Powiat Staszowski Zaprasza

3,104 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Powiat Staszowski Zaprasza

 1. 1. Powiat Staszowski zaprasza
 2. 2. Źródło: Wikipedia.pl
 3. 3. Województwo Świętokrzyskie Źródło: Wikipedia.pl
 4. 4. Staszów Osiek Bogoria Szydłów Połaniec Łubnice Oleśnica Rytwiany Powiat Staszowski
 5. 5. Powiat staszowski położony jest w południowo - wschodniej części województwa świętokrzyskiego, zajmuje 926 km 2 i liczy 74 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzą 3 miasta i gminy oraz 5 gmin. Od szeregu stuleci, był to region rolniczy drobnym przemysłem opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych. Istotny rozwój ziemi staszowskiej, miał miejsce w pierwszych latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, z chwilą rozpoczęcia wydobycia siarki w Grzybowie. Aktualnie wydobycie prowadzone jest w ,,Kopalni Osiek” , jedynej tego typu kopalni siarki rodzimej na świecie. Również decyzja o budowie Elektrowni Połaniec i rozpoczęcie realizacji tego zamierzenia w roku 1971, zmieniło gospodarcze oblicze ziem obecnego powiatu. Aktualnie największymi pracodawcami są: Huty Szkła Gospodarczego - Tadeusz Wrześniak – ponad 2000 zatrudnionych, Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. – 740 pracowników oraz Electrabel Polska S.A. – 447 pracowników. W wyniku procesów restrukturyzacyjnych, powstały liczne średnie i mniejsze podmioty gospodarcze, jest ich blisko 3 800, głównie z branży: budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej i usługowej. Funkcjonowanie na terenie powiatu „Staszowskiej Podstrefy” i „Obszaru Inwestycyjnego Połaniec” , wchodzących w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,EURO – PARK WISŁOSAN” , stwarza szczególnie korzystne warunki inwestowania. Działalność gospodarczą wspierają także instytucje ze sfery otoczenia biznesu, do których należą: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie, którego korzenie sięgają szesnastego stulecia, oraz Staszowska Izba Gospodarcza działająca od 1997 roku. Każdego roku wzrasta liczba miejsc pracy, a tym samym maleje stopa bezrobocia z 17,6% w roku 2004 do 12,4 % w 2007. W ostatnich latach miała również miejsce znaczna poprawa sytuacji w zakresie ochrony środowiska, na terenie powiatu oddano do eksploatacji osiem oczyszczalni ścieków. Nastąpiło także obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Wynika to częściowo z ograniczenia produkcji przemysłowej, ale przede wszystkim z realizacji konkretnych inwestycji proekologicznych jak np. w Elektrowni Połaniec i KiZChS ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Powiat posiada zróżnicowane warunki do produkcji rolniczej. W wyniku zmian strukturalnych w tym sektorze gospodarki w ostatnich latach, nastąpił szybki rozwój upraw warzyw, głównie pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina Szydłów, gdzie warunki klimatyczno – glebowe sprzyjają temu rodzajowi działalności. Powierzchnia tamtejszych sadów, głównie śliwkowych, wynosi aktualnie 935 ha, a roczne zbiory tych owoców, to ponad 14 tys. ton. Coraz większe znaczenie w gospodarce powiatu odgrywa turystyka, jej rozwój w ostatnich latach opiera się na kilku ośrodkach do których należą: Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Ośrodki Wypoczynkowe w Golejowie, Hotele: ,,Cztery Wiatry” , ,,Rytwiany” i ,,Dersław” , Zespół Pokamedulski w Rytwianach, a także gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone w ,,Stowarzyszeniu Gospodarstw Gościnnych nad Zalewem Chańcza” . Powiat Staszowski
 6. 6. Zabytki Miasta i Gminy Staszów
