Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modeli i principi upravljanja kvalitetom

2,178 views

Published on

Upoznavanje s razvojem modela kvalitete, s 8 principa kojima se rukovodi sustav upravljanja kvalitetom, te praktičnom povezivanju principa i zahtjeva norme ISO 9001:2008.
______________________________________________
Introduction to the development of Quality models, to the 8 QMS principles, and how these principles correspond with ISO 9001:2008 requirements.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modeli i principi upravljanja kvalitetom

 1. 1. MODELI I PRINCIPI UPRAVLJANJA KVALITETOM 26. lipanj 2013.g. Istraživanje i razvoj, služba Ekologije Autorica: K. Gaži Pavelić, mag.oec., Senior Project Manager EOQ Quality Systems Manager and Auditor
 2. 2. Modeli i principi upravljanja kvalitetom 26. lipanj 2013.g. 2 Evolucija kvalitete QMS modeli ISO 9001:2008 principi upravljanja Zaključak Tema prezentacije
 3. 3. Modeli i principi upravljanja kvalitetom 26. lipanj 2013.g. 3 Svrha: Predavanje će zainteresirane upoznati s razvojem modela kvalitete, s 8 principa kojima se rukovodi sustav upravljanja kvalitetom, te praktičnom povezivanju principa i zahtjeva norme ISO 9001:2008 . Cilj: Stjecanje šireg uvida u temeljne postavke kvalitete i u sasvim konkretnu povezanost teorije i prakse. Svrha i cilj prezentacije
 4. 4. Modeli i principi upravljanja kvalitetom 26. lipanj 2013.g. 4 Certificirani EOQ Quality Systems Manager i auditor, te certificirani WiFi trener za upravljanje kvalitetom i marketingom, certificirani AZVO auditor. Iskustvo u upravljanju proizvodima i inovacijama u marketingu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda stečeno kroz dugogodišnji rad u Marketingu Podravke i Belupa. Iskustvo u implementaciji i održavanju upravljačkih sustava, reorganizaciji poslovanja, vođenju projekata i stalnom poboljšanju stečeno u procesnim i uslužnim organizacijama različite veličine i ustroja. Članica Upravnog odbora HDK, ASQ, HDMK i predstavnica Podravke u HRPSOR – u. O meni
 5. 5. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 6. 6. Razvoj filozofije kvalitete Inspekcija (50 – e) Kontrola kvalitete (60 – e) Osiguranje kvalitete (70 – e) Ukupna kvaliteta (80 – e) Stalno poboljšanje (90 – e) Upravljanje rizicima (2000 – e)
 7. 7. Inspekcija • Naknadni pregled (prekasno) • Skupo (inspektor, otpis, popravak, nezadovoljni kupci) • Nepouzdano (rutinska kontrola ne daje rezultate) • Okrenuta prema unutra (zahtjevi kupca se ignoriraju) Popravak Proces Inspekcija KUPAC U redu Loše Otpis
 8. 8. Kontrola kvalitete Proces SPC (SKP) Dobar proizvod Kupac • Samo provjera • Veća kontrola procesa • Testiranje proizvoda
 9. 9. Modeli i principi upravljanja kvalitetom 26. lipanj 2013.g. 9 Osiguranje kvalitete • Dokumentiranost sustava • Auditi treće strane • Troškovi kvalitete • Preventiva ISO
 10. 10. Ukupna kvaliteta Usmjerenost na kupca Proces planiranja Proces upravljanja Proces poboljšanja Potpuna uključenost • Organizacijske promjene • Planiranje i ljudi • Napredni alati kvalitete • Eliminacija nesukladnosti
 11. 11. Stalno poboljšanje PLANIRANJE - ciljeva, procesa ili aktivnosti ostvarenja a p c d PROVEDBA - svakodnevnih zadataka PROVJERA - uspješnosti implementacije planiranog rješenja DJELOVANJE - poboljšanje planiranog rješenja
