Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Webb & kommunikation biblioteken i Kalmar län Futurum.kom Nutida och framtida webbar för biblioteken Pia Malmberg-Kronval...
Futurum.kom <ul><li>Kommunikations- och marknadsföringsprojekt för bibliotek </li></ul><ul><li>25 kommunbibliotek, 2 läns...
Aktiviteter <ul><li>Dialogseminarier kring marknadsföring, värdegrund, kommunikation, varumärke på för all biblioteksperso...
Informatörernas roll? <ul><li>Samma som i dagsläget… </li></ul><ul><li>Regionförbundets informatörer ingår i projektets st...
Bibliotekens webbar Nuläge Framtiden Pia Malmberg-Kronvall Regionbiblioteket 2010
Nuläge <ul><li>Mindre undersökning oktober 2008 – resurser på webben </li></ul><ul><ul><li>5 av 12 lägger mindre än 1 tim...
Chefernas tankar kring bibliotekens webb (från undersökningen oktober 2008) <ul><li>” Samarbete där resultaten kan använd...
Framtidens bibliotekswebbar i Sverige – just nu <ul><li>Gemensamma portaler/webbplatser </li></ul><ul><ul><li>minabibliote...
Funktioner <ul><li>Integrering av ”underliggande system” </li></ul><ul><ul><li>bibliotekskatalog/OPAC </li></ul></ul><ul...
Nu då? Finns det en (tid)plan? <ul><li>Frågan diskuteras bland bibliotekens beslutsfattare sedan tidigt 2008 </li></ul><...
” Utrymme i de kommunala skalen” <ul><li>Möjligheter idag </li></ul><ul><ul><li>Regelbunden uppdatering </li></ul></ul><ul...
Kommunikation <ul><li>Ömsesidigt </li></ul><ul><ul><li>öppenhet, prestigelöshet, MÖTESPLATSER </li></ul></ul><ul><li>Bibl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010

506 views

Published on

Information för OFFI Kalmar län 18 februari 2010 om kommunikationsprojekt Futurum.kom samt diskussioner kring bibliotekens webbplatser