 7. 7. Miasto i Gmina Staszów Miasto i Gmina Staszów, o powierzchni 226 km 2 jest największą jednostką samorządową w powiecie, w jej skład wchodzi 35 sołectw, w których zamieszkuje 26 477 osób. Dzieje samego Staszowa sięgają wieku trzynastego, natomiast w 1525 roku dzięki Hieronimowi Łaskiemu Staszów stał się miastem prywatnym i był nim do 1866. W wieku XVIII nastąpił szczególnie intensywny rozwój rzemiosła: sukiennictwa, tkactwa, szewstwa, przemysłu gorzelnianego i piwowarskiego, produkowano także słynne szable „staszówki”. Miasto zachowało liczne zabytki: piętnastowieczny kościół pw. Św. Bartłomieja z kaplicą Tęczyńskich dobudowaną w latach 1613 – 1623, osiemnastowieczne domy murowane w układzie kalenicowym i Ratusz – dawne kramnice – architektoniczny znak i symbol miasta. Równie atrakcyjnie jak Staszów przedstawiają się jego okolice. W niedalekiej Wiśniowej znajduje się XXVII-wieczny pałac, w którym mieści się izba pamięci Hugona Kołłątaja, a w pobliskim barokowym kościele urna z Jego sercem. W Kurozwękach zwiedzać można zabytkowy Zespół Klasztorny Kanoników Regularnych, dzisiaj kościół parafialny. Drugim bardzo cennym zabytkiem tej miejscowości jest należący do rodziny Popielów Zespół Pałacowy a obok niego jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich. Ciekawym zabytkiem jest także eklektyczny pałac „Dzięki” w Wiązownicy zbudowany przez generała carskiego Wasilija Pogodina. Bogatą historię ziemi staszowskiej uzupełniają liczne walory przyrodnicze, przyciągające coraz to więcej wycieczek i turystów. Sprzyja temu powiększająca się baza noclegowa i gastronomiczna oferująca usługi o wysokim standardzie. W samym Staszowie hotel „Gwarek” zapewnia 25 miejsc noclegowych, drugie tyle Zespół Pałacowy w Kurozwękach a w oddalonym o 2 km Golejowie został zlokalizowany jeden z największych Ośrodków Wypoczynkowych w regionie.
 8. 8. Staszowski Ratusz z I poł. XVIII w., dawne kramnice
 9. 9. Ratusz nocą od strony wschodniej
 10. 10. Kościół p.w. Ducha Świętego
 11. 11. Kościół p.w. Św. Bartłomieja z 1342 roku
 12. 12. Kaplica Matki Bożej Różańcowej zwaną Kaplicą Tęczyńskich pobudowana w latach 1613 - 1625
 13. 13. Wnętrze Kaplicy Tęczyńskich, stylistycznie podobne do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
 14. 14. Kościół p.w. św. Barbary
 15. 15. Zespół Pałacowy w Kurozwękach
 16. 16. Zespół Pałacowy w Kurozwękach, dawny zamek z końca XIV w.
 17. 17. Pawilon – oficyna w Kurozwękach z końca XVIII wieku
 18. 18. Pawilon – oranżeria z końca XVIII wieku
 19. 19. Zespół Pałacowy w Kurozwękach, fragment
 20. 20. Zespół Pałacowy w Kurozwękach - platan i budynek dawnej stajni
 21. 21. Zabytki Miasta i Gminy Połaniec
 22. 22. Miasto i Gmina Połaniec Miasto i Gmina Połaniec, w skład której wchodzi 19 sołectw, leży w dorzeczu Wisły, Czarnej i Wschodniej, powierzchnia gminy wynosi 75 km 2 , zamieszkuje ją 11 891 osoby. Sam Połaniec, którego historia sięga początku dwunastego wieku, potwierdzenie otrzymania praw miejskich otrzymał od króla Bolesława Wstydliwego w 1264 roku. Na karty historii Połaniec trafił przede wszystkim za sprawą Tadeusza Kościuszki i jego Uniwersału ogłoszonego tu w dniu 7 maja 1794 roku. Ogromne znaczenie w najnowszej historii miasta miała decyzja jaką podjęto w 1971 roku o budowie Elektrowni. Inwestycja ta spowodowała gwałtowny rozwój miasta i przyczyniła się do szybkiego ukończenia trasy nadwiślańskiej łączącej Kraków z Sandomierzem. W wyniku tych przeobrażeń 1 stycznia 1980 roku, po 111 latach przerwy, dziesięciotysięczny dziś Połaniec odzyskał prawa miejskie. Oferta turystyczno-krajoznawcza gminy przedstawia się interesująco. W samym Połańcu można zwiedzać kościół parafialny p.w. św. Marcina z XVII-wieczną kaplicą i Kopiec Kościuszki usypany w 1917 roku w miejscu obozowania wojsk powstańczych. W niedalekiej Ruszczy zobaczyć można murowany dwór z początku XIX wieku, a w leśnictwie Strużki rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”, w Winnicy i Tursku Małym pozostałości grodzisk średniowiecznych a stanowiska archeologiczne w Łęgu, Zawadzie, Zrębinie i na Winnej Górze. Okolice Połańca są ponadto znakomitymi terenami dla wędkarzy, szczególnie kanał zrzutowy przy Elektrowni. Zakładem o największym znaczeniu jest tu niewątpliwie Electrabel Polska S.A. a także szereg Spółek utworzonych w wyniku jej restrukturyzacji.
