Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 1 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 2 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 3 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 4 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 5 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 6 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 7 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 8 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 9 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 10 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 11 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 12 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 13 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 14 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 15 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 16 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 17 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 18 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 19 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 20 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 21 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 22 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 23 Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018 Slide 24
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018

Download to read offline

presentie voor ouderraad jan 2018 - Onderwijs van de toekomst

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Onderwijs 21ste eeuw ouderraad 29 01-2018

 1. 1. Ouderraad 29 januari 2018 Het onderwijs van de 21e eeuw
 2. 2. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege morgen en overmorgen: inspiratiesessie en ideeënbox: Leerlinggericht én uitdagend! Het veranderingsdenken op onze school: OMDENKEN
 3. 3. Het onderwijs van de 21e eeuw Vaardigheden voor de 21e eeuw? https://edu-curator.blogspot.be/2016/ 04/uitlegfilmpje-van-don-zuiderman-21 st.html
 4. 4. Het onderwijs van de 21e eeuw
 5. 5. Het onderwijs van de 21e eeuw Nieuwe eindtermen: 16 sleutelcompetenties • competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid; • competenties in het Nederlands; • competenties in andere talen; • digitale competentie en mediawijsheid; • sociaal-relationele competenties; • competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie; • burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven; • competenties met betrekking tot historisch bewustzijn; • competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn; • competenties inzake duurzaamheid; • economische en financiële competenties; • juridische competenties; • leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken; • zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid; • ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties; • cultureel bewustzijn en culturele expressie, burgerschap, economische, financiële en digitale competenties, maar ook culturele competenties en historisch bewustzijn, of juridische vaardigheden en innovatief denken.
 6. 6. Het onderwijs van de 21e eeuw Sleutelcompetenties voor de 21ste eeuw: – taal en informatie doen werken – kennis doen werken – verbeelding doen werken – moderne technologie doen werken – sociale relaties doen werken – verandering doen werken – je eigen leer-kracht doen werken – je leven doen werken – het leven op deze planeet doen werken (zie o.a.Dumont et al, 2010; Europees Parlement, 2006; Gardner, 2008; Marzano & Heflebower, 2011; OECD, 2005; Partnership for 21th century skills, 2009; Trilling and Fadel, 2011; Van den Branden, 2012; Van den Branden, te verschijnen; Wagner, 2008)
 7. 7. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege morgen en overmorgen: Leerlinggericht én uitdagend! OMDENKEN: – leerlingen: 21ste eeuwse sleutelcompetenties? – leerkrachten: niet alleen uitvoerders maar ook bedenkers? – ouders?
 8. 8. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege: leerlinggericht – leerkrachtgericht – uitdagend => in welke sleutelcompetenties trainen we onze leerlingen te weinig? => welke ingreep kan ervoor zorgen dat dit meer/efficiënter gebeurt => welke ingreep kan ons onderwijs aantrekkelijker, uitdagender maken (cf. “bedenkers”)? = meerwaarde voor leerlingen én leerkrachten (school)
 9. 9. Het onderwijs van de 21e eeuw
 10. 10. Het onderwijs van de 21e eeuw Twintigtal stellingen
 11. 11. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege in de 21e eeuw, wat als? Rapportering: via Google-drive + mondeling (plenair): elke groep: prioriteit – één sleutelcompetentie – één voorstel (“omdenken” – hertekenen) met een meerwaarde
