційні положення.
Проект акта потребує проведення експертизи на відповідність зобов’язанням
України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та
праву Європейського Союзу (acquis ЄС) Урядовим офісом координації
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.
8. Прогноз результатів
Основним очікуваним результатом реалізації акта є удосконалення порядку
призначення та надання житлових субсидій.
Реалізація акта матиме вплив на інтереси отримувачів житлових субсидій.
Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на
заінтересовану сторону
Пояснення
очікуваного впливу
Сім’ї, які тимчасово
перебувають за межами
України
Погіршення
матеріального стану,
внаслідок втрати права на
отримання житлової
субсидії
Посилення
адресності надання
житлових субсидій
Сім’ї, в яких члени їх
сімей перебувають за
межами України
Поліпшення
матеріального стану,
внаслідок справедливого
підходу до неврахування
доходів тих осіб, на яких
житлова субсидія не
надається
Забезпечення
права на отримання
більшого розміру
грошової виплати
Малозабезпечені сім’ї, які
отримали квартиру чи
автомобіль від благодійних
організацій
Поліпшення
матеріального стану
Реалізація права на
отримання житлової
субсидії
Потенційні отримувачі
житлової субсидії
Можливість отримання
житлової субсидії
домогосподарствами без
зайвого клопоту “в один
клік”
Спрощення
процедури
звернення за
житловою
субсидією житлової
субсидії
$`1@BC0|
S
QQVTt¢
¤
¡
³
¡
¤
¡
¦
¡
³
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf
1.pdf

More Related Content

Similar to 1.pdf

Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
 
информационный справочник для осбб, жбк(1)
информационный справочник для осбб, жбк(1)информационный справочник для осбб, жбк(1)
информационный справочник для осбб, жбк(1)
Victoria Best
 
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБКІнформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
Victoria Best
 
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
tsnua
 
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske Slovo
 
Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)
Михайло Дяків
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Дарницька Книгиня
 
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
 
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо НацбанкаС запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
Pravotv
 
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
CSIUKRAINE
 
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
DonbassFullAccess
 
P0200
P0200P0200
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
DonbassFullAccess
 
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Taras Leontyan
 

Similar to 1.pdf (20)

Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
Моніторинг інформаційної відкритості офіційних веб-сайтів центральних органів...
 
информационный справочник для осбб, жбк(1)
информационный справочник для осбб, жбк(1)информационный справочник для осбб, жбк(1)
информационный справочник для осбб, жбк(1)
 
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБКІнформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
Інформаційно-роз'янювальний довідник для ОСББ та ЖБК
 
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №36 (77) (31 серпня - 6 вересня 2017 р.)
 
25zv
25zv25zv
25zv
 
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
Експрес-випуск Дежстату про оплату населенням житлово-комунальних послуг у ве...
 
Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)Gromadske slovo (25.03.2017)
Gromadske slovo (25.03.2017)
 
Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)Газета Самопоміч №22 (311)
Газета Самопоміч №22 (311)
 
Правові питання у галузі комунального господарства
Правові питання у галузі комунального господарстваПравові питання у галузі комунального господарства
Правові питання у галузі комунального господарства
 
Vid
VidVid
Vid
 
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №35 (76) (23-30 серпня 2017 р.)
 
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
Держава і соціальний захист громадян : нове в законодавстві України про соціа...
 
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
Результати моніторингу інформаційної відкритості офіційних веб сайтів органів...
 
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо НацбанкаС запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
С запуском налоговой амнистии возникла проблема: письмо Нацбанка
 
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
Cтан впровадження ЗУ "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та "П...
 
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.) Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №40 (81) (28 вересня - 3 жовтня 2017 р.)
 
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №37 (78) (7-13 вересня 2017 р.)
 
P0200
P0200P0200
P0200
 
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, приз...
 
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
Протоколы открытого обсуждения проекта постановления НКРЭКУ о тарифах для «Н...
 