 23. 23. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Połańcu
 24. 24. Fragment osiedla
 25. 25. Połaniec - architektura nowoczesna
 26. 26. Pływania Delfin w Połańcu
 27. 27. Fragment osiedla
 28. 28. Rezerwat „Zamczysko Turskie”
 29. 29. Krajobraz nadwiślański
 30. 30. Dworek rodziny Knothe w Ruszczy
 31. 31. Kopiec Kościuszki w Połańcu usypany w 1917 roku
 32. 32. Zabytki Miasta i Gminy Osiek
 33. 33. Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gminę Osiek, liczącą 19 sołectw zamieszkuje 7 927 osób a jej powierzchnia to 129 km 2 . Samo miasto należało do dawnych osad Sandomierszczyzny, miejscowość dogodnie położona na szlaku handlowym wiodącym z Krakowa na Litwę otrzymuje w 1430 roku prawa miejskie wzorowane na „magdeburskich”. Wiek XVII, to zniszczenia w czasie rokoszu Zebrzydowskiego oraz najazdu wojsk szwedzkich i siedmiogrodzkich. W 1832 r., dawne dobra królewskie w Osieku zostały przekształcone w majorat i przekazanie generałowi rosyjskiemu Wasilijowi Pogodinowi. W 1869 roku Osiek, podobnie jak niektóre okoliczne miasta, utracił prawa miejskie, które przywrócone zostały dopiero w 125 lat później, bo w 1994 roku. Na terenie gminy znajduje się kilka zabytków. W samym Osieku godnym obejrzenia jest kościół z 1852 roku i kapliczka położona w centralnym miejscu Rynku. W pobliskim Niekrasowie zwiedzić można modrzewiową świątynię z XVII wieku, z bogatym wystrojem wnętrz. W chwili wybuchu II wojny światowej Osiek i tereny przyległe były miejscem ciężkich bitew Armii Kraków we wrześniu 1939 roku. Sama okupacja, to czas działań oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, starającego się w sposób możliwie skuteczny chronić miejscową ludność przed terrorem okupanta. Mimo to, w dniu 3 czerwca 1943 roku doszło do pacyfikacji wsi Strużki, w czasie której hitlerowcy zamordowali 73 osoby. Obecnie przemysłowo – rolniczy charakter gminy, uwarunkowany jest głównie działalnością Kopalni Siarki w Osieku, gdzie metodą podziemnego wytopu prowadzi się wydobycie tego surowca ze złoża siarki rodzimej. Kopalnia została uruchomiona w kwietniu 1993 roku, posiada bogate zasoby złóż, które mogą zabezpieczyć potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych na około 30 lat. Przez szereg lat w miejscowości Ossala, mieszkał i pracował Adam Bień, minister rządu londyńskiego więzień Łubianki, sądzony w słynnym „procesie szesnastu”. W domu ministra Bienia urządzone jest muzeum jemu poświęcone.
 34. 34. Kościół parafialny w Osieku p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, z poł. XIX wieku
 35. 35. Kościół w Osieku od frontu
 36. 36. Modrzewiowa świątynia w Niekrasowie, poł. XVII w.
