Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier läromedel

1,180 views

Published on

Sociala medier i

 • Be the first to like this

Sociala medier läromedel

 1. 1. Sociala medier som pedagogiska verktyg i undervisningen Kristina.Alexanderson@iis.se
 2. 2. Sociala Medier
 3. 3. publiceringsplattformar
 4. 4. 2011 Wordfeud 2010Farmville 2010 2006 Twitter Tumblr 2007 Diigo 2006 2005Ning 2005 2005 YouTube Flickr 2004 Facebook 2004 Linkedin 2003 2003 WordPressSkype 2003 2001 WikiPedia 2000 Blogger 1999 Google 1998
 5. 5. Google +
 6. 6. ”Sociala medier är demokratiseringav innehåll och förståelse för denroll människor spelar i arbetet medatt inte bara läsa och spridainformation, utan också hur dedelar och skapar innehållför andraatt delta i.” Wikipedia Sociala medier
 7. 7. Web 2.0
 8. 8. En besökare /…/ står själv i centrumnär tjänsten används – man bidrarmed sitt eget innehåll, interagerarmed andra, ser de förändringar mangör, får kommentarer på det manbidrar med och man kan med lätthetdela med sig av det som produceras Brit Stakston Politik 2.0
 9. 9. Transparens
 10. 10. demokratisering
 11. 11. kommunikation
 12. 12. Sharing is Caring
 13. 13. Delar skolans värden
 14. 14. En självklarhet
 15. 15. En möjlighet
 16. 16. En utmaning
 17. 17. EleversKunskaper – färdigheter
 18. 18. Skolarbete ska det lösasgenom att elever måste ingå avtal med tredje part?
 19. 19. Integritet
 20. 20. "Det är inte jag på filmen. Jag tycker detär kul att se sin gamla lärare få sinautbrott igen:PMen du är ju väldigt "cool" som är katigoch gömmer dig bakom din dataskärm!Det är där emot patetiskt!"
 21. 21. Ansvar - kunskap
 22. 22. Utmaningar
 23. 23. Gilla…
 24. 24. Tekniken styrs av människor…
 25. 25. Vilka värden styr?
 26. 26. Maktförhållanden
 27. 27. Vem läser avtalet?
 28. 28. Default
 29. 29. Privat och offentligt
 30. 30. Vänner?
 31. 31. if youre not paying for it youre not the customer youre the product
 32. 32. Arabic spring
 33. 33. Barack Obama
 34. 34. Pedagogiska verktyg
 35. 35. Ett romansamtal
 36. 36. Bloggen ska vara ett litterärt samtal avintresse för både de som aktivt deltar ibloggskapandet samt för de som ärallmänt intresserade av modernlitteratur eller litteratur i allmänhet ochsom vill följa ett litterärt samtal och hurdet utvecklas.
 37. 37. Vad ska ni blogga om?- Innehåll- Karaktärer- Språk och stil- Tid och miljö- Budskap- Författaren/författarskapet http://www.slideshare.net/kalexanderson/romanblogg-instr
 38. 38. InnehållEleven diskuterar innehåll i texten och redovisar sinaintryck i skrift. (G)Eleven sammanfattar romanens innehåll på ett korrektsätt! (G)Eleven planerar i skrift sin framställning väl och förmedlarmed stilistisk säkerhet i olika sammanhangerfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ettintresseväckande och övertygande sätt. (VG)Eleven diskuterar och analyserar texterna i förhållandetill den miljö, den tid och det samhälle där de haruppstått. (MVG)
 39. 39. /…/
 40. 40. De lyssnar på varandra
 41. 41. De skapar något tillsammans
 42. 42. Ett sätt att lära avvarandra - transparens
 43. 43. Samla - portfölj
 44. 44. De hjälper varandra
 45. 45. Processen kommer fram tydligt
 46. 46. Twitter är som ett cocktailparty. Du ärantigen där eller inte. Är du där ochsamtalar öppet kan du bli berusad ochberikad. Du kan ställa dig i ett hörn utanatt prata med andra – men då blir du barafull. Ur ”Du kan inte fejka dialog” av Mathias Klang
 47. 47. Analys
 48. 48. Möta våra elever
 49. 49. SamarbetsverktygAsynkrona samtal – får tid för reflektion
 50. 50. Fler elever hörs
 51. 51. Möjligheter
 52. 52. Spridning
 53. 53. Viralmarknadsföring
 54. 54. Lyssna, lära, använda
 55. 55. Kritiskt tänkande
 56. 56. Använda…
 57. 57. Sharing is Caring
 58. 58. Er roll är viktig…
 59. 59. En möjlighet, en start… ett stöd
 60. 60. http://flickr.com/kalexanderson
 61. 61. Om bilder och licenserAlla bilder i presentationen är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under Creative CommonsI anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkorLicensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexandersonLäs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se

×