Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Uvod u informatiku - Hardver i softver računara

3,904 views

Published on

OSNOVI INFORMATIKE za 6. razred osnovne škole - Uvod u informatiku (Hardver i softver računara)

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

6. Uvod u informatiku - Hardver i softver računara

 1. 1. OSNOVI INFORMATIKE za 6. razred osnovne škole Hardver i softver računara
 2. 2. Hardver i softver računara • Ulazne jedinice računara – Tastatura je osnovni ulazni uređaj, koji služi za upisivanje podataka u memoriju računara. Sa kućištem se povezuje kablom ili bežičnim putem.
 3. 3. • Miš je ulazni uređaj koji omogućava pomjeranje pokazivača miša na ekranu, aktiviranje komandi, selekciju i pomjeranje teksta i grafičkih objekata. Danas je u upotrebi optički miš sa žičnom ili bežičnom vezom sa centralnom jedinicom. Sadrži: lijevi taster (jednostruki klik za označavanje objekata, dvostruki uzastopni klik za pokretanje programa, jednostruki klik na izabrani objekat i držeći taster miša pomjerati objekat na drugo mjesto na radnoj površini), desni taster (otvaranje priručnog menija) i točkić (za pomjeranje sadržaja ekrana).
 4. 4. • Skener je optički uređaj koji pretvara crtež, sliku ili tekst u digitalan oblik. Savremeni skeneri mogu obrađivati skeniran tekst. • Površina osjetljiva na dodir (engl. ThouchPad) služi za prenos pokreta prsta koji klizi po njoj, čime se pomjera pokazivač miša na ekranu monitora. Koristi se kod laptopa. • Džojstik služi za pomjeranje pokazivača ili odabranih objekata i za zadavanje komandi. Koristi se prvenstveno za računarske igre, za simulacije letenja ili vožnje automobilom.
 5. 5. • Digitalna kamera je ulazni uređaj, koji video zapis može unijeti u memoriju računara. • Veb kamera se koristi za internet komunikaciju, a u mnogim računarima je i ugrađena. • Digitalni fotoaparati su, takođe, ulazni uređaji, koji se povezuju na računar pomoću kojih se u memoriju računara unose fotografije. • Čitač bar koda služi za brzo čitanje koda na robama u prodavnicama.
 6. 6. • Izlazne jedinice računara: – Monitor je izlazni uređaj koji prikazuje rezultate obrade na ekranu. Prema tehnologiji kojom je izrađen može biti: CRT monitor sa katodnom cijevi, i LCD monitor sa tečnim kristalom i LED monitor sa svijetlećom diodom. Veličina monitora se izražava dijagonalom u inčima ( 1 inč = 2, 54 cm). Na projekcionom platnu se može prikazati uvećana slika većem broju korisnika uz pomoć LCD projektora.
 7. 7. • Štampač je izlazni uređaj koji obrađene podatke ispisuje (štampa) na papiru. Prema načinu ispisivanja štampači mogu biti: iglični, tintni, laserski i termički. Za ispis crteža velikih formata koristi se ploter. • Zvučnik je uređaj za reprodukciju zvuka pomoću računara. Istu funkciju imaju i slušalice.
 8. 8. • Ulazno – izlazne jedinice Postoji uređaji koji nisu isključivo ulazni niti isključivo izlazni, jer u jednoj fazi rada rade kao ulazni, a u drugoj rada kao izlazni. Iz tog razloga pripadaju posebnim ulazno – izlaznim jednicama računara. • Modem je karakterističan predstavnik, jer pretvara analogne telefonske signale u digitalne razumljive računaru i obrnuto. • Ekran osjetljiv na dodir radi kao monitor kada prikazuje rezultate obrade, a s druge strane kao površina osjetljiva na dodir služi kao ulazna jedinica. • Multifunkcionalni uređaji rade u jednom režimu kao skeneri, a u drugom kao štampači. Da bi se na centralnu jedinicu računara mogli povezati ulazni i izlazni uređaji koriste se konektori ili portovi.
 9. 9. • Memorija računara ima mogućnost skladištenja i čuvanja programa i podataka. Svaka memorija može pohraniti određenu količinu programa i podataka, odnosno ima određeni kapacitet. Kapacitet memorije se mjeri brojem bitova (najmanja količina memorije) ili većim jedinicama: kilobajt (KB), megabajt (MB), gigabajt (GB) i dr. • Računarska memorija se može podijeliti na unutrašnju i vanjsku. U unutrašnju memoriju spadaju: radna memorija (RAM), u kojoj se mogu programi i podaci upisivati i čitati i stalna memorija (ROM), čiji se sadržaj ne može mijenjati, odnosno moguće je samo čitanje podtaka upisanje u nju.
 10. 10. • Vanjske memorije su uređaji za trajno smještanje podataka. Razlikujemo magnetne memorije (magnetna traka, disketa, zip drajv, tvrdi ili hard disk, optičke memorije: CD – ROM, CD – RW, DVD – ROM, DVD RW, Blu-Ray disk, i fleš memorije: USB fleš memorija, MP3/MP4 plejeri i memorijske kartice.
 11. 11. Matična ploča (glavna ploča) • Matična ploča je osnova svakog računara, jer objedinjuje sve komponente računara, ali „mozak računara“ je procesor. Važniji dijelovi računara (procesor, radna memorija, kartice i dr.) se spajaju na matičnu ploču neposredno putem utora (slotova), dok se vanjski uređaji (tastatura, miš, skener, monitor, štampač, hard disk i dr.) spajaju posredno putem konektora (portova).
 12. 12. Osnovni dijelovi matične ploče
 13. 13. Procesor • Procesor (Centralna procesorska jedinica) ili mikroprocesor je odgovoran za obradu podataka, prenos podataka unutar računara i kontrolu rada računara. Sastoji se od aritmetičke – logičke jedinice i kontrolno – upravljačke jedinice. Za izvršavanje aritmetičkih i logičkih operacija zadužena je artimetičko-logička jedinica, a za kontrolu rada i upravljanje radom cijelog računara služi kontrolno-upravljačka jedinica.
 14. 14. • Važna karakteristika procesora je njegova radna frekvencija, koja pokazuje koliko osnovnih operacija procesor može izvesti u jednoj sekundi. Radna frekvencija procesora se mjeri u hercima (Hz). Radna frekvencija Intel procesora iz 1983. godine bila je šest miliona herca, a trideset godina kasnije procesor istog proizvođača ima frekvenciju od tri milijarde herca. Danas se u personalne računare ugrađuju 32-bitni i 64-bitni procesori. Zbog velikog zagrijavanja na procesore se postavlja ventilator (kuler).
 15. 15. Kartice • Kartice su pločice sa čipovima ugrađene u matičnu ploču (interne kartice) ili priključene putem utora na matičnu ploču (eksterne kartice). Sadrže konektore za priključivanje raznih uređaja. Grafička kartica omogućava stvaranje slike, koja se prikazuje putem monitora ili projektora. Zvučna kartica reprodukuje zvuk, a mrežna kartica služi za povezivanje računara u računarsku mrežu.

×