 37. 37. Świątynia w Niekrasowie
 38. 38. Wnętrze świątyni w Niekrasowie
 39. 39. Zabytki Gminy Bogoria
 40. 40. Gmina Bogoria Gmina ta, składająca się z 37 sołectw leży w północnej części powiatu staszowskiego, zajmuje 123 km 2 i liczy 7 977 osób. Prawie jedną czwarta jej powierzchni stanowią wspaniałe lasy z przewagą sosny i buków, które niejednokrotnie tworzą zwarte siedliska. Osada której nazwa pochodzi od jej fundatora Krzysztofa Bogorii Podłęckiego istnieje od XII wieku, prawa miejskie uzyskała w roku 1616 na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy. Bogoria zachowała do dziś dawny układ urbanistyczny, można tu zwiedzać barokowy kościół p.w. Św. Trójcy z 1747 roku otoczony wspaniałymi pomnikowymi drzewami a także stary cmentarz z XVII wieku. Gmina zaliczana jest do typowo rolniczych z nastawieniem na produkcję zbóż, ziemniaków i trzody chlewnej. Mimo, że nie należy do najbogatszych w regionie, na uwagę zasługuje dobrze zorganizowana sieć przedszkoli i szkół - Podstawowych, Gimnazjum i Liceum. Największą firmą działających na terenie gminy są Kopalnie Dolomitów w Jurkowicach i Budach, wchodzące w skład Spółki Akcyjnej w Sandomierzu, oferującej materiały do budowy dróg, jak również ekologiczne nawozy wapniowo-magnezowe.
 41. 41. Kościół parafialny w Bogorii z poł. XVIII wieku
 42. 42. Ołtarz główny kościoła w Bogorii
 43. 43. Dzwonnica przy bogoryjskim kościele
 44. 44. Kapliczka przydrożna
 45. 45. Okolice Bogorii
 46. 46. Zabytki Gminy Łubnice
 47. 47. Gmina Łubnice Gmina Łubnice, leżąca w południowo wschodniej części powiatu staszowskiego to 84 km 2 które zamieszkuje 4 428 osób w 19 sołectwach. Główną atrakcją terenu są malownicze pola nadwiślańskie z licznymi rozlewiskami wodnymi bogatymi w różnorodne gatunki ryb, z bujną roślinnością i urozmaiconym drzewostanem z przewagą wierzb, lip oraz akacji. Najcenniejszym zabytkiem gminy Łubnice jest gotycki kościół parafialny w Beszowej p.w. św. Piotra i Pawła oraz drewniana dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku z dzwonem odlanym w 1421 roku. Świątynię ufundował w 1407 roku arcybiskup poznański, późniejszy prymas Wojciech Jastrzębiec, który po śmierci w 1436 roku został pochowany w jej podziemiach. W pierwszej połowie XV wieku kościół oddano w posiadanie O.O. Paulinom, którzy gospodarowali tu do momentu kasacji konwentu w 1818 roku, po czym cały majątek ruchomy przeniesiono na Jasną Górę. W pierwszej połowie XVII wieku żył i pracował w Beszowej późniejszy przeor Częstochowy ksiądz Augustyn Kordecki. W chwili obecnej, w budynku poklasztornym znajduje się muzeum poświęcone O.O. Paulinom. Kościół parafialny, zachwyca wspaniałą architekturą wnętrza: 11 ołtarzami, zabytkową amboną i marmurową chrzcielnicą oraz złocisto-niebieską kolorystyką wczesnobarokowego ołtarza głównego. Natomiast ze wspaniałej niegdyś rezydencji hetmanowej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej w samych Łubnicach pozostały jedynie fragmenty murów z pięknym starodrzewem podworskiego parku. Wykorzystując różnorodne walory przyrodnicze występujące na terenie gminy, część mieszkańców zdecydowała się na zorganizowanie gospodarstw agroturystycznych widząc w tej działalności dodatkowe źródło dochodów, we wsi Rejterówka jest 20 takich gospodarstw.
 48. 48. Kościół w Beszowej z pocz. XV wieku, widok od strony południowo - zachodniej
 49. 49. Kościół w Beszowej od strony wschodniej
 50. 50. Dzwonnica w Beszowej z poł. XVII w.
