Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preduzetnicke strateguje [autosaved]

311 views

Published on

business strategies

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preduzetnicke strateguje [autosaved]

 1. 1. Preduzetničke strategije, prilagođavanje organizacije promenama u okruženju Predrag Nikolić 1-52/11-3p PREDUZETNIŠTVO
 2. 2. POJAM STRATEGIJE  Pojam strategije potiče iz grčkog jezika (strategia) i prvobitno se upotrebljavala u vojnoj terminologiji za označavanje aktivnosti „vođenja vojske“ prema određenim ciljevima. Za razliku od taktike, strategija je dobro uvežbana i promišljena.
 3. 3. POJAM STRATEGIJE  Ona obezbeđuje najpovoljniji način ostvarivanja cilja preduzeća, sa svojim ograničenim resursima, u uslovima oštre konkurencijei pod dejstvom dinamičkih promena u okruženju.  Preduzetniku je strategija plan i nacrt akcija potrebnih za dostignućem željene pozicije.
 4. 4. Proces formulisanja strategije
 5. 5. PREDUZETNIČKE STRATEGIJE  strategije prema ličnim karakteristikama preduzetnika  strategije prema Druckeru  strategije ulaska na tržište
 6. 6. Strategije prema ličnim karakteristikama preduzetnika Preduzetnici su tokom vremena razvili svojevrsne strategije kako bi prevazišli vremena krize i turbulentnih promena na tržištu i u okruženju. a. Strategija potpunog planiranja b. Strategija kritične tačke c. Oportunistička strategija d. Reaktivistička strategija e. Rutina
 7. 7. Podela strategija prema Druckeru a. Biti prvi ali i najbolji b. Pogodi tamo gde te ne očekuju se može realizovati kroz svoje dve podstrategije: kreativna imitacija i preduzetnički džudo c. Strategija ekoloških niša (strategija naplatne rampe , strategija specijalizovanih veština-znanja , strategija specijalizovanih tržišta) d. Promena ekonomskih karakteristika proizvoda, tržišta ili privredne grane Poslednjom strategijom se služi Telenor u kriznim vremenima
 8. 8. Strategije ulaska na tržište 1. Razvoj novog proizvoda ili usluge, 2. Razvoj sličnog proizvoda ili usluge, 3. Kupovina franšize, 4. Iskorišćavanje postojećeg proizvoda ili usluge, 5. Sponzorstvo novog preduzeća - MERDŽER 6. Kupovina postojećeg preduzeća -AKVIZICIJA Kompanija Telenor je na srpsko tržište ušla akvizicijom Mobi 063, kupivši 100% njenih akcija
 9. 9. OKRUŽENJE TELENORA Okruženje kao sumarni izraz za sve faktore izvan preduzeća koji remete stanje njegove ravnoteže i stabilnosti, bilo je i ostalo najjača snaga promena. Analizom okruženja preduzeća ukazaćemo na bitne faktore koji utiču na proces formulisanja, implementacije i kontrole strategije preduzeća. Svako preduzeće je u interakciji sa okruženjem. Postoji interno i eksterno okruženje.
 10. 10. Promene u internom okruženju preduzeća su normalne, i ono je uvežbalo zaposlene kako da se nose sa istim. Promene u eksternom okruženju preduzeća se teže detektuju, dalekosežnije su i imaju veći impakt na kompaniju od internih promena. OKRUŽENJE TELENORA
 11. 11. OKRUŽENJE TELENORA
 12. 12. PEST ANALIZA OKRUŽENJA o Koristi se za strategijsku analizu okoline o Zasniva se na analizi spoljašnjih uticaja u koje spadaju: Pravnopolitički Ekonomski Sociokulturni i Tehnološki
 13. 13. PRAVNO POLITIČKI FAKTORI Antimonopolsko zakonodavstvo Poreska politika i naplata potraživanja Stabilnost vlade Komplikovan birokratski sistem države Nivo korupcije PEST ANALIZA OKRUŽENJA
 14. 14. EKONOMSKI FAKTORI: Trendovi GDP u zadnjih 10 godina Inflacija Nezaposlenost Kupovna moć Naplata potraživanja PEST ANALIZA OKRUŽENJA
 15. 15. SOCIOKULTURNO OKRUŽENJE: demografija; distribucija dohotka; društvena mobilnost; promene u načinu života life style; odnos prema radu i slobodnom vremenu; konzumerizam; nivo obrazovanja. PEST ANALIZA OKRUŽENJA
 16. 16. TEHNOLOŠKO OKRUŽENJE: ulaganje države u IR; usmerenost države i privrede na nove tehnologije; nova otkrića; brzina transfera tehnologije; brzina zastarevanja tehnologije PEST ANALIZA OKRUŽENJA
