1    ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 1      ถอดรหัส CERN        (ตอนที่ 1)หญิงสาวในเหรียญอเมโร แท้ที่จริงแล้วคือใ...
2เทวรูปศิวะนาฏราช    รูปปั้นองค์พระศิวะ (พระเจ้าแห่งการทาลาย ผูผันแปรสรรพสิ่ง ตามความเชื่อ              ...
3ปรัชญาการเมืองกับวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น    ก่อนการมี Madison Avenue ถนนแห่งมหาอานาจวงการสือ วิทยาศาสตร์มี       ...
4ปลอดภัยกับการยิงจริงในปี 2010 และการพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการทดลองในระยะแรกย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้กับเครื่องยิงอนุภาคข...
5       http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=43882    ในศาสนาฮินดู เรามักจะพบเห็นพระเจ้าสามองค์คือ พระ...
6Unveiled", Madame H.P. Blavatsky, Volume 1, p. 61, 1877 copyright)สุดท้ายลองวิเคราะห์ keyword จาก คาเริ่มต้นของชื่อพระเจ้...
7น้่ำเงินคือสีโสภำ     อันจอมประชำ        ธ โปรดเปนของส่วนองค์จัดริ้วเข้ำเปนไตรรงค์   จึงเปนสีธง     ท...
8ทฤษฎีหนึ่งคือ ‘บิ๊กแบง’) เขานาเสนอรายงานหนึ่งซึ่งบอกให้เราทราบถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนของอินเดีย    เบื้องใต้ไร่อง...
9        The eye of Sauron จากหนังเรื่อง Lord of the rings    อินเดียได้มอบคนงานนับชั่วโมงทั้งหมดกว่าร้อยปีการ...
10ปรัชญาของโลกตะวันออก ที่พึ่งพาตานานความเชื่อทางไสยศาสตร์ในคัมภีรพระเวท                         ...
11    เทวรูปเทพีเสรีภาพ ในอ่าวเมืองนิวยอร์ค เป็นของขวัญซึ่งมอบโดย GrandOrient Temple Masonsแห่งฝรั่งเศษให้แก่ Masonsแห่...
12Semiramis อาร์เมเนียน สุเมเรียน Ishtar บาบิโลนThe Scarlet WomanบาบิโลนIsis อียิปต์Hathor อียิปต์Diana กรีก Venus กรีก Th...
13โรมันThe Lady of the Lake อังกฤษThe Green Mans BrideอังกฤษNotre Dame de Lumiereฝรั่งเศษOstara เยอรมัน Lilith เซมิตกVirgo...
14กาลเวลาดอลลาร์ อเมโร ก้าวย่างสู่ความพินาศ    สัญลักษณ์ดอลลาร์ $ = ISIS ชื่อของพระแม่แห่งอียิปต์ แม่ของเทพ HORUSเทพเจ้...
15ภาษีจากประชาชนของตัวเองมาแล้ว ในยุคนั้นยังไม่มเี ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่วันนี้พวกเขาจัดการข้อมูลทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์ขนา...
16เขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันจะกล่าวว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่าน แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก       ...
1             ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 2               ถอดรหัส CERN                ...
2    เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้ มีขนที่ปลายปีกอยู่จานวน 32 เส้น คือตัวเลขของระดับขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite Freemaso...
3สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึนปกครองเหนืออานาจการปกครองรูป                        ้แบ...
4เหนือพีรามิด Annuit Coeptis คาประกาศการก่อกาเนิด หรือ การสร้างสรรค์ใต้พีรามิด Novus Ordo Seclorum ระเบียบคาสั่งการใหม่ของ...
5    คนใหญ่คนโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุมวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยาเกรงต่อบางสิ่ง พวกเขาทราบดีว่ามีพลังอานาจบางอย่าง ทีละเอ...
6    อิทธิพลของพวกเขาในหน้าประวัติศาสตร์โลกสามารถพบเห็นได้จากสิงที่เกิด                        ...
7    ฟรีเมสันจะถูกนาเสนอให้เป็นศาสนาใหม่ของโลก พวกเราทุกคนต่างพบเห็นผู้คนถูกศาสนานีล้างสมองอยูทุกๆวัน พวกเขานาเสนอจารี...
8ออกมาในโปสเตอร์นสื่อความคิดความต้องการของมันได้เป็นอย่างดี Transformers          ี้(ผู้แปรเปลียนพลิกผัน) Reveng...
ถลกหนังไซออนนิส                 ตอนที่ 3          รอยลัทธิซาตาน กับ ไสยศาสตร์ในเมืองไทย    ถ้...
พวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในป...
สาหรับการครองโลกของอิลลูมิเนตินั้นก็พึ่งพาอานาจของชัยฏอนเช่นกันเพราะคนกลุมนี้จะมีพิธกรรมบูชาชัยฏอน       ่     ...
บิล คลินตัน สมาชิกฟรีเมสัน อดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นทูตประจา              ชาติ  จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช สมา...
สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดตั้งม็อบเสื้อเหลือง   จาลอง ศรีเมือง    อดีตผู้จัดตั้งม็อบสมัยพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเป็นแกนนาม็อบเ...
ไม่แต่เพียงเท่านั้น ในเมืองไทยเราก็มีสญลักษณ์ไสยศาสตร์ ของฟรีเมสัน                      ัปรากฏให้เห็น...
โลโก้ช่อง 9 เป็นรูปดวงตา โลโกช่อง7 ดาวหกแฉก สัญลักษณ์การบูชาชัยฏอน               ของอิลลูมิเนติ
โลโก้ช่อง ไทยพีบีเอ็ส มีทั้งรูป 3 เหลี่ยม (นามธรรมของพีรามิด)  ทั้งรูปนกอินทรี และวงแหวนสามวงของ ดาวเสาร์ saturn มาจากsa...
เอเอสทีวี และ NBT (สังเกตที่ตัว A และตัว N) ปิรามิดและดวงตะวัน     ทั้งสองกลุมเปรียบประหนึ่งปีกสองข้างที่กระพือให้พญาอ...
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างกลุม นปช. (แนวร่วม                            ...
สัญลักษณ์พรรคการเมืองใหม่ผลิตผลของกลุ่มพันธมิตร     รูปมือต่อกันนั้นแสดงถึงความหมาย “ภราดรภาพ” ซึ่งเป็นฉายาของอิลลูมิ...
กลับรอดตายมาได้ จึงทาให้เครืองรางที่นายสนธิแขวนนั้น ได้รับความสนใจจากคน                ่ไทยที่นยมพระเครื่อง...
โฆษณาแจกยันต์ดาวสุรยะบนหน้าหนังสือพิมพ์                     ิ ดวงอาทิตย์ มีดาว 6 แฉก และเครื่องหมายสว...
กับอุดมการณ์ทั้งหมดของพวกเขา    หรือสนับสนุนทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเพราะทิศทางการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้น เป็นแนวทางขอ...
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
ถลกหนังไซออนนีส
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ถลกหนังไซออนนีส

5,502 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ถลกหนังไซออนนีส

 1. 1. 1 ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 1 ถอดรหัส CERN (ตอนที่ 1)หญิงสาวในเหรียญอเมโร แท้ที่จริงแล้วคือใคร ?
