Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Integrasyon ng mga Natuklasan <br />sa EU, GRR , Paglilipat ng <br />Pagpapahalaga at Panapos<br />
Paano naisasagawa ang <br />pagkatuto ng mga mag-aaral?<br />
PAANO NAISASAGAWA<br />NG MGA MAG-AARAL<br />ANG PAGKATUTO?<br />
Isulat sa spider web <br />ang mga kasagutan.<br />
 Ano ang dapat hanapin  <br /> sa integrasyon ?<br /> Bakit may integrasyon ?<br />
Nagpapatibay ng mga kasanayan at<br />impormasyon<br />B<br />A<br />K<br />I<br />T<br />M<br />A<br />Y<br />I<br />N<br...
PagtalakayngintegrasyonsaLP(p. 20)<br />   - Panonoodng video ngawiting<br />    “Tatsulok.”<br />   -Pagpapagawang...
Gabay na mga<br />tanong:<br />1. Anu- ano ang mga pangngalan<br />at salitang naglalarawan ang<br />   natunghayan nin...
Gabay na mga tanong:<br />2. Anu-ano naman ang napansin <br />  ninyong kahalagahan ng mga <br />  salitang naglalaraw...
Gabay na mga tanong:<br />2. Anu-ano naman ang napansin <br />  ninyong kahalagahan ng mga <br />  salitang naglalaraw...
Gabay na mga tanong:<br />3. Ano ang kamalayang panlipunan<br />  ang inilalahad ng bawat saknong<br />  ng awit ? <br...
Gabay na mga tanong:<br />mo hinarap ito? Ipaliwanag.<br />5. Kung ikaw ang papipiliin, sa <br />  marahas ba o sa mahin...
Gabay na mga tanong:<br />5. Sa kabuuan, anong aral sa <br />  buhay ang napulot ninyo sa awit?<br />  Ipaliwanag.<br />
Gabay na mga tanong:<br />Pagninilay ng mga mag-aaral ng<br />kaisipang inilahad ng awit. Pagpuna<br />ng mga suliranin at...
HAND-OUT<br />Pagnilayan ang kaisipang hatid ng <br />awiting “Tatsulok.” Ano ang mga<br />suliraning/ kalagayang panlipun...
  T ATSULOK<br />
Sagutin ang sumusunod. Tingnan ang LP.<br />Magkaugnay ba ang Paglilipat ng Tunguhin <br />(TG), Paglalapat ng Pagpapahala...
Sagot sa tanong na magkaugnay ba ang Paglilipat ng<br /> Tunguhin (TG), Paglalapat ng Pagpapahalaga (Value<br />Integrati...
 Paghambingin ang inyong sagot sa ibinigay na kasagutan. Wasto ba ang inyong naging kasagutan?<br />
 Bakit kinakailangan na<br />magkakaugnay ang ,TG,<br />Value Integration at PT ?<br />
	GRASPS- Makapagtanghal ng<br />  BALAGTASAN hinggil sa<br />           mahahalagang isyung<br />       ...
InaasahangPagganap:<br />LAYUNIN: Makasulat at makapag-<br />tanghalngbalagtasan<br />hinggilsamgamahaha-<br />lagangisyun...
PagtalakaysaInaasahangPagganap:<br />PAPEL NA GAGAMPANAN NG <br />MAG-AARAL: Manunulat, <br />Mambabalagtas<br />Mananali...
InaasahangPagganap:<br />SENARYO: Maraming Pilipino ang<br />hindinakakaalamsamga<br />suliraningnagaganapsa<br />paligid...
InaasahangPagganap:<br />SENARYO: mamamayantungkolsa<br />mgamahahalagangisyung<br />nangyayarisakanilang<br />lipunan/ p...
InaasahangPagganap:<br />PAMANTAYAN/ ISTANDARD:<br />-ParaanngPangangatwiran<br />   -Kaisahan<br />   -Mgaibinigayn...
ROUND ROBIN TECHNIQUE:<br />1. Paano isinagawa sa LP ang <br />  integrasyon ? Ano-anong mga<br />  gawain ang isinaga...
4. Paano matataya ang<br />  pagganap ng mag-aaral ?<br />5. Ano ang mga dapat isagawa ng<br />  mga mag-aaral upang m...
Pagpapakita ng Slide ng GRR<br />
Gabay na mga tanong:<br />1. Ipaliwanag ang GRR.<br />2. Nag-iba ba ang papel ng guro<br />  sa loob ng klase?<br />3. A...
Pagtalakay sa mga gawain na<br />nagpapakita ng kakailanganing <br />pag-unawa<br />	- paggamit ng graphic organizer<br />...
- bumuo ng mga katanungan na <br /> maiuugnay ang EU sa totoong <br /> buhay<br />-bumuo ng panapos<br />
Pag-usapan:<br />Kung kayo ang magsasagawa ng<br />pagtatapos ng aralin, paano ninyo<br />isasagawa ito?<br />RANK 1-3  -...
Pag-usapan:<br />Kung kayo ang magsasagawa ng<br />pagtatapos ng aralin, paano ninyo<br />isasagawa ito?<br />RANK 1-3  -...
Aktibiti para sa Riyalisasyon ng mga<br />Guro<br />      Values Preference<br />      One Minute Paper<br />  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 I's - Integration