More from Oleksandr Bilous

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Oleksandr Bilous
 
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Oleksandr Bilous
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
Oleksandr Bilous
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
Oleksandr Bilous
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
1.pdf1.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Oleksandr Bilous
 

More from Oleksandr Bilous (20)

Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормованаВиплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
Виплата 15 млн гривень сім'ям загиблих буде внормована
 
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
Індексація пенсій у 2024 році запланована з коефіцієнтом 1,079
 
tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.tax on the roads of cars was issued in 2015.
tax on the roads of cars was issued in 2015.
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1032.pdf
1032.pdf1032.pdf
1032.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
781.pdf
781.pdf781.pdf
781.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
393.pdf
393.pdf393.pdf
393.pdf
 
2.pdf
2.pdf2.pdf
2.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
160.pdf
160.pdf160.pdf
160.pdf
 
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdfMemorandum of Understanding_EU-UA.pdf
Memorandum of Understanding_EU-UA.pdf
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 

1.pdf

 • 1. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 М І Н І С Т Е Р С Т В О СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (Мінсоцполітики) вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60, E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866 __________________________________________________________________________________ від ____________20___ р. № ___________ На № _____________ від _________ 20 __ р. Міністерство соціальної політики відповідно до вимог § 37 та § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами), надсилає на погодження розроблений на виконання пункту 314 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221-р, проект постанови Кабінету Міністрів України „Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”. Просимо погодити зазначений проект акта в п’ятиденний строк. Додаток: 1. Проект акта на 17 арк. 2. Пояснювальна записка на 18 арк. 3. Порівняльна таблиця на 13 арк. Міністр Оксана ЖОЛНОВИЧ Оксана Овраменко, 289 75 46, +380687484704, 1103@mlsp.gov.ua Міністерства, заінтересовані органи (за списком) Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ¯
 • 2. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 Список розсилки 1. Міністерство економіки України 2. Міністерство фінансів України 3. Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 4. Міністерство цифрової трансформації України 5. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України 6. Міністерство внутрішніх справ України 7. Міністерство закордонних справ України 8. Міністерство охорони здоров’я України 9. Міністерство енергетики України 10. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 11. Національна соціальна сервісною службою України 12. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 13. Пенсійний фонд України 14. Державна міграційна служба України 15.Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні; 16. Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні. 17. Державне підприємство ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” 18. Громадська рада при Міністерстві соціальної політики України $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¦
 • 3. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2023 р. № Київ Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України стосовно реалізації протягом травня ‒ серпня 2023 року експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі – експериментальний проект). 2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що додається. 3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України, зміни, що додаються. 4. Пенсійному фонду України забезпечити: 1) технічну можливість щодо формування попередньої заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, у тому числі мобільного додатка доступу до нього “Пенсійний фонд”, та її застосування відповідно до затвердженого цією постановою Порядку; 2) обробку даних у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних. 5. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерству енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне Проект $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ® ¡ ¤ ¡ §
 • 4. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 2 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) разом з: органами місцевого самоврядування; управителями багатоквартирних будинків; об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків; виконавцями комунальних послуг; організаціями, що здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком за договорами з управителями багатоквартирних будинків або об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, виконавцями комунальних послуг; інформаційно-обчислювальними центрами; розрахунковими центрами; центрами нарахування плати за житлово-комунальні послуги; центрами муніципальних систем управління або іншими надавачами житлово-комунальних послуг забезпечити вирішення питання щодо подання інформації (відомостей), необхідних для призначення житлових субсидій населенню, в електронній формі через особистий кабінет управителя, об’єднання, виконавця комунальних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 6. Міністерству соціальної політики поінформувати до 10 вересня 2023 р. Кабінет Міністрів України про результати реалізації експериментального проекту та подати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ® ¡ ¨