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010

 1. 1. Webb & kommunikation biblioteken i Kalmar län Futurum.kom Nutida och framtida webbar för biblioteken Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket
 2. 2. Futurum.kom <ul><li>Kommunikations- och marknadsföringsprojekt för bibliotek </li></ul><ul><li>25 kommunbibliotek, 2 läns- resp regionbibliotek i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län </li></ul><ul><li>Upphandling av tjänster från kommunikationsbyrå januari 2010 </li></ul><ul><li>Planerad/önskvärd start mars 2010 </li></ul>Sidan
 3. 3. Aktiviteter <ul><li>Dialogseminarier kring marknadsföring, värdegrund, kommunikation, varumärke på för all bibliotekspersonal </li></ul><ul><li>Hösten 2010 gemensam kampanj om biblioteken i regionen </li></ul><ul><li>2011  5-6 kluster- kampanjer för olika målgrupper ex: ”hushåll med barn”, studeranden, mångspråk </li></ul><ul><ul><li>Kluster = biblioteken jobbar i valda teman oavsett geografisk placering, kommunstorlek eller liknande </li></ul></ul>Sidan
 4. 4. Informatörernas roll? <ul><li>Samma som i dagsläget… </li></ul><ul><li>Regionförbundets informatörer ingår i projektets styrgrupp </li></ul><ul><li>Projektägaren/Regionbiblioteket påminner biblioteken om </li></ul><ul><ul><li>vikten av att ha god kommunikation kommunens informatörer </li></ul></ul><ul><li>Ett projekt  tillfälle att utveckla kanaler, metoder, roller </li></ul><ul><li>http:// futurumbibl.wordpress.com / - projektblogg </li></ul>Sidan
 5. 5. Bibliotekens webbar Nuläge Framtiden Pia Malmberg-Kronvall Regionbiblioteket 2010
 6. 6. Nuläge <ul><li>Mindre undersökning oktober 2008 – resurser på webben </li></ul><ul><ul><li>5 av 12 lägger mindre än 1 timme/vecka </li></ul></ul><ul><ul><li>5 av 12 lägger upp till 3 timmar/vecka </li></ul></ul><ul><li>Endast hälften har någon form av webbråd </li></ul><ul><li>3 timmar/vecka framtida möjlig resurs </li></ul>Sidan
 7. 7. Chefernas tankar kring bibliotekens webb (från undersökningen oktober 2008) <ul><li>” Samarbete där resultaten kan användas av flera är en förutsättning för god utveckling” </li></ul><ul><li>” Stor variation på länets olika hemsidor. Saknar den gemensamma sidan som är mera kraftfull” </li></ul><ul><li>” Anställa smarta alerta webbkunniga offensiva bibliotekarier viktigt” </li></ul><ul><li>” Vill ha samarbete med andra bibliotek i länet. Det är mycket vi skulle kunna samordna. Onödigt att alla sitter och gör samma sak” </li></ul><ul><li>” Viktigt med bra struktur och hemsidan webbplatsen är genomtänkt utifrån brukarperspektiv. Det finns mycket att förbättra på bibliotekens webbsidor” </li></ul>Sidan
 8. 8. Framtidens bibliotekswebbar i Sverige – just nu <ul><li>Gemensamma portaler/webbplatser </li></ul><ul><ul><li>minabibliotek.se – Umeå och Västerbotten (CS Library) </li></ul></ul><ul><ul><li>Norrköpings bibliotek – salongen (Axiell Arena) </li></ul></ul><ul><ul><li>ostgotabibliotek.se – Östergötlands kommun- och gymnbibliotek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibblo.se – biblioteken i Norrbotten (öppen källkod joomla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamt… </li></ul></ul><ul><li>utanför det kommunala skalet </li></ul><ul><li>standardinfo om biblioteken i det kommunala skalet </li></ul><ul><ul><li>alternativt samma info som i biblioteksportalen med annan design </li></ul></ul>Sidan
 9. 9. Funktioner <ul><li>Integrering av ”underliggande system” </li></ul><ul><ul><li>bibliotekskatalog/OPAC </li></ul></ul><ul><ul><li>remote access databaser direkt i webbplatsens skal </li></ul></ul><ul><li>Användarmedverkan ! </li></ul><ul><ul><li>betygsätta media, skriva boktips, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloggar och andra sociala medier </li></ul></ul><ul><ul><li>” bädda in” medier från gratisverktyg (Youtube, slideboom etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>genererade topplistor, koppling till andra webbplatser och databaser </li></ul></ul><ul><ul><li>e-tjänster  bibliotekens och samhällets </li></ul></ul>Sidan
 10. 10. Nu då? Finns det en (tid)plan? <ul><li>Frågan diskuteras bland bibliotekens beslutsfattare sedan tidigt 2008 </li></ul><ul><li>Första utgångspunkt – vilket publiceringsverktyg </li></ul><ul><ul><li>Axiell Arena eller CS Library </li></ul></ul><ul><ul><li>Öppen källkod (joomla, bibliotekssystem Koha, Evergreen) </li></ul></ul><ul><li>Nuvarande utgångspunkt – strategidiskussion start hösten 2010 </li></ul><ul><ul><li>Kravspecifikation  från hur till vad och varför… </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka funktioner vill man ha. Vilka vill allmänheten ha. Varför? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka sociala medier? Varför! </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilket bibliotekssystem? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Idag genom företag  Axiell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kungliga biblioteket utreder nationell bibliotekskatalog </li></ul></ul></ul>Sidan
 11. 11. ” Utrymme i de kommunala skalen” <ul><li>Möjligheter idag </li></ul><ul><ul><li>Regelbunden uppdatering </li></ul></ul><ul><ul><li>bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulär </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydligare målgruppsanpassning </li></ul></ul><ul><ul><li>” dagens fråga”, röstning </li></ul></ul><ul><li>Önskvärda möjligheter </li></ul><ul><ul><li>Friare bild- och länkplacering (tillgängligt!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentarsfunktioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bädda in andra medier </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS-flöden direkt med rubrik från andra webbplatser </li></ul></ul>Sidan
 12. 12. Kommunikation <ul><li>Ömsesidigt </li></ul><ul><ul><li>öppenhet, prestigelöshet, MÖTESPLATSER </li></ul></ul><ul><li>Biblioteken </li></ul><ul><ul><li>avsätta mer resurser till webbarbete </li></ul></ul><ul><ul><li>se webben som en del av verksamheten </li></ul></ul><ul><ul><li>bättre användning av befintliga möjligheter och resurser </li></ul></ul>Sidan

×