Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digital design för lärande
Dimensioner av pedagogisk användbarhet i
digital didaktisk design (DDD)
Annika Wiklund-Engblom
...
Vem jag är
• Utvecklingspsykolog (ÅA)
• IT-pedagog (Högskolan i Kalmar)
• Pedagogiedoktor (ÅA)
Forskningsintressen:
Design...
Designtänk i didaktisk planering
• Lösningsfokuserat tänkande som utgår från ett mål som ska uppnås
• All didaktisk planer...
Varför ska vi använda designtänk (Design Thinking)?
Därför att det ...:
1. fokuserar slutanvändaren
2. tar avstamp i kolle...
T.ex. HUR designar vi för:
• Meningsfullt & engagerat lärande
• Autentiska möten
• Interaktivitet på nya sätt
• Ny lärkult...
Lärperspektiv: DDD som ”CrossAction Spaces”
(Isa Jahnke, 2016)
Lärarperspektiv: DDD med framförhållning
Design for configuration
• Den ska vara flexibel i användning och passa allas beh...
Vi ser konsekvenserna av nya medier i efterskott
”We drive into the future using
only our rear view mirror”
Marshall McLuh...
Aktionsforskning & digital didaktisk design
Aktionsforskning:
forskning i verkliga situationer för att förbättra;
lärarens...
Ställ rätt frågor om DDD
• Inte OM ...
• ... utan HUR man ska tillämpa/designa DDD
• Från kvantitativa studier till kollab...
Talking Tools: mobil app för att dokumentera
lärprocess
• Kollaborativ aktionsforskning om DDD
• Testar TT i olika ämnen, ...
Subjektiv
lärupplevelse
Utfall enligt
bedömnings-
kriterier
Vad är en optimal lärupplevelse?
Optimal
lärupplevelse
låg
hög...
Hur designa för att kunna fånga upp människors
behov trots att man kanske inte möts på
traditionellt sätt?
Nivåer av en digital lärdesign
Multimedia innehåll
Interface Styling
Systemets design
Scaffolding & visualisering av läran...
Tre dimensioner att beakta
1. Lärupplevelse
2. Självreglering
3. Lärdesign (Innehåll + kontext)
1. Lärupplevelsedimensionen
1. Lärupplevelsedimensionen
2. Självregleringsdimensionen
Metareflektion = medveten om egen reflektion av lärupplevelsen
Epistemisk = medveten om kuns...
Designförankrad epistemisk metareflektion
= digital kompetens
Synliggör lärprocessen
“När elever vet var de befinner sig,
Vart de är på väg och
Vad deras nästa steg är,
Så utvecklar de...
Growth & Fixed Mindset (Carol Dweck)
Träna upp ett Growth Mindset
• Fokuserar på det som hindrar
förståelse och diskutera ...
... reflektera tillsammans med eleverna kring:
- Vad man designar för i en lärsituation
- Varför man väljer olika verktyg/...
Eleven reflekterar över läraktiviteten
Reflektion om aktivitet
Reflektion i aktivitet
Reflektion för aktivitet
Eleven reflekterar över lärstrategier
Reflektion om strategier (vad är?)
Reflektion om tillvägagångssätt (hur göra?)
Refle...
Fortsättning ...
3. Innehålls- och kontextdimensionen
Teknisk användbarhet digital kontext
Pedagogisk användbarhet kursinnehållet
Metareflektiv användbarhet synliggjort lärande...
Användbarhet av en digital lärdesign
Multimedia innehåll
Interface Styling
Systemets design
Scaffolding & visualisering av...
Användbarhet för lärande
- studie om distansundervisning
Teknisk användbarhet (Dix et al., 2001)
Pedagogisk användbarhet (...
Kollegial användbarhet?
• Hur kan designen användas för ämnesöverskridande
undervisning?
• Hur kan designen överföras till...
Social feedback & meningsförhandling
T.ex. genom s.k. ”co-creative workshops” och designtänk
Cogen (cogenerative dialogue)
Cogen = co-create/medskapande av en ny lärkultur
• Läraren organiserar elevträffar för icke-...
Cogen i online kurser
• Lyfter diskussionen från innehållet
till elevens behov, lärprocessen, och
fördelen med och ansvar ...
Ekosystem för lärande & konnektivism för DDD
George Siemens
1. Kontinuerligt granska hur elevers resultat påverkas av undervisning
2. Ser sig som ansvarig för elevers resultat
3. Kon...
TPACK = lärarens förmåga att designa & tillämpa DDD i sin undervisning
Mishra & Koehler
Digital didaktisk design
TPACK-kärnan står för HUR läraren gör pedagogiska överväganden i sin
undervisning; hur hen design...
Exempel av TPACK för digital didaktisk design i textilslöjd
TextilslöjdSynliggöra
slöjdprocessens
olika steg
Talking Tools...
Exempel av TPACK för digital didaktisk design i huslig ekonomi
Huslig ekonomi,
kunskap om dieter
Problembaserat
lärande
Ta...
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)

