Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)

1,009 views

Published on

Van droom naar werkelijkheid

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Microsoft Partners in Learning (Wim van Bochoven)

  1. 1. 26-­‐11-­‐10   1   The World Cup of Education! • Ruim 500 leraren en schoolleiders! • Allen bezig met ʻLeren in de 21e eeuwʼ! • Met behulp van technologie! • ʻStudent centered educationʼ! • Betekent: transformatie! • Uitwisseling en delen! • Contact met gelijkgestemden! ! ! Wim van Bochoven Coördinator Innovative Schools Program NL
  2. 2. 26-­‐11-­‐10   2   Onzekere toekomst! ! •  Werknemers zullen in de 21e eeuw 6 – 8 keer van baan veranderen! •  Onze kinderen zullen in banen werken die op dit moment nog niet eens bestaan! •  Vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn:! !problemen oplossen! !creativiteit! !vernieuwing en aanpassing! !werken in teams! !Onze maatschappij / het bedrijfsleven heeft in deze 21e eeuw een ander soort mensen nodig:! Ben Verwaayen Chief Executive Officer van Alcatel-Lucent Ben Verwaayen CEO Alcatel-Lucent
  3. 3. 26-­‐11-­‐10   3   De innovatie en transformatie in het onderwijs betreft dus andere leerdoelen, zoals! ! •  Samenwerken! •  Problemen oplossen! •  Creativiteit! •  Communicatie! •  Voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden! •  Bijblijven! ! Transformatie is nodig…! Jongeren  kennen  geen  wereld  meer  zonder:   Internet SMS Digitale muziek Mobieltjes Interactieve TV Transformatie is nodig…! © Wim Veen: Homo Zapiëns Naar favoriete muziek luisteren Wiskunde huiswerk Een vriend opbellen Surfen of MSN •  Werk is veranderd…
 jobhoppen, flexibiliteit & aanpassing, voortdurend nieuwe kennis & vaardigheden, creativiteit! •  Hulpmiddelen zijn veranderd…
 digitaal, portable, voor iedereen beschikbaar! •  Communicatie is veranderd…
 mobieltjes, iPhone, internet, MSN! •  Informatie is veranderd ….
 digitalisering, beschikbaarheid, real time! •  Kinderen zijn veranderd ….
 multi-tasking, gaming, SMS, MSN, school is geen hoofdzaak! •  Leren is veranderd…
 leren vindt voortdurend en overal plaats, het leven lang! •  Onderwijzen is veranderd…
 internet, whiteboard, DVD, computer....! Transformatie is nodig…!
  4. 4. 26-­‐11-­‐10   4   Leren in de 21e eeuw! Dit alles heeft consequenties… ook voor U en uw school! ! Voorbeelden van innovatieve transformatie:! van naar traditionele school open leercentrum klaslokaal open leerruimte(n) klassenrooster persoonlijk leerprogramma jaarklassensysteem groepen identieke leerwensen/interesses ouderavonden online communicatie schooltijd 08.30 – 15.00 uur 24 uur/dag, 7 dagen/week, hele jaar leraar / docent begeleider / adviseur toetsen wat leerling weet toetsen hoe leerling leert leren in school leren binnen & buiten school individuele activiteiten gezamenlijke creativiteit einddoelen wat in ‘omgeving’ wordt gevraagd traditionele leermiddelen technologie, waaronder ICT school biedt vakkenpakket aan school als makelaar · Arthur Andersen School of the Future · Alameda Community Learning Center Ben Verwaayen CEO Alcatel-Lucent
  5. 5. 26-­‐11-­‐10   5   Leren in de 21e eeuw! Wat nu?! ! ! • Zet een stap in de nieuwe richting!! • Durf!!! • Experimenteer!!!! • En… je staat niet alleen….! Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project!  Microsoft steunt het idee dat leren in de 21e eeuw anders is dan het er (in het algemeen) nu uitziet!  Bovendien: echte vernieuwing van onderwijs komt van onderop!  Microsoft wil partner zijn van scholen die
 een stap in de richting van dit 21e eeuws
 onderwijs willen zetten! Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project! Innovative Schools! Innovative Students Innovative Teachers! Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project MS Innovative Schools Program – Missie Het Innovative Schools Program ondersteunt scholen via beschikbaarstelling van intellectueel eigendom, technologische ervaring, praktijkkennis, en de steun van onze community. We werken met hen samen om te leren ‘groot te denken’ en ‘best practices’ te ontdekken. Door ervaringen en doelen te delen, ontwikkelen we modellen die elke school en elk onderwijssysteem, in de toekomst kan gebruiken om kinderen voor te bereiden op succes in de 21e eeuw.
  6. 6. 26-­‐11-­‐10   6   Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project David  Le  Clercq   Helen  Parkhurst,  Almere   Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project Kom en doe mee met Microsoftʼs! ! !Innovative Schools Program!! Het betekent:! ! •  Bezig zijn (gaan) met transformatie! •  Met behulp van technologie! •  Waarbij de leerling hoe langer hoe meer eigenaar wordt van zʼn eigen leren! •  En waarbij 21e eeuwse vaardigheden centraal staan! Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project Het betekent o.a. ook:! ! •  Delen van je eigen ervaringen met scholen over de hele wereld! •  Kennisnemen van ervaringen van scholen over de hele wereld! •  Deelnemen aan Virtuele Universities! •  Een schat aan materialen die je school helpen bij je transformatie
 (o.a. Toolbox, Schoolleidersmateriaal)! Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project Meedoen met Microsoftʼs! !Innovative Schools Program! Kan als volgt:! ! • Belangstellende school! !• Pathfinder School! ! !• Mentor School!
  7. 7. 26-­‐11-­‐10   7   Microsoft ʻPartners in Learningʼ Project •  Aanmelden bij de centrale website (portal) van de Partners in Learning Projecten: http://www.innovativeteachers.nl •  Aanmelden als school bij henkla@microsoft.com •  Opmerking: •  Meedoen kost passie - tijd – geld - energie ! ! Q & A! Microsoft Nederland! Partners in Learning! Tot ziens op het WWIEF 2011 te Washington!

×