 • 5. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ___________ р. № ___ Порядок реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі – експериментальний проект). 2. В цьому Порядку терміни застосовуються у значеннях, наведених у Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390) (далі – Положення). 3. Пенсійний фонд України на підставі інформації, що обробляється в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованих системах обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справах), відомостей, необхідних для призначення житлових субсидій населенню, отриманих з публічних електронних реєстрів, зазначених у додатку до цього Порядку, а також поданих управителями багатоквартирних будинків, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, виконавцями комунальних послуг, організаціями, що здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги, внесків/платежів об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком за договорами з управителями багатоквартирних будинків або об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, виконавцями комунальних послуг, інформаційно-обчислювальними центрами, розрахунковими центрами, центрами нарахування плати за житлово-комунальні послуги, центрами муніципальних систем управління або іншими надавачами житлово-комунальних послуг (далі – управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг) визначає перелік домогосподарств та їх відповідність вимогам, передбаченим Положенням для отримання громадянами, що проживають у житлових приміщеннях (будинках), житлової субсидії, та формує попередньо заповнені заяву про призначення та надання житлової субсидії за формою згідно з додатком 1 до Положення (далі – заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за формою згідно з додатком 2 до Положення (далі – декларація) по кожному домогосподарству. $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ©
 • 6. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 2 Інформація / відомості зазначені в абзаці першому цього пункту підтримуються в актуальному стані шляхом отримання Пенсійним фондом України сформованих та переданих не пізніше 15 робочих днів після зміни відповідних відомостей: держателями (адміністраторами) відповідних публічних електронних реєстрів – у спосіб, визначений спільно з Пенсійним фондом України; управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг – в електронній формі через особистий кабінет управителя, об’єднання, виконавця комунальних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 4. Попередньо заповнені заява та декларація розміщуються в особистому електронному кабінеті застрахованої особи зі складу домогосподарства на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України і є доступними для перегляду та редагування. За наявності технічної можливості доступ до попередньо заповненої заяви та декларації надається засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі ‒ Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) фізичним особам, які встановили мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію і обрали у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “Субсидія”. 5. Заява разом з декларацією опрацьовується фізичною особою шляхом редагування / підтвердження сформованих у попередніх заяві / декларації відомостей і вважається поданою після їх підписання електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Водночас заява та декларація за бажанням фізичної особи може бути заповнена самостійно та подана уповноваженому органові шляхами та у спосіб, передбаченими Положенням. У разі смерті особи, інформацію про яку включено до попередньої заповненої декларації, заявник в графі “Примітка” декларації зазначає відомості про дату смерті такої особи шляхом проставлення запису “Помер(ла), дата”. У разі виїзду за кордон фізичної особи, інформацію про яку включено до попередньої заповненої декларації, заявник в графі “Примітка” декларації зазначає відомості про дату перетинання державного кордону такою особою шляхом проставлення запису “За кордон, дата”. Фізичній особі, яка подала заяву, та зазначеним у декларації фізичним особам, які входять до складу домогосподарства та повнолітнім членам сімей осіб зі складу домогосподарства, відповідно засобами Порталу Дія та вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України формується повідомлення про це. 6. Якщо фізичною особою подано одночасно заяву та декларацію в електронній формі шляхом підписання попередньо заповнених заяви та декларації електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та самостійно заповнені заяву та декларацію шляхами та у спосіб, передбачений Положенням, за відсутності розбіжностей повідомлених у $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ¤ ¡ ¤ ¡ ´
 • 7. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 3 них даних приймаються заява та декларація, дата подання яких була зафіксована раніше. Якщо повідомлені дані мають розбіжності, приймаються заява та декларація, дата подання яких була зафіксована пізніше. У разі виявлення, у тому числі за результатами верифікації, обставин, зазначених у пункті 90 Положення, фактів повідомлення у заяві та/або декларації недостовірних даних або невідповідностей, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, надання житлової субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем одержання таких відомостей. 