 51. 51. Beszowa, krajobraz wiejski
 52. 52. Zabytki Gminy Oleśnica
 53. 53. Gmina Oleśnica Gmina liczy 11 sołectw, zajmuje 53,50 km 2 , które zamieszkuje 3 971 osób. Sama miejscowość, z zachowanym zabytkowym pierwotnym układem urbanistycznym, rozwijała się dzięki rodzinie Oleśnickich, której przedstawiciele przez szereg stuleci piastowali zaszczytne urzędy, zarówno w służbie państwowej jak i kościelnej. Najwybitniejszym z nich był niewątpliwie Zbigniew, który dostąpiwszy godności kardynalskiej, do historii przeszedł jako zręczny polityk sprawujący faktyczne rządy w kraju w latach 1434-1444 – po śmierci króla Władysława Jagiełły. W roku 1869 Oleśnica, podobnie jak i okoliczne miasta, traci prawa miejskie. W XIX wieku miejscowość przechodzi we władanie Zaborowskich, rodziny o patriotycznych tradycjach. Słabe gleby uniemożliwiające uzyskanie znaczniejszych wpływów z produkcji rolnej zmusiły mieszkańców gminy do szukania alternatywnych źródeł dochodu. Taką szansę stworzyło murarstwo, z którego Oleśnica słynie od ponad 100 lat, stąd pochodzili poszukiwani mistrzowie, znani przede wszystkim jako budowniczowie obiektów sakralnych. Aktualnie zawód ten wykonuje około 1000 mężczyzn zatrudnionych w 20 zakładach, które między innymi zrzesza miejscowa Spółdzielnia Rzemieślnicza. Istnieje także blisko 200 mniejszych firm rodzinnych. Murarze z Oleśnicy specjalizują się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i elewacyjnych (dociepleniowych) realizując kontrakty w kraju i za granicą.
 54. 54. Oleśnica – fragment rynku
 55. 55. Dzwonnica i kościół w Oleśnicy
 56. 56. Figurka N.P.M. w Oleśnicy z 1911 r.
 57. 57. Strażnica OSP w Oleśnicy
 58. 58. Zabytki Gminy Rytwiany
 59. 59. Gmina Rytwiany Gmina Rytwiany leży na wschód od Staszowa, 126 km 2 zamieszkuje 6 375 osób w 15 sołectwach. Bogatą przeszłość historyczną posiada szczególnie stolica gminy, z którą związane są dzieje wielu polskich rodów magnackich, między innymi: Jastrzębców, Kurozwęckich, Łaskich, Tęczyńskich, Opalińskich, Potockich i Radziwiłłów. Na terenie gminy znajdują się aż 132 obiekty zabytkowe. Do największych należą: zespoły dworskie otoczone okazałymi parkami w Sichowie Dużym i Rytwianach, gdzie obecnie mieści się hotel o wysokim standardzie, a także ruiny zamku wzniesionego około 1436 roku, stara gorzelnia i młyn wodny. Najcenniejszym obiektem historycznym nie tylko w skali kraju, ale i Europy jest pokamedulski zespół sakralny z początku XVII wieku, malowniczo położony w środku dużego masywu leśnego. Podobną wartość zabytkową posiada drewniany kościół w Strzegomiu wzniesionych z bali modrzewiowych na przełomie XVI i XVII wieku. Do ciekawszych obiektów należy również zaliczyć budynki mieszkalne i gospodarcze dawnego przemysłu rolno-spożywczego w Rytwianach oraz w innych okolicznych miejscowościach. Na uwagę zasługuje kompleks kilkunastu zarybionych stawów o łącznej powierzchni 173 hektarów lustra wody, które w miesiącach letnich służą okolicznym mieszkańcom także do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Do największych przedsiębiorstw w gminie od szeregu lat należą Zakłady Mechaniczne „RT” Sp. z o.o. oferujące remonty kapitalne oraz naprawy bieżące silników, własnej produkcji kontenery na śmieci, wyroby z drewna, a także budowę i modernizację stacji paliw. Nowo powstałą spółką utworzoną na bazie dawnego tartaku jest „Varmil” Sp. z o.o. z udziałem kapitału włoskiego, której produkcja w 80 procentach trafia na rynki Unii Europejskiej. Gmina Rytwiany może poszczycić się, jedynym w powiecie pasem startowym dla samolotów o długości 1000 m.
 60. 60. Klasztor pokamedulski w Rytwianach z I poł. XVII wieku, mury otaczające wjazd i druga brama klasztorna
 61. 61. Klasztor pokamedulski w Rytwianach
 62. 62. <ul><li>XVII-wieczne stalle w rytwiańskim klasztorze </li></ul>
 63. 63. Fragment kaplicy św. Romualda i epitafium Stanisława Łukasza Opalińskiego z pocz. XVII w.
