Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10

690 views

Published on

Arbets- och förslagsmaterial för webbplatser för barnbibliotek. Framtaget av Nätverket för barnbiblioteksverksamhet i Kalmar län.
Sammanställt av Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10

 1. 1. Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Handläggare utvecklingsfrågor lärande, läsning, digital delaktighet och utveckling, Regionförbundet i Kalmar län
 2. 2. Inspiration och andra vinklar <ul><li>Barnwebben – Sveriges Radio </li></ul><ul><li>Radioskola  biblioteksskola? </li></ul><ul><li>Pyssel? </li></ul><ul><li>Lyssna på… </li></ul><ul><li>Titta på… </li></ul><ul><li>http://www.sr.se/barn/ </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 3. 3. UR - utbildningsradion <ul><li>UR - delwebb Krokodill </li></ul><ul><li>Både barnwebb och ”vuxenwebb” </li></ul><ul><li>Sagohörna </li></ul><ul><li>På många språk </li></ul><ul><li>http://www.ur.se/barn/ </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 4. 4. Barnens bibliotek mer än Mallas mallar <ul><li>Vidarelänkar – portal för barn </li></ul><ul><li>Månadens fråga  ”inkastare” </li></ul><ul><li>Filmade boktips </li></ul><ul><li>Forum  interaktivitet </li></ul><ul><li>Formulär </li></ul><ul><ul><li>skicka din fråga till ditt bibliotek </li></ul></ul><ul><ul><li>Skicka in dina boktips </li></ul></ul><ul><ul><li>Lämna inköpsförslag </li></ul></ul><ul><ul><li>med mera </li></ul></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 5. 5. Formulär i EpiServerskal <ul><li>Ett sätt att få interaktivitet på kommunala webbplatsen också </li></ul><ul><li>Kommer som e-post till den adress biblioteket väljer/bestämmer </li></ul><ul><li>Full kontroll över publicering </li></ul><ul><ul><li>Biblioteket avgör vad som ska läggas ut eller ej. Och när </li></ul></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 6. 6. Lättläst – exemplet Borlänge bibliotek <ul><li>Välkommen till Borlänge bibliotek! </li></ul><ul><li>Det är gratis att låna böcker på biblioteket. </li></ul><ul><li>För att låna behöver du ett lånekort. </li></ul><ul><li>Lånekortet är gratis. </li></ul><ul><li>Om du tappar ditt lånekort måste du säga det </li></ul><ul><li>till personalen på biblioteket. </li></ul><ul><li>Ett nytt lånekort kostar 20 kr om du är vuxen. </li></ul><ul><li>Borlänge kommun har särskilda lättlästa sidor </li></ul><ul><li>Slår tyvärr inte igenom på ordinarie sidor… </li></ul><ul><ul><li>Enligt min uppfattning… </li></ul></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 7. 7. Lättläst – tips och exempel <ul><li>Centrum för lättläst </li></ul><ul><li>Om lättläst via Pedagogiska Resurser </li></ul><ul><li>http://www.resurs.folkbildning.net/ </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 8. 8. Schemalägg tid för arbete med webben <ul><li>Ta fram strategi och definiera resurser som ska användas för arbete med webbplatsen </li></ul><ul><li>Definiera vilka sidor som måste ha regelbundna nyheter och uppdateringar </li></ul><ul><li>Boka en hel dag för arbete med webb-artiklar  månadens tips/författare/hylla  gör 12 artiklar på en gång  datumsätt publiceringarna </li></ul><ul><li>Satsa på en målgrupp i taget, koncentration på barn 7-12 år under våren, vuxna förmedlare under hösten osv… </li></ul><ul><li>Ta hjälp av kommunens info-/webbavdelning!!! </li></ul>