7. У разі ненадання управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг інформації про нараховану споживачеві плату за житлово-комунальні послуги, внески/платежі об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розмір цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги, розмір внесків/платежів об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку, перелік установленого газо- або електрообладнання в житловому приміщені (стаціонарні електроплити, електроопалювальні установки, газові водонагрівальні прилади), вид лічильника електроенергії, суму простроченої понад три місяці (на дату подання такої інформації) заборгованості, строк позовної давності якої не минув, номер договору реструктуризації такої заборгованості (за наявності) та строк його дії або номер ухвали суду про відкриття провадження у справі оскарження заборгованості (за наявності), субсидія на відповідний вид комунальної послуги, яку отримує домогосподарство, що звернулося за житловою субсидією, не призначається, про що особам, які входять до складу домогосподарства та повнолітнім членам сімей осіб зі складу домогосподарства, відповідно засобами Порталу Дія та вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України формується повідомлення про це з пропозицією самостійно заповнити та подати заяву та декларацію. 8. Розгляд заяв і декларацій та інформування заявників про прийняте рішення здійснюється у порядку, передбаченому Положенням, з урахуванням цього Порядку. 9. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних. $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ® ¡ µ
 • 8. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 Додаток до Порядку Перелік публічних електронних реєстрів, відомості з яких обробляються при реалізації експериментального проекту Назва реєстру Відповідальний орган Перелік відомостей Державний реєстр фізичних осіб - платників податків Мінфін Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), доходи особи, групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа - підприємець, що обрала спрощену $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¶ $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ¤ ¡ ¶
 • 9. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 2 систему оподаткування Єдиний державний демографічний реєстр та відомча інформаційна система Державної міграційної служби МВС Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання Державний реєстр актів цивільного стану громадян Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та або тимчасового посвідчення
 • 10. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 3 громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі, відомості про дату та місце народження фізичної особи та її походження, відомості про шлюб такої особи, розірвання шлюбу, зміну імені, а також персональні дані осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою Єдиний реєстр боржників Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та інші наявні відомості про осіб, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці, рішенням суду про погашення заборгованості заборгованість за виконавчими провадженнями частинами
 • 11. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 4 Інтегрована міжвідомча інформаційно- телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон МВС Відомості стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в’їжджали / виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду – виїзду Єдиний державний реєстр транспортних засобів МВС Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності) власника транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа, самостійно зібраних транспортних засобів) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Мін’юст Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності) осіб, які здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), у період з 1 травня 2022 року Електронна система охорони здоров’я МОЗ Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), осіб, яким встановлено $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ¥
 • 12. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 5 інвалідність, дата і номер висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про тривалу хворобу, алко- або наркозалежність Інформаційно- аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу Мінфін Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), осіб, які мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, або у період з 1 травня 2022 року здійснили операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень. Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання,
 • 13. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 6 посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано документ і дату його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), відомості про зареєстроване / задеклароване або фактичне місце проживання / перебування Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги Мінсоцполітики Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або серія (за наявності) та або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства ‒ паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне / тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні), ким видано
 • 14. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 7 документ і дату його видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), категорія пільговика (за наявності зазначаються кілька), назва документа, що дає право на пільги, його серія (за наявності) та номер, ким виданий документ, що дає право на пільги, дата його видачі документа, що дає право на пільги, строк дії документа, що дає право на пільги Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації Мінінфраструктури Про поштові адреси об’єктів нерухомого майна, які стали непридатними для використання, будівлі, споруди (у тому числі спільне майно багатоквартирного будинку (приміщення загального користування (місця загального користування) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відомості про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі наявності), їх власників. $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ²
