Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektowanie i wartości, Patrycja Rudnicka

1,117 views

Published on

Lecture during IVth International Design Conference "The need for design" / "Potrzeba designu"
Katowice, 20.03.2015, Rondo Sztuki
website: http://potrzebadesignu.pl/en

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektowanie i wartości, Patrycja Rudnicka

 1. 1. 1 Projektowanie i wartości Patrycja Rudnicka Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski Potrzeba designu Katowice, 20.03.2015 www.cyberpsychology.pl
 2. 2. 2 Definiowanie wartości
 3. 3. 3 Czego pragniesz? Czego chcesz?
 4. 4. 4 Czego pragniesz? Czego chcesz? Potrzeba
 5. 5. 5 Czego pragniesz? Czego chcesz? Potrzeba Dlaczego tego potrzebujesz?
 6. 6. 6 Czego pragniesz? Czego chcesz? Potrzeba Dlaczego tego potrzebujesz? Wartość
 7. 7. 7 Czego pragniesz? Czego chcesz? Potrzeba – zaspokajana, dla mnie Dlaczego tego potrzebujesz? Wartość – spełniana, przeze mnie
 8. 8. 8 Projektowanie i potrzeby Projektowanie odpowiada na potrzeby Projektowanie (czasami) tworzy potrzeby
 9. 9. 9 Projektowanie i potrzeby Projektowanie odpowiada na potrzeby Projektowanie (czasami) tworzy potrzeby Wartości są czymś bardziej:  abstrakcyjnym  trwałym  osobistym  trudniej dostępnym  złożonym - cecha, preferencja, normatyw, cel
 10. 10. 10 Projekt jako nośnik wartości UDO* * Unidentified design object
 11. 11. 11 Projekt jako nośnik wartości funkcjonalność $$$ estetyka ”””””jakość UDO ? wartości
 12. 12. 12 Projekt jako nośnik wartości funkcjonalność $$$ estetyka ”””””jakość UDO ? preferencje wartości humanistyczne
 13. 13. 13 Projektant jako „nadawca” wartości ● Co Twój projekt mówi o Tobie? ● Wartości osadzone w projekcie:  świadomie - nieświadomie  intencje i ich interpretacja  konsekwencje
 14. 14. 14 Użytkownik jako „poszukiwacz” wartości? „funkcjonalność, funkcjonalność, funkcjonalność oraz jakość i cena” Źródło: Design Silesia, Potrzeba Designu 3, Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=GUwKV- VPsWU
 15. 15. 15 Projektowanie społeczne ● Odpowiedź na wyzwanie ● Celem jest zmiana ● Mechanizmem społeczna przedsiębiorczość, społeczna innowacja ● Paliwem zaangażowanie – inicjacja, realizacja i trwałość rozwiązań ● Cechą różnorodność interesariuszy ● Koniecznością interdyscyplinarność podejścia (Armstrong, Bailey, Julier, Kimbell, 2014) ● Nierozerwalnie łączy się z wartościami (IDEO, Design For Social Impact)
 16. 16. 16 Czym są wartości? Zależy kogo pytamy filozofa, socjologa, ekonomistę, psychologa
 17. 17. 17 Cechy wartości ● Silnie osadzone przekonania powiązane z emocjami ● Odnoszą się do pożądanych celów, motywując do działania ● Przekraczają specyficzne działania i sytuacje ● Stanowią standardy, kryteria ● Uszeregowane według stopnia ważności dla danej osoby ● Relacyjna ważność wartości kieruje działaniem (Schwartz, 2012)
 18. 18. 18 Wartości w ujęciu psychologii Gordon Allport 1931 1951 Milton Rokeach 1973 Shalom H. Schwartz 1992 2012
 19. 19. 19 Wartości wg Gordona Allporta Typologia osobowości-wartości Allporta- Vernona-Lindzeya (1931, 1951). Wartości jako wyraz zainteresowań i nastawień: (1) Typ teoretyczny (2) Typ ekonomiczny (3) Typ estetyczny (4) Typ społeczny (5) Typ polityczny (6) Typ religijny
 20. 20. 20 Wartości wg Miltona Rokeacha Wartości trwałe przekonania oraz preferencje odnośnie określonych sposobów postępowania względem alternatywnych możliwości (Rokeach, 1973). Katalog 36 wartości: - 18 wartości ostatecznych – ponadsytuacyjnych ludzkich celów (np. szczęście, wolność) - 18 wartości instrumentalnych – sposobów postępowania (np. ambicja, niezależność)
 21. 21. 21 Wartości wg Shaloma Schwartza Wartości to ponadsytuacyjne przekonania opisujące godny pożądania cel i mające charakter motywacyjny, (Schwartz, 1992). Założenie kołowego układu wartości: - 10 wartości w czterech grupach (1992) - 19 wartości w czterech grupach (2012)
 22. 22. 22 Kołowy model wartości Schwartza (1992) Źródło: opracowanie własne, na podstawie Cieciuch, 2013
 23. 23. 23Źródło: opracowanie własne, na podstawie Cieciuch, 2013 Struktura wartości, skalowanie wielowymiarowe stanowiące podstawę modelu kołowego
 24. 24. 24 Wartości i nasze działanie Mówię Ci, wartości to super-cele„ ” Michigan, 1973 Mhm, są fundamentalnie motywujące i wpływające na wybór celów Jerozolima, 1992
 25. 25. 25 W poszukiwaniu wartości
 26. 26. 26 Wartości i projektowanie ● Wartość projektowania ● Wartości w projektowaniu
 27. 27. 27 Wartości i projektowanie ● Wartość projektowania  operacjonalizacja i pomiar wartości projektowania (designu) ● Wartości w projektowaniu  architektura  technologie  projektowanie społeczne
 28. 28. 28 Value Sensitive Design Values in Design Values at Play
 29. 29. 29 Praca z wartościami w projektowaniu Najbardziej dojrzałe podejście do systematycznego wprowadzania analizy wartości jako integralnej części procesu projektowania i integralnej cechy produktu/usługi technologicznej: ● Value Sensitive Design (www.vsdesign.org) ● Values in Design (valuesindesign.wordpress.com) ● Values at Play (Flanagan, Nissenbaum, 2014)
 30. 30. 30 Najważniejsze zagadnienia ● Jaki jest zestaw wartości w projekcie? ● Jak dotrzeć do wartości interesariuszy? ● Jak nawigować pomiędzy wartościami projektantów i interesariuszy? ● Niezgodność wartości i praca z nią ● Jak operacjonalizować wartości w designie? ● Ocena rezultatów pracy z wartościami
 31. 31. 31 Kategorie pojęciowe VSD ● Usystematyzowany proces ● Wartości etyczne i moralne (humanistyczne) bezpośrednich i pośrednich interesariuszy ● Trzy typy działań: konceptualne, badawcze, techniczne ● Analiza na poziomie indywidualnym, grupowym i społecznym ● Analiza zasięgu czasowego oraz skutków projektu ● Proces iteracyjny
 32. 32. 32 Values at Play Metodologia i zestaw narzędzi będących wynikiem projektu badawczo naukowego kierowanego do projektantów gier i studentów projektowania. Trzy podstawowe kroki:  Odkryj (discovery)  Wprowadź (translate)  Sprawdź (verify)
 33. 33. 33 Narzędzia, wyzwania, kompetencje
 34. 34. 34 Narzędzia
 35. 35. 35 Kwestionariusze, skale, inwentarze uniwersalizm życzliwość tradycja Źródło ilustracji: Cieciuch, 2013:161
 36. 36. 36 Kwestionariusze, skale, inwentarze Pochodzenie: psychologia Założenia: Narzędzia psychometryczne do pomiaru wartości: Skala Wartości Rokeacha (RVS), Portretowy Kwestionariusz Wartości Schwartza (PVQ), Picture- Based Value Survey for Children (PBVS-C) Pomiar w psychologii zakłada spełnienie kilku istotnych kryteriów: trafności i rzetelności, obiektywności, standaryzacji i normalizacji wyników.