 9. 9. Personas - ett sätt att beskriva målgrupper <ul><li>Samla in data. Intervjua och/eller observera representativa användare från målgruppen för att samla in tillförlitliga data om användarnas beteende. </li></ul><ul><li>Identifiera beteendemönster. </li></ul><ul><li>Skapa personas. En samling individer med gemensamma beteenden utgör grunden för en persona. </li></ul><ul><li>Beskriv personas. Beskriv era personas med namn, ålder, bild och mål med att använda webbplatsen. Beskriv även hur era personas kommer i kontakt med verksamheten som webbplatsen skapas för. Skriv beskrivningen i berättande form för att göra den enkel att kommunicera. </li></ul><ul><li>Prioritera personas. Det är framförallt en persona, primärpersonan, som kommer att användas som stöd och referenspunkt för informationsstrukturen. </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län Källa: arkivsida för Verva.se
 10. 10. Barnbibliotekets målgrupper 1 <ul><li>Barn </li></ul><ul><li>3-6 år </li></ul><ul><li>7-10 </li></ul><ul><li>11-12 </li></ul><ul><li>Svenskar med många språk eller inte </li></ul><ul><li>Funktionshinder eller ej </li></ul><ul><li>Flera sätt att läsa/ ta till sig info </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 11. 11. BarnBibliotekens målgrupper 2 <ul><li>Förälder </li></ul><ul><li>Svenskar med eller utan många språk </li></ul><ul><li>Barn med funktionshinder eller ej </li></ul><ul><li>Med babysar </li></ul><ul><li>Lågstadiet </li></ul><ul><li>Mellanstadiet </li></ul><ul><li>adoptivföräldrar </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 12. 12. BarnBibliotekens målgrupper 3 <ul><li>Beslutsfattaren? </li></ul><ul><li>JA! </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 13. 13. BarnBibliotekens målgrupper 4 <ul><li>Andra yrkesgrupper/professioner som jobbar med barn </li></ul><ul><li>Pedagoger för olika åldersgrupper </li></ul><ul><li>Öppna förskolan </li></ul><ul><li>Specialpedagoger </li></ul><ul><li>BVC-personal </li></ul><ul><li>Skolsköterskor </li></ul><ul><li>Fritidsledare </li></ul><ul><li>Ledare inom föreningslivet </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 14. 14. Rubriker på barnbibliotekets webbplats <ul><li>Aktuellt – på gång  schemalägg uppdatering/radering </li></ul><ul><li>Öppettider </li></ul><ul><li>Biblioteksskolan = vad kan du göra på ditt bibliotek </li></ul><ul><li>kontaktuppgifter på personal obs inklusive bild </li></ul><ul><li>Bilder och kort info om återkommande verksamheter och framgångsrika engångsinsatser </li></ul><ul><li>Lite roliga länkar, några nyttiga </li></ul><ul><ul><li>spela spel  se barnens biblioteks spelsida </li></ul></ul><ul><li>boktipslänkar, film , tv-spel, manga, musik </li></ul><ul><li>djursidor </li></ul><ul><li>idrott </li></ul><ul><li>barnfigurs-sidor </li></ul><ul><li>katalogen </li></ul>© 2009 Pia Malmberg-Kronvall, Regionbiblioteket i Kalmar län
 15. 15. Rubriker barnsidan för föräldrar <ul><li>Aktuellt – på gång </li></ul><ul><li>Öppetttider </li></ul><ul><li>Biblioteksskola för föräldrar </li></ul><ul><li>Kontaktuppgifter med bild </li></ul><ul><li>Bibliotekets verksamheter/aktiviteter för barn </li></ul><ul><li>Info föräldrahyllan  dynamiska länkar till OPAC </li></ul><ul><li>Äppelhyllan  Centrum för lättläst, TPB:s barnsidor </li></ul><ul><li>Börja läsa – tips, bild på omslag, dynamisk länk till OPAC </li></ul><ul><li>På många språk  svenska och engelska  länka till Internationella biblioteket  Press Display </li></ul>
 16. 16. Rubriker barnsida för personal <ul><li>Aktuellt – på gång </li></ul><ul><li>öppettider </li></ul><ul><li>Kontaktuppgifter med bild </li></ul><ul><li>Särskild service till förskolor och skolor och BVC </li></ul><ul><li>Verksamheter som vänder sig till skola / förskola </li></ul><ul><li>Depositionsformulär, för bokprat med mera </li></ul><ul><li>Länklistor – ex spsm.se, barnens bibliotek, med mera, Länkskafferiet, forskning.se:s barnsidor, Annas länkburkar, Kolla källan, Multimediabyrån, IT för pedagoger med mera </li></ul>

×