 2. 2. 2เทวรูปศิวะนาฏราช รูปปั้นองค์พระศิวะ (พระเจ้าแห่งการทาลาย ผูผันแปรสรรพสิ่ง ตามความเชื่อ ้ของศาสนาฮินดู) ใกล้กับอาคารวิจย A40 ของเซิร์นเซิร์นได้รับมอบเทวรูปนี้เป็น ัของขวัญจากกระทรวงพลังงานปรมาณูของอินเดีย เพื่อเฉลิมฉลองการร่วมมือกันอย่างลับ ๆมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1960 นับแต่เริ่มต้นการปฏิวัติฟิสิกส์ออกจากกรอบของนิวตัน สู่ฟิสิกส์สมัยใหม่จนพัฒนาก้าวหน้าและเป็นปึกแผ่นในทุกวันนี้ความจริงเรื่องนีได้ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อ 18 มิถุนายน 2004 ้ อินเดียได้มอบเทวรูปสัมริดตามคติและปรัชญาความเชื่อเรื่องจักรวาลของชาวฮินดูขนาดยักษ์ที่ชื่อ “ศิวะนาฏราช” พระศิวะเต้นราอยู่ในห้วงจักรวาลเพือทาลาย ่ทุกสิ่งก่อนการเริมต้นสร้างจักรวาลของพระพรหม อันนาไปสูทฤษฎี “string ่ ่theory” ซึ่งวางอยู่บนแนวคิดต้นกาเนิดพลังงาน สนามพลังงาน การไหลของพลังงาน และสิ่งทีสะท้อนให้รับรู้ถึงต้นกาเนิด ่
 3. 3. 3ปรัชญาการเมืองกับวิทยาศาสตร์ที่เซิร์น ก่อนการมี Madison Avenue ถนนแห่งมหาอานาจวงการสือ วิทยาศาสตร์มี ่อิสระที่จะสื่อสารองค์ความรู้ของตน หากสาธารณะชนมีคาถามอันใดนักวิทยาศาสตร์กออกมาตอบคาถามได้ด้วยตัวเอง ็เกมการเมืองเป็นการละเล่นของคณะรัฐบาลและนักธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันสถาบันทางวิทยาศาสตร์และห้องค้นคว้าขนาดใหญ่ซับซ้อน ก็มีระบบที่ใช้บริหารตัวเองสามารถพัฒนาการสื่อสาร โลกในอุดมคติทางวิทยาศาสตร์ผ่านสานักพิมพ์ของตัวเองและนักล็อบบี้ พวกเขาขายความฝันทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่างกันกับบริษัทรถยนต์ที่พยายามขายรถของตนพวกเขาโฆษณาอุดมคติทางวิทยาศาสตร์เหล่านันให้ดูดีน่ายกย่อง ้ ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็หน้าบางรู้สึกละอายในสิ่งที่เพือน ่นักวิทยาศาสตร์เหล่านันกาลังทา แต่พวกเขาไม่อาจก้าวจากประตูที่ปิดตายไว้โดย ้ผู้นาวงการสื่อเพื่อออกมาบอกผู้คน ที่เซิร์นยังก้าวไปไกลมากกว่านั้น พวกเขานาวิทยาศาสตร์ก้าวขึ้นสู่เวทีของวงการสื่อด้วยข่าวครึกโครมในวันที่ 10 กันยายน 2008 เพื่อประกาศศักยภาพของLHC ซึ่งกาลังเริ่มทดลองในขั้นแรก ซึ่งเป็นข่าวใหญ่กันไปกับการเดินเครื่องยิงอนุภาคด้วยพลังงานสูง โดยไม่เกิดความผิดพลาดอันใด เป็นการยืนยันความปลอดภัยและความสาเร็จของการทดลองนี้ ไม่มีวันอวสาน พวกขี้วิตกเรื่องวันอวสานคือคนผิดและโง่เขลา เซิร์นพูดถูกแล้ว ! ในขณะที่มโปรตรอนบางลูกหลุดลอดออกมาจากสถานีทดลอง ระบบบริหาร ีฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเซิร์นถูกจารกรรมโดยใครก็ไม่รู้ทาให้เว็บล่มไป 2 วัน เครื่องSurface transformer ขนาด 30 ตันระเบิดขึ้นหลังจากนั้น 36 ชั่วโมง ! จากนั้นความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นกับ Cryogenic coolingsystem เกิดความเสียหายกับอุโมงค์ยิงอนุภาคไป 8/17 ส่วน ข้อมูลความผิดพลาดเหล่านี้แทบจะไม่หลุดลอดออกสูสาธารณชน ่ มีแต่การพยายามที่จะยืนยันความ
 4. 4. 4ปลอดภัยกับการยิงจริงในปี 2010 และการพยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการทดลองในระยะแรกย่อมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้กับเครื่องยิงอนุภาคขนาดยักษ์นี้Haridwar ทวารแห่งฮารี ประตูสู่พระเจ้า (ความสัมพันธ์ของอินเดียกับเซิร์น) Haridwar หนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธ์ของชาวอินเดียเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูและไสยศาสตร์ มากว่าศตวรรษ บนตลิ่งแม่นาคงคา ณ จุดที่แม่น้าไหลลงจากหุบเขา ้สู่แผ่นดินอินเดียทางเหนือ เมืองนี้ดึงดูดผู้แสวงบุญชาวฮินดูและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่นี่เป็นสถานทีทาพิธีทางศาสนาในงานเทศกาล Kumbh Mela ประจาทุก ่รอบ 12 ปี เป็นเทศกาลที่มีผู้รวมชุมนุมมากที่สดในโลก บันทึกไว้ว่ามีจานวน 70 ล้าน ่ ุคนในปี 2003 เทศกาลจัดหมุนเวียนไปในสี่เมือง Haridwar Allahabad UjjainNashik อีกเทศกาลหนึ่ง “Ardh Mela” จะจัดขึ้นที่นี่ทก รอบ 6 ปี เทศกาลทังสองนี้ ุ ้“Kumbh Mela” และ “Ardh Mela” จะประจวบพร้อมกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี2010 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ CERNวางแผนทาการทดลองยิงอนุภาคอย่างเต็มรูปแบบพอดีการเดินเครื่องครั้งนี้ น่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้ด้วยหรือไม่
 5. 5. 5 http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=43882 ในศาสนาฮินดู เรามักจะพบเห็นพระเจ้าสามองค์คือ พระพรหมผูสร้าง, พระ ้วิษณุ(นารายณ์) ผู้ดารงรักษา และพระศิวะ(อิศวร) ผู้ทาลายWaite (นักเขียน) กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับฟรีเมสันของเขาไว้ว่า พระศิวะ ก็คือ Babilonian Bel หรือกษัตริย์แห่งบาบิโลเนีย องค์เดียวกันกับ Sungod พระอาทิตย์ และชื่อย่อของหน่วยงาน I.AO. ["Hidden Secrets of Masonry, by Dr. Cathy Burns, p. 29] ตัวย่อของ Information Awareness Office (I.A.O.) (หน่วยงานที่ก่อตั้งโดยDARPA เพื่อตรวจตราข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงสมัยรัฐบาลบุช ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 9/11) ก็คือชื่อของ Sungod (พระอาทิตย์), Bel (กษัตริย์ที่อ้างตัวเป็นพระเจ้าของบาบิโลน), Baal (ชัยตอนมารร้าย)ข้อมูลสาคัญของ IAO ที่มีต่อเหล่าผู้บูชาชัยฏอน I.A.O., คือความหมายแทนพระเจ้าในคุณลักษณะของ ภูมิปัญญา, ความแข็งแกร่ง และความสวยงามสมบูรณ์ ตัวอักษร I ซึ่งเขียนด้วยเส้นตั้งตรง คือเสาซึ่งตั้งสูงขึ้น - ความสร้างสรรค์ แสดงถึงภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งที่ชูเด่น อยู่ได้ด้วยตัวเอง ตัวอักษร A ก็คอพีรามิด หรือภูเขาแห่งความแข็งแกร่ง ตัวอักษร O ก็คืองูที่ ืม้วนหางมาคาบไว้ที่ปาก เครื่องหมายแห่งความงาม ความชาญฉลาด พลังชีวิต และความเป็นนิรันดร์ I.A.O., คือรากที่มา บรรดานามต่างๆของพระเจ้า ของประชาชาติต่าง ๆในสมัยโบราณ [p. 137, "The Mysteries of Osiris or Ancient EgyptianInitiation", by Reverend Doctor R. Swinburne Clymer, The PhilosophicalPublishing Company, 1951 Revised Edition; Note: Clymer is a Masonicand Rosicrucian author] Movers (นักเขียน) ให้อธิบายตามคติของชาวโฟนิเชียน แสงของดวงตะวันว่ามีอทธิพลต่อจิตวิญญาณ ซึ่งมาจากพระเจ้า I.A.O. คือแสงซึ่งรับรูได้ด้วยปัญญา ทั้ง ิ ้กายภาพและทางจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งหลั่งไหลสู่ร่างกาย ("Isis
