Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VIF och SLUB 2013Campusbibliotekens planeringsdagar, januari 2013Catharina Isberg
Mål inom VIF• Vi säkerställer att våra kunder har tillgång till relevantinformation i söktjänster som bäst svarar mot dera...
Förutsättningar i arbetet•  Lokalen – skrivbordet – fickan•  Nya informationsarenan•  Nyttobibliotek (inte bevarande el...
Prioritering avarbetet1. Strukturer, flöden,organisering av arbetet2. Utveckling
Verksamhetsplan 2013Prioritering 1• Rollfördelning• Gallringsprojekt• Lån – processer, ”livet efter Saga”, generationsväxl...
Prioritering 2• E-böcker - Plattformar, förlag, PDA för e-böcker?• Metadata - automatgenererad och automatiserad. Uppfölj...
Prioritering 3• Lån - Utvärdera flexibla lån• Genomgående utvärdering av informationsresurserna i nyttobiblioteket, utifr...
Kompetensbehov• Hantering av e-resurseroch avtal• Strategisk lånekompetens• Metadatakompetens• Informationsarenan iförändr...
SamverkanUtveckla relationer med våra medaktörer och andra avdelningarInformation och fortbildning av SLU-personal (om nyt...
Diskussion!Vi är ett nyttobibliotek som ska haanvända och relevantainformationsresurser.• Vad innebär detta för vår syn på...
Vi fcampusbibl planeringsdagar2013 ci
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vi fcampusbibl planeringsdagar2013 ci

566 views

Published on

Presentation vid campusbibliotekens planeringsdagar, januari 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vi fcampusbibl planeringsdagar2013 ci

 1. 1. VIF och SLUB 2013Campusbibliotekens planeringsdagar, januari 2013Catharina Isberg
 2. 2. Mål inom VIF• Vi säkerställer att våra kunder har tillgång till relevantinformation i söktjänster som bäst svarar mot deras behov.• Vi utvärderar ny teknik och tillhandahåller mediehanteringefter kundernas förändrade behov.• Vi prioriterar elektronisk information.• Vi planerar strategiskt för våra samlingar utifrån nyttan förSLU och utvärderar och analyserar fortlöpande samlingarnasanvändning.• Vi är ett kompetenscentrum för metadata inom SLU.• Vi utvecklar gemensamma processer för metadata ochmediehantering för att öka kvalitet och effektivitet.
 3. 3. Förutsättningar i arbetet• Lokalen – skrivbordet – fickan• Nya informationsarenan• Nyttobibliotek (inte bevarande eller kulturarvsbibliotek)• Målgruppsperspektiv• En tratt in• Från ax till limpa• Påverka och förändra synen!
 4. 4. Prioritering avarbetet1. Strukturer, flöden,organisering av arbetet2. Utveckling
 5. 5. Verksamhetsplan 2013Prioritering 1• Rollfördelning• Gallringsprojekt• Lån – processer, ”livet efter Saga”, generationsväxling• Mediaprocessen – förvärv/licenser, e och p,generationsväxling• Metadata – rationella och enkla flöden• System – Primo, SFX, Metalib, Aleph, Alma…• Informationsarenan – kompetensutveckling innehålloch teknik
 6. 6. Prioritering 2• E-böcker - Plattformar, förlag, PDA för e-böcker?• Metadata - automatgenererad och automatiserad. Uppföljning av utvecklingen• Översyn av SLU-bibliotekets webbplats ur VIF- synvinkel• Lån - Utvärdera flytande samling
 7. 7. Prioritering 3• Lån - Utvärdera flexibla lån• Genomgående utvärdering av informationsresurserna i nyttobiblioteket, utifrån kundernas behov – Tryckta och elektroniska – raritetssamlingar (ska SLU-biblioteket ha dem) ej högprioriterat projekt• Kursböcker – Metoder för att säkerställa att vi har rätt kurslitteratur. Gå igenom samlingen och ta bort kursböcker som inte längre är det. – Uppsökande verksamhet, utveckla relation till kursledare• System – Primo, utveckling
 8. 8. Kompetensbehov• Hantering av e-resurseroch avtal• Strategisk lånekompetens• Metadatakompetens• Informationsarenan iförändring• Bibliotekssystem
 9. 9. SamverkanUtveckla relationer med våra medaktörer och andra avdelningarInformation och fortbildning av SLU-personal (om nyttobibliotekoch informationsresurser) i samarbete med IL och fo-stödÖka spridning av våra e-resurser genom samarbete medkommunikationsgruppen. (studentwebben, bibliotekets webbplats,Facebook, nyhetsbrev, Resurs…)Öka synliggörande av aktuella händelser/aktiviteter inom helaSLUB.Öka samarbete med leverantörer och andra bibliotek.
 10. 10. Diskussion!Vi är ett nyttobibliotek som ska haanvända och relevantainformationsresurser.• Vad innebär detta för vår syn på vår roll och vår verksamhet?• Vilket ord skulle vi kunna använda i stället för samling (som är begripligt för våra kunder)?

×