 12. 12. Proces upravljanja rizicima Procjena rizika Kontrola rizika Provjera kontrole Identifikacija rizika Upravljanje rizicima
 13. 13. Kvalitetu određuje kupac.
 14. 14. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 15. 15. Modeli upravljanja kvalitetom • Deming - 1951.g. • Malcolm Baldrige - 1987.g. • ISO 9000ff – 1987.g.: međunarodni model upravljanja kvalitetom koji koristi većina organizacija • EFQM - 1991.g.
 16. 16. Usporedba najvažnijih modela kvalitete •10 kriterija za primjenu TQM-a •Dvije grupe: sposobnosti i rezultati •7 kriterija za primjenu TQM-a •Dvije grupe: sposobnosti i rezultati Procjena i priznanje za metode kontrole kvalitete u Japanu • Poboljšanje i razmjena najbolje prakse u Americi • Alat za razumijevanje i upravljanje performansama, planiranje, obuku i ocjenjivanje • Poboljšanje zadovoljstva zaposlenika i kupaca • Utjecaj na društvo i poslovne rezultate • Pokretanje TQM - a i postizanje globalne konkurentnost evropske ekonomije •9 kriterija za primjenu TQM-a •Tri grupe: vodstvo, procesi i ključni pokazatelji rezultata Model: Demingova nagrada MBNQA - Malcolm Baldrige nagrada EFQM – EQA (Evropska nagrada za kvalitetu) Fokus: Cilj:
 17. 17. • ISO 9001:2008 – daje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom • ISO 9000:2005 – pokriva osnovne pojmove i jezik • ISO 9004:2009 – daje smjernice kako sustav upravljanja kvalitetom napraviti efikasnim i učinkovitim (održivi uspjeh) • ISO 19011:2011 - daje smjernice za unutarnje i vanjske audite sustava upravljanja kvalitetom ISO 9000 ff Sustav je moguće certificirati samo prema ISO 9001, ostale norme služe kao smjernice i informacije.
 18. 18. Model ISO 9001:2008 • Međunarodna praksa upravljanja kvalitetom • Model stalnog poboljšanja • Model za zadovoljstvo kupaca i ostalih dionika • Ugrađivanje kvalitete u proizvode i usluge već u fazi razvoja • Rad u skladu s propisima i zakonima • Optimiziranje procesa za proizvodnju i informacije • Povećana efikasnost i učinkovitost (problemi se uočavaju vrlo rano)
 19. 19. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 20. 20. Usmjernost na kupca Vođenje Uključivanje ljudi Procesni pristup Sustavni pristup upravljanju Stalno poboljšanje Činjenični pristup donošenju odluka Obostrano koristan odnos s dobavljačima ISO 9001 QMS 8 principa upravljanja kvalitetom
 21. 21. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 22. 22. Usmjerenost na kupca • Organizacija ovisi o svojim kupcima i stoga mora razumjeti sadašnje i buduće potrebe kupaca, treba zadovoljiti zahtjeve kupaca i nastojati premašiti očekivanja njihova očekivanja. • Organizacija mora prikupiti, analizirati i na odgovarajući način odgovoriti na informacije o tome misle li kupci da su njihovi zahtjevi ispunjeni.
 23. 23. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 24. 24. Vođenje i uključenost ljudi • Vođe uspostavljaju jedinstvenu svrhu i smjer organizacije. • Stvaraju i održavaju unutarnje okruženje u kojem ljudi mogu biti posve uključeni u postizanje ciljeva organizacije. • Ljudi na svim razinama predstavljaju srž organizacije i njihovo potpuno uključenje omogućava da njihove sposobnosti budu korisne za organizaciju.
 25. 25. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 26. 26. Quality and ISO certification of patent office procedures, Lisabon, Portugal, October 9 - 11, 2012. • Do željenog rezultata dolazi se efikasnije ako se aktivnostima i pripadajućim resursima upravlja kao procesom. • Prepoznavanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanih procesa kao sustavom doprinosi efikasnosti ostvarivanja ciljeva. Procesni i sustavni pristup upravljanju
