Uvod u strate ško planiranje Proces strateškog planiranja
Zašto neki uspevaju a neki ne? <ul><li>Strategija je: </li></ul><ul><ul><li>Akcija koju upravljački kadar poduzima kako bi...
Zašto neki uspevaju a neki ne? <ul><li>Ko ne planira </li></ul><ul><li>planira neuspeh </li></ul>
Kratka istorija strateškog plana <ul><li>1940-te – Ekstrapolacija budžeta i finansijski ciljevi </li></ul><ul><li>1950-te...
Kratka istorija strateškog plana <ul><li>1980-te – Implementacija strategija, holistički pogled na strateško planiranje <...
Strate ško planiranje u stvari: <ul><li>Identifikuje i opisuje strategije koje se mogu preduzeti da bi se postigli izuzetn...
Strateško planiranje obuhvata <ul><li>Izbor korporativne misije i većih korporativnih ciljeva </li></ul><ul><li>Analizu sp...
Glavne komponente Misija i Ciljevi SWOT analiza i strateški izbor Interna Analiza Snage i Slabosti Eksterna Analiza Pre...
8 principa strateškog planiranja <ul><li>Strateško Planiranje je detaljno, opšte i integrativno </li></ul><ul><li>Razmatra...
Izuzetni rezultati i Prednost na tržištu <ul><li>Profitabilnost </li></ul><ul><ul><li>Brzina i odnos kojom kompanija ostv...
Rezultati specifični za firmu i profitabilnost <ul><li>Prednost na tržištu </li></ul><ul><ul><li>Profitabilnost firme je v...
Industrijska struktura i Profitabilnost <ul><li>Primer povraćaja uloženog kapitala po industrijama između 1997 i 2001 </...
Rezultati u neprofitnom sektoru <ul><li>Vladine agencije, univerziteti, humanitarne organizacije </li></ul><ul><ul><li>Nis...
Uprava <ul><li>Opšta uprava </li></ul><ul><ul><li>Odgovorni za opšti učinak kompanije ili nekog njenog sektora </li></ul><...
A najčešće: Divizija A Generalna uprava Divizija B Divizija C Poslovna funkcija Poslovna funkcija Poslovna funkcija Tržišt...
A najčešće <ul><li>Stoga se i strategije razvijaju na: </li></ul><ul><li>Rukovodećem nivou </li></ul><ul><li>Divizionom ni...
Zainteresovane strane <ul><li>Spoljne </li></ul><ul><ul><li>Klijenti/Korisnici </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobavljači </li...
Analiza zainteresovanih strana <ul><li>Identifikovati zainteresovane strane </li></ul><ul><li>Identifikovati njihove inter...
Vrednosti <ul><li>Način ponašanja uprave i zaposlenih </li></ul><ul><li>Korporativna kultura </li></ul><ul><ul><li>Grupa v...
A vrednost organizacije <ul><li>Sredstva: </li></ul><ul><ul><li>Oprema </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktura </li></u...
Na primer <ul><li>Tri nai zgled jednostavne stvari, koje definišu trajne vrednosti na postignutim rezultatima </li></ul><u...
Manifest misije firme <ul><li>Predstavlja opis ili obznanu razloga zašto firma radi </li></ul><ul><li>Daje okvir ili kon...
9 elemenata misije firme <ul><li>Ko su naši klijenti? </li></ul><ul><li>Šta proizvodimo ili kakve usluge pružamo? </li></u...
Zabavljajmo se, a radimo samo koliko treba da nas ne otpuste Kome li smo mi dali da radi naš manifest o misiji???
Misija ne služi sticanju profita <ul><li>Profit je objektivan i predstavlja rezultat aktivnosti firme </li></ul><ul><li>Mi...
Profitabilnost <ul><li>Povraćaj ulaganja zainteresovanim stranama </li></ul><ul><li>Važno je balansirati kratkoročne povra...
Zlatna pravila uspešne profitabilnosti <ul><li>C 1 >C avr </li></ul><ul><li>T 1 >T avr </li></ul><ul><li>Viša cena, ali i ...