 • 15. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2023 р. № ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 ,,Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 81, ст. 5163, № 91, ст. 5880; 2022 р., № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826): 1) перше речення абзацу дванадцятого пункту 9 після слів “виконавчого органу” доповнити словами “за зверненням громадянина”; 2) у пункті 14: підпункт 1 після слів “державного чи місцевого бюджету” доповнити словами “або коштів благодійних організацій”; абзац четвертий підпункту 2 замінити абзацами такого змісту: “При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, або коштів благодійних організацій, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також сімей до складу яких входить особа з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та/або особа з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, та/або дитина з інвалідністю підгрупи А, та/або особа з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А. Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим - третім цього підпункту, також призначаються, внутрішньо переміщеним особам, за умови, що право власності на транспортні засоби було набуто до моменту введення воєнного стану в Україні.”; У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим; у підпункті 3: абзац восьмий доповнити словами та цифрами “ , державна соціальна допомога особі у складі малозабезпеченої сім’ї, яка втратили працездатність, в тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ¥ ¡ ³
 • 16. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 2 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та не набула страхового стажу, передбаченої нормами зазначеної статті, за умови наявності не менше ніж 15 років страхового стажу”; абзац дванадцятий замінити абзацами такого змісту: “сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина. Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише у разі, коли строк дії строкового трудового договору є більшим, ніж строк, на який призначається житлова субсидія. Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами першим ‒ четвертим цього підпункту, також призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, одноосібно виховують дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю;”; в абзаці третьому підпункту 8 слова “на яке оформлено право на спадщину” замінити словами та цифрами ,,отриманого у спадщину особою, визначеною в частині першій статті 26 Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; 3) у пункті 24: абзац другий викласти в такій редакції: “До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб - особи, які фактично проживають), крім осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів. На осіб зі складу домогосподарства розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.”; перше речення абзацу третього після слів “зниклих безвісти” доповнити словами і цифрами “, або перебувають за кордоном понад 60 днів ”; 4) друге речення абзацу другого пункту 25 після слів “зниклих безвісти” доповнити словами і цифрами “, або перебувають за кордоном понад 60 днів ”; 5) пункт 36 після слів “але не набула права на пенсійну виплату” доповнити словами ,, , державну соціальну допомога особі малозабезпеченій сім’ї”; 6) у пункті 91 слова “в абзаці дев’ятому” замінити словами “в абзацах третьому і дев’ятому”; 7) пункт 92 доповнити абзацами такого змісту: “Перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян також може бути здійснено уповноваженим органом в березні на березень-квітень та/або серпні на серпень-вересень, у випадку зменшення або збільшення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на понад 50 %. Для уточнення розміру доходу, з урахуванням якого розраховано розмір субсидії на неопалювальний/опалювальний сезон, середньомісячний сукупний дохід осіб, зазначених у пунктах 24, 25, 27 і 28 цього Положення, враховується: $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ¤ ¡ ¯ ¡ ª
 • 17. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 3 за III і IV квартали попереднього календарного року - у березні поточного календарного року; за I і II квартали поточного календарного року - у серпні поточного календарного року.”; 8) пункт 119 доповнити абзацом шостим такого змісту: “настали умови, зазначені у підпунктах 2, 4, 8 – 10 пункту 14 цього Положення.”; 9) перше речення абзацу першого пункту 125 після слів та цифр “в абзацах четвертому, п’ятому пункту 119 цього Положення” доповнити словами та цифрами “, виявлених до 1 травня 2023 року ” . 2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3,ст. 161, № 37, ст. 1208; 2021 р. ,№ 1, ст. 45, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 66, ст. 4186,№ 88, ст. 4186, № 91, ст. 5880; 2022р. № 43, ст. 2332, № 80, ст. 4826, № 80, ст. 4826, 2023 р. № 4, ст. 319): 1) у пункті 31 : після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: “Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається щороку.”. У зв’язку з цим абзаци четвертий – дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – десятим; доповнити абзацом такого змісту: “У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема: зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву.”; 2) доповнити пунктом 61 такого змісту: “61 . У разі зміни обставин, що впливають на розмір пільг, проводиться перерахунок розміру пільг з місяця виникнення таких обставин. У разі необхідності проведення перерахунку пільг за минулі періоди строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується.”; 3) у пункті 19: абзац перший виключити. абзац другий після слів “внаслідок зловживань з боку пільговика” доповнити словами та цифрою “або не повідомлення ним про зміну обставин, зазначених у пункті 3 цього Порядку”. 3. Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ¯ ¡ «