 6. 6. 6Unveiled", Madame H.P. Blavatsky, Volume 1, p. 61, 1877 copyright)สุดท้ายลองวิเคราะห์ keyword จาก คาเริ่มต้นของชื่อพระเจ้าแห่งภูมิปัญญา IsisApophis Osiris = I.A.O ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิดชีวิตและส่องแสง คาย่อนีย่อม ้อ้างถึงแสงสว่างแห่งความรู้คอผู้ปลดปล่อยสูอิสรภาพ เป็นระเบียบความหมายในยุค ื ่โบราณ ทีแสดงเป็นนัยถึงแสงที่สองมายังธรรมชาติของมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่งมันได้ ่ ่บอกถึง การเวียนว่ายของจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นวิถีที่นาทางไปสู่ การส่องสว่างให้เกิดการรู้แจ้ง ["The Golden Dawn", Israel Regardie, 1987, p. 12] สรุปเป็นวลีเดียวกับคาจากัดความของ I.A.O. ก็คือ ตั้งแต่ดวงตะวันได้ก่อเกิดชีวิตและสาดแสง ก็โยงไปได้วา แสงสว่างแห่งปัญญาจะปลดปล่อยสู่เสรีภาพ ่แผนการทั้งหมดของอิลลูมเนตินั้นก็คือการวางฟันเฟืองของระบบที่ขับเคลื่อนไปสู่ ิเป้าหมายที่ระดับสูงสุดคือการเปิดฉากให้แก่แอนติไครสต์ (มะสีหฺ อัดดัจญาล)ตรีเอกานุภาพ แสงสว่าง และความรู้แจ้ง ไม่แปลกเลยที่ความเชือมโยงกันนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ปรัชญาแห่งการรู้แจ้ง, ่แสงสว่างเจิดจ้าของพระอาทิตย์, คติเรื่องตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าทั้งสาม) ถูกนาไปครอบไว้บนความจงรักภักดีของคนทั้งโลก ให้ทางานรับใช้และภักดีตอพระ ่เจ้าทั้งสาม (หลากหลายรูปแบบ) ที่ผู้คนในโลกกาลังยึดถือ ลองมองกลับมาใกล้ตัวเรา พวกเขาครอบครองอานาจด้วยพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพทั้งสิ้น ไม่เพียง พระบิดา พระบุตร พระจิต ที่ทาให้ชาวคริสต์ถูกปกครองโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ในสีของธงไตรรงค์ (สถาปนาในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 ครั้งร่วมรบในสงครามโลก) ที่เทิดทูนเหนือประเทศชาติของเราเองก็สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของพลังอานาจนี้ที่รุกเข้ามาในสยามประเทศ ฐานอานาจทั้งสามที่แข็งแกร่งนี้ถูกนามาปกครองผูคนในทุกดินแดนเพื่อสถาปนาความ ้มั่นคงให้แก่พีรามิด ซึ่งยอดของมันมีดวงตาส่องแสงขอร่ำร่ำพรรณบรรยำย ควำมคิดเครืองหมำย แห่งสีทั้งสำมงำมถนัดขำวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมำยพระไตรรัตน์ และธรรมะคุมจิตไทย ้แดงคือโลหิตเรำไซร้ ซึงยอมสละได้ เพือรักษะชำติศำสนำ
 7. 7. 7น้่ำเงินคือสีโสภำ อันจอมประชำ ธ โปรดเปนของส่วนองค์จัดริ้วเข้ำเปนไตรรงค์ จึงเปนสีธง ทีรักแห่งเรำชำวไทยทหำรอวตำรน่ำไป ยงยุทธ์วิชัย วิชิตก็ชูเกียรติสยำมฯ http://www.krama6.su.ac.th/activity/activity09.htmความรุ่งโรจน์ของอินเดีย ที่สถานีวิจัยเซิร์นNDTVs Science ณ รอยต่อพรมแดนฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ Pallava Bagla หนึ่งในบุคคลจานวนน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปในอุโมงค์ยาว 27 กิโลเมตรฝังตัวอยู่ใต้ผืนโลกลงไป 100 เมตร สถานทีแห่งนี้กาลังดาเนินการทดลองซึงแสดงถึงความ ่ ่ทะเยอทะยานของนักฟิสิกส์ที่จะค้นหาวินาทีหลังกาเนิดจักรวาล (ในความเชือตาม ่
 8. 8. 8ทฤษฎีหนึ่งคือ ‘บิ๊กแบง’) เขานาเสนอรายงานหนึ่งซึ่งบอกให้เราทราบถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนของอินเดีย เบื้องใต้ไร่องุ่นที่กาลังรับลมสดชื่นของเทือกเขาแอล์ป งานที่นาตื่นเต้นกาลัง ่ก้าวไปสู่ความสาเร็จ เครื่องจักรทีมีชื่อเล่นว่า “Lord of Rings” หรือ เครืองเร่ง ่ ่อนุภาคกาลังเตรียมการเดินเครื่องในฤดูรอนปีต่อไป สิ่งที่กาลังจะทากันอยู่นี้คอการ ้ ืจาลองสภาวะ ณ จุดกาเนิดจักรวาล อีกครั้ง การทดลองนีทากันใต้ผวโลก ในอุโมงค์กินรัศมีพื้นที่กว่า 27 กิโลเมตร ้ ินักวิทยาศาสตร์ที่นี่หวังที่จะนาอนุภาคส่วนประกอบภายในอะตอมมาวิงในอุโมงค์วง ่แหวนนี้ด้วยความเร็วเกือบเทียบเท่าขีดจากัดความเร็วของแสง และเฝ้ามองดูเศษซากการชนกันของอนุภาคนี้ เพือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสสารและพลังงาน และ ่บางทีอาจทาให้เข้าใจได้ว่า สสารปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร ในการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ของยุโรปนี้ อินเดียได้ให้ทุนสนับสนุนสูงถึง 40ล้านดอลลาร์ และให้การสนับสนุนในการประกอบและติดตั้งเครืองเร่งอนุภาคนี้ ่ด้วย Dr. V C Sahni, ผู้อานวยการ Raja Ramanna Centre For AdvancedTechnology, แห่งเมือง Indore กล่าวว่า “มันเป็นแม่เหล็กที่ใหญ่ขนาด 15 เมตรซึ่งทาการทดสอบโดยทีมวิศวกรชาวอินเดีย และถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท TheElectronics Corporation of India Limited LHC จะถูกประกอบขึ้นที่อินเดีย น้าหนักของมันหนักถึง 32 ตันและต้องใช้ความปราณีตในการติดตั้งด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 ไมครอน”นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียได้รับเกียรติอย่างสูงในฐานะผู้ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี ศาสตราจารย์ Sukalyan Chattopadhyay, นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันSaha Institute Of Nuclear Physics, กล่าวเสริมว่า “เครืองตรวจจับในส่วนของ ่di-muon spectrometer ของ Alice ทั้งหมดถูกสร้างในอินเดียและภายในเครือง ่ตรวจจับนี้ บ่งบอกเป็นอย่างดีถึงความร่วมมือของอินเดียต่อการทดลองนี้” ชิพประมวลผลที่ชื่อ “MANAS” ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์อินเดีย, ฝรั่งเศส,เยอรมัน, อิตาลี และรัสเซีย