10,011 views

Published on

Ang slides presentation ay naglalahad ng ikatlong I - Integrasyon , gradual release of responsibililty, at panapos sa learning package na "Balagtasan."

Published in: Education
 • Be the first to comment

3 I's - Integration

 1. 1. Integrasyon ng mga Natuklasan <br />sa EU, GRR , Paglilipat ng <br />Pagpapahalaga at Panapos<br />
 2. 2. Paano naisasagawa ang <br />pagkatuto ng mga mag-aaral?<br />
 3. 3. PAANO NAISASAGAWA<br />NG MGA MAG-AARAL<br />ANG PAGKATUTO?<br />
 4. 4. Isulat sa spider web <br />ang mga kasagutan.<br />
 5. 5. Ano ang dapat hanapin <br /> sa integrasyon ?<br /> Bakit may integrasyon ?<br />
 6. 6. Nagpapatibay ng mga kasanayan at<br />impormasyon<br />B<br />A<br />K<br />I<br />T<br />M<br />A<br />Y<br />I<br />N<br />T<br />E<br />G<br />R<br />A<br />S<br />Y<br />O<br />N<br />Pagpapayaman ng karanasan,<br />pagpalalim ng aralin at <br />paglalapat ng kaalaman at<br />kasanayan na natutunan.<br />Nakikita ng mga mag-aaral ang <br />kabuuang kahalagahan ng<br />pagkatuto at paglalapat nito <br />sa kanilang buhay.<br />
 7. 7. PagtalakayngintegrasyonsaLP(p. 20)<br /> - Panonoodng video ngawiting<br /> “Tatsulok.”<br /> -Pagpapagawangrepleksyon<br />hinggilsamgasuliranin at isyung<br />laganapsalipunan.<br />
 8. 8. Gabay na mga<br />tanong:<br />1. Anu- ano ang mga pangngalan<br />at salitang naglalarawan ang<br /> natunghayan ninyo sa awit ?<br />Ihanay ito at ibigay ang uri nito.<br />
 9. 9. Gabay na mga tanong:<br />2. Anu-ano naman ang napansin <br /> ninyong kahalagahan ng mga <br /> salitang naglalarawan sa mga<br /> linya ng awit ? Ipaliwanag.<br />
 10. 10. Gabay na mga tanong:<br />2. Anu-ano naman ang napansin <br /> ninyong kahalagahan ng mga <br /> salitang naglalarawan sa mga<br /> linya ng awit ? Ipaliwanag.<br />
 11. 11. Gabay na mga tanong:<br />3. Ano ang kamalayang panlipunan<br /> ang inilalahad ng bawat saknong<br /> ng awit ? <br />4. Sa buhay mo, may nabasa, nakita<br /> o naranasan ka na bang kawalan<br /> ng hustisya ? Sa paanong paraan<br />
 12. 12. Gabay na mga tanong:<br />mo hinarap ito? Ipaliwanag.<br />5. Kung ikaw ang papipiliin, sa <br /> marahas ba o sa mahinahong <br /> paraan mo babaliktarin ang<br /> tatsulok? Bakit? Pangatwiranan<br /> ang sagot.<br />
 13. 13. Gabay na mga tanong:<br />5. Sa kabuuan, anong aral sa <br /> buhay ang napulot ninyo sa awit?<br /> Ipaliwanag.<br />
 14. 14. Gabay na mga tanong:<br />Pagninilay ng mga mag-aaral ng<br />kaisipang inilahad ng awit. Pagpuna<br />ng mga suliranin at isyung laganap<br />sa lipunan at pagbibigay ng kaukulang<br />tugon upang mabago ito.<br />
 15. 15. HAND-OUT<br />Pagnilayan ang kaisipang hatid ng <br />awiting “Tatsulok.” Ano ang mga<br />suliraning/ kalagayang panlipunan ang<br />napuna mo rito na may kaugnayan sa<br />iyong buhay at pagkatao? Ipaliwanag <br />din kung sa paanong paraan mo<br />tutugunan ito.<br />
 16. 16. T ATSULOK<br />
 17. 17. Sagutin ang sumusunod. Tingnan ang LP.<br />Magkaugnay ba ang Paglilipat ng Tunguhin <br />(TG), Paglalapat ng Pagpapahalaga (Value<br />Integration) at Inaasahang Pagganap (PT) ?<br />