 • 18. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 4 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302, № 43, ст. 2328, № 80, ст. 4826) викласти у такій редакції: “Не зараховані одержувачам протягом 30 календарних днів з дати надходження на рахунок АТ КБ “ПриватБанк” кошти повертаються АТ КБ “ПриватБанк” Міністерству соціальної політики/Пенсійному фонду України не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не проведено виплату. Виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій припиняється та поновлюється з місяця, наступного за місяцем звернення одержувача про поновлення / призначення йому на наступний період виплати у порядку, встановленому законодавством про надання відповідних виплат.ˮ. 4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 462 “Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1906; 80, ст. 4826 ): 1) підпункт 1 і 4 викласти в такій редакції: “1) на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та фінансування, виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг отримувачам цих виплат проводиться за квітень/жовтень 2022 р. та квітень/жовтень 2023 р. у розмірі, який розраховується за такою формулою: для житлових субсидій: Сжск2022 = Сжсс2022 х Кжск2021, де Сжск2022 - розрахований розмір житлової субсидії для виплати за квітень/жовтень 2022 р. та квітень/жовтень 2023 р., гривень; Сжсс2022 - фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 р.; Кжск2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих житлових субсидій за квітень і січень 2021 р. (Кжск2021 = 0,43); для пільг на оплату житлово-комунальних послуг: Спк2022 = Спс2022 х Кпк2021, де Спк2022 - розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг для виплати за квітень/жовтень 2022 р. та квітень/жовтень 2023 р., гривень; Спс2022 - фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2022 р.; Кпк2021 ‒ коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг за квітень і січень 2021 року (Кпк2021 = 0,59);”; “4) нарахування та виплата житлових субсидій відповідно до абзацу третього цього пункту, а також пільг на оплату житлово-комунальних послуг, що здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ¥ ¡ ¶
 • 19. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 5 вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302), протягом кожного місяця неопалювального сезону 2022 та 2023 років проводиться у розмірі, який розраховується за такою формулою: для житлових субсидій щодо домогосподарств, які їх отримували станом на вересень 2021 року: Сжсн2022 = Сжсс2022 х Кжсв2021, де Сжсн2022 - розрахований розмір житлової субсидії для виплати за кожен місяць неопалювального сезону 2022 та 2023 років, гривень; Сжсс2022 - фактичний розмір житлової субсидії за січень 2022 року; Кжсв2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих житлових субсидій за вересень і січень 2021 року (Кжсв2021 = 0,16); для пільг на оплату житлово-комунальних послуг: Спн2022 = Спс2022 х Кпв2021, де Спн2022 - розрахований розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг для виплати за кожен місяць неопалювального сезону 2022 та 2023 років, гривень; Спс2022 - фактичний розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2022 року; Кпв2021 - коефіцієнт середнього значення співвідношення нарахованих пільг на оплату житлово-комунальних послуг за вересень і січень 2021 року (Кпкк2021 = 0,29);”; 2) у підпункті 6 слова та цифри “у листопаді 2022 р. та подальших місяцях опалювального сезону 2022/23 років (крім жовтня 2022 р. та квітня 2023 р.)” замінити словами та цифрами “у листопаді 2022/2023 р. та подальших місяцях опалювального сезону 2022/23 та 2023/24 років (крім жовтня 2022/2023 р. та квітня 2023/2024 р.)” $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ® ¡ ¥ ¡ £
 • 20. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” 1. Мета Метою прийняття акта є опрацювання можливості запровадження проактивного підходу до надання державних адміністративних послуг на прикладі одного з найбільш популярного їх виду ‒ житлових субсидій, а також посилення адресності їх надання шляхом уточнення деяких критеріїв за якими встановлюється право на отримання житлової субсидії та порядку розрахунку їх розміру. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проект акта розроблено на виконання пункту 314 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221-р. Міністерство соціальної політики України спільно з Пенсійним фондом України в умовах ймовірного підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та суттєвого погіршення майнового стану населення в Україні розробили механізм проактивного надання соціальних виплат, зокрема, житлових субсидій. Такий механізм спрямований на максимальне спрощення процедури звернення та швидке прийняття рішення щодо надання соціальних виплат (коли особі, яка заздалегідь не знає чи має вона право отримувати житлову субсидію, не потрібно витрачати час на пошук тієї чи іншої інформації, заповнювати бланки, стояти в чергах, а потім тривалий час очікувати рішення). Запровадження експериментального підходу до надання соціальних послуг будується на основі передових міжнародних практиках державної підтримки вразливих верств населення, спрямованих на спрощення процесу взаємодії між отримувачем послуги і державою, та інформування громадянина про можливість отримати послугу навіть без його попереднього звернення до державної установи, а також осучаснення розміру встановлених виплат шляхом актуалізації інформації про отримувача з офіційних джерел інформації. Виявлення домогосподарств, які матимуть право на субсидії (на підставі зведеної інформації про домогосподарства, доходи його членів та орієнтовні витрати, отриманої шляхом інформаційного обміну Пенсійним фондом України даних) та автоматичне формування попередньо заповненої заяви про призначення та надання житлової субсидії (далі – заява) та деклараціїпро доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – декларація) спростить процедуру призначення житлових субсидій до отримання її “в один клік” в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або на Порталі Дія. Таким чином, держава працює над мінімізацією часу, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, і максимально автоматизує процес $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ¤ ¡ ¦ ¡ ®
