Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapsunderlag sthlm 091024

406 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunskapsunderlag sthlm 091024

 1. 1. Kunskapsunderlag för en nationell folkbibliotekswebb Ann Östman Stockholm 2008-10-24
 2. 2. Vision <ul><li>Skapa en gemensam ingång till Sveriges samlade biblioteks- resurser </li></ul><ul><li>Därigenom skapa en gemensam ingång till globala biblioteksresurser </li></ul>
 3. 3. Övergripande kriterier för en nationell folkbibliotekswebb <ul><li>Interaktiv – </li></ul><ul><li>användarna som content providers </li></ul><ul><li>Deckare , England , familj , Fantasy , Filmmusik , humor , hämnd , JFK , krig , Kärlek , London , magi , Mord , oscarsvinnare , outsider , relationer , sorg , Stockholm , syskon , uppväxt , Vampyr , våld , vänskap , äktenskap , äventyr </li></ul><ul><li>Tillgänglig – </li></ul><ul><li>funktionshinder </li></ul><ul><li>språk </li></ul>
 4. 4. Innehåll nationell folkbibliotekswebb <ul><li>Integrerad katalog + möjlighet att beställa hemifrån = infrastruktur för dokumentleverans </li></ul><ul><li>Direkta sökingångar, temaingångar </li></ul>
 5. 5. Innehåll, forts. <ul><li>Mina Sidor, inklusive möjlighet att bidra med egna taggar, recensioner etc. </li></ul><ul><li>Bibliotek24 söktjänst inklusive ett urval betaldatabaser </li></ul>
 6. 6. Kopplingar till:
 7. 7. Kopplingar, forts.
 8. 8. Kopplingar till , forts
 9. 9. Kopplingar till (forts)
 10. 10. Samverkan…med plats för många
 11. 11. Funktioner/service
 12. 12. Funktioner/service, forts. <ul><li>Videopresentationer/ Webcasts </li></ul><ul><li>Instruktionsfilmer </li></ul><ul><li>Talsyntes </li></ul><ul><li>Språk </li></ul><ul><li>Mobilanpassning (tjänster+ sidor) </li></ul><ul><li>Widgets </li></ul>
 13. 13. Nationell strategi <ul><li>Fortsätta bygga en samarbetsstruktur folk- och forskningsbibliotek </li></ul><ul><li>Ta tillvara erfarenheter från det som redan gjorts och görs </li></ul><ul><li>Definiera aktörer/ Open source, vem/vilka äger och driver frågan i Sverige idag? </li></ul>
 14. 14. NYA ARENOR <ul><li>Behov: </li></ul><ul><li>Ta plats på andra arenor än de traditionella: </li></ul><ul><li>Vi har bekantat oss med YouTube, Facebook, MySpace. </li></ul><ul><li>Vad heter de i morgon? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>LEDORD: </li></ul><ul><li>ENKELHET+ INTERAKTIVITET </li></ul>
 16. 16. Utmaningar: <ul><li>Hur tillvaratar vi tekniska landvinningar i fråga om nya webblösningar, nya digitala tjänster och arenor? </li></ul><ul><li>Hur tillvaratar vi den kompetens som redan finns? </li></ul>
 17. 17. LÄRANDE <ul><li>Även om utbildningarna ändrar skepnad, förblir folkbibliotek och dess framtida webb en viktig nod. </li></ul><ul><li>Vi behöver ha biblioteksmedarbetare såväl URL som IRL ännu ett tag </li></ul>
 18. 18. Framtiden? <ul><li>Fysiska rum eller digitala? </li></ul><ul><li>Kompetensen finns i våra huvuden, inte i våra rum </li></ul><ul><li>Inte utan min webb! </li></ul>
 19. 19. Vision <ul><li>Skapa en gemensam ingång till Sveriges samlade biblioteks- resurser, tillgänglig oberoende av tid och rum </li></ul><ul><li>Därigenom även skapa en gemensam ingång till globala biblioteksresurser </li></ul>
 20. 20. Info och kontakt <ul><li>www.Bibliotek24.se </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×