 12. 12. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege in de 21e eeuw: prioriteiten (sleutelcompetenties + voorstellen)?
 13. 13. Het onderwijs van de 21e eeuw Wat als …? de noodzakelijke “mindset” om tot innovatie te komen (Peter Van de Moortel): – Zoek naar alternatieven – Zoek naar opportuniteiten – Combineer, overdrijf, denk “tegengesteld” (omdenken)
 14. 14. Het onderwijs van de 21e eeuw 7 Sleutels (Peter Van de Moortel): 1. Herteken vanuit “klasdoorbrekend” denken 2. Herteken vanuit “leeftijd doorbrekende klasgroepen” 3. Herteken vanuit “jaarklasleerstof doorbrekend” of “niveaugroepen vak” 4. Herteken vanuit “co-teachen en teamteachen” 5. Herteken vanuit “bundelen van vakken” 6. Herteken vanuit “inhoudelijk modulair onderwijs, eventueel met keuze” 7. Herteken vanuit “didactisch model: instructie, oefenen, ontdekken en rol leerkracht”
 15. 15. Het onderwijs van de 21e eeuw http://www.veranderwijs.nu Platform voor onderwijsvernieuwing Vlaanderen
 16. 16. Het onderwijs van de 21e eeuw
 17. 17. Het onderwijs van de 21e eeuw Het Sint-Ritacollege in de 21e eeuw: Prioriteiten?
 18. 18. Het onderwijs van de 21e eeuw “Werk samen met families, niet alleen met kinderen: Ouderbetrokkenheid heeft een positieve impact op schoolsucces. Schoolteams en onderwijsondersteuners kunnen ouders op diverse manieren dichter bij het schoolleven van hun kinderen betrekken. Via sociale media en de schoolwebsite kunnen scholen ouders informeren over het leven op school, over studiekeuzemogelijkheden en over de vorderingen van de leerling. Leerkrachten kunnen ouders betrekken bij lesactiviteiten, buitenschoolse uitstappen, het schoolbeleid en uiteraard het uitwisselen van ervaringen en ideeën over het groeiproces van de leerling. Via ouderondersteunende projecten kunnen kansarme ouders hulp krijgen bij de opvoeding van hun kinderen, leesbevordering, studiekeuze…” (Professor K.Van den Branden – KUL))
 19. 19. Het onderwijs van de 21e eeuw “De leraar maakt het cruciale verschil” (K.Van den Branden) “The quality of an education cannot exceed the quality of its teachers” (McKinsey-rapport, p. 17) Uit TEDtalks (Technology, Entertainment, Design): https://ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion?
 20. 20. Het onderwijs van de 21e eeuw: leerkrachten graad III Sleutelcompetenties waarin onze leerlingen nog te weinig worden getraind: - innovatiedenken, creativiteit - juridische vaardigheden - economische en financiële competenties - competenties op het vlak van geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid - digitale competenties
 21. 21. Het onderwijs van de 21e eeuw: leerkrachten graad III Voorstellen: - meer projectmatig werken - buitenwereld meer betrekken bij ons onderwijs (“binnen halen” en “gaan naar”): bedrijven,ouders inschakelen. Bezoek brengen aan … Levensechte situaties creëren. Buiten de muren gaan. - spreidingsregels vakken doorbreken - uren van één vak bundelen in één semester - meer jaar-doorbrekend werken - leerlingen meer betrekken bij verschillende facetten van ons onderwijs (zelfs op vlak van sancties): niet alleen leerkracht,maar ook leerling bedenker laten zijn
 22. 22. Het onderwijs van de 21e eeuw: ouderraad Sleutelcompetenties waarin onze leerlingen nog te weinig worden getraind: - ICT-vaardigheden: nood aan leerlijn 1 > 6 - communicatievaardigheden: doelgericht (cf. groepswerk), correct en respectvol leren communiceren – samenwerkingsvaardigheden (cf. groepswerk) – zelfregulering: a.h.v. peerevaluatie en evaluatie leerkracht door leerlingen – meerkeuzevragen: leerlijn 1 > 6 ! trainen in nieuwe competenties mag niet ten koste gaan van essentiële basisvaardigheden zoals beheersing van het Nederlands
 23. 23. Het onderwijs van de 21e eeuw: ouderraad Voorstellen: - projectmatig werken via blokuren: uren bundelen > spreidingsregels vakken gradueel (1 > 6) doorbreken - buitenwereld meer betrekken bij ons onderwijs: bedrijven, ouders (vb. ouder die mee vorm geeft aan een project vanuit zijn/haar beroep) - vakoverschrijdend werken (o.a. opdrachten bundelen in een opdracht) - co-teaching: samen les geven - leerlingen meer betrekken bij ons onderwijs: vb. “senior”-leerling die leerkracht bijstaat (peer-leren: leren van elkaar), oud-leerlingen inschakelen, leerlingen oudercontacten laten “leiden” – vreemde talen meer inschakelen in projecten, scripties, … – permanent evalueren i.p.v. momentopname (examen)
 24. 24. Het onderwijs van de 21e eeuw Het innovatiespeerpunt in onze school is ...

presentie voor ouderraad jan 2018 - Onderwijs van de toekomst

Views

Total views

238

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

74

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×