 9. 9. 9 The eye of Sauron จากหนังเรื่อง Lord of the rings อินเดียได้มอบคนงานนับชั่วโมงทั้งหมดกว่าร้อยปีการทางานให้กับการทดลองนี้ด้วยการประดิษฐ์และขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ความประณีต ซึ่งประกอบด้วยสี 3 สีของธง(ไตรรงค์) ตามธง 3 สีของอินเดียเพือเป็นเกียรติ ่ John Ellis นักฟิสิกส์ของ European Organisation For NuclearResearch (เซิร์น), เมืองเจนีวากล่าวว่า “เรามีความยินดีกับความร่วมมือของอินเดียในโครงการ LHC นักฟิสิกส์และวิศวกรอินเดียได้มีส่วนสาคัญในการสร้างเครืองเร่ง ่อนุภาค และการทดสอบระบบแม่เหล็กต่าง” ใต้พื้นผิวโลกลึกกว่าร้อยเมตรนี้มีแต่เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดยักษ์ มันคืออุโมงค์ขนาด 27 กิโลเมตร และระดมนักวิทยาศาสตร์กว่า 8,000 คนทั่วโลกเพื่อพยายามที่จะจาลองสิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วงสองสามวินาทีแรกของการเกิดบิ๊กแบง และหวังที่จะค้นหาอนุภาคปริศนา Higgs-Boson ซึ่งเป็นกุญแจที่ไขความเข้าใจเกี่ยวกับสสาร ฟิสิกส์ วิชาแห่งการศึกษาโลกทางกายภาพของสสารและพลังงาน ในหน้าประวัติศาสตร์ทผ่านมา โดยส่วนมากของวิชานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับใช้ตอบสนอง ี่การบริโภคพลังงาน และการพัฒนาอาวุธ ซึ่งมนุษย์ใช้ในฆ่าฟันกันในสงคราม ดังหลักฐานอันชัดแจ้งจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการแมนฮัตตัน โครงการที่เกิดจากการรวมนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวที่ลี้ภัยจากยุโรปชาวยิวเหล่านี้ยังคงพยายามค้นคว้ามันต่อไป พวกเขาเดินทางเข้าไปศึกษาวิถีปรัชญา จากบรรดาคุรุในดินแดนชมพูทวีป และได้นาปรัชญาวิธีคิด ไปสร้างสมมุติฐาน จนค้นพบความรู้ใหม่ๆอีกมากมาย วิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ จึงได้รบอิทธิพลจาก ั
 10. 10. 10ปรัชญาของโลกตะวันออก ที่พึ่งพาตานานความเชื่อทางไสยศาสตร์ในคัมภีรพระเวท ์และปรัชญาการเวียนว่ายการเกิดและการดับหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดบนความไม่แน่นอนเทียงแท้ของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นการโลกทัศน์ใหม่ให้แก่วิชาฟิสิกส์ การค้นพบ ่ของนักวิทยาศาสตร์ทสถานีวิจัย CERN จะนาพาไปสู่พลังของอาวุธทาลายล้างชนิด ี่ใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยชัยตอนตัวแม่ “พวก เขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์ นอกจากเจว็ดหญิง และพวกเขาจะไม่วิงวอน นอกจากต่อชัยฏอนที่ดอดันเท่านั้น” (อันนิซาอ์ : 117) ื้ “ข้า มิได้บัญชากับพวกเจ้าดอกหรือ โอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย! ว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพบูชาต่อชัยฏอนมารร้าย แท้จริง มันนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง” (ยาซีน : 60-61)
 11. 11. 11 เทวรูปเทพีเสรีภาพ ในอ่าวเมืองนิวยอร์ค เป็นของขวัญซึ่งมอบโดย GrandOrient Temple Masonsแห่งฝรั่งเศษให้แก่ Masonsแห่งอเมริกา ในปี 1884 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีสาธารณรัฐเมโซนิก (สหรัฐอเมริกา) เธอถือ คบเพลิงแห่งความรู้แจ้ง ซึ่งย้อนประวัติกลับไปในปี 1700 โดยกลุ่มอิลลูมิเนติ ในความหมายของ คบไฟแห่งเหตุและผล คบเพลิงซึ่งเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ส่องแสงเจิดจ้าอยู่ในท้องฟ้า ส่วนเทพีองค์นี้เธอเคยโลดแล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกและปรากฏตัวอยู่ในหลากหลายอารยธรรมสมัยก่อน เทวรูปพระแม่องค์นี้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เทพีเสรีภาพผู้จุดประกายความสว่างไสวแก่โลกวิศวกรผู้ออกแบบเจว็ดหญิงตัวนี้คือ กุสตาฟ ไอเฟล ผู้เคยสร้างหอเหล็กสูงรูปตัว A(หอไอเฟล) สัญลักษณ์ของลัทธินยมอิสระเสรี ไร้กฏเกณฑ์มาแล้ว ิและนีคือรายนาม เจว็ดหญิงหรือพระแม่ ที่เกี่ยวขอ้งกับเทวรูปองค์นี้ ทีเ่ คยปรากฏใน ่อารยธรรมยุคโบราณทีถูกพระเจ้าทาลายล้างไป ่
 12. 12. 12Semiramis อาร์เมเนียน สุเมเรียน Ishtar บาบิโลนThe Scarlet WomanบาบิโลนIsis อียิปต์Hathor อียิปต์Diana กรีก Venus กรีก The Queen of the Sea กรีก (เมียของโปเซดอน)Kali อินเดีย (เมียพระศิวะ)Dhumawati อินเดีย (เมียพระศิวะ)Lucifera อิตาลีAstoreth ฟิลิสตีนJuno โรมัน Angerona โรมันCeres
 13. 13. 13โรมันThe Lady of the Lake อังกฤษThe Green Mans BrideอังกฤษNotre Dame de Lumiereฝรั่งเศษOstara เยอรมัน Lilith เซมิตกVirgo ิราศีกัณย์The Celestial Virgin ราศีกัณย์ Al-Uzza อาหรับญาฮีลยะFatima ชีอะ Maria ีพระแม่มารีStella Maris พระแม่มารี The Weeping Virgin พระแม่มารีSophia อัศวินเทมพลาร์ (ฟรีเมสัน)Baphomet อัศวินเทมพลาร์ (ฟรีเมสัน)Head 58m ฟรีเมสันCAPUT LVIIIm ฟรีเมสันOur Dear Lady พระแม่มารี (ฟรีเมสัน)The Black Virgin พระแม่มารี (ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกา)The Illuminatrix ฟรีเมสัน The Queen of Heaven อารยธรรมเมดิเตอเรเนียนและ เมโสโปเตเมีย และ ยังมีอีกมากมายในทุกอารยธรรมทั่วโลก ซึงชื่อต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นชื่อ ่ของ พระแม่ หรือเมียของเทพเจ้าสูงสุด ที่พวกเขาบูชากัน ซึ่งนักบวชของพวกเขาจินตนาการขึ้นจากความหมายเชิงนามธรรมที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน เช่น พระแม่แห่งแห่งชีวิต พระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ พระแม่แห่งตัณหา พระแม่แห่งความงาม พระแม่แห่งความรัก พระแม่แห่งสันติภาพ พระแม่แห่งชัยชนะ พระแม่แห่งสงคราม พระแม่แห่งความหิวโหย พระแม่แห่งความพ่ายแพ้ พระแม่แห่งความแห้งแล้ง พระแม่แห่งความตายเนือง จากพระแม่เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากตานานเทพนิยายซึ่งบอกเล่า ่ใน สภาพของนามธรรม จึงสามารถนาคาอธิบายทางนามธรรมเหล่านั้นไปสร้างและตีความจนกลายเป็นทฤษฏีทาง ฟิสิกส์สมัยใหม่อีกด้วย เช่น อนุภาค พลังงาน
 14. 14. 14กาลเวลาดอลลาร์ อเมโร ก้าวย่างสู่ความพินาศ สัญลักษณ์ดอลลาร์ $ = ISIS ชื่อของพระแม่แห่งอียิปต์ แม่ของเทพ HORUSเทพเจ้าในรูป เหยียวทีปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาบรรจง ่ ่นาเทพเจ้าสถิตไว้ในเงินตราของสหรัฐอเมริกา "เงินตราของเราจะถูกแทนที่ด้วย อเมโร และเรากาลังก้าวไปใกล้ถึงความฝันอันบ้าคลั่งของ U.N. ที่จะสถาปนารัฐบาลโลกหนึ่งเดียว" ที่จะใช้คาว่าถูกแทนที่นนไปผิดเลยเพราะครั้งหนึ่งอเมริกาเคยมีระบบเงินตรา ั้ที่วางอยู่บนค่าของ เหรียญเงิน และเหรียญทองแต่แล้วระบบเดิมก็ถูกแทนที่ด้วยเงินกระดาษที่แทนความหมายของการสัญญาว่าจะจ่ายด้วย เหรียญเงินหรือเหรียญทองในค่าที่เท่ากันกับในธนบัตร และ ในที่สุด กฏหมายการเงิน ในวันที่ 2เมษายน 1792ของ รัฐบาลสหรัฐ ทาให้ เงินตราที่เคยมีค่าเท่ากับการสัญญา ถูกแทนที่ด้วยความเป็นหนี้ หรือสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดให้ประชาชนต้องชดใช้ โดยทางอ้อมในรูปของการจ่าย ภาษี หรือเงินเฟ้อ จากการกู้เงินของรัฐบาล เพือนาไปจ่ายให้กับ Federal ่Reserve มันไม่ใช่เงินดอลลาร์ ทีวางอยู่บนค่าของทองคาอีกต่อไป ่ ครั้ง หนึ่งกษัตริย์เฮนรี่ของฝรั่งเศษเคยทาลายค่าเงินของตัวเองจนต้องขูดรีด
