Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CAKL Workshop Kollaborativt lärande

303 views

Published on

En beskrivning av ett upplägg av en workshop som genomfördes av pedagogiska utvecklare på en konferens kopplat till projektet http://www.mah.se/vlm på Malmö högskola

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CAKL Workshop Kollaborativt lärande

  1. 1. En digital förberedelseprocessHemsidaMejl till deltagareGoogle docs
  2. 2. En fysisk placering
  3. 3. Ett uppdrag för ett kluster av två personermed en dator i par med två personer vid enannan dator
  4. 4. Uppdraget: Kluster gör collage av en folksaga i ettdokument med andra klusterI Google Presentationha varsin ”slide”/bildKommunicera digitalt viachat eller kommentar(använde bilder i ett slutetrum, därför ”suddat”)
  5. 5. DEN VIKTIGA DEMOKRATISKA DISKUSSIONENÖppna fördjupande frågor kombinerat med olikagrupperingar där allas röster blir hördaRunda alla par svarar påfrågan ”Kan ni beskriva vadvar det som hände igruppen?”En demokratiskdiskussion 1:skeendet
  6. 6. Runda från andra hållet allapar svarar på frågan ”Kan vispekulera i vilket lärandesom skedde?”En demokratiskdiskussion 2: lärandet
  7. 7. Kluster arbetar med frågorna, meduppdrag att formulera sitt resultatkorta) Dillenbourg menar attkollaborativt är att göra arbetetillsammans, inte dela upp ochsedan pussla ihop som itraditionellt grupparbete. På vilketsätt jobbade ni kollaborativt?b) Vad anser ni att digitala medierhar för betydelse i ett sammanhangav kollaborativt lärande?En demokratiskdiskussion 3:kollaborativt lärande ochdigitala medier
  8. 8. AVSLUT AV MODERATOR:KOPPLINGEN TILL FORSKNINGKOPPLINGEN TILL FORSKNINGFinns om Computer Supported CollaborativeLearning.Visar att det är svårt att ställa upp förhållandeni förväg som garanterar effektivt kollaborativtlärande.Visar inget bevis för att förklara för andra ärbättre än att förklara för sig själv.

×