Spoljna i unutrašnja analiza <ul><li>Analiza spoljnih faktora </li></ul><ul><ul><li>Identifikuje strateške mogućnosti i tr...
Manifest misije firme <ul><li>Predstavlja opis ili obznanu razloga zašto firma radi </li></ul><ul><li>Daje okvir ili kon...
9 elemenata misije firme <ul><li>Ko su naši klijenti? </li></ul><ul><li>Šta proizvodimo ili kakve usluge pružamo? </li></u...
SWOT Analiza i poslovni model <ul><li>Identifikuju strategije za dodeljivanje resursa firme prema njenim sposobnostima u n...
Primena strategije <ul><li>Pošto se izaberu strategije, uprava se mora postarati da se one i sprovedu. </li></ul><ul><li>...
Iznenadne strategije <ul><li>Krojenje strategije u nepredvidivom svetu </li></ul><ul><li>Krojenje strategije od strane niž...
Realizovane strategije <ul><li>Planirane strategije </li></ul><ul><ul><li>Strategije koje organizacije planiraju da sprovo...
Planirana i iznenadna strategija Planirana strategija Realizovana strategija Osmišljena strategija Neostvarena strategija ...
Strateško planiranje u praksi <ul><li>Planiranje raznih scenarija </li></ul><ul><li>Uključenje funkcionalnih menadžera </l...
Preporuke za izbor strategije Plan stručnjaka Kritike Đavoljeg Advokata Konačni Plan Plan prvog stručnjaka Plan drugog str...
Karakteristike strateškog vođstva <ul><li>Posedovanje vizije, elokventnost i konzistentnost </li></ul><ul><li>Posvećenost ...
Kako emotivna inteligencija <ul><li>Samosvesnost </li></ul><ul><li>Samokontrola </li></ul><ul><li>Motivacija </li></ul><ul...
Opasnosti pri izboru strategija <ul><li>Kognitivna pristrasnost </li></ul><ul><ul><li>Pristrasnost prema postavljenim hipo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 Uvod U Stratesko Planiranje

7,132 views

Published on

Slajdovi za prvu sesiju "Uvod u strateško planiranje"

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 01 Uvod U Stratesko Planiranje

  1. 1. Uvod u strate ško planiranje Proces strateškog planiranja
  2. 2. Zašto neki uspevaju a neki ne? <ul><li>Strategija je: </li></ul><ul><ul><li>Akcija koju upravljački kadar poduzima kako bi postigao jedan ili više ciljeva svoje organizacije/kompanije </li></ul></ul><ul><li>Proces strateškog planiranja </li></ul><ul><ul><li>Proces pri kome upravljački kadar bira grupu strategija koje će omogućiti kompaniji da postigne izuzetne rezultate </li></ul></ul>
  3. 3. Zašto neki uspevaju a neki ne? <ul><li>Ko ne planira </li></ul><ul><li>planira neuspeh </li></ul>
  4. 4. Kratka istorija strateškog plana <ul><li>1940-te – Ekstrapolacija budžeta i finansijski ciljevi </li></ul><ul><li>1950-te – Dugoročno planiranje i formalni modeli </li></ul><ul><li>1960-te – Biznis ideja i korporativni identitet </li></ul><ul><li>1970-te – Analize prednosti na tržištu </li></ul>
  5. 5. Kratka istorija strateškog plana <ul><li>1980-te – Implementacija strategija, holistički pogled na strateško planiranje </li></ul><ul><li>1990-te – Strateško vođstvo i reengineering </li></ul><ul><li>2000-te – Pravljenje strategija i konstantno obnavljanje </li></ul>
  6. 6. Strate ško planiranje u stvari: <ul><li>Identifikuje i opisuje strategije koje se mogu preduzeti da bi se postigli izuzetni rezultati obezbeđujući prednost na tržištu za svoje kompanije </li></ul><ul><li>Mnoge ovakve strategije su generičke </li></ul><ul><li>Glavni cilj – razjašnjuje analitičke tehnike i umeća potrebna da bi se strategije uspešno identifikovale i iskoristile </li></ul>
  7. 7. Strateško planiranje obuhvata <ul><li>Izbor korporativne misije i većih korporativnih ciljeva </li></ul><ul><li>Analizu spoljne tržišne atmosfere kako bi se identifikovale mogućnosti i pretnje </li></ul><ul><li>Analizu unutrašnje atmosfere organizacije kako bi se identifikovale snage i slabosti </li></ul><ul><li>Izbor strategija koje izgrađuju snage organizacije i nadomeštaju njene slabosti kako bi se izvuklo najbolje iz mogućnosti i izašlo na kraj sa mogućim pretnjama </li></ul><ul><li>Implementaciju strategija </li></ul>
