SlideShare a Scribd company logo
Paaralan MAGPATAO ELEMENTARY SCHOOL Baitang 6
Guro MARLO B. BALEROSO Asignatura ESP
Oras at Petsa 7:30-8:00/ February 4, 2020 Markahan 4th
Quarter
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng
sariling kapayapaan (inner peace para sa pakikitungo sa iba
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naisasabuhay ang pagkamabuting tao na may positibong pananaw
bilang patunay sa pag-unlad ng ispiritwalidad
C. Pamantayan sa
Pagkatuto
Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino
1.1 nakikisama sa kapwa Pilipino
1.2 tumutulong/lumalahok sa bayanihan at palusong
1.3 magiliw na pagtanggap ng mga panauhin (EsP5PPP- IIIa-23)
II. NILALAMAN
A. Paksang Aralin Taglay na Kaugaliang Pilipino, Tanda ng Pagmamahal sa Bansa
III.KAGAMITANG
PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
2.Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
3. Mga Pahina saTeksbuk
4. Subject Integration
MAPEH: Paggawa ng collage, FILIPINO-tamang bigkas ng salita
Math-Shapes
B. Iba Pang Kagamitang
Panturo
Manila paper, mga larawan, charts, video clips
IV.PAMAMARAAN Mga Gawain ng Guro
Mga Inaasahang Sagot/Gawain ng mga Mag-aaral
Bago natin simulan ang ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng
mga panuntunan:
1. Tingnan ang sahig at ang paligid kung ito ba ay malinis at
maayos.
2. Makinig ng mabuti sa panuto ng guro
3. Maging aktibo sa mga gawain at ipakita ang pagtutulugan sa
bawat grupo.
4. Huwag makipag-away o gumawa ng di kanais-nais na gawain
sa klase.
Tungkol saan ang iyong napanood na video kahapon?
Ano kaya ang pagkakamaling ginawa ni Adan at ni Eba na siyang
dahilan ng pag-alis nila sa Harden ng Eden?
A. Balik-Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ngbagong kasanayan #1
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ngbagong kasanayan #2
F. Paglinang sa
kabihasaan
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na
buhay
H. Paglalahat ng Aralin
Ang aming napanood ay tungkol sa paglikha ng Diyos ng langit at
lupa, ng unang mga tao si Adan at si Eba, ang labanan ni Lucifer
at San Miguel, atbp.
Ang pagkakamali nila ay sinuway nila ang utos ng Diyos sa
pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na prutas ng
karunungan at kaalaman.
Awitin natin ang
“ Ang mga ibon na lumilipad”
(Providing motivation)
....DownloadsAng Mga Ibon na Lumilipad 2017 - Pinoy
BK Channel🇵🇭 - TAGALOG CHRISTIAN SONGS[via
torchbrowser.com].mp4
Pagpapakita ng mga larawan.
Pag-usapan muna natin ang mga larawan: Anu-anong ang mga
hugis na matatagpuan sa mga larawan? Sa anong asignatura ninyo
napag-aaralan ang mga hugis o shapes na inyong nakikita? (Math
Integration)
Ano ang masasabi ninyo sa bawat larawan?
Anu-anong mga relihiyon ang iyong nalalaman?
I. Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
Bilang mga taong may iba’t-ibang paniniwala tungkol sa Diyos
at relihiyon, paano mo mapapanatili ang mabuting pagkatao?
Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa “Pagpapaunlad ng
Ispiritwalidad”
Ang mga hugis na nasa larawan ay:
-tatsulok(triangle), parisukat (square), parihaba(rectangle),
bilog(circle)
Napag-aaralin namin sa Math.
Ito ay mga larawan ng simbahan o templo.
Katoliko, Iglesia ni Cristo, Islam…
Maipapakita ang mabuting pagkatao sa pamamagitan ng paggawa
ng mabuti sa kapwa.
Ano ang ispiritwalidad? Paano ito nagpapaunlad ng pagkatao?
Bago natin sagutin ay panoorin muna natin ang video.
Base sa napanood niyong video, ano ang kanilang ginagawa?
Nagpapaunlad ba ito ng ispiritwalidad?
Ngayun ay basahin ng may wastong pagbikas ang
isang talata. (Literacy Skill)
Ang espiritwalidad, ