Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21st century skills_en_onderwijs_management

561 views

Published on

Presentatie workshop 'Leren in de 21e eeuw en 21st century skills'. Afgestemd op management en vanuit perspectief van leiderschap.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

21st century skills_en_onderwijs_management

 1. 1. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Frank van den Oetelaar @21stcskills 21stcenturyskillsnl http://www.21stcenturyskills.n l
 2. 2. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e
 3. 3. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Benoem 5 producten van voor het jaartal 2000 waar kinderen zich helemaal niets meer bij voor kunnen stellen. Werk in groepen van 3-4.
 4. 4. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e
 5. 5. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •Industriële revolutie •Digitale revolutie
 6. 6. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Bespreek wat anders is dan 20 jaar geleden in beroepen als: automonteur, huisarts, leerkracht, winkelier….. Werk in groepen van 3-4.
 7. 7. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills • Beelden over de samenleving in 2019 • Futuristisch realistisch beeld • Wat zie je t.a.v. beschikbaarheid van kennis? • Aan welke vaardigheden denk je?
 8. 8. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Werkvorm: Stel in een groep een lijst van vaardigheden samen die van belang zijn in een kennissamenleving.
 9. 9. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e
 10. 10. 21st Century Skills  Samenwerking  Kennisconstructie  Gebruik van ICT bij Leren  Probleemoplossend denken en creativiteit  Planmatig werken  Communicatie  Burgerschap
 11. 11. 21st Century Skills  Perspectief is: ‘Leren in de 21e eeuw’  Actueel??? > Helemaal nieuw???:  Kennissamenleving  De rol van ict  Actueel: Conferenties, Google, PO en VO-raad, Cito, Min OCW, Bedrijfsleven, Belevingswereld  Definities en modellen…
 12. 12. 21st Century Skills
 13. 13. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills •De kennissamenleving •21st century skills e
 14. 14. Onderwijs in industriële samenleving
 15. 15. Onderwijs in kennissamenleving
 16. 16. Leren in de 21e eeuw Wat wordt bij leren het best onthouden?: ?? % van wat we met anderen bespreken ?? % van wat we lezen ?? % van wat we horen en zien ?? % van wat we evalueren en nabespreken ?? % van wat we horen ?? % van wat we anderen uitleggen ?? % van wat we zien
 17. 17. Leren in de 21e eeuw Wat wordt bij leren het best onthouden?: 10% van wat we lezen 20% van wat we horen 30% van wat we zien 50% van wat we horen en zien 70% van wat we met anderen bespreken 80% van wat we evalueren en nabespreken 90% van wat we anderen uitleggen
 18. 18. Leren in de 21e eeuw Taxonomie Bloom: • Leren op niveaus • Oplopend in moeilijkheid
 19. 19. Op weg naar een nieuwe stip op de onderwijshorizon….. ….een paradigmashift
 20. 20. 21st Century Skills Bouwstenen besturen  Implementatie <> Innovatie???  Ontwikkelen visie op onderwijs in 2020  Workshops teams, mentale modellen  Basisopleiding 21st century skills in het onderwijs  Studie- en werkdagen (dagdelen) schoolteams  Pilotscholen  Werkgroep ‘Leren in de 21e eeuw’  Ontwerpsessies bovenschools
 21. 21. Leren in de 21e eeuw Leerarrangement Maak per groep een videoanimatie gebaseerd op een sprookje. Verkort de tekst met behoud van de symbolische betekenis. We stellen na 4 weken gezamenlijk de beoordelingscriteria samen. Je mag 7 weken (a 4 uur) werken aan dit project.
 22. 22. Leren in de 21e eeuw Leerarrangement  Begrijpend lezen, samenvatten, inspreken (Taal)  Tijd (Rekenen)  Zelf opgenomen geluiden (Techniek)  Een zelf samengestelde en ingespeelde muziekcompositie (Muziek)  Zelfgemaakt illustraties (Handvaardigheid, Tekenen)  21st century skills: Samenwerken,
 23. 23. A look behind the scenes
 24. 24. Leren in de 21e eeuw Werkvorm 1 Codeer individueel het leerarrangement. Maak groepen van 5 deelnemers. Pauze Werkvorm 2 (20 minuten) Bespreek in groepen de
 25. 25. Leren in de 21e eeuw Werkvorm 3 (30 minuten) Wat betekent herontwerp voor leidinggevenden? Wat moet(en) jij/jullie faciliteren om een paradigmashift mogelijk te maken? Visie (van het bestuur?), Deskundigheid, Software, Infrastructuur? Stel een lijst van 5 prioriteiten samen.
 26. 26. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Meer info (whitepaper): http://www.21stcenturyskills.nl/whitepaper Meer info (nieuws en blog): http://www.21stcenturyskills.nl Meer aanvullend nieuws Twitter en Facebook: > website
 27. 27. Leren in de 21e eeuw en 21st Century Skills Frank van den Oetelaar @frankoetelaar @21stcskills http://www.21stcenturyskills.n l

×