Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande

Abstract present here: http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploads/abstracts-nu2014.pdf

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Akl nu2014 pechakucha kollaborativt lärande

 1. 1. Om En workshop om kollaborativt lärande jag: Pernilla severson Tack till Mikael björk med-workshop-makare
 2. 2. att pröva uppkopplade digitala medier för att förstärka studentaktiva moment
 3. 3. Möten & samarbeten it-understött lärande & studentaktiva arbetsformer
 4. 4. Forskning som vägledde k ollaborativt lärande och dess kopplingar till digitala medier • Dillenbourg, P (1999) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches. Oxford: Elsevier • Miyake, N (2007) Computer Supported Collaborative Learning, kapitel 11 i The SAGE Handbook of E-learning Research C omputer Supported Collaborative Learning
 5. 5. Forskning: huvudsaklig poäng 1 D igitalt kan stödja samarbete • Understödjande designas av socialt och materiellt • Två mekanismer för stödjande: ge struktur och peka på problem F örväntan är att göra tänkande synligt, och dela med varandra, att addera till förståelse tillsammans till något gemensamt.
 6. 6. Forskning: huvudsaklig poäng 2 S amarbete kärnmetod för lärande; lärande i social interaktion H indrar inte individuell kunskapskonstruktion. • Stöttar snarare närvaro av olika perspektiv, och möta och modifiera sin förståelse. U ppmuntra perspektivutbyte & säkerställ möjlighet för varje individ att reflektera över det som delas
 7. 7. Den faktiska och praktiska kontexten K onferens för projektet Virtuell Lärandemiljö W orkshop: 1,5 h, temat ” "Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans" 2 0 Deltagare: projekt och talare M ålet att både visa och pröva
 8. 8. En digital förberedelseprocess Hemsida Mejl till deltagare Google docs
 9. 9. En fysisk placering
 10. 10. Ett uppdrag för ett kluster av två personer med en dator i par med två personer vid en annan dator
 11. 11. Uppdraget: Kluster gör collage av en folksaga i ett dokument med andra kluster I Google Presentation ha varsin ”slide”/bild Kommunicera digitalt via chat eller kommentar
 12. 12. DEN DEMOKRATISKA DISKUSSIONEN Öppna fördjupande frågor kombinerat med olika grupperingar där allas röster blir hörda Runda alla par svarar på frågan ”Kan ni beskriva vad var det som hände i gruppen?” En demokratisk diskussion 1: skeendet
 13. 13. En demokratisk diskussion 2: lärandet Runda från andra hållet alla par svarar på frågan ”Kan vi spekulera i vilket lärande som skedde?”
 14. 14. En demokratisk diskussion 3: kollaborativt lärande och digitala medier Börjar i mitten, arbetar i KLUSTER, uppdrag formulera svar kort på frågorna: a) På vilket sätt jobbade ni kollaborativt? b) Vad anser ni att digitala medier har för betydelse i ett sammanhang av kollaborativt lärande?
 15. 15. Resultat 1 Svårt att ställa upp förhållanden i förväg som garanterar effektivt kollaborativt lärande. •Sociala aspekter •Tekniska möjligheter och färdigheter •Lärandesituationen
 16. 16. Resultat 2 “Bevis” saknas och svårt att nå om kollaborativt lärande: •Kognitivt •I rummet •Möte med sig själv OCH med andra •Pga utvärdering saknades!
 17. 17. Skepp kan sjunka men ändå få en funktion
 18. 18. Vi lärde oss hur vi ville ha det M er jazz M er ansvar M er mod M er ömsesidighet B ehålla det demokratiska: alla interagerar mot gemensam yta
 19. 19. Fortsatt arbete D et sociomateriellas betydelse! B alansera det angelägna med lek! M er tid, fler tillfällen! U tgå från existerande ”learning communities”!
 20. 20. Ett avslutande tack till alla deltagare, lärosätet och till er som lyssnat nu hoppas jag få lyssna på och samtala med er

×