 64. 64. Krypta Stanisława Łukasza Opalińskiego, ufundowana przez Elżbietę Sieniawską
 65. 65. Kościół pokamedulski w Rytwianach, 26 marca 2008 roku
 66. 66. Kościół od strony południowej
 67. 67. Klasztor w Rytwianach od południa
 68. 68. Zabudowania przyklasztorne od zachodu
 69. 69. Ruiny gotyckiego zamku w Rytwianach, pobudowanego w latach 1420 - 1436
 70. 70. Pałac Artura Radziwiłła z początku XX wieku, obecnie „Hotel Rytwiany”
 71. 71. Park przy Hotelu w Rytwianach
 72. 72. Zabytki Gminy Szydłów
 73. 73. Gmina Szydłów Gmina Szydłów, składająca się z 16 sołectw zajmuje 108 km 2 powierzchni, którą zamieszkuje 4 909 osób. Początki Szydłowa datują się na X wiek, w roku 1329 gród otrzymał od Władysława Łokietka przywilej lokacyjny a w parę lat później został włączony w system warowni strzegących Małopolski. Następca Łokietka, król Kazimierz Wielki wybudował w mieście mury z trzema bramami okalające 6,5 ha zabudowy. Dwór królewski przekształcono wówczas w warowny zamek, a na miejscu drewnianego kościoła wzniesiono nowy, murowany p.w. św. Władysława. Po roku 1370, Szydłów stał się siedzibą starostwa niegrodowego pełniąc tę funkcję przez 450 lat. Miasto zbudowało również własnym kosztem wodociąg z urządzeniem podnoszącym wodę z doliny rzecznej, który funkcjonował od roku 1528 przez 130 lat. Przyjeżdżając do Szydłowa należy koniecznie zobaczyć cały kompleks jego zabytkowych budowli: okalające osadę mury obronne, salę rycerską, skarbczyk i bramę krakowską, XIV-wieczny kościół św. Władysława, kościół Wszystkich Świętych, oraz XVI-wieczną synagogę. W gminie Szydłów leży część zalewu Chańcza, nad którym hotel „Cztery Wiatry” oczekuje na miłośników nie tylko sportów wodnych i kąpieli ale i grzybobrania. W pobliskich miejscowościach Korytnicy i Kotuszowie, rolnicy przygotowali kilkadziesiąt miejsc dla amatorów agroturystyki, coraz bardziej popularnej formy spędzania wakacji. Zakładami pracy o największym znaczeniu na terenie gminy jest ,,Ekoplon” S.A – producent między innymi nawozów dolistnych i Zakład Wyrobów Metalowych ,,Emizet” Sp. z o.o. - produkujący głównie na rynek niemiecki. Gmina Szydłów słynie także z produkcji sadowniczej, głównie śliwek sprzedawanych na giełdach praktycznie w całym kraju.
 74. 74. Mury obronne i sala rycerska z poł. XIV w.
 75. 75. Plac zamkowy i sala rycerska
 76. 76. Brama Krakowska z połowy XIV w.
 77. 77. Synagoga w Szydłowie z 1525 roku
 78. 78. Kościół w Szydłowie z 1355 roku
 79. 79. Wnętrze kościoła w Szydłowie
 80. 80. Kościółek Wszystkich Świętych z pocz. XV w.
 81. 81. Wnętrze Kościoła Wszystkich Świętych
 82. 82. Pałacyk w Grabkach Dużych z poł. XVIII w.
