Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De sociala medierna och biblioteken

1,093 views

Published on

En kommunikativ vardag. 18 mars 2010 i Sundsvall.

Published in: Education
 • Be the first to comment

De sociala medierna och biblioteken

 1. 1. De sociala medierna och biblioteken – en kommunikativ vardag Anna-Stina Axelsson, Regionbibliotek Stockholm, 18 mars 2010
 2. 2. Webb 2.0? Sociala medier? http://www.google.com/trends
 3. 3. Informera Kommunicera 1.0 2.0
 4. 4. Hur påverkar det biblioteken? <ul><li>Omvärldsbevakning och kunskapsdelning </li></ul><ul><li>Viral marknadsföring </li></ul><ul><li>Dialog med användare </li></ul><ul><li>Användargenererat innehåll </li></ul><ul><li>Nätverksbyggande </li></ul><ul><li>Transparens </li></ul><ul><li>Yrkesrollen </li></ul>
 5. 5. Omvärldsbevakning & kunskapsdelning
 6. 6. Omvärldsbevakning & kunskapsdelning <ul><li>Rss-läsare </li></ul><ul><li>Sociala bokmärkestjänster </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Lifestream </li></ul>
 7. 7. Viral marknadsföring <ul><li>&quot; Nothing influences people more than a recommendation from a friend &quot; </li></ul><ul><li>Mark Zuckerberg </li></ul>
 8. 8. Bilden av biblioteket Exempel Biblioteksbella, Elin & Siska
 9. 9. Dialog med användare <ul><li>Var? </li></ul><ul><li>Digitala klyftor? </li></ul>
 10. 10. Användar/personalgenererat innehåll – Library as Conversation <ul><li>Kunskap skapas genom samtal i olika former </li></ul><ul><li>Bibliotekspersonalen har till uppgift att underlätta samtal </li></ul><ul><li>Deltagande bibliotekarier har till uppgift att berika , fånga , lagra och sprida samtal i sitt närområde </li></ul><ul><li>David Lankes http://ptbed.org </li></ul>
 11. 11. Nätverk
 12. 12. Transparens CC http://jardenberg.se/
 13. 13. Transparens
 14. 14. Bibliotek 2.0 <ul><li>&quot; Bibliotek 2.0 är en förändring i interaktionen mellan användare och bibliotek i en ny deltagarkultur , influerad av sociala webbteknologier &quot; </li></ul><ul><li>Holmberg m fl, Bibliotek 2.0 , 2009 </li></ul>
 15. 15. Bibliotek 2.0 <ul><li>&quot; On the social web, the library brand must go from institutional to personal &quot; </li></ul><ul><li>OCLC-rapporten Sharing,privacy and trust in our networked world, 2007 </li></ul>
 16. 16. Yrkesrollen 2.0 <ul><li>Enklare än någonsin att : </li></ul><ul><li>arbeta uppsökande </li></ul><ul><li>skapa egen text, bild, film </li></ul><ul><li>hålla sig uppdaterad </li></ul><ul><li>Fundera över : </li></ul><ul><li>expertroll -> samtalspartner </li></ul><ul><li>professionellt / personligt / privat </li></ul>
 17. 17. Ett bibliotekarie 2.0-manifest <ul><li>jag vill lära mig mer om mina användare, hur de tänker och gör </li></ul><ul><li>jag gör realistiska bedömningar av vad som kan åstadkommas på mitt bibliotek </li></ul><ul><li>jag deltar aktivt i bibliotekets utveckling  </li></ul><ul><li>jag medverkar till att sprida en positiv anda kring förändringsarbetet </li></ul><ul><li>jag är villig att pröva mig fram och göra fel </li></ul><ul><li>jag är villig att arbeta där användarna finns </li></ul><ul><li>jag släpper in användarna i bibliotekssystemen så att de tillsammans med personalen kan bidra med innehåll </li></ul><ul><li>Laura Cohen, A Librarian’s 2.0 Manifesto, 2006 http://liblogs.albany.edu/library20/2006/11/a_librarians_20_manifesto.html </li></ul>
 18. 18. Framtid?

×