252 views

Published on

Designtänk i digital didaktisk design. Läraren bör bli aktionsforskare kring sin egen undervisning och låta eleverna bli medforskare kring sitt lärande i förhållande till det digitala.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)

 1. 1. Digital design för lärande Dimensioner av pedagogisk användbarhet i digital didaktisk design (DDD) Annika Wiklund-Engblom DiDiDi seminarium 3 maj 2016
 2. 2. Vem jag är • Utvecklingspsykolog (ÅA) • IT-pedagog (Högskolan i Kalmar) • Pedagogiedoktor (ÅA) Forskningsintressen: Designforskning Digital design för lärande och självreglering Design förankrat i människors behov
 3. 3. Designtänk i didaktisk planering • Lösningsfokuserat tänkande som utgår från ett mål som ska uppnås • All didaktisk planering kan klassas som DESIGN • Läraren är en process designer
 4. 4. Varför ska vi använda designtänk (Design Thinking)? Därför att det ...: 1. fokuserar slutanvändaren 2. tar avstamp i kollektivets expertis 3. är ett empatiskt förhållningssätt 4. består av en iterativ process; man testar om och om igen 5. skapar mervärde medan man löser ”riktiga problem” Drew Lepp: http://www.drewlepp.com/blog/5-big-benefits-design-thinking/
 5. 5. T.ex. HUR designar vi för: • Meningsfullt & engagerat lärande • Autentiska möten • Interaktivitet på nya sätt • Ny lärkultur som är behovsförankrad • Geografisk jämlikhet • Effektivering av resurser Vilka är de ”riktiga problemen” i Digital Didaktisk Design (DDD)?
 6. 6. Lärperspektiv: DDD som ”CrossAction Spaces” (Isa Jahnke, 2016)
 7. 7. Lärarperspektiv: DDD med framförhållning Design for configuration • Den ska vara flexibel i användning och passa allas behov Design for orchestration • Den ska stöda läraren i undervisningssituationen Design for reflection • Data samlas in för att utvärdera designen för fortsatt utveckling av den Design for redesign • Designen ska möjliggöra kontinuerlig utveckling av DDD “Good design acknowledges the fact that redesign is the norm, not the exception, and that it is a correlate of sustainability, not of failure.” Goodyear & Dimitriadis, 2013
 8. 8. Vi ser konsekvenserna av nya medier i efterskott ”We drive into the future using only our rear view mirror” Marshall McLuhan
 9. 9. Aktionsforskning & digital didaktisk design Aktionsforskning: forskning i verkliga situationer för att förbättra; lärarens lärprocess om didaktiska möjligheter och begränsningar Digital didaktisk design: hur kan man använda digitala verktyg för att stöda lärandet? Aktionsforskning & digital didaktisk design: Vad är skillnaderna i effekter på lärprocessen i upprepade försök när man varierar användning av digitala verktyg?
 10. 10. Ställ rätt frågor om DDD • Inte OM ... • ... utan HUR man ska tillämpa/designa DDD • Från kvantitativa studier till kollaborativ aktionsforskning
 11. 11. Talking Tools: mobil app för att dokumentera lärprocess • Kollaborativ aktionsforskning om DDD • Testar TT i olika ämnen, för olika innehåll, på olika sätt • DDD för att förbättra praktiken • Forskningsfråga: Hur tillämpa TT på bästa sätt i olika kontexter? 1. Teknisk slöjd 2. Textilslöjd 3. Huslig ekonomi
 12. 12. Subjektiv lärupplevelse Utfall enligt bedömnings- kriterier Vad är en optimal lärupplevelse? Optimal lärupplevelse låg hög negativ positiv
 13. 13. Hur designa för att kunna fånga upp människors behov trots att man kanske inte möts på traditionellt sätt?
 14. 14. Nivåer av en digital lärdesign Multimedia innehåll Interface Styling Systemets design Scaffolding & visualisering av lärandet (Figuren bearbetad från Peters, 2013) Samarbete, social meningsförhandling Metalärande Metareflektion om lärandet och hur man reglerar de olika faktorerna som påverkar lärsituationen
 15. 15. Tre dimensioner att beakta 1. Lärupplevelse 2. Självreglering 3. Lärdesign (Innehåll + kontext)
 16. 16. 1. Lärupplevelsedimensionen
 17. 17. 1. Lärupplevelsedimensionen
 18. 18. 2. Självregleringsdimensionen Metareflektion = medveten om egen reflektion av lärupplevelsen Epistemisk = medveten om kunskapsskapandet Designförankrad = medveten om designens förutsättningar och begränsningar Designförankrad epistemisk metareflektion
 19. 19. Designförankrad epistemisk metareflektion = digital kompetens
 20. 20. Synliggör lärprocessen “När elever vet var de befinner sig, Vart de är på väg och Vad deras nästa steg är, Så utvecklar de förmågor att synliggöra lärprocessen. Dessa “Visible learners” är elever som Även är självreglerade och som söker sig till utmaningar och de har samtidigt hög copingförmåga när de möter utmaningar” John Hattie, 2009