 17. 17. Ponašanje kompanije spram promena u okruženju Iz teorije i prakse možemo diversifikovati 3 tipa ponašanja kompanije prema novonastalim promenama u okruženju: Dinosaurus – firma odbija promene, ne prilagođava se i propada Kameleon - neutralno i adekvatno prilagođavanje, stagnacija Homo sapiens – ponaša se proaktivno, i menja okruženje
 18. 18. SWOT analiza  Daje odgovore na pitanje gde se organizacija sada nalazi  Predstavlja kombinovanu analizu kojom se istražuju interni i eksterni faktori i uticaji na organizaciju  SWOT analizom može se utvrditi:  1. strategijska pozicija preduzeća i sagledati koje strategije najbolje odgovaraju preduzeću  2. da li se određene strategije organizacije moći primeniti na adekvatan način  Omogućava organizaciji da sagleda svoju buduću poziciju
 19. 19. SNAGE (STRENGHTS) : know how, decenijska iskustva; kvalitet menadžmenta; kvalitet tehnologije SLABOSTI (WEAKNESESS) : zavisnost od državne infrastrukture; neizvesnost u državnoj parnici protiv RATELa Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, „SSP Telenor“, http://www.mti.gov.rs SWOT analiza
 20. 20. ŠANSE (OPPORTUNITITIES) : -RATEL može da ograniči državni monopol; Javna preduzeca „Putevi Srbije“, „Srpske železnice“, „Srbijagas“, „EPS”, ukljucujuci “EMS” mogli bi biti znacajni pokretaci razvoja širokopojasnog pristupa PRETNJE (THREATS) : politička nestabilnost države; favorizovanje konkurencije od strane državnog aparata SWOT analiza
 21. 21. Preduzetničke strategije Telenora Od 2010 godine, kompanija Telenor je dobila licencu za operatera fiksne telefonije, pa sada umesto jedne korporativne strategije, ona mora da smišlje dve, za svako tržište odvojeno, kao i integralnu strategiju odbrane ili napada za svoje direktne konkurente.
 22. 22. Fiksna telefonija Telenora Pogodi tamo gde te ne očekuju (preduzetnički džudo) o Osnovna snaga najjačeg konkurenta kompanije Telenor, domaće državne kompanije „Telekom Srbija“ jeste fiksna telefonija o Ulaskom i trećeg mobilnog operatera „VIP Mobile d.o.o“ obaraju se cene poziva, poruka, uspostavi mreža... kreiraju se razne dodatne vrednosti za korisnike. o telenor štedi novac umesto da ulaže u nove promotivne pakete mobilne telefonije
 23. 23. Fiksna telefonija Telenora o Telenor ulaže u opremu i osavremenjivanju mobilne i fiksne tehnologije o postavlja optičke kablove za fiksnu mrežu od Rumunije do Beograda o 2010 od RATELa dobija licencu za novog fiksnog operatera u zemlji oTime je indirektno zadao udarac svom najjačem konkurentu na terenu i ušao mu na tržište na kojem je isti bio suveren
 24. 24. Mobilna telefonija Telenora Promena ekonomskih karakteristika proizvoda, tržišta ili privredne grane Ovako bi glasila strategija koja je najpopularnija u HiTech industriji. Pošto su korisnici u uslovima krize veoma cenovno osetljivi, kompanija je veoma pažljiva u kreiranju cenovne strategije i dodavanju novih usluga.
 25. 25. Kreiranjem veće upotrebne vrednosti – kompanija Telenor ubacuje nove prepaid i post paid pakete kojima modifikuju postojeću ponudu na tržištu i trude se da povećaju korisnost korisnicima Utvrđivanjem odgovarajućih cena – korigujemo cenu proizvoda/usluge jer se u njima sada nešto izmenilo. Dakle mora se imati na umu korisnost za korisnika koju on ima od istog i spram te korisnosti kreirati cenu Mobilna telefonija Telenora
 26. 26. Prilagođavanje kupčevim ekonomskim i socijalnim moćima – identifikovali smo nekoliko različitih ciljnih grupa kojima smo ponudili diferencirane cenovne pakete u pripejd ponudi: dodaj priču; dodaj poruke; dodaj sve, telenor klik, putni paket Postpejd ponuda se može lako korigovati spram korisnikovih preferencija. Mobilna telefonija Telenora
 27. 27. Zaključak o Organizacija preduzeća se nalazi u stanju stabilnosti onda kada su strategija, organizaciona struktura i stil vođenja preduzeća u skladu sa njegovom internom i eksternom sredinom o stanje stabilnosti organizacije se teško održava jer ga promene uslova u internoj i eksteroj sredini stalno narušavaju. o Zato su promene strategije, strukture i stila vođenja preduzeća neminovne, a to znači da je vođstvo preduzeća prinuđeno da živi sa promenama i da, u skladu sa prirodom promena u sredini, adaptira ili trasformiše svoju organizaciju.

×