Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Daigdig ay Naghahanap ng Guro

1,740 views

Published on

Nilalaman ng slides presentation ang tulang "Ang Daigdig ay Naghahanap ng isang Guro"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ang Daigdig ay Naghahanap ng Guro

 1. 1. Ang Daigdig ay Naghahanap ng isang Guro ni Dr. Teresita Cruz-Arceo
 2. 2. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na maganda ang panloob na kaanyuan tapat sa mag-aaral at magbibigay sa kanila ng pagmamalaki.
 3. 3. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na may mataas na pagpapahalaga sa sarili at sa isang banda ay nagbubuo ng mabuting pagpapahalaga sa kanila.
 4. 4. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na malikhaing naghahanda ngunit ang unang prayoridad ay ipadama na siya’y nagmamahal.
 5. 5. Ang daigdig ay naghahanap ng guro na marunong ngumiti o tumawa na nasisiyahan sa kanyang ginagawa at nagsisikap sa tuwina.
 6. 6. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na interesado at hindi pala-iwas na gumagalang sa kanyang mag-aaral Kahit sila’y naghahanap pa sa buhay
 7. 7. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na naniniwalang lahat ng mag-aaral ay may kakayahang matuto na pumupuri sa kanilang pagsisikap at ibinibigay niya ang pinakamabuti sa kanila.
 8. 8. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na marunong makipagtalastasan sa mga magulang Mahinahon at piling-pili ang mga salita kung may suliraning pag-uusapan.
 9. 9. Ang daigdig ay naghahanap ng guro na magpupuno sa paghahangad na matuto ng maraming kaalaman araw-araw na may pagnanais na walang pagod.
 10. 10. Ang daigdig ay naghahanap ng isang guro na pupuno sa kakulangan sa kanilang pagkatao na tutuklas sa mag-aaral na magkaroon ng pangarap. Ang daigdig ay naghahanap sa IYO!

×