 83. 83. Główni pracodawcy powiatu staszowskiego
 84. 84. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A w Grzybowie
 85. 85. KiZChS „Siarkopol” S.A w Grzybowie – linia do granulacji siarki
 86. 86. Electrabel Polska S.A. – od strony Wisły
 87. 87. Electrabel Polska S.A. – widok z góry
 88. 88. Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak
 89. 89. Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak – ekspozycja wyrobów
 90. 90. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
 91. 91. Szpital od strony południowej
 92. 92. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć
 93. 93. Szpitalny Oddział Ratunkowy, sala zabiegowa
 94. 94. Oddział wewnętrzny
 95. 95. Oddział neurologiczny
 96. 96. Oddział urologiczny
 97. 97. Oddział urologiczny
 98. 98. Oddział laryngologiczny
 99. 99. Oddział laryngologiczny - sala operacyjna
 100. 100. Oddział ortopedyczny
 101. 101. Oddział położniczy
 102. 102. Oświata ponadgimnazjalna ziemi staszowskiej
 103. 103. Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie - 709 uczniów -
 104. 104. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - 560 uczniów -
 105. 105. Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” - 642 uczniów -
 106. 106. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie - 1166 uczniów -
 107. 107. Zespół Szkół Rolniczych im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym - 300 uczniów -
 108. 108. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
 109. 109. Zespół Szkół w Staszowie podczas powodzi w 2001 roku
 110. 110. Zespół Szkół w Staszowie podczas powodzi w 2001 roku
 111. 111. Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie podczas powodzi w 2001 roku
 112. 112. Nowoczesne pracownie przedmiotowe
 113. 113. Sala komputerowa w Zespole Szkół w Staszowie
 114. 114. Sala komputerowa w Zespole Szkół w Staszowie
 115. 115. Sala komputerowa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie
 116. 116. Sala komputerowa w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie
 117. 117. Sala komputerowa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
 118. 118. Sala komputerowa w Zespole Szkół w Połańcu
 119. 119. Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół w Staszowie
 120. 120. Pracownia mechatroniki
 121. 121. Pracownia wspomagania komputerowego projektowań w Zespole Szkół w Staszowie
 122. 122. Centrum Kształcenia Praktycznego
 123. 123. Pracownia pojazdów samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
 124. 124. Pracownia diagnostyki pojazdów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie
 125. 125. Stanowiska spawalnicze
 126. 126. Pracownia obróbki wiórowej: frezarki, tokarki, szlifierki
 127. 127. Pracownia obróbki drewna litego
 128. 128. Pracownia obróbki płyt drewnopodobnych – pilarka formatowa
 129. 129. Okleiniarka do płyt
 130. 130. Frezarka dolnowrzecionowa
 131. 131. Obiekty sportowe
 132. 132. Boisko przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie
 133. 133. Boisko przy Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie
 134. 134. Hala sportowa w Zespole Szkół w Połańcu
 135. 135. Strzelnica w Zespole Szkół w Staszowie
 136. 136. Tenis stołowy - Zespół Szkół w Staszowie
 137. 137. Internat Zespołu Szkół w Staszowie
 138. 138. Pokoje dla uczniów
 139. 139. Przy każdym pokoju łazienki
 140. 140. Apartamenty dla wykładowców
 141. 141. Stołówka
 142. 142. Za internatem, miejsce na grill
 143. 143. Młodzież na wyjazdach
 144. 144. W Gdańsku, realizacja projektu z języka angielskiego
 145. 145. Projekt językowy nad morzem, młodzież ZSE w Staszowie
 146. 146. Zwiedzamy „Cmentarza Orląt” we Lwowie, młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu
 147. 147. W Kamieńcu Podolskim
 148. 148. W Niemirowie
 149. 149. Nad Bohem w obwodzie winnickim
 150. 150. Porohy na rzece Boh
 151. 151. Akweny wodne – raj dla wędkarzy –
 152. 152. Jeziorka leśne w Golejowie
 153. 153. Jeziorka w Golejowie
 154. 154. Golejów
 155. 155. Zalew Chańcza
 156. 156. Na Zalewie Chańcza z ratownikiem
 157. 157. Rezerwat „Dziki Staw” w Rytwianach
 158. 158. Szczególne atrakcje ziemi staszowskiej
 159. 159. Stado bizonów amerykańskich na kurozwęckich pastwiskach
 160. 160. Jeden z bizonów
 161. 161. Jeden z pierwszych bizonów urodzonych wiosną 2002 roku
 162. 162. Kilkudniowe cielęta
 163. 163. Polecamy bizony w każdej postaci
 164. 164. Konie arabskie ze Stadniny Koni w Kurozwękach, udział w aukcjach i czempionatach
 165. 165. Kurozwęckie araby, turystyka i rekreacja
 166. 166. Hucuły z hodowli prezesa Tadeusza Wrześniaka
 167. 167. „ Ścieżka huculska” w Sielcu koło Staszowa, prezentacja koni przed zawodami
 168. 168. Wyścigi zaprzęgów
 169. 169. Konie huculskie prezesa Wrześniaka we współpracy z węgierskim pasterzem
 170. 170. Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do powiatu staszowskiego

×