 37. 37. 37 Wywiad drabinkowy (laddering) Pochodzenie: psychologia, marketing Założenia: Docieranie do nieuświadamianych wartości klienta poprzez uszczegóławianie pytań wg modelu A-C-V – atrybuty, konsekwencje, wartości. Twardy (hard) i miękki (soft laddering) wywiad drabinkowy, skrócony wywiad drabinkowy. (Sagan, Kąciak, 2013)
 38. 38. 38 (Autor obrazu: Stilfehler, Wikipedia.de) Dlaczego kupujesz te klocki? Są fajnie wykonane i można się nimi bawić na wiele sposobów.A Dlaczego możliwość zabawy na wiele sposobów jest dla Ciebie ważna? Bo moje dziecko może z nich zbudować cokolwiek zechce. C Dlaczego jest dla Ciebie ważne aby budowało cokolwiek zechce? Bo rozwija to jego kreatywnośćC Dlaczego kreatywność jest dla Ciebie ważna? Bo kreatywność... Przestań mnie cały czas pytać dlaczego! ;-P V
 39. 39. 39 Envisioning Cards Żródło obrazu: Friedman, Hendry, 2012:1
 40. 40. 40 Envisioning Cards Pochodzenie: UX, VSD Założenia: 32 karty obrazujące cztery kryteria metodologii Values in Design (interesariusze, czas, wartości, wszechobecność/przenikalność) Wprowadzenie w problematykę projektowania opartego na wartościach Wspomaganie na poszczególnych etapach procesów projektowania, analiza heurystyczna (Friedman, Hendry, 2012)
 41. 41. 41Źródło obrazu: www.envisioningcards.com
 42. 42. 42 Critical Technical Practice (CTP) Pochodzenie: HCI, AI Założenia: Refleksja i krytyka nieuświadamianych założeń projektu poprzez: - identyfikację kluczowej metafory podejścia / produktu - identyfikację marginalizowanych aspektów metafory - zmianę kluczowej metafory i włączenie aspektów marginalizowanych do projektu (Boehner, David, Kaye, Sengers, 2005)
 43. 43. 43 Scenariusze wartości (Values Scenarios) Pochodzenie: design, VSD Założenia: Historie analizujące możliwe, najczęściej negatywne, długoterminowe konsekwencje społeczne związane z wartościami danego projektu. (Nathan, Klasnja, Friedman, 2007)
 44. 44. 44 Wyzwania
 45. 45. 45 Mówienie o pracy z wartościami ● Język ● Kontekst ● Uzasadnienie ● Umiejętność zdefiniowania rezultatu
 46. 46. 46 Czy wartości mają dobry PR? ● Filozofowanie ● Ideologizowanie ● Moralizowanie ● Przynudzanie
 47. 47. 47 Można zagrać pod adresem www.tiltfactor.org/play-layof
 48. 48. 48 Facylitacja, mediacja ● Duża liczba interesariuszy ● Silne napięcia/konflikty wartości ● Słaba znajomość metodologii i narzędzi pracy z wartościami
 49. 49. 49 Konflikt wartości
 50. 50. 50 Konflikt wartości Konflikt potrzeb vs konflikt wartości Konflikt w projektowaniu opartym o wartości: ● naturalny ● nieunikniony ● jawny / ukryty ● makro / mikro ● grupa / jednostka
 51. 51. 51 Rozwiązywanie konfliktu wartości ● Fikcyjny „Projekt Pieróg” ● Seniorzy uczą młodych przygotowywania tradycyjnych potraw ● Odmienne wartości interesariuszy:  projektant: osiągnięcia, uniwersalizm  młodzi: hedonizm, stymulacja  seniorzy: tradycja
 52. 52. 52 Rozwiązywanie konfliktu wartości Trzy drogi: - targowanie się: ustępowanie / forsowanie - kompromis - redesign – współdziałanie, nowa jakość
 53. 53. 53 Kompetencje projektanta wrażliwego na wartości ● Wiedza ● (Auto)refleksja ● Empatia ● Mediacja i zarządzanie konfliktem ● Znajomość narzędzi
 54. 54. 54 Podsumowanie
 55. 55. 55 Wartości osadzone w przedmiocie ● Dostępność wartości (rola, kontekst) ● Sprzężenia zwrotne i (re)interpretacje
 56. 56. 56 Źródło zdjęć: http://www.walkerart.org/magazine/2012/krzysztof-wodiczkos-homeless-vehicle-project, http://www.planetizen.com/node/66398 http://adsoftheworld.com/media/ambient/raincity_housing_bench_1, Mickey Glitter via http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_bench_in_Soho_Square.jpg, Arkadiusz Zarzecki via http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pomnik_Hanki_Bielickiej_w_Łomży.jpg
 57. 57. 57 Wartości osadzone w projekcie ● Zarabianie na udostępnianiu internetu Źródło zdjęć: http://static01.nyt.com/images/2012/03/13/business/HOMELESS/HOMELESS-popup.jpg vs Homeless Hotspots, SxSW, 2012