 27. 27. Odgovornost uprave Mjerenje, analiza i poboljšanje Realizacija proizvoda Upravljanje resursima K U P A C Z a h t j e v i Ulaz K U P A C Z a d o v lj s t v o Izlaz Proizvod Stalno poboljšanje sustava a p c d
 28. 28. 26. lipanj 2013.g. 28 Procesi usmjereni na kupca (COP) Poglavlje 7: procesi realizacije usluge ili proizvoda; procesi interakcije s vanjskim kupcima. Procesi potpore (SOP) Poglavlja 4 i 8: obuhvaćaju kontrolu dokumenata i zapisa, praćenje i mjerenje procesa i proizvoda ili usluga, interne audite, kontrolu nesukladih proizvoda, CAPA, stalno poboljšanje. Procesi potpore (SOP) Poglavlja 6 i 7: daju neophodne resurse COP. Interakciju s COP i ostalim procesima sustava upravljanja kvalitetom (unutarnjim kupcima) imaju na operativnoj razini. Poglavlje 5: procesi poslovnog planiranja, ocjene od strane uprave, planiranja kvalitete, resursa i komunikacije. Upravljački usmjereni procesi (MOP) Procesi upravljanja kvalitetom (QMP) Procesi sustava kvalitete
 29. 29. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 30. 30. Stalno poboljšanje 4.1; 5.1; 5.3 b, 5.4.1, 5.4.2 b, 5.6.2 g 5.6.3, 8.5 • Gdje smo sada (mjerenje) i gdje želimo biti (cilj)? • Zašto smo ovdje, a ne ondje (uzroci neuspjeha)? • Što poduzimamo da budemo bolji (plan)? • Kako sam osobno uključen/ a?
 31. 31. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 32. 32. Efikasne odluke temelje se na analizi podataka i informacija.
 33. 33. Praćenje i mjerenje procesa PROCES: „Skup aktivnosti koje su povezane i utječu jedna na drugu” – aktivnost koja pretvorbom ili preobrazbom i korištenjem resursa stvara dodanu vrijednost PROCEDURE: „Definirani način da se provede aktivnost ili proces” – mogu biti dokumentirane ili ne* PRAĆENJE I MJERENJE Prije, za vrijeme i nakon procesa PROIZVOD „Rezultat procesa” UČINKOVITOST Sposobnost da se postignu željeni rezultati EFIKASNOST Postignuti rezultati u odnosu na utrošene resurse Zadovoljenje regulative Specificirani zahtjevi (uključujući resurse) Zadovoljeni zahtjevi
 34. 34. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 35. 35. Organizacija i njezini dobavljači međusobno su ovisni, a obostrano koristan odnos poboljšava njihovu sposobnost stvaranja vrijednost.
 36. 36. ••••••••••••••••••••••••••••••••••
 37. 37. • Kvaliteta proizvoda ili usluge određena je zadovoljenjem zahtjeva, želja i očekivanja kupaca. • Kupac je u fokusu suvremenog sustava upravljanja kvalitetom, bez obzira na odabrani model. • Model kvalitete mijenjao se u zadnjih 60 godina shodno poslovnom okruženju i zahtjevima kupaca: evoluirao je od inspekcije proizvoda do upravljanja rizicima kojima su sustavi izloženi. • Certifikacija sustava prema zahtjevima norme HR EN ISO 9000:2008 daje objektivno svjedočanstvo da je organizacija implementirala efikasni sustav upravljanja kvalitetom. • SUK prema HR EN ISO 9000:2008 temelji se na 8 principa upravljanja koji su zastupljeni u poglavljima norme. • Procesni model temeljen na PDCA osnova je sustava upravljanja kvalitetom prema modelu ISO 9000:2008. 37
 38. 38. HVALA! IDUĆA PREZENTACIJA, „BRAND JE PEČAT KVALITETE”, ODRŽATI ĆE SE 9.7.13., 11-12H. OČEKUJEM VAS I RADUJEM SE PONOVNOM SUSRETU!

×