 21. 21. Growth & Fixed Mindset (Carol Dweck) Träna upp ett Growth Mindset • Fokuserar på det som hindrar förståelse och diskutera nya strategier att testa • Att misslyckas är att växa ett steg närmare att lyckas Dweck’s nya forskningsfråga: • Hur skapa en trygg lärkultur?
 22. 22. ... reflektera tillsammans med eleverna kring: - Vad man designar för i en lärsituation - Varför man väljer olika verktyg/mål - Hur det påverkar lärandet Låt eleverna bli ”medforskare” kring sin egen lärprocess i förhållande till den DDD!
 23. 23. Eleven reflekterar över läraktiviteten Reflektion om aktivitet Reflektion i aktivitet Reflektion för aktivitet
 24. 24. Eleven reflekterar över lärstrategier Reflektion om strategier (vad är?) Reflektion om tillvägagångssätt (hur göra?) Reflektion om tillämpbarhet (när använda?) (Weinstein et al., 2005)
 25. 25. Fortsättning ...
 26. 26. 3. Innehålls- och kontextdimensionen
 27. 27. Teknisk användbarhet digital kontext Pedagogisk användbarhet kursinnehållet Metareflektiv användbarhet synliggjort lärandet 3. Innehålls- och kontextdimensionen
 28. 28. Användbarhet av en digital lärdesign Multimedia innehåll Interface Styling Systemets design Scaffolding & visualisering av lärandet (Figuren bearbetad från Peters, 2013) Samarbete, social meningsförhandling Metalärande Metareflektiv användbarhet Social användbarhet Pedagogisk användbarhet Teknisk användbarhet
 29. 29. Användbarhet för lärande - studie om distansundervisning Teknisk användbarhet (Dix et al., 2001) Pedagogisk användbarhet (Nokelainen, 2006) Social användbarhet (Järvelä et al., 2013) Metareflektiv användbarhet (Wiklund-Engblom, 2015) Kollegial användbarhet (Wiklund-Engblom, 2016)
 30. 30. Kollegial användbarhet? • Hur kan designen användas för ämnesöverskridande undervisning? • Hur kan designen överföras till andra ämnen? • Hur kan designen fungera som reflektionsinstrument för kollegialt lärande? • Hur kan lärare samarbeta kring samma design?
 31. 31. Social feedback & meningsförhandling T.ex. genom s.k. ”co-creative workshops” och designtänk
 32. 32. Cogen (cogenerative dialogue) Cogen = co-create/medskapande av en ny lärkultur • Läraren organiserar elevträffar för icke-innehållsrelaterade diskussioner Cogen skapar olika typer av rum och interaktioner för lärande genom att diskutera: (a) Individuella behov och gruppens behov, (b) Reaktioner på kursinnehåll och lärprocess, och (c) Möjligheter att optimera undervisning och lärande. Bondi et al., 2016
 33. 33. Cogen i online kurser • Lyfter diskussionen från innehållet till elevens behov, lärprocessen, och fördelen med och ansvar för att skapa gemenskap • Eleverna kan vara delaktiga i att skapa nya innovativa sätt att lära (Bondi, 2013; Bondi et al., 2016). • Eleverna skapade meningsfulla kontakter och fick ökat engagemang • Eleverna började se sig själva som bidragare till och skapare av undervisningen och sin lärprocess. (Bondi et al., 2016)
 34. 34. Ekosystem för lärande & konnektivism för DDD George Siemens
 35. 35. 1. Kontinuerligt granska hur elevers resultat påverkas av undervisning 2. Ser sig som ansvarig för elevers resultat 3. Kontinuerligt utvärdera och utveckla sin undervisning 4. Prata mer om lärande än om undervisning 5. Skapa dialog – inte monolog 6. Njuta av utmaning 7. Tar ansvar för att skapa positiva relationer 8. Talar om och skapar ett gemensamt språk om och för lärandet John Hattie, 2009 Tankesättsom gör en framgångsrik lärare:
 36. 36. TPACK = lärarens förmåga att designa & tillämpa DDD i sin undervisning Mishra & Koehler
 37. 37. Digital didaktisk design TPACK-kärnan står för HUR läraren gör pedagogiska överväganden i sin undervisning; hur hen designar sin undervisning didaktiskt i förhållande till innehåll, teknik och val av teoretiskt förankrad undervisningsmetod. Vi bör kontinuerligt testa och utmana våra pedagogiska överväganden för att se dess effekt för lärandet och den lärkultur vi vill skapa. - Aktionsforskning; att beforska sin egen praktik för att förbättra
 38. 38. Exempel av TPACK för digital didaktisk design i textilslöjd TextilslöjdSynliggöra slöjdprocessens olika steg Talking Tools TPACK-kärnan = Hur Talking Tools möjliggör synliggörande av slöjdprocessen i textilslöjd
 39. 39. Exempel av TPACK för digital didaktisk design i huslig ekonomi Huslig ekonomi, kunskap om dieter Problembaserat lärande Talking Tools TPACK-kärnan = Hur Talking Tools möjliggör problembaserat lärande för undervisning om specialdieter i huslig ekonomi

×