 58. 58. 58 Dlaczego wartości są ważne? ● Wpływ na postawy, cele, zachowanie, np.:  kolejkowanie potrzeb  wybór celów i motywacja do działania ● Jakość życia jednostki  Spójność poczucia „ja” - zadanie rozwojowe  samoocena  dobrostan (well-being) ● Jakość życia społecznego  normy  cele
 59. 59. 59 Czy możemy to policzyć? ● Produkt krajowy brutto (GDP) ● Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) ● Pomiar szczęścia – dobrostanu, zadowolenia:  Wskaźnik szczęścia (GNH)  Social Progress Index (SPI)  Metody: ● ankiety, obserwacja, rekonstrukcja dnia, Facebook (Fox, 2012; Kahneman Krueger, 2006; Kramer, 2010)
 60. 60. 60 Czy ktoś już to liczy? ● Marketing 3.0 (Kotler, Kartajaya, Setiawan, 2010) ● Segmentacja klientów w oparciu o wartości ● Model Customer Perceived Value (CPV; Khalifa, 2004) Źródło ilustracji: Gensler(2014) ROI of Design.13. Pobrano z: http://goo.gl/JsfIk1
 61. 61. 61 Dziękuję za uwagę!  patrycja.rudnicka@us.edu.pl www.linkedin.com/in/patrycjarudnicka CC-BY-NC-SA Patrycja Rudnicka
 62. 62. 62 Literatura: Allport, G. W., Vernon, P. (1931). A test for personal values. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 26(3), 231–248. Allport, G. W., Vernon, P., Lindzey, G. (1951). Study of Values: Measuring the dominant interests in personality. Manual of directions. Cambridge: Houghton Mifflin Company. Armstrong, L., Bailey, J., Julier, J., Kimbell, L. (2014). Social Design Futures. University of Brighton 2014 Bardi, A., Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1207–1220 Boehner, M. David, K. Kaye, J. Sengers, P. (2005). Critical Technical Practice as a Methodology for Values in Design, CHI Workshop. 2005. Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri. Flanagan, M., Howe, D., Nissenbaum, H. (2008). Embodying Values in Technology: Theory and Practice. W: J. van den Hoven, J. Weckert (red.). Information Technology and Moral Philosophy (s.322-353). Cambridge: Cambridge University Press. Flanagan, M., Nissenbaum, H. (2014). Values at Play in Digital Games. Cambridge: MIT Press. Fox, J. (2012). The Economics of Well-Being. Harvard Business Review, January 2012. Pobrano z: https://hbr.org/2012/01/the-economics-of-well-being Friedman, B, Hendry, D. G. (2012). The Envisioning Cards: A Toolkit for Catalyzing Humanistic and Technical Imaginations. CHI 2012, May 5–10, 2012, Austin, Texas, USA. Friedman, B., Kahn Jr, P. H., Borning, A. (2011). Value Sensitive Design: Theory and Methods. UW CSE Technical Report 02- 12-01. IDEO, Design For Social Impact. Pobrano z: www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/IDEO_RF_Guide.pdf Kahneman, D., Krueger, A. B. (2006). Developments in the measurement of subjective well-being. The journal of economic perspectives, 20(1), 3-24.
 63. 63. 63 Literatura, cd: Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA Kramer, A. D. (2010, April). An unobtrusive behavioral model of gross national happiness. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 287-290). ACM. Nathan, L.P., Klasnja, P.V., Friedman, B. (2007). Value Scenarios: A Technique for Envisioning Systemic Effects of New Technologies. CHI 2007, April 28–May 3, 2007, San Jose, California, USA. Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York, NY: The Free Press. Sagan, A., Kąciak, E. (2013). Analiza struktury łańcuchów środków-celów w skróconych wywiadach drabinkowych. Zeszyty Naukowe UEK, 904. Salem Khalifa, A. (2004). Customer value: a review of recent literature and an integrative configuration. Management decision, 42(5), 645-666. Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25(1), 1-65. Value Sensitive Design Pobrano z: http://www.vsdesign.org/ Values at Play. Pobrano z: http://valuesatplay.org/ Values in Design. Pobrano z: https://valuesindesign.wordpress.com/, http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/vid/ Verplanken, B., Holland, R. W. (2002). Motivated decision-making: Efects of activation and self-centrality of values on choices and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 434–447. Font: Bariol by Atipo (bariol,com)

×