 • 21. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 2 їх отримання до одного кліку в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або в Дії. Водночас залишиться можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до сервісних центрів Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг. Крім того, в нинішніх умовах воєнного часу також виникла необхідність посилення адресності житлових субсидій, з метою забезпечення ним тих категорій населення, які їх найбільше потребують. Так, потребує урегулювання питання зупинення замкненого кола безтермінового перерахування коштів житлових субсидій, які нараховуються централізовано домогосподарствам, житлові приміщення яких розташовані на території активних бойових дій або під окупацією, між Пенсійним фондом України, АТ ,,Ощадбанк” та АК КБ ,,ПриватБанк”. Ці кошти місяцями не забираються отримувачами житлових субсидій, а без врегулювання механізму припинення їх надання, не можуть бути спрямовані іншим отримувачам. При цьому в Пенсійного фонду України взагалі відсутня інформація про цілісність житлових приміщень на таких територіях і наявності в них житлово-комунальних послуг. Поновлення відповідних виплат у загальному порядку їх надання буде поновлено після звернення отримувача до органів Пенсійного фонду України. Крім того, з огляду на початок нового періоду призначення житлових субсидій, з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України, опрацювання проблемних питань, які порушувалися в зверненнях народних депутатів України та громадян, потребують перегляду критерії врахування матеріального та майнового стану при призначенні та розрахунку житлових субсидій. Ще одне питання, яке врегульовує проект акта це мотивування осіб, які покинули свої домівки і виїхали за кордон, до здавання своїх житлових приміщень в оренду. Це питання є актуальним в умовах обмеженості житлового фонду при високому рівні внутрішньої міграції населення. Ненадання житлових субсидій власникам житлових приміщень, що перебувають за кордоном, не обмежує право орендарів звертатися за цим видом державної підтримки. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта пропонується забезпечити: • запровадження автоматизованого обміну інформацією з реєстрами МВС, ДМС, Мінфін, МСПУ, Мін’юст, МОЗ, Мінінфраструктури для отримання інформації необхідної для виявлення домогосподарств, які потенційно матимуть право на житлові субсидії, попереднього заповнення заяви та декларації для таких домогосподарств, визначення права на отримання / призупинення субсидії та здійснення розрахунку її розміру; • можливість подання заяви та декларацію на житлову субсидію “в один клік” в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або на Порталі Дія, при збереженні чинних шляхів та способів звернення за житловою субсидією; $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ¤ ¡ ° ¡ ¯
 • 22. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 3 • підвищення адресності надання житлових субсидій шляхом: спрощення критеріїв її отримання для прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також сімей до складу яких входить особа з інвалідністю з ураженнями опорно- рухового апарату та/або особа з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, та/або дитина з інвалідністю підгрупи А, та/або особа з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А, внутрішньо переміщених осіб. Так, пропонується не враховувати при призначені житлової субсидії наявність в таких родин автівок, які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю; розширити коло майна, яке не враховується при призначенні житлових субсидій, у разі якщо воно було придбано за рахунок коштів благодійних організацій; нівелювання вимоги до рівня доходу не менше одного розміру мінімальної заробітної плати, при призначенні житлової субсидії особам, які одноосібно виховують дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю; надання житлових субсидій особам у складі малозабезпеченої сім’ї, яка втратили працездатність, в тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та не набула страхового стажу, передбаченої нормами зазначеної статті, за умови наявності не менше ніж 15 років страхового стажу; виключення зі складу домогосподарства осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів. На таких осіб не розраховуються соціальні нормативи житлово- комунальних послуг, при цьому їх доходи не враховуються до сукупного доходу домогосподарства; проведення перегляду права на отримання житлової субсидії та здійснення перерахунку її розміру, у випадку суттєвого покращення або погіршення матеріального та майнового стану осіб зі складу домогосподарства; припинення до моменту звернення централізованих виплат житлових субсидій особам, житлові приміщення яких знаходяться на території ведення активних бойових дій або під окупацією, у разі відсутності в особи відкритого поточного банківського рахунку та не звернення протягом 60 днів до відділень АТ ,,Ощадбанк” чи АТ КБ “ПриватБанк” за зняттям коштів житлових субсидій; • інформування населення про призупинення надання субсидії шляхом телекомунікаційного зв’язку із надсиланням відповідного попередження; • щомісячну верифікацію відомостей про отримувачів житлових субсидій, що дасть змогу своєчасно виявляти шахрайство та відмовитися за відсутності потреби у встановленій практиці довготривалих судових процесів щодо повернення коштів надміру виплачених житлових субсидій. 4. Правові аспекти У цій сфері правового регулювання діють Указ Президента України від 24.02.2022 № № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, Податковий кодекс України, закони України “Про інформацію”, “Про дорожній рух”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про забезпечення вимог кредиторів та $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ¦ ¡ °
