Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagbasa at Pagsulat

78,856 views

Published on

Ang slides presentation na ito ay naglalaman ng mga gawain sa FAPE inset training sa pagbasa at pagsulat . Ito ay hango sa LP na "Sa Buhay na Ito."

Published in: Sports, Technology
 • paano to idownload?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • anu po ba ang kahulugan ng panunuring pangnilalaman?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ako dn po eh...........pano ho ba?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ako dn po eh..................pano ho ba?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @albertine- mag sign-up ka dito at sa itaas ng slides me makikita kang : email, favorite, download at more.... click download at save mo.
  @rain- tulad ng sinabi ko kay albertine, click mo download
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pagbasa at Pagsulat

 1. 1. Pagbasa at Pagsulat
 2. 2. Pagbasa at Pagsulat -graphic organizer -mga gawain: bago magbasa/ magsulat at pagkatapos magbasa/ magsulat -mga tanong na may kaugnayan sa personal na karanasan
 3. 3. -pagkuha ng pangunahing ideya at mga detalye -paggamit ng analohiya upang maunawaan ang mahihirap na salita -talasalitaan (pagsasanay) -tseklist/rubriks para sa pagtataya
 4. 4. Iba't ibang Paraan ng Pagkatuto -mga materyales/gawain(istilo sa pagkatuto at multiple intelligences -interaksyon: mag-aaral , guro, materyales, pamayanan at sarili -kagamitan at mga gawain(masteri)
 5. 5. -tuon sa mga aktibong paraan ng pagkatuto -kaugnayan sa isa't isa ng mga aktibiti/gawain -pangkatang gawain(papel at gawain) -praktikal na mga pagsasanay
 6. 6. Pangnilalaman Panggramatika -matalinghagang salita Pampanitikan -tungkulin ng maikling kuwento batay sa Naturalismo
 7. 7. LP: “Sa Buhay na Ito” Paksa: naturalismo EU: Ang buhay ay punong-puno ng pakikipagsapalaran; ito'y produkto ng kanyang pinanggalingang kapaligiran. Dahil sa mga pagsubok na ito, tayo'y nagiging matatag at makabuluhan.
 8. 8. Esensyal na Tanong: Mula sa lakbay-diwa: Paano nagpapakatatag sa buhay ang mga pagsubok at mga suliranin sa pang-araw-araw na pangyayari.
 9. 9. Introduksyon Maglakbay-diwa sa mga tanawing kalunus-lunos
 10. 19. Sinu-sino ang mga taong ito at anong bahagi sa lipunan ang kanilang kinabibilangan at ginagampanan?
 11. 20. Ano ang masasabi ninyo sa kapalaran ng mga taong nasa larawan?
 12. 21. May pag-asa pa kaya sila sa buhay? Ipaliwanag.
 13. 22. Ano rin ang nadama ninyo habang pinapatugtog ang awit sabay sa inyong panunuri sa mga larawan? Bakit?
 14. 23. Ang tao ba ay may ganap na Kontrol sa kanyang buhay? Ipaliwanag.
 15. 24. Maaari ba niyang maiayos at mahubog ang kanyang buhay sa kabila ng mga uri ng kaparaanan o kulturang kinagisnan? Bakit?
 16. 25. Pangkatang Gawain ph.4 Pagbahaginan ng pangkat sa kanilang pagtalakay sa paksa INTERAKSYON
 17. 26. Pagproseso a. Tama ba ang pananaw nila na ang pamahalaan ang masisisi sa nagiging kapalaran ng mga kapuspalad? Bakit?
 18. 27. a. Tama ba ang pananaw nila na ang pamahalaan ang masisisi sa nagiging kapalaran ng mga kapuspalad? Bakit?
 19. 28. Naniniwala ba kayo na nakatadhana na ang kapalaran ng tao ng siya'y isilang? Ipaliwanag.
 20. 29. Pinkaw
 21. 30. Talasalitaan ph. 5 (Bago ang pagbasa) a. may gintong kutsara ang bibig ng isinilang b. hubad sa kariwasaan c. anak-pawis
 22. 31. d. tumitingala sa maaaring ipagkaloob ng Diyos e. mabulaklak na landas f. pasan ang daigdig g. nalisya sa mga pangako
 23. 32. h. bulang madaling naglaho i. tinik sa dibdib Gamitin sa pangungusap ang mga pahayag na binigyang kahulugan.
 24. 33. Ano ang tawag sa mga salitang binigyang kahulugan? Pagtalakay sa mga matalinghagang Pahayag. Magpabigay ng sariling halimbawa ang mga mag-aaral. Pagsasanay sa Activity Sheet I.
 25. 34. Tanong: 1. Madali ba ninyong nabigyan ng Kahulugan ang mga salitang Pinasasagot sa inyo? 2. Ano ang tawag sa mga ito?
 26. 35. 3. Anong tungkulin ang ginagampanan ng mga salitang ito maliban sa di tuwirang pagbibigay nito ng kahulugan? Pagbasa sa buod ng kuwentong si “Pingkaw”
 27. 36. Gabay na tanong( bago/matapos basahin) ph. 6 Pag-usapan ang mga tungkuling ginagampanan ng ina sa inyong buhay. Gawin ito sa pamamagitan ng skit. Rubrik sa ph. 24 (handout IV)
 28. 37. Mga pangkatang gawain ph. 6-8
 29. 38. Pagkatuto Gamit ang Teknolohiya - interaktibong mga website -mga worksheet o gabay na mga tanong sa paggalugad sa websites -link site -paggamit ng websites
 30. 39. Tips sa Paggamit ng Teknolohiya
 31. 40. www.rizaltek.multiply.com Naglalaman tungkol sa buhay at mga akda ni Rizal www.plumatek.multiply.com Personal blog
 32. 41. Pagtalakay sa naturalismo gamit ang mga website www://filipino3zchs.multiply.com/ journal/item/24 Kahulugan ng naturalismo at Iba't ibang teorya
 33. 42. http://plato.standford.edu/entries/ naturalism.htm http://www.allaboutphilosophy.org/ naturalism.htm http://www.wsu.edu/-brians/hum_303 naturalism.html
 34. 43. http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/ Tagalog_Default_files/tagalog_idioms. htm Website tungkol sa iba't ibang idyoma
 35. 44. www.rizaltek.multiply.com http://rizaltek.multiply.com/journal/item/27/Pagtuturo_Gamit_ang_Internet I-klik ang blog Matatagpuan ang mga website at I-klik lang ang mga ito upang mabuksan
 36. 45. www.slideshare@net/menchu25 Naglalaman ng mga slide presentation -maikling kuwento -alamat -Paalam sa Pagkabata -UbD -Panitikan sa Panahon ng Kastila

×