Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010

585 views

Published on

Presentation av kommunikationsprojekt samt diskussioner kring webbplatser för biblioteken i Kalmar län

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010

 1. 1. Webb & kommunikation biblioteken i Kalmar län Futurum.kom Nutida och framtida webbar för biblioteken Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket
 2. 2. Futurum.kom <ul><li>Kommunikations- och marknadsföringsprojekt för bibliotek </li></ul><ul><li>25 kommunbibliotek, 2 läns- resp regionbibliotek i Blekinge, Kalmar, Kronobergs län </li></ul><ul><li>Upphandling av tjänster från kommunikationsbyrå januari 2010 </li></ul><ul><li>Planerad/önskvärd start mars 2010 </li></ul>Sidan
 3. 3. Aktiviteter <ul><li>Dialogseminarier kring marknadsföring, värdegrund, kommunikation, varumärke på för all bibliotekspersonal </li></ul><ul><li>Hösten 2010 gemensam kampanj om biblioteken i regionen </li></ul><ul><li>2011  5-6 kluster- kampanjer för olika målgrupper ex: ”hushåll med barn”, studeranden, mångspråk </li></ul><ul><ul><li>Kluster = biblioteken jobbar i valda teman oavsett geografisk placering, kommunstorlek eller liknande </li></ul></ul>Sidan
 4. 4. Informatörernas roll? <ul><li>Samma som i dagsläget… </li></ul><ul><li>Regionförbundets informatörer ingår i projektets styrgrupp </li></ul><ul><li>Projektägaren/Regionbiblioteket påminner biblioteken om </li></ul><ul><ul><li>vikten av att ha god kommunikation kommunens informatörer </li></ul></ul><ul><li>Ett projekt  tillfälle att utveckla kanaler, metoder, roller </li></ul><ul><li>http:// futurumbibl.wordpress.com / - projektblogg </li></ul>Sidan
 5. 5. Bibliotekens webbar Nuläge Framtiden Pia Malmberg-Kronvall Regionbiblioteket 2010
 6. 6. Nuläge <ul><li>Mindre undersökning oktober 2008 – resurser på webben </li></ul><ul><ul><li>5 av 12 lägger mindre än 1 timme/vecka </li></ul></ul><ul><ul><li>5 av 12 lägger upp till 3 timmar/vecka </li></ul></ul><ul><li>Endast hälften har någon form av webbråd </li></ul><ul><li>3 timmar/vecka framtida möjlig resurs </li></ul>Sidan
 7. 7. Chefernas tankar kring bibliotekens webb (från undersökningen oktober 2008) <ul><li>” Samarbete där resultaten kan användas av flera är en förutsättning för god utveckling” </li></ul><ul><li>” Stor variation på länets olika hemsidor. Saknar den gemensamma sidan som är mera kraftfull” </li></ul><ul><li>” Anställa smarta alerta webbkunniga offensiva bibliotekarier viktigt” </li></ul><ul><li>” Vill ha samarbete med andra bibliotek i länet. Det är mycket vi skulle kunna samordna. Onödigt att alla sitter och gör samma sak” </li></ul><ul><li>” Viktigt med bra struktur och hemsidan webbplatsen är genomtänkt utifrån brukarperspektiv. Det finns mycket att förbättra på bibliotekens webbsidor” </li></ul>Sidan
 8. 8. Framtidens bibliotekswebbar i Sverige – just nu <ul><li>Gemensamma portaler/webbplatser </li></ul><ul><ul><li>minabibliotek.se – Umeå och Västerbotten (CS Library) </li></ul></ul><ul><ul><li>Norrköpings bibliotek – salongen (Axiell Arena) </li></ul></ul><ul><ul><li>ostgotabibliotek.se – Östergötlands kommun- och gymnbibliotek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibblo.se – biblioteken i Norrbotten (öppen källkod joomla) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemensamt… </li></ul></ul><ul><li>utanför det kommunala skalet </li></ul><ul><li>standardinfo om biblioteken i det kommunala skalet </li></ul><ul><ul><li>alternativt samma info som i biblioteksportalen med annan design </li></ul></ul>Sidan
 9. 9. Funktioner <ul><li>Integrering av ”underliggande system” </li></ul><ul><ul><li>bibliotekskatalog/OPAC </li></ul></ul><ul><ul><li>remote access databaser direkt i webbplatsens skal </li></ul></ul><ul><li>Användarmedverkan ! </li></ul><ul><ul><li>betygsätta media, skriva boktips, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloggar och andra sociala medier </li></ul></ul><ul><ul><li>” bädda in” medier från gratisverktyg (Youtube, slideboom etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>genererade topplistor, koppling till andra webbplatser och databaser </li></ul></ul><ul><ul><li>e-tjänster  bibliotekens och samhällets </li></ul></ul>Sidan
 10. 10. Nu då? Finns det en (tid)plan? <ul><li>Frågan diskuteras bland bibliotekens beslutsfattare sedan tidigt 2008 </li></ul><ul><li>Första utgångspunkt – vilket publiceringsverktyg </li></ul><ul><ul><li>Axiell Arena eller CS Library </li></ul></ul><ul><ul><li>Öppen källkod (joomla, bibliotekssystem Koha, Evergreen) </li></ul></ul><ul><li>Nuvarande utgångspunkt – strategidiskussion start hösten 2010 </li></ul><ul><ul><li>Kravspecifikation  från hur till vad och varför… </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka funktioner vill man ha. Vilka vill allmänheten ha. Varför? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka sociala medier? Varför! </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilket bibliotekssystem? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Idag genom företag  Axiell </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kungliga biblioteket utreder nationell bibliotekskatalog </li></ul></ul></ul>Sidan
 11. 11. ” Utrymme i de kommunala skalen” <ul><li>Möjligheter idag </li></ul><ul><ul><li>Regelbunden uppdatering </li></ul></ul><ul><ul><li>bilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulär </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydligare målgruppsanpassning </li></ul></ul><ul><ul><li>” dagens fråga”, röstning </li></ul></ul><ul><li>Önskvärda möjligheter </li></ul><ul><ul><li>Friare bild- och länkplacering (tillgängligt!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentarsfunktioner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bädda in andra medier </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS-flöden direkt med rubrik från andra webbplatser </li></ul></ul>Sidan
 12. 12. Kommunikation <ul><li>Ömsesidigt </li></ul><ul><ul><li>öppenhet, prestigelöshet, MÖTESPLATSER </li></ul></ul><ul><li>Biblioteken </li></ul><ul><ul><li>avsätta mer resurser till webbarbete </li></ul></ul><ul><ul><li>se webben som en del av verksamheten </li></ul></ul><ul><ul><li>bättre användning av befintliga möjligheter och resurser </li></ul></ul>Sidan

×