Skolutveckling och förändringsprocesser

916 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolutveckling och förändringsprocesser

 1. 1. Elevdatorer  och  specialpedagogik Skolutveckling och förändringsprocesserTillfälle  3,  4  maj  2011                                                                                                                                                                  Malin  Frykman
 2. 2. Vår gemensamma lärprocess• Tillfälle1 :VARFÖR?• Tillfälle 2: VARFÖR? VAD?• Tillfälle 3-6: VAD? HUR?
 3. 3. Dagens fokus•” Hur kan vi gå tillväga för att bedriva ett effektivt och verklighetsnära förändringsarbete i pedagogiska miljöer i allmänhet och i skolan i synnerhet?” Källa: Kursplanen Elevdatorer och specialpedagogik tillfälle 3
 4. 4. Utvecklingsplan Examensuppgift/processuppgift 3-6• Tag fram en utvecklingsplan/strategisk plan för din egen pedagogiska, digitala kompetens. Utgå från den kartläggning du genomförde i processuppgift 1.
 5. 5. Processuppgift 2• I skolan organiserar vi för och genomför lärandeaktiviteter på samma sätt som tidigare. Är det rätta vägen till framtidskompenser? Finns det andra vägar?• Hur kan vi bli bättre på att möta de elever som enligt K.R ger uttryck för ett ohållbart system i skolan?• Vilka kunskaper lärs i praktiken ut i dag? På vilket sätt lärs de ut?• Lgr 11 lyfter fram det entreprenöriella förhållningssättet till kunskap och lärande både i värdegrunden och i kap.2.2.Vilka nya möjligheter ger det oss?
 6. 6. 6
 7. 7. Design för lärande• Innebär medvetna, reflekterade val kring allt som rör lärandeprocessen och verksamheten.• Organisation, rum för lärande, val av verktyg och metod ska matcha verksamhetens förhållningssätt till lärande.
 8. 8. Vad behöver vi förändra?
 9. 9. Förnya vårt Organisera för förhållningssätt informellt och till kunskap och formellt lärande lärande Nya metoder ochSkapa nya rum för verktyg för lärande lärande Källa: Diskussionsinlägg på fb kring processuppgift 2
 10. 10. Kursplan LäroplanKunskapskrav Bedömning
 11. 11. Förnya vårt förhållningsätt till• Från industrisamhälle till informations och kunskap och kommunikationssamhälle. lärande• Öka statusen på informellt lärande. Lgr 11 förespråkar ett entreprenöriellt förhållningssätt.• Lgr11:s ämnesspecifika förmågor och EU: s åtta nyckelkompetenser som kompass.• Formativt förhållningssätt till lärande.
 12. 12. Organisera för informellt och formellt lärande• Designa organisationen så att den är rustad för att att stimulera skolans vision av det goda lärandet och det förhållningssätt till kunskap och lärande vi vill förmedla.
 13. 13. Organisera för informellt och formellt lärande• Lär och basgrupper istället för fasta klasser?• Ramschema som möjliggör samarbete och ämnesövergripande arbete?• Längre sammanhängande block gynnar elever med lång startsträcka OCH kort uthållighet?• Utmana 35 + 10 arbetsveckan? 40-timmars?• Nätnärvaro?• Formativt förhållningssätt som organisationsform.
 14. 14. Skapa nya rum för lärande• Designa den fysiska lärmiljön så att den matchar skolans vision av lärande.• Gör nya fysiska rum för lärande tillgängliga med hjälp av tekniken.• Utnyttja digitala rum för lärande.• Vilka rum för lärande missar dagens skola?
 15. 15. Nya metoder och verktyg för lärande• Omdefiniera arbetsuppgifterna med hjälp av t.ex. SAMR-modellen.• Medvetna val av metod och lärverktyg: mål, metod, verktyg.
 16. 16. Eleverna i år 9 bygger gemensamt upp en wiki om svenska klassiker tillsammans med andra OMDEFINIERING klasser inom kommunen. De får tillgång till nya källor, kollaborerar över kommungränsen och möter en helt ny publik. Andra människors tankar och reflektioner påverkar och formar resultatet. Eleverna får tillgång till flera sorters nya källor. De kollaborerar/lär tillsammans och tar del av andrasÄNDRING bloggar, tankar och reflektioner om svenska klassiker och möter klassikerna ur nya perspektiv. Informationen/tankarna sammanställs i en bokblogg som publiceras. Eleven läser om svenska klassiker. Till sin hjälp har de en länklista, stavningsprogramFöRBÄTTRING och ljudböcker som de kan lyssna på i datorn. Eleverna läser om svenska klassiker.ERSÄTTNING Informationen sammanställs i frågor och svar. Anteckningar skrivs på datorn som används som skrivmaskin.
 17. 17. Svenska klassiker
 18. 18. Förintelsen Eleverna genomför en digital storyline om förintelsen i ett Etwinningprojekt tillsammans med andra elever inom EU. Uppdragen som bygger på register över överlevande samt OMDEFINIERING dokumenteat material,redovisas genom regelbundna TV-sändningar av storyns utveckling. Eleverna genomför en digital storyline om förintelsen. En mängd nya digitala källorÄNDRING används. Uppdragen redovisas i bloggdagböcker som publiceras. Den sociala kontxten vidgas. Eleven läser om förintelsen i läroboken och jobbar med instuderingsfrågor. I datorn finnsFÖRBÄTTRING talsyntes och stavningskontroll. Inga nya källor används. Skolans egen sociala kontext används. Eleven läser om förintelsen i läroboken ochERSÄTTNING jobbar med instuderingsfrågor. Inga nya källor används. Skolans egen sociala kontext används.
 19. 19. Förnya vårt Organisera för förhållningssätt informellt och till kunskap och formellt lärande lärande Nya metoder ochSkapa nya rum för verktyg för lärande lärande Källa: Diskussionsinlägg på fb kring processuppgift 2
 20. 20. " Om man inte vet vart manska, är det ingen ide attskynda sig. Man vet ju ändåinte när man är framme"
 21. 21. ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. ” Källa: EU:s definition från 2006 22Kunskaper om :hur teknik fungerar, både rent praktiskt och vilken roll den har i samhälle och arbetsliv. Det handlar om att kunna hantera viktiga program,källkritik och informationssökningar.Färdigheter kring att söka och samla in information samt bearnbeta, värdera,kritiskt granska informationen och använda informationen. Kritiskt tänkande,kreativitet och innovation lyfts fram som viktiga färdigheter.Attityd: En kritisk och reflekterande attityd i relation till det moderna informationssamhället och i användandet av digitala verktyg och resurser.
 22. 22. Lgr 11 satsar på IKT!• ”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 6).• ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 6).•” Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.11).• Kursplanerna innehåller också mycket....
 23. 23. Kommunicera LäraKunskapssöka Skapa 24
 24. 24. Källa: Bildspel av Ruben Puentedura
 25. 25. Pedagogisk digital kompetens • ”Pedagogisk digital kompetens kan förstås som ett övergripande koncept som omfattar förmågan hos lärare att tillägna sig olika IT-verktyg i klassrumsundervisning och inom lärarkåren. ” • Det handlar således om lärarens förmåga att främja elevernas undervisning och lärande inom teknikens värld. Källa:Högskolan i Skövde 26
 26. 26. Dagens fokus•” Hur kan vi gå tillväga för att bedriva ett effektivt och verklighetsnära förändringsarbete i pedagogiska miljöer i allmänhet och i skolan i synnerhet?” Källa: Kursplanen Elevdatorer och specialpedagogik tillfälle 3
 27. 27. Mot utvecklingsplanen• Sätt upp en vision kring pedagogisk digital kompetens. Vad vill du uppnå med din pedagogiska digitala kompetens?• Sätt upp mål: Kortsiktiga och långsiktiga. Vart ska du? (P3)• Hur ska du gå tillväga för att nå målen? Hur kommer du dit? (P4)• Tidsbestäm: Hur lång tid får det ta? (P4)• Hur märks det att du nått målen? (P4)• Sammanställ din utvecklingsplan. (P5 och P6)
 28. 28. En vision i en lärande organisation bör• Uttrycka ett framtida önskvärt tillstånd, som kan förverkligas helt eller delvis.• Skapa mening och gestalta en ide om hur man bäst bidrar till elevers lärande.• Ge kraft och energi.• Stå för helheten i organisationen. Källa: Katina Thelin, Karlsta universitet
 29. 29. Mål.....• Är kvantitativa och mätbara.• Kan vara långsiktiga och kortsiktiga.• Står för delar av visionen.• Blandas lätt ihop med metod..........
 30. 30. Några råd• Samkör ”din” utvecklingsplan med skolans övriga utvecklingsarbete.• Sätt inte upp för många mål!• Sammanställ gärna målen i tabellform, filmform eller en wiki. Välj ett verktyg som gör det lätt att hålla din plan levande!
 31. 31. Frågor?

×