 • 23. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 4 реєстрацію обтяжень”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаˮ, від 29.01.2003 № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, від 22.08.2007 № 1064 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян”, від 22.09.2016 № 646 “Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”, від 18.10.2017 № 784 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації”, від 25.04.2018 № 411 “Деякі питання електронної системи охорони здоров’я”, від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”, від 26.03.2022 № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації”, від 19.04.2022 № 462 “Деякі питання надання пільг та житлових субсидій в умовах воєнного стану”, від 26.10.2022 № 1141 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”, наказ Державної судової адміністрації України Міністерства юстиції України від 14.06.2022 № № 177/2370/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів”, наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2021 № 428 „Про затвердження Порядку функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2021 за № 1186/36808. $`1@BC0| S QQVTt¢ ® ¡ © ¡ ¤ ¡ ° ¡ §
 • 24. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 5 5. Фінансово-економічне обґрунтування Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, що додаються, реалізація запропонованих проектом акта положень потребуватиме у 2023 році видатків у сумі 47,5 млн гривень, які повністю забезпечуються за рахунок економії на виплаті коштів особам, які: будуть виявлені при щомісячній верифікації їх майнового та матеріального стану; не звертаються за коштами нарахованої їм житлової субсидії, у порядку встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”; виїхали всією родиною за кордон. З урахуванням зазначеного, реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету і забезпечуватиметься за рахунок коштів бюджетною програми КПКВК 2501540 „Підтримка малозабезпечених сімей” оскільки положення проекту акта спрямовуються на посилення адресності надання державної допомоги із забезпеченням справедливого перерозподілу коштів між їх отримувачами. 6. Позиція заінтересованих сторін Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством енергетики України, Міністерством охорони здоров’я України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національною соціальна сервісною службою України, Пенсійним фондом України, Державною міграційною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України та визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції. Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців. Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю, питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, сфери наукової та науково-технічної діяльності, функціонування і застосування української мови як державної та не потребує погодження Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками, уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ © ¡ ® ¡ ° ¡ ¨
 • 25. АСУД "ДОК ПРОФ 3" МІНСОЦПОЛІТИКИ 4565/0/2-23/56 від 11.04.2023 КЕП Жолнович Оксана Іванівна 58E2D9E7F900307B04000000B2FB340066D4A600 Підписано: 11.04.2023 23:09:14 6 розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Уповноваженим із захисту державної мови. Проект акта потребує проведення консультацій та обговорення з громадськістю, Державним підприємством ,,Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”. 7. Оцінка відповідності Проект акта відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції (в тому числі міжнародно-правових), містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією, дискримінаційні положення. Проект акта потребує проведення експертизи на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів. 8. Прогноз результатів Основним очікуваним результатом реалізації акта є удосконалення порядку призначення та надання житлових субсидій. Реалізація акта матиме вплив на інтереси отримувачів житлових субсидій. Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу Сім’ї, які тимчасово перебувають за межами України Погіршення матеріального стану, внаслідок втрати права на отримання житлової субсидії Посилення адресності надання житлових субсидій Сім’ї, в яких члени їх сімей перебувають за межами України Поліпшення матеріального стану, внаслідок справедливого підходу до неврахування доходів тих осіб, на яких житлова субсидія не надається Забезпечення права на отримання більшого розміру грошової виплати Малозабезпечені сім’ї, які отримали квартиру чи автомобіль від благодійних організацій Поліпшення матеріального стану Реалізація права на отримання житлової субсидії Потенційні отримувачі житлової субсидії Можливість отримання житлової субсидії домогосподарствами без зайвого клопоту “в один клік” Спрощення процедури звернення за житловою субсидією житлової субсидії $`1@BC0| S QQVTt¢ ¤ ¡ ³ ¡ ¤ ¡ ¦ ¡ ³