  8. 8. Glavne komponente Misija i Ciljevi SWOT analiza i strateški izbor Interna Analiza Snage i Slabosti Eksterna Analiza Pretnje i Mogućnosti Funkcionalni nivo strategije Divizioni nivo strategije Globalna strategija Korporativni nivo strategije Korporativni učinak, vođstvo i etika Implementacija strategije u samo jednoj industriji Implementacija strategije po Industrijama i po zemljama Proces Planiranja Proces Implementacije
  9. 9. 8 principa strateškog planiranja <ul><li>Strateško Planiranje je detaljno, opšte i integrativno </li></ul><ul><li>Razmatraju se sve glavne poslovne discipline ; </li></ul><ul><li>Strateško razmišljanje je bihejvioralno i izuzetno dinamično </li></ul><ul><li>Konstantno stremljenje ka prednosti na tržištu sa visokom nivou dobiti </li></ul><ul><li>Svaka kompanija je jedinstvena u strateškim sposobnostima </li></ul><ul><li>Strategija kompanije i organizacioni kontekst moraju međusobno da se potkrepljuju </li></ul><ul><li>Strateško planiranje zahteva spontano razmišljanje i delanje </li></ul><ul><li>Strateške promene će se često dešavati </li></ul>
  10. 10. Izuzetni rezultati i Prednost na tržištu <ul><li>Profitabilnost </li></ul><ul><ul><li>Brzina i odnos kojom kompanija ostvaruje povraćaj uloženog kapitala i dobit u odnosu na njega </li></ul></ul><ul><li>Izuzetni rezultati </li></ul><ul><ul><li>Profitabilnost kompanije srazmerna je profitabilnosti ostalih kompanija u istoj ili sličnoj industriji </li></ul></ul>
  11. 11. Rezultati specifični za firmu i profitabilnost <ul><li>Prednost na tržištu </li></ul><ul><ul><li>Profitabilnost firme je veća od prosečne profitabilnosti svih firmi u toj industriji </li></ul></ul><ul><li>Održana prednost na tržištu </li></ul><ul><ul><li>Firma uspešno održava prednost na tržištu niz godina </li></ul></ul><ul><li>Model poslovanja </li></ul><ul><ul><li>Uprava definiše model po kome će “strategija omogućiti kompaniji da postigne prednost na tržištu i da postigne izuzetnu profitabilnost” </li></ul></ul>
  12. 12. Industrijska struktura i Profitabilnost <ul><li>Primer povraćaja uloženog kapitala po industrijama između 1997 i 2001 </li></ul>Povraćaj investiranog kapitala (%) Vazdušni prevoz Farmacija Izdavaštvo Softver Čelik
  13. 13. Rezultati u neprofitnom sektoru <ul><li>Vladine agencije, univerziteti, humanitarne organizacije </li></ul><ul><ul><li>Nisu u trci obrta profita </li></ul></ul><ul><ul><li>Trebalo bi da koriste resurse efikasno i efektinvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Treba da postavljaju ciljeve učinka jedinstvene za svoju organizaciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Definišu strategije kako bi postizali ciljeve i izbore se sa drugim organizacijama za malo resurs koje se za njih izdvaja </li></ul></ul>
  14. 14. Uprava <ul><li>Opšta uprava </li></ul><ul><ul><li>Odgovorni za opšti učinak kompanije ili nekog njenog sektora </li></ul></ul><ul><li>Funkcijska uprava </li></ul><ul><ul><li>Odgovorni za nadgledanje određenog zadatka, projekta ili operacije </li></ul></ul><ul><li>Koji je način upravljanja bolji? </li></ul>
  15. 15. A najčešće: Divizija A Generalna uprava Divizija B Divizija C Poslovna funkcija Poslovna funkcija Poslovna funkcija Tržište A Tržište B Tržište C Korporativni nivo CEO, ostali direktori, korporativno osoblje Divizioni nivo Diviziona uprava i osoblje Funkcionalni nivo Funkcionalna uprava
  16. 16. A najčešće <ul><li>Stoga se i strategije razvijaju na: </li></ul><ul><li>Rukovodećem nivou </li></ul><ul><li>Divizionom nivou </li></ul><ul><li>Funkcionalnom nivou </li></ul>
