Successfully reported this slideshow.

Dlaczego projekty

434 views

Published on

Dlaczego projekty?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dlaczego projekty

 1. 1. Dlaczego projekty?
 2. 2. Co to jest?Klasyczną definicja tej metody według W.H. Kilpatricka.„Projekt to odważne, planowe działanie, wykonywane całym sercem w środowisku społecznym”.
 3. 3. DefinicjaMetoda nauczania polegająca na koncentracji treści nauczania z różnych dziedzin wiedzy wokół zadań praktycznych lub teoret. (projektów), często nawiązujących do zainteresowań uczniów;http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3962535
 4. 4. Fazy projektu• Inicjacja• Planowanie• Realizacja• Prezentacja• Ewaluacjahttp://de.wikipedia.org/wiki/Projektunterricht#Phas en_des_Projekts
 5. 5. Cechy pracy projektowej• Zorientowanie na działanie i angażowanie możliwie wielu zmysłów• Organizacja własnej pracy i odpowiedzialność za nią• Teamwork praca w grupie i uczenie przez kooperacje
 6. 6. ponadto• Odniesienie do rzeczywistego życia i doświadczeń z niego wypływających• Interdyscyplinarność- integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów nauczania• Całościowy charakter (oceniany jest nie tylko efekt końcowy, ale też proces dochodzenia do niego)• Korzystanie z różnych źródeł informacji• Demokratyczne prowadzenie lekcji
 7. 7. Cele- 6 pytań• Kto? Kogo chcesz zaangażować?• Co? Co zamierzasz osiągnąć?• Gdzie? Gdzie to będzie?• Kiedy? Jakie będą ramy czasowe?• Jak? Określ wymagania i ograniczenia.• Dlaczego? Określ dokładnie powody (korzyści), dla których warto realizować ten właśnie cel
 8. 8. S.M.A.R.T.Zatem cele powinny być „smart”, czyli:• Specyficzne (szczegółowe, operacyjne)• Mierzalne• Ambitne, ale osiągalne• Realistyczne• Terminowe, czyli określone w czasie.http://www.eakademiaprzyszlosci.pl/pub/files /Poradnik__Metoda_projektow.pdf
 9. 9. http://www.slideshare.net/sozio/visible-learning
 10. 10. Rola nauczyciela jako koordynatora projektu• organizatorem• strategiem/ negocjatorem• osobą motywującą• aktywistą, inicjatorem• wizjonerem• pracownikiem społecznym potrafiącym troszczyć się o wykonawców.• Nauczyciel pełni w projekcie rolę• inspiratora, koordynatora i konsultanta
 11. 11. Cechy dobrego projektu• Jest interesujący dla osób tworzących i odbiorców;• Ma określony cel i kryteria sukcesu;• Uczy planowania własnej pracy ;• Uczy współpracy z innymi również poza szkołą;• Jest realistyczny;• Odpowiada na prawdziwe potrzeby zainteresowanych;• Daje uczniom i uczennicom radość tworzenia;• Buduje wiarę we własne siły.

×