 18. 18. Sagot sa tanong na magkaugnay ba ang Paglilipat ng<br /> Tunguhin (TG), Paglalapat ng Pagpapahalaga (Value<br />Integration) at Inaasahang Pagganap (PT) ?<br />
 19. 19. Paghambingin ang inyong sagot sa ibinigay na kasagutan. Wasto ba ang inyong naging kasagutan?<br />
 20. 20. Bakit kinakailangan na<br />magkakaugnay ang ,TG,<br />Value Integration at PT ?<br />
 21. 21. GRASPS- Makapagtanghal ng<br /> BALAGTASAN hinggil sa<br /> mahahalagang isyung<br /> nagaganap sa paligid<br />
 22. 22. InaasahangPagganap:<br />LAYUNIN: Makasulat at makapag-<br />tanghalngbalagtasan<br />hinggilsamgamahaha-<br />lagangisyungnagaganap<br />sapaligid.<br />
 23. 23. PagtalakaysaInaasahangPagganap:<br />PAPEL NA GAGAMPANAN NG <br />MAG-AARAL: Manunulat, <br />Mambabalagtas<br />Mananaliksik<br />MANONOOD: Taumbayan<br />
 24. 24. InaasahangPagganap:<br />SENARYO: Maraming Pilipino ang<br />hindinakakaalamsamga<br />suliraningnagaganapsa<br />paligidna may kaugnayan<br />sakanilangbuhay at <br />pagkataokayamagda-<br />raosngtimpalakbigkasan<br />angpaaralanparaimulat<br />angpuso at isipanngmga<br />
 25. 25. InaasahangPagganap:<br />SENARYO: mamamayantungkolsa<br />mgamahahalagangisyung<br />nangyayarisakanilang<br />lipunan/ pamahalaan.<br />PAGGANAP: Pagsulatngbalagtasan<br />Pagtatanghalngbalagtasan<br />
 26. 26. InaasahangPagganap:<br />PAMANTAYAN/ ISTANDARD:<br />-ParaanngPangangatwiran<br /> -Kaisahan<br /> -Mgaibinigaynaargumento/ <br />nilalaman<br /> -Kahusayansapagpapahayag<br />
 27. 27. ROUND ROBIN TECHNIQUE:<br />1. Paano isinagawa sa LP ang <br /> integrasyon ? Ano-anong mga<br /> gawain ang isinagawa ?<br />2. Paano naipakita ng mga mag-aaral<br /> ang kakailanganing pag-unawa? <br />3. Paano isinulat ang PT? Bakit ganito<br /> ang pagkakagawa ?<br />
 28. 28. 4. Paano matataya ang<br /> pagganap ng mag-aaral ?<br />5. Ano ang mga dapat isagawa ng<br /> mga mag-aaral upang maisaka-<br /> tuparan inaasahang pagganap ?<br />
 29. 29. Pagpapakita ng Slide ng GRR<br />
 30. 30.
 31. 31. Gabay na mga tanong:<br />1. Ipaliwanag ang GRR.<br />2. Nag-iba ba ang papel ng guro<br /> sa loob ng klase?<br />3. Ano na ang papel ng guro sa loob<br /> ng klase ?<br />4. Paano inilahad sa LP ang GRR ?<br />
 32. 32. Pagtalakay sa mga gawain na<br />nagpapakita ng kakailanganing <br />pag-unawa<br /> - paggamit ng graphic organizer<br /> sa pagsasagawa ng repleksyon<br /> -pag-uugnay ng kasagutan sa <br /> EQ at EU<br />
 33. 33. - bumuo ng mga katanungan na <br /> maiuugnay ang EU sa totoong <br /> buhay<br />-bumuo ng panapos<br />
 34. 34. Pag-usapan:<br />Kung kayo ang magsasagawa ng<br />pagtatapos ng aralin, paano ninyo<br />isasagawa ito?<br />RANK 1-3 -takdang aralin, pagsusulit,<br /> pagbuo ng repleksyon<br />
 35. 35. Pag-usapan:<br />Kung kayo ang magsasagawa ng<br />pagtatapos ng aralin, paano ninyo<br />isasagawa ito?<br />RANK 1-3 -takdang aralin, pagsusulit,<br /> pagbuo ng repleksyon<br />
 36. 36. Aktibiti para sa Riyalisasyon ng mga<br />Guro<br /> Values Preference<br /> One Minute Paper<br /> One Sentence Summary<br />

×