 15. 15. 15ภาษีจากประชาชนของตัวเองมาแล้ว ในยุคนั้นยังไม่มเี ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่วันนี้พวกเขาจัดการข้อมูลทั้งหมดผ่านคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ Culpepper,Virginia ค่าเงินถูกแปรผันผ่านตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน แต่ผลลัพท์ที่ได้ก็คอหนี้ ืที่จะต้องชดใช้ในรูปของภาษีให้แก่ธนาคารกลางเพื่อนาไป ใช้หนี้ให้แก่ FederalReserve(นายทุนยิว) ไม่ว่าสถานะของเศรษฐกิจจะดีหรือเลวเข้าขึ้นวิกฤต การ รวมระบบเงินตราอเมโรนับเป็นก้าวแรกทีนาเพื่อนบ้านอย่างแคนาดา ่และแม็กซิโกมา น้อมรับค่าเงินงี่เง่าและบ้าคลั่งนี้ ผ่านคาที่สวยหรูวา สหภาพอเมริกา ่เหนือแผน การณ์ที่จะแทนที่เงินตราที่แท้จริงของเหรียญเงินและเหรียญทอง ด้วยกับหนี้ของธนาคารกลาง(ธนาคารชาติ)นับเป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ ที่จะนาพาโลกไปสู่ความฝันอันชั่วร้ายของระบอบสังคมนิยมที่จะสถาปนา รัฐบาลโลกหนึ่งเดียว แนวคิดสังคมนิยม การปกครองด้วยผู้นาเผด็จการที่มีอานาจเด็ดขาด เยี่ยงอานาจของพระเจ้ามิใช่สิ่งที่ใหม่ มันดารงอยูมานานนับแต่ปี 1800 พวกมันได้ริเริ่ม ่ระเบียบการณ์ของพวกมัน ที่จะสถาปนารัฐบาลอันยิ่งใหญ่ทรงพลังด้วยการจากัดความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การจากัดสิทธิสวนบุคคล การลดค่าเงินกระดาษ การ ่ควบคุมสินเชื่อ จากสถานความเป็นหนี้ของรัฐบาล เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์ของพวกเขาซึ่ง แผนการณ์ทั้งหมดทีพวกเขาได้วางเอาไว้นั้นมิใช่อื่นใดเลย ่นอกจากจะนาไปสู่ ความพินาศของพวกเขาเอง ดังปรากฏในกุรอานซูเราะอัลฮัชรฺความว่า[59:14] พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้า เว้นแต่ในเมืองทีมีป้องปราการ หรือ ่จากเบื้องหลังของกาแพง การเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนัก เจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผ่น แต่ (ความจริงแล้ว) จิตใจของพวกเขาแตกแยกกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ[59:15] (สภาพของพวกเขา) ประหนึ่งอุปมาสภาพของบรรดา (พวกยิว) ก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อย ซึงพวกเขาได้ลมรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขา และการ ่ ิ้ลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขา[59:16] ประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่า จงปฏิเสธศรัทธาเถิด ครั้นเมื่อ
 16. 16. 16เขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว มันจะกล่าวว่า แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่าน แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ พระเจ้าแห่งสากลโลก http://www.gold-eagle.com/editorials_05/kirby062806.html http://www.freemasonrywatch.org/statue_of_liberty.html ...................................................................................... ชุกรี กำริมี กลุ่มอัซซาบิกูน
 17. 17. 1 ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 2 ถอดรหัส CERN (ตอนที่ 2) ตราประทับสาคัญของสหรัฐอเมริกา ตราประทับของสหรัฐฯถูกออกแบบโดยฟรีเมสัน มันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย นอกจากฟรีเมสันแล้วไม่มีใครเข้าใจความหมายของมันได้ เคยมีใครถามตัวเองไหมว่าทาไมต้องมีสัญลักษณ์พีรามิดนี้บนธนบัตร 1ดอลลาร์ ? พีรามิดเป็นสัญลักษณ์ทน่าหลงใหลดึงดูดใจของฟรีเมสันมาช้านาน เพราะมัน ี่คือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาซาตานในหลายอารยธรรมโบราณ จุดเริมต้นของมันย้อน ่ไปถึง Enoch (นบีอิดรีส ผู้ทอัลลอฮฺสอนให้ใช้ปากกาขีดเขียน และเป็นสถาปนิกคน ี่แรกของโลก) ภาษาลาติน E Pluribus Unum ในรูป (อินทรี) แปลความหมายได้วา ‘หนึ่ง ่เดียวเหนือความหลากหลาย’ ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการเพื่อผนึกรวมรัฐและระบบเงินตราของโลกให้อยู่ภายใต้ระบอบเดียว โดยมีผู้ปกครองคือกลุมผู้บูชาซาตาน ่ หินก้อนบนสุดยังไม่อาจลงมาประทับ ณ ยอดพีรามิดได้ นัยของความหมายนี้คือแผนการนี้ยังไม่อาจบรรลุสู่ความสาเร็จได้ จนกว่าระเบียบโลกใหม่จะถูกสถาปนาขึ้นปกครอง ประชาคมโลกทั้งมวล
 18. 18. 2 เหยี่ยวสยายปีกตัวนี้ มีขนที่ปลายปีกอยู่จานวน 32 เส้น คือตัวเลขของระดับขั้นธรรมดาในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry โดยมีขนที่แอบแฝงอยู่ที่ชั้นในมีอยู่จานวน 34 เส้น และ 33 เส้นตามลาดับ ดังกล่าวคือตัวเลขของระดับขั้นชั้นสูงในกลุ่มของ Scottish Rite Freemasonry ส่วนหางซึ่งมีขนจานวน 6 เส้น คือตัวเลขของระดับสภา ผู้บัญชาการของกลุ่ม Scottish Rite Freemasonry ดวงดาวห้าแฉกเหนือหัวของอินทรี เป็นรูปแบบดาวที่ใช้กันโดยทั่วไปในหมู่นักไสยศาสตร์ ดวงดาวจานวน 13 ดวง ล้อมอยู่ด้วยรัศมี 28 แฉก นัยความหมายทางไสยศาสตร์คือการฉ้อฉลคอรัปชั่น และการก่อกบฏ และความเป็นนิรันดร์ ที่หน้าอกอินทรีมโล่ความหมายโดยตรงคือการปกป้องคุ้มครอง ในรูปโล่ที่ด้าน ีบนสุด จะเห็นเส้นนอน 12 เส้น อยู่บนเส้นตั้ง 18 เส้น (6 เส้นประกอบจากเส้น 3เส้น) นัยความหมายทางไสยศาสตร์คอรัฐผู้ปกครอง และความเป็นทาส ื กรงเล็บทั้งแปด กากิ่งมะกอกที่มีผล 13 ผล และใบ 13 ใบ กับลูกศร 13 ดอกกิ่งมะกอกและผลของมันคือ ความสันติภาพและผลของมัน ลูกศรคือสงครามและความแข็งแกร่งของกองทัพ กงเล็บทั้งแปดคือความหมายของการเริ่มต้นสร้างสรรค์
 19. 19. 3สิ่งใหม่ ด้วยการบีบบังคับเพื่อสถาปนารัฐขึนปกครองเหนืออานาจการปกครองรูป ้แบบเดิมโดยใช้พลังอานาจ รัฐบาลใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นนี้ แน่นอนอย่างที่สุดถูกบงการโดยกลุ่มอิลลูมิเนติ เบื้องหลังโล่ที่ปกคลุมหางทั้งเก้า หมายถึง การชี้นาและการควบคุม เก้าคือความหมายของการสิ้นสุด ถูกใช้คู่กับความหมายของหางทั้งเก้า ความหมายคือด้วยการชี้นาและการควบคุมบงการเท่านั้นที่จะนาไปสู่การสถาปนารัฐบาลใหม่ สรุปคือ พลังอานาจที่เกิดจากการครอบงาด้วยอานาจของซาตาน ที่เข้าควบคุมบงการและกาหนดแนวทาง บรรดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาไม่ได้มเี พียงแค่กลุมเมสันเท่านั้น แต่พวกเขาได้รับ ่การสนับสนุนจากผู้บรรดาผู้ดีในยุโรปซึ่งช่วยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถสถาปนาประเทศใหม่นี้ขึ้นมาได้ ด้วยวัตถุประสงค์อันจาเพาะ และแปลกประหลาด โดยรู้กันในกลุ่มคนส่วนน้อย (Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, pp.XC and XCI) กลุ่มที่ดาเนินการในยุโรปนี้เรียกตัวเองว่าอิลลูมเิ นติ พวกเขาใช้อเมริกาประกาศตัวเป็นผูสถาปนาระเบียบโลกใหม่ วัตถุประสงค์นี้เองที่เป็นที่รู้กันเพียงส่วน ้น้อยในระดับขั้นสูง ๆของฟรีเมสัน(ค้นคว้าเพิมเติมได้ที่ http://forums.islamicawakening.com/f18/americas- ่leaders-take-part-satan-worship-133/)ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดระเบียบโลกใหม่กับการบูชาซาตานมีความเชื่อมโยง กันอย่างชัดแจ้ง
 20. 20. 4เหนือพีรามิด Annuit Coeptis คาประกาศการก่อกาเนิด หรือ การสร้างสรรค์ใต้พีรามิด Novus Ordo Seclorum ระเบียบคาสั่งการใหม่ของยุคสมัยนาวลีในภาษาลาตินทั้งสองมาต่อกันAnnuit Coeptis Novus Ordo SeclorumAnouncing the birth of the New World Orderคาประกาศการก่อกาเนิดของระเบียบโลกใหม่ ในยอดสามเหลียมของพีรามิด มีรูปดวงตาทีกาลังมองออกไปสูทุกสิงซึ่งกาลัง ่ ่ ่ ่ส่องแสงประกายแสดงถึง การบูชาลูซิเฟอร์ (อิบลีส) ผู้นาแสงสว่างมาให้ พีรามิดมี 13 ชั้นก็ไม่ใช่ความบังเอิญ อิลลูมเนติคือกลุ่มของสายสัมพันธ์ทาง ิสายเลือดทั้ง 13 ของชาวยิว (เขาเชื่อว่ายิวไม่ได้มีแค่ 12 เผ่า) ผู้ก่อตั้งและแกนนา แผนการสมคบคิดกันอย่างลับ ๆ ใต้พีรามิดมีอักษรMDCCLXXVI มันคือวันที่ในภาษาละตินวันที่ 1 May 1776 เป็นวันสาคัญวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของกลุ่มอิลลูมิเนติหรืออเมริกาใช้ศาสนาซาตาน
 21. 21. 5 คนใหญ่คนโตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุมวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยาเกรงต่อบางสิ่ง พวกเขาทราบดีว่ามีพลังอานาจบางอย่าง ทีละเอียดอ่อน ทีป็นแบบแผน ที่ ่ ่ทาการตรวจตรา ทีผนึกรวม ทีสมบูรณ์ ทีครอบคลุม มันจะไม่สั่งการด้วยปากของมัน ่ ่ ่เอง ดังคากล่าวของ Woodrow Wilson เรื่องเสรีภาพใหม่ในปี 1913 Svali เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง การสะกดจิต(mind control)ของอิลลูมินาติไว้ว่า โดยรอบวอชิงตันดีซี มีการล้างสมองผู้คนอยู่มากมาย พวกเขาบ่มเพาะสอนสั่งให้ผู้คนกลายเป็นนักฆ่า สงครามเป็นประดิษฐ์กรรมของอิลลูมินาติที่ใช้เพือทาให้ อารย ่ธรรมต่างๆอ่อนแอลง และสร้างรัฐบาลโลกเข้าปกครองทั้งหมดในนาม New WorldOrder เราต้องเฝ้ามองและสังเกตุการณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเสียใหม่ อิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงศตวรรษที18-20 ด้วยการสร้างอาณาจักรที่นาหวาดกลัว โดยการล่าอาณานิคมของ ่ ่อังกฤษและฝรั่งเศส นายธนาคารใช้อานาจเงินทุนของพวกเขาแพร่กระจายสู่ผู้นอม ้รับอุดมการณ์ซาตานของพวกเขา พวกเขาผูกขาดอานาจการให้สินเชื่อ และสิทธิของรัฐบาลต่างๆในการใช้เงินตรา พวกเขาต้องการควบคุมโลกทั้งหมดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทพวกเขาจะได้รับจากตลาดทุน และบริษัทข้ามชาติของพวกเขา ี่
 22. 22. 6 อิทธิพลของพวกเขาในหน้าประวัติศาสตร์โลกสามารถพบเห็นได้จากสิงที่เกิด ่ขึ้นกับ สัญลักษณ์ดวงดาวสีแดง ซึ่งทราบกันในชื่อ ดาวของเดวิด Fritz Springmeierได้ทาการค้นคว้าวิจัยและพบว่า ดาวแห่งเดวิดนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชาวยิวจนกระทั่งตระกูล Rothschilds ได้นามันมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจาในปี 1822ในฐานะผู้นาชาวยิว(ไซออนิสต์) ทว่าชาวยิวอาจไม่ทราบเลยว่า Rothschilds บูชาซาตาน ด้วยตราสัญลักษณ์นี้ แฉกเช่นที่พวกเขาเชื่อว่านบีสลัยมานบูชาเทพเจ้าแห่ง ุดวงดาวที่ชื่อ Astoreth mother goddess ก่อนที่จะรูสึกคับข้องใจ ตราสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ก็เป็นหนึ่งใน ้สัญลักษณ์ของ เมโซนิกเช่นกัน Eustace Mullins กล่าวว่าด้านบนของปิรามิดหายไปแสดงให้เห็นว่าการทางานของพวกเขาจะยังไม่สิ้นสุดวาระ ดวงตาแสดงถึงสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวาล ตามแนวคิดของพวก คาบาลิสต์ มันถูกล้อมด้วยสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวทย์มนต์ไสยศาสตร์ ซึ่งก็คอซาตาน ผู้ทรยศฝ่าฝืน ื(The Curse of Canaan, 141) "Novo Ordo Seclorum" มีความหมายว่า คาสั่งการใหม่ต่อโลก Mullins กล่าวว่าผู้นานายธนาคารสากล ถูกบงการโดย ฟรีเมสันตั้งแต่ปี 1776 ฟรีเมสันถูกนาเสนอต่อผู้นาของรัฐบาลต่างๆที่เกิดจากการก่อกบฏเพื่อกู้เอกราชทั่วโลก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผูควบคุมบริหารเหนืออานาจที่แท้จริงของ ้รัฐบาลเหล่านั้น
 23. 23. 7 ฟรีเมสันจะถูกนาเสนอให้เป็นศาสนาใหม่ของโลก พวกเราทุกคนต่างพบเห็นผู้คนถูกศาสนานีล้างสมองอยูทุกๆวัน พวกเขานาเสนอจารีตวิถีการดาเนินชีวิต ที่ฝ่า ้ ่ฝืนของพระเจ้า ผ่านสื่อ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทราบว่า ฟรีเมสันเป็นศาสนาทีเ่ ชื่อว่า ลูซเิ ฟอร์ (อิบลีส) คือพระเจ้าแห่งแสงสว่างของปัญญา(วิทยาศาสตร์) พระเจ้าแห่งคุณธรรมทีคิดกันเอาเอง (ปรัชญา) ผู้ต่อสู้ดิ้นรน ่ให้มนุษย์หลุดพ้น จากการกดขี่โดยกฏหมายพระเจ้าของศาสนจักร ซึ่งพวกเขาถือเป็นพระเจ้าแห่งความมืดบอด โง่เขลา และความเลวร้าย มันเป็นสังคมลับที่ตองการ ้สมัครพรรคพวก ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างมืดบอดโดยทีไม่รู้ถึงสิ่งที่มันหลอกลวง ่ปิดบังอาพรางความจริง (deception) ทาให้เข้าใจผิดด้วยการตีความหมายศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงให้เป็นอื่น มันสอนสังให้ผู้คนไม่อดทนต่อความขัดแย้งของ ่ศาสนาต่างๆ คอยยุแยงให้ผู้คนละทิ้งศาสนาทังหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เลิกนับถือ ้ศาสนา และยอมรับความเป็นสากลในแบบของพวกเขาซึ่งหมายถึงความไม่เป็นศาสนิกชนของศาสนาหนึ่งศาสนาใด (Quotes from Masonic Texts from GaryKah, En Route to Global Occupation pp.120-140) ตัวอย่างสารที่พวกมันสือ ่
 24. 24. 8ออกมาในโปสเตอร์นสื่อความคิดความต้องการของมันได้เป็นอย่างดี Transformers ี้(ผู้แปรเปลียนพลิกผัน) Revenge of the fallen (การชาระแค้นของผู้ร่วงหล่น- ่ซาตาน) ................................................................... ชุกรี การิมี กลุ่มอัซซาบิกูน
 25. 25. ถลกหนังไซออนนิส ตอนที่ 3 รอยลัทธิซาตาน กับ ไสยศาสตร์ในเมืองไทย ถ้าเอ่ยถึงอิลลูมิเนติหรือฟรีเมสัน คนก็มักนึกถึงในเชิงการเมืองว่าเป็นสมาคมลับที่เข้าไปแทรกแซงอยูทั่วโลก แต่ว่าในความเป็นจริง เราต้องไม่แยกระหว่างศาสนา ่ความเชือและการเมืองออกจากกัน ่ ทั้งนี้หากเอ่ยถึงอิลลูมิเนติและฟรีเมสันแล้วจะต้องราลึกเสมอว่าพวกเขาเป็นลูกหลานชาวยิว และพวกเขาบูชาชัยฏอน (ซาตาน) ชาวยิวนั้นต้องยกให้ว่าเป็นบิดาแห่งวิชาไสยศาสตร์ เพราะไสยศาสตร์ทั่วโลกก็เป็นวิชาที่ศึกษาสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบร่าโบราณ ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากชาวยิว ธงชาติอิสราเอลรูปดาว 6 แฉกนั้น เป็นสัญลักษณ์ของชาวยิว มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้บูชาชัยฏอนและเครื่องหมายทางไสยศาสตร์ ซึ่งชาวยิวเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งนบีสุลยมาน (โซโลมอน) ั ทั้งนี้เพราะฮารูตและมารูตได้นาวิชาไสยศาสตร์มาสอนแก่มนุษย์ แต่ชาวยิวได้เข้าใจผิดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าไสยศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกสอนโดยนบีสุลัยมานเพราะท่านมีความสามารถพิเศษที่มนุษย์ทั่วไปไม่มี ซึ่งอัลลอฮฺได้ชี้แจงตอบโต้ในเรื่องนี้ว่า “และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยฏอนในสมัยสุลัยมานอ่านให้ฟังและสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธการศรัทธา โดยสอนประชาชนซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มะลาอิกะฮฺทั้งสอง คือฮารูตและมารูต ณ เมืองบาบิล(บาบิโลเนีย) และเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า แท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย แล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขาจะใช้มันยังความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขา และพวกเขาไม่อาจทาให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั้น และ
 26. 26. พวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในปรโลกก็ย่อมไม่มส่วนได้ใด ๆ และ ีแน่นอนเป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริง ๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้น หากพวกเขารู” (ความหมายอัลกุรอาน 2:102) กล่าวคือ ไสยศาสตร์คอวิชาที่มะลาอิกะฮฺ ้ ื(Angel) ฮารูตและมารูตนามาเพือทดสอบมนุษย์ว่าจะรับหรือไม่รับวิชาที่ชั่วช้านี้ แต่ ่แล้วชาวยิวก็รับวิชานั้นมาโดยการสอนของชัยฏอน จริง ๆแล้วความสามารถของท่านนบีสุลัยมานนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นมุอฺญิซะฮฺ ปาฏิหาริยที่อัลลอฮฺได้มอบแก่บรรดารอซูลแต่ละคน ซึงอัลลอฮฺจะช่วย ์ ่ให้มีสิ่งเหนือกฎธรรมชาติที่พระองค์สร้างไว้เป็นบางครั้งบางคราว แต่สาหรับนบีสุลัยมานนั้น ท่านได้รับสิงพิเศษมากที่สุดคือ สามารถกระทาสิ่งเหนือกฎธรรมชาติได้ ่ตลอดไม่วาจะคุมฟ้าคุมฝน การใช้ญิน การคุยกับสัตว์ ฯลฯ ่ สิ่งเหล่านั้นเป็นอานาจพิเศษทีแตกต่างจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิง เพราะไสย ่ศาสตร์หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ญินให้ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ไม่ว่าจะคุ้มครองตนเอง, ทาร้ายผูอื่น, รักษาโรค, แก้ไสยศาสตร์, ทาเสน่ห์) โดยมีเงือนไขว่าต้องทาสิ่ง ้ ่ที่เป็นกุฟรฺก่อน ซึ่งจะมีขั้นมีตอนตามเงือนไขทีญินต้องการ ่ ่ การทาไสยศาสตร์นั้น ทั้งผูทาและผู้ที่มีวชา ไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้ ้ ิเกี่ยวกับญินเลย (และโดยมากทั้งคนทาและหมอไสยศาสตร์ก็มักเป็นคนที่ไม่มความรู้ ีในอากีดะฮฺที่ถูกต้อง) จะเห็นได้ว่าคนแถบบ้านเรา อย่างคนไทยและคนเขมร ก็เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เข้าใจผิดว่าวิญญาณคนตายมีอานาจและกลับมาได้ ไม่รู้จักญินและชัยฏอนเลย แต่เขาก็สามารถทาไสยศาสตร์ได้ โดยหากมีคาถา มียันต์ มีกระบวนการทาที่ตรงเงือนไขของมันแล้ว ก็จะได้รับอานาจไสยศาสตร์ทันที ่ จะเห็นได้ว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นชีริก เป็นกุฟรฺ ซึ่งสาหรับโลกมุสลิม พิธีทางไสยศาสตร์ก็ต้องทาสิ่งที่เป็นการปฏิเสธเช่นเดียวกัน เช่นการเขียนอัลกุรอานด้วยเลือดประจาเดือน หรือการลบหลูอัลกุรอานด้วยวิธีการต่าง ๆของหมอไสยศาสตร์ ่การมีเครื่องรางของขลัง ว่ากันว่าไสยศาสตร์ที่แรงที่สุดนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นแหล่งอวิชชาโบร่าโบราณของชาวยิว
 27. 27. สาหรับการครองโลกของอิลลูมิเนตินั้นก็พึ่งพาอานาจของชัยฏอนเช่นกันเพราะคนกลุมนี้จะมีพิธกรรมบูชาชัยฏอน ่ ี สัญลักษณ์ของพวกเขาก็มักจะอิงประวัติศาสตร์บาบิโลนและอียิปต์ ถึงแม้ในนิยายหรือภาพยนตร์จะบอกว่าอิลลูมิเนติหรือกลุ่มบูชาวิทยาศาสตร์และปฏิเสธศาสนาก็ตาม นั่นคือข้อมูลทีคลาดเคลื่อน เพราะจริง ๆแล้วลัทธิวัตถุนิยม ่(ไม่เชื่อในพระเจ้า) เป็นกระแสค่านิยมที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อล้างสมองผู้คนเท่านั้นเอง ความจริงแล้วบรรดาแกนนาของสาขาต่าง ๆ แม้กระทั่งแกนนาคอมมิวนิสต์ (ที่ว่ากันว่าไม่เชื่อเรื่องเร้นลับเลย) ก็เข้าร่วมพิธีกรรมทางไสยศาสตร์แบบอิลลูมิเนติทั้งสิ้น เป็นที่น่าแปลกว่าสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานที่บรรดาผู้นาโลกหลายคนสังกัดนั้น กลับปรากฏในบรรดาผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางความคิดของประเทศไทยเราด้วย
 28. 28. บิล คลินตัน สมาชิกฟรีเมสัน อดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเป็นทูตประจา ชาติ จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช สมาชิก Skull and Bone (ฟรีเมสัน) อดีต ประธานาธิบดี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และผูจัดตั้งม็อบเสื้อแดง ้
 29. 29. สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดตั้งม็อบเสื้อเหลือง จาลอง ศรีเมือง อดีตผู้จัดตั้งม็อบสมัยพฤษภาทมิฬ ปัจจุบันเป็นแกนนาม็อบเสือเหลือง ้ เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดฟันธงได้ว่ามันเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทยอย่างไร แต่เราสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายกรณี เช่น 1. พวกเขาอาจเป็นสมาชิกหรือถูกบงการโดยทางลับ หรือ 2. พวกเขาเพียงแต่เลียนแบบนักการเมืองตะวันตกที่เป็นฟรีเมสันเพียงเท่านั้น หรือ 3. เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาเคยทาไสยศาสตร์ทั้งจากหมอดูและจากพระ ฉะนั้นเหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดจากหลังจากการทาไสยศาสตร์
 30. 30. ไม่แต่เพียงเท่านั้น ในเมืองไทยเราก็มีสญลักษณ์ไสยศาสตร์ ของฟรีเมสัน ัปรากฏให้เห็นทางหน้าจอทีวี สือมวลชน และองค์กรต่างๆ และแสดงออกมาในรูป ่สัญลักษณ์มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณเป็นต้นมา โลโก้กระทรวงวัฒนธรรม คบเพลิงแห่งปัญญา และทรงสามเหลียม ่ โลโก้กระทรวงวิทย์ ทรงสามเหลี่ยมและดวงตะวัน หากสองกระทรวงนีโดยบงการจริงผู้คนก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมจิตใจและ ้ ความคิดโดยสมบูรณ์
 31. 31. โลโก้ช่อง 9 เป็นรูปดวงตา โลโกช่อง7 ดาวหกแฉก สัญลักษณ์การบูชาชัยฏอน ของอิลลูมิเนติ
 32. 32. โลโก้ช่อง ไทยพีบีเอ็ส มีทั้งรูป 3 เหลี่ยม (นามธรรมของพีรามิด) ทั้งรูปนกอินทรี และวงแหวนสามวงของ ดาวเสาร์ saturn มาจากsatanโลโก้รายการ แฟนพันแท้ สัญลักษณ์ลทธิซาตาน สอนให้คนเก่งต้องหยิงผยองเยียง ั ่ ่ อิบลีสโลโก้ สคบ. เป็นรูปพีรามิดและดวงตา สมาคมที่คุ้มครองดูแลเหล่าสาวกของลัทธิ บริโภคนิยม โลโกพรรคของพวกเสือแดง (ทักษิณ) ปิรามิดยังคงอยูเ่ สมอมา ้
 33. 33. เอเอสทีวี และ NBT (สังเกตที่ตัว A และตัว N) ปิรามิดและดวงตะวัน ทั้งสองกลุมเปรียบประหนึ่งปีกสองข้างที่กระพือให้พญาอินทรีทะยานไปจับ ่เหยื่อ เป็นที่รู้กันว่าฟรีเมสันนั้นได้คุมทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองวิทยาศาสตร์ กีฬาและการบันเทิง รายการบิกบราเทอร์ ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของอเมริกาทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วเป็นเครือข่ายฟรีเมสัน สาหรับในเมืองไทย เหล่านี้คือผลิตผลของกลุ่มนายทุนผู้มีอานาจสั่งการ พวกเขาเข้าซื้อหุ้นหรือให้เงินและเงินทุนในทางลับ เพื่อให้สื่อ สถาบัน องค์กรเหล่านี้เผยแพร่อดมการณ์ล้างสมอง ุมวลชน ให้เข้าเป็นพลพรรคในลัทธิบริโภคนิยม วัตถุนิยม เงินคือพระเจ้า เพื่อล้างสมองและนาเสนออบายมุขต่างๆ ซึ่งบ่อนทาลายวิถีคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีของพลเมืองชาวไทย ซึ่งอยู่ในแผนการณ์เพื่อตระเตรียมให้เกิดการปฏิวัติขึ้น เป็นแผนการเดิมๆของยิวไซออนิสต์ แต่ก็เป็นปฏิบัติการที่ได้ผลมาตลอด
 34. 34. สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างกลุม นปช. (แนวร่วม ่ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ) ก็ใช้เสื้อสีแดง ซึ่งก็เป็นสีทฟรีเมสันใช้ใน ี่ประเทศต่างๆในการใช้กาลังมวลชนก่อการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลหรือโค่นล้มกษัตริย์ มาดูทางฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย ก็มีสโลแกน “การเมือง ่ใหม่” ซึ่งดูคล้ายสโลแกน “New world order” อีกทั้งรายการ “ยามเฝ้าแผ่นดิน”ก็ใช้สัญลักษณ์ของฟรีเมสัน และแม้กระทั้งโลโก้ประจากลุ่มพันธมิตรฯ ก็ปรากฏสัญลักษณ์ฟรีเมสันเช่นกัน
 35. 35. สัญลักษณ์พรรคการเมืองใหม่ผลิตผลของกลุ่มพันธมิตร รูปมือต่อกันนั้นแสดงถึงความหมาย “ภราดรภาพ” ซึ่งเป็นฉายาของอิลลูมิเนติ อีกทั้งรูปนก รูปดาว และดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึง ‘แสงสว่างแห่งปัญญา’ จะเห็นได้ว่าแทบจะครบเครื่อง รวมสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ที่กลุมอิลลูมินาติและฟรีเม ่สันใช้ในตัวโลโก้ทั้งหมด ที่ปรากฏเหล่านี้จะมีคาตอบอย่างไร ? หรือเราจะตั้งข้อสันนิษฐานแบบอ่อน ๆว่า ผูออกแบบนั้นเป็นผู้ที่เพียงนิยมชื่นชอบฟรีเมสันเท่านั้น ซึ่งผ่านการกระบวนการ ้ล้างสมองของสือต่างๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกวิธีการนี้ว่า subliminal ่ขอบเขตต่าสุดของการรับรู้โดยจิตใต้สานึกที่นาไปสู่พฤติกรรมหรือการแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ที่น่าฮือฮาไปกว่านั้น เหตุการณ์ที่เราทราบกันดีนั่นก็คือ กรณีการลอบยิงนายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นการยิงด้วยอาวุธสงคราม แต่ทว่าคนในรถรวมถึงตัวนายสนธิ
 36. 36. กลับรอดตายมาได้ จึงทาให้เครืองรางที่นายสนธิแขวนนั้น ได้รับความสนใจจากคน ่ไทยที่นยมพระเครื่อง อีกทั้งยันต์ที่แปะกระจกรถนั้น ถูกนามาโฆษณาขายตาม ิหนังสือพิมพ์ ยันต์ที่ติดกระจกหน้ารถของนายสนธินั้นมีชื่อว่า “ยันต์ดาวสุริยะ” ของ‘หลวงปู่พุทธะอิสระ’ ช่างน่าตกใจเหลือเกินว่า สัญลักษณ์ของยันต์นี้เป็นรูปดาว 6แฉกของยิว และสุริยะหรือดวงอาทิตย์นั้นก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฟรีเมสัน นั่นหมายความว่า สัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์เหล่านี้ก็แพร่ขยายมาที่เมืองไทยเช่นกันและหลวงปู่รูปนี้ก็มีวิชาไสยศาสตร์ระดับสากลเลยทีเดียว ? รถของนายสนธิ (ถ่ายเมือเหตุการณ์ถูกลอบยิง) มียันต์ดาวสุริยะแปะที่กระจก ่ หน้า
 37. 37. โฆษณาแจกยันต์ดาวสุรยะบนหน้าหนังสือพิมพ์ ิ ดวงอาทิตย์ มีดาว 6 แฉก และเครื่องหมายสวัสดิกะ ปรากฏสัญลักษณ์อิลลูมิเนติ แบบครบเครื่อง นายสนธิ, ฟรีเมสัน และชัยฏอน มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร ? ยังไม่มีคาตอบอย่างไรก็ตามเป็นที่ตองจับตาและติดตามความคืบหน้าต่อไป ว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาท ้อย่างไรต่อประเทศไทยบ้าง จริงอยู่วาสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นกระบอกเสียงให้โลกมุสลิมมาตลอด ยามที่ ่สหรัฐชักชวนประเทศต่าง ๆให้รุมกินโต๊ะมุสลิม นายสนธิก็ออกมาปกป้องฝ่ายมุสลิมและตอบโต้สหรัฐ ส่วนไกรศักดิ์ ชุณหวัน และเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ก็เป็นกระบอกเสียงให้มุสลิม 3 จังหวัดชายแดนใต้มาตลอด ทั้งสถานการณ์ทมุสลิมถูกอุม จนถึงถูกเข่น ี่ ้ฆ่าที่กรือเซะและตากไบ แต่กระนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมจะเห็นดีเห็นงาม
 38. 38. กับอุดมการณ์ทั้งหมดของพวกเขา หรือสนับสนุนทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเพราะทิศทางการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้น เป็นแนวทางของลัทธิฟรีเมสัน (ทั้งแนวคอมมิวนิสต์และแนวประชาธิปไตย) สาหรับสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์ ยันต์ และเครื่องรางของขลังในเมืองไทยนัน ้ก็มักเหมือน ๆกันกับของยิวและสากล สิ่งเหล่านี้ทาให้เราทราบร่องรอยประวัติศาสตร์และการทางานของชัยฏอนได้เป็นอย่างดี

×