  17. 17. Zainteresovane strane <ul><li>Spoljne </li></ul><ul><ul><li>Klijenti/Korisnici </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobavljači </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlade </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalno društvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Javnost </li></ul></ul><ul><li>Unutrašnje </li></ul><ul><ul><li>Deoničari/Partneri </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaposleni </li></ul></ul><ul><ul><li>Menadžeri </li></ul></ul><ul><ul><li>Uprava </li></ul></ul>Firma Podstrek Doprinos Doprinos
  18. 18. Analiza zainteresovanih strana <ul><li>Identifikovati zainteresovane strane </li></ul><ul><li>Identifikovati njihove interese i brige </li></ul><ul><li>Identifikovati njihove zahteve koji iz ovoga mogu proisteći </li></ul><ul><li>Identifikovati najvažnije zainteresovan strane (iz ugla organizacije) </li></ul><ul><li>Identifikovati rezultantne strateške izazove </li></ul><ul><li>Nacrtati stablo uticaja/rezultata </li></ul>
  19. 19. Vrednosti <ul><li>Način ponašanja uprave i zaposlenih </li></ul><ul><li>Korporativna kultura </li></ul><ul><ul><li>Grupa vrednosti, normi i standarda koji kontrolišu kako zaposleni rade na ostvarivanju misije i ciljeva organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Čest se smatra izvorom izuzetnog učinka </li></ul></ul>
  20. 20. A vrednost organizacije <ul><li>Sredstva: </li></ul><ul><ul><li>Oprema </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktura </li></ul></ul><ul><ul><li>Ke š </li></ul></ul><ul><ul><li>Investicije </li></ul></ul><ul><li>Nematerijalne vrednosti: </li></ul><ul><ul><li>Reputacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Odnos s kijentima </li></ul></ul><ul><ul><li>Ljudski resursi </li></ul></ul><ul><ul><li>Znanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultura kompanije </li></ul></ul><ul><ul><li>Udeo na tržištu </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><ul><li>80% vrednosti firme </li></ul></ul><ul><ul><li>2 0% vrednosti firme </li></ul></ul>
  21. 21. Na primer <ul><li>Tri nai zgled jednostavne stvari, koje definišu trajne vrednosti na postignutim rezultatima </li></ul><ul><ul><li>To je doprinos viševekovnom iskustvu, koje su naši preci prenosili s generacije na generaciju. Danas smi mi oni koji prave istoriju. </li></ul></ul><ul><ul><li>To je stremljenje prema fundamentalnim vrednostima – prema umetnosti, koja nas uzdiže prema oblacima, prema nauci, koja nam osigurava budućnost, i prema prirodi, koja je beskonačno darežljiva. Živimo u bogatom svetu, od kog uzimamo toliko toga, ali kome možemo puno da pružimo </li></ul></ul><ul><ul><li>To je ljubav prema onima sa kojima radimo – prema svima koji procenjuju našu uslugu. </li></ul></ul><ul><li>Zajedno doprinosimo, stremimo i volimo. To nam je najvrednije blago koje imamo. </li></ul>
  22. 22. Manifest misije firme <ul><li>Predstavlja opis ili obznanu razloga zašto firma radi </li></ul><ul><li>Daje okvir ili kontekst u kojem se formulišu strategije </li></ul><ul><li>Sadrži tri osnovne kompnente: </li></ul><ul><ul><li>Misiju i/ili viziju </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrednosti ili standarde prema kojima se ravna firma a koji usmeravaju i oblikuju akcije i ponašanje zaposlenih </li></ul></ul><ul><ul><li>Glavne ciljeve </li></ul></ul>
  23. 23. 9 elemenata misije firme <ul><li>Ko su naši klijenti? </li></ul><ul><li>Šta proizvodimo ili kakve usluge pružamo? </li></ul><ul><li>Na kom tržištu se nalazimo? </li></ul><ul><li>Je li naša firma finansijski stabilna i pouzdana? </li></ul><ul><li>Gde leži naša prednost na tržištu? </li></ul><ul><li>Koristimo li moderne tehnologije? </li></ul><ul><li>Koje su glavne vrednosti naše firme? </li></ul><ul><li>Kakva je reputacija firme i društvena odgovornost? </li></ul><ul><li>Jesu li zaposleni najveće dobro naše firme? </li></ul>
  24. 24. Zabavljajmo se, a radimo samo koliko treba da nas ne otpuste Kome li smo mi dali da radi naš manifest o misiji???
  25. 25. Misija ne služi sticanju profita <ul><li>Profit je objektivan i predstavlja rezultat aktivnosti firme </li></ul><ul><li>Misija zasnovana na sticanju profita nam ne dozvoljava da razlučimo jednu firmu koja juri samo profit od druge </li></ul><ul><li>Na koji ćemo način stičemo profit? </li></ul>
  26. 26. Profitabilnost <ul><li>Povraćaj ulaganja zainteresovanim stranama </li></ul><ul><li>Važno je balansirati kratkoročne povraćaje sa dugoročnom profitabilnošću </li></ul><ul><li>Pritisci da se maksimizuje kratkoročna profitabilnost može rezultovati neetičkim ponašanjem </li></ul>
  27. 27. Zlatna pravila uspešne profitabilnosti <ul><li>C 1 >C avr </li></ul><ul><li>T 1 >T avr </li></ul><ul><li>Viša cena, ali i bolja usluga, a sa istim troškovima. </li></ul><ul><li>C 1 =C avr </li></ul><ul><li>T 1 <T avr </li></ul><ul><li>Ista cena sa boljom efikasnošću i boljom uslugom i dostupnošću </li></ul>C 1 > C avr T 1 < T avr Viša cena sa boljom uslugom i dostupnošću, a sa manjim troškovima proizvodnje C – Cena T – Tro šak
  28. 28. Spoljna i unutrašnja analiza <ul><li>Analiza spoljnih faktora </li></ul><ul><ul><li>Identifikuje strateške mogućnosti i tretnje </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atmosferu u poslovnom okruženju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atmosferu na nacionalnom nivou </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Socio-ekonomiju makro okruženja </li></ul></ul></ul><ul><li>Analiza unutrašnjih faktora </li></ul><ul><ul><li>Identifikuje snage i slabosti organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvore prednosti na tržištu, kvaliteta, inovativnosti i odgovornosti prema klijentima/mušterijama </li></ul></ul>
  29. 29. Manifest misije firme <ul><li>Predstavlja opis ili obznanu razloga zašto firma radi </li></ul><ul><li>Daje okvir ili kontekst u kojem se formulišu strategije </li></ul><ul><li>Sadrži tri osnovne kompnente: </li></ul><ul><ul><li>Misiju i/ili viziju </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrednosti ili standarde prema kojima se ravna firma a koji usmeravaju i oblikuju akcije i ponašanje zaposlenih </li></ul></ul><ul><ul><li>Glavne ciljeve </li></ul></ul>
  30. 30. 9 elemenata misije firme <ul><li>Ko su naši klijenti? </li></ul><ul><li>Šta proizvodimo ili kakve usluge pružamo? </li></ul><ul><li>Na kom tržištu se nalazimo? </li></ul><ul><li>Je li naša firma finansijski stabilna i pouzdana? </li></ul><ul><li>Gde leži naša prednost na tržištu? </li></ul><ul><li>Koristimo li moderne tehnologije? </li></ul><ul><li>Koje su glavne vrednosti naše firme? </li></ul><ul><li>Kakva je reputacija firme i društvena odgovornost? </li></ul><ul><li>Jesu li zaposleni najveće dobro naše firme? </li></ul>
  31. 31. SWOT Analiza i poslovni model <ul><li>Identifikuju strategije za dodeljivanje resursa firme prema njenim sposobnostima u nekom okruženju da bi stvorila i održala prednost na tržištu </li></ul><ul><ul><li>Funkcionalni nivo strategije </li></ul></ul><ul><ul><li>Divizioni nivo strategije </li></ul></ul><ul><ul><li>Globalnu strategiju </li></ul></ul><ul><ul><li>Korporativni nivo strategije </li></ul></ul>
  32. 32. Primena strategije <ul><li>Pošto se izaberu strategije, uprava se mora postarati da se one i sprovedu. </li></ul><ul><li>Beskonačna petlja povratnih informacija – strategija je proces koji traje. Uprava mora da nadzire i iznova evaluira do naredne runde formiranja strategija i njihovih implementacija. </li></ul>
  33. 33. Iznenadne strategije <ul><li>Krojenje strategije u nepredvidivom svetu </li></ul><ul><li>Krojenje strategije od strane niže uprave </li></ul><ul><li>Slučajan razvoj događaja i razvoj strategija </li></ul>
  34. 34. Realizovane strategije <ul><li>Planirane strategije </li></ul><ul><ul><li>Strategije koje organizacije planiraju da sprovode </li></ul></ul><ul><li>Iznenadne strategije </li></ul><ul><ul><li>Neplanirane strategije </li></ul></ul><ul><li>Realizovana strategija </li></ul><ul><ul><li>Sinergija neke planirane strategije koja je sprovedena uz neku iznenadnu strategiju </li></ul></ul>
  35. 35. Planirana i iznenadna strategija Planirana strategija Realizovana strategija Osmišljena strategija Neostvarena strategija Iznenadna strategija
  36. 36. Strateško planiranje u praksi <ul><li>Planiranje raznih scenarija </li></ul><ul><li>Uključenje funkcionalnih menadžera </li></ul><ul><ul><li>Izbegavanje pristupa “čardaka ni na nebu ni na zemlji” </li></ul></ul><ul><ul><li>Shvatanje procerduralne pravde </li></ul></ul><ul><li>Strateški Cilj </li></ul><ul><ul><li>Izbegavanje fit modela , koji se previše fokusira na trenutno stanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Postavlja ambiciozne ciljeve koji natežu firmu i iznalaze načine da izgrade kapacitete postizanja tih ciljeva </li></ul></ul>
  37. 37. Preporuke za izbor strategije Plan stručnjaka Kritike Đavoljeg Advokata Konačni Plan Plan prvog stručnjaka Plan drugog stručnjaka (antiteza) Debata (sinteza) Konačni Plan
  38. 38. Karakteristike strateškog vođstva <ul><li>Posedovanje vizije, elokventnost i konzistentnost </li></ul><ul><li>Posvećenost </li></ul><ul><li>Dobra informisanost </li></ul><ul><li>Spremnost za delegiranjem i osnaživanjem </li></ul><ul><li>Promišljena upotreba moći </li></ul><ul><li>Emotivna inteligencija </li></ul>
  39. 39. Kako emotivna inteligencija <ul><li>Samosvesnost </li></ul><ul><li>Samokontrola </li></ul><ul><li>Motivacija </li></ul><ul><li>Empatija </li></ul><ul><li>Društvenost </li></ul>
  40. 40. Opasnosti pri izboru strategija <ul><li>Kognitivna pristrasnost </li></ul><ul><ul><li>Pristrasnost prema postavljenim hipotezama </li></ul></ul><ul><ul><li>Eskalirajuća posvećenost </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezonovanje po analogiji </li></ul></ul><ul><ul><li>Reprezentativnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Iluzija kontrole </li></ul></ul><ul><li>Grupno mišljenje </li></ul>

  ×