Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter

1,039 views

Published on

Didaktikk og teknologi 2011, Lillehammer.

Published in: Education
 • References

  Anderson, T., Poellhuber, B., & McKerlich, R. (2010). Self-paced Learners Meet Social Software: An Exploration of Learners’ Attitudes, Expectations and Experience. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(3).

  Bugeja, M. (2006). ‘Facing the Facebook’. Chronicle of Higher Education, 52(21), C1.

  Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., & Chew, E. (2010). Get out of MySpace! Computers & Education, 54(3), 776-782.

  Lemeul, J. 2006. Why I registered on Facebook. Chronicle of Higher Education 53(2), C1.

  Maloney, E. 2007. What Web 2.0 can teach us about learning. Chronicle of Higher Education, 53(18), B26.

  Marsick, V. J., & Watkins, K. (2001). Informal and Incidental Learning. New Directions for Adult and Continuing Education(89), 25-34.

  Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students’ education-related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2), 157-174.

  Ziegler, S. (2007). The (mis)education of Generation M. Learning, Media and Technology 32(1), 69–81.

  The Landing (Athabasca University)
  
https://landing.athabascau.ca/ 

  Mattecoach
  
http://www.mattecoach.se/

  KTH social
  
https://www.kth.se/social/ 
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hur kan sociala medier användas i högre utbildning? Myter och verkligheter

 1. 1. Hur  kan  sociala  medier  användas  i  högre   utbildning?  Myter  och  verkligheter   Stefan  Hras<nski,  docent   Kungliga  Tekniska  Högskolan  (KTH)   stefanhr@kth.se   hDp://hras<nski.posterous.com  
 2. 2. Vad  krävs  för  informellt  lärande?   Behov   Mo<va<on   Möjlighet     (Marsick  &  Watkins,  2001)
 3. 3. Myt  eller  verklighet?  •   “Students  will  invest  <me  and  energy  in  building  rela<onships  around  shared  interests  and  knowledge  communi<es”      (Maloney,  2007,  p.  26)  •  Promote  “cri<cal  thinking  in  learners”  (Bugeja,  2006,  p.  1)  •  Offer  educators  a  forum  for  “easy  networking  and  posi<ve  networking  with  students”  (Lemeul,  2006,  p.  1)  •  “Radically  change  the  educa<onal  system...  to  beDer  mo<vate  students”  or    •  Contribute  to  the  intellectual  …  depowering  of  a  ‘Google  genera<on’  of  learners  incapable  of  independent  cri<cal  thought  (Ziegler,  2007)  
 4. 4. Fri  fart,  fri  start  möter  sociala  medier  •  Majoritet  intresserade  aD  använda  sociala  medier  för  utbildning  •  Mer  erfarenhet,  större  intresse  •  Många  olika  åsikter  och  erfarenheter  •  Hälben  intresserade  av  kollabora<vt  lärande  •  Hjälp  studenter  (och  lärare)  aD  erhålla  kompetens,  hiDa  <llämpningar  och  förstå  pedagogiska  fördelar    (Anderson,  Pollhuber  &  McKerlich,  2010)  
 5. 5. Hur  använder  studenter  Facebook  för  utbildning?  •  Reflek<oner  av  högre  utbildning  •  Utbyte  av  prak<sk/akademisk  informa<on  •  Moralt  (socialt)  stöd  •  Ironi,  sarkasm,  humor    (Selwyn,  2009)  
 6. 6. Hur  vill  studenter  använda  sociala  medier?  •  Massiv  användning  av  IT  för  utbildning  •  Avgränsning  mellan  utbildning  och  privatliv  •  Utgå  från  individuella  preferenser;  kombinera  eller  separera  utbildning  och  privatliv    (Jones  et  al.,  2010)  
 7. 7. Alla  studenter  använder  lärplajormen  oba.  Alla  utom  en  student  använder   sociala  medier  varje  dag.  
 8. 8. Fem  studenter  använder  oba  sociala  medier  för  aD  stödja  sina  studier.     ÅDa  studenter  använder  sällan  sociala  medier  för  aD  stödja  sina  studier.  
 9. 9. När  som  helst,  var  som  helst.  
 10. 10. “Sociala  medier  är  inte  användbara  för  kunskapsutbyte  och  krea<vitet.”  “Studenter  delar  upp  sina  uppgiber.”   “Studenter  förlitar  sig  för  mycket  på  internet.”  
 11. 11. Lärplajorm  Distribuering  av  material  Koordinering  från  lärare  <ll  student  Kursfokus  Formellt  språk  Obligatoriskt   Dela  filer  Lärar-­‐organiserat   Frågor  &  svar   Koordinering  mellan  studenter   Individ-­‐  och  projekpokus   Informellt  språk   Frivilligt   Student-­‐centrerat   Sociala  medier  
 12. 12. Utbildningsrelaterade  fördelar  är  inte  uppenbara,  inte  ens  för  de  som  använda  sociala  medier  oba  Koordinering  snarare  än  kollabora<vt  lärande   Koppla  samman  studenter,     stöd  svaga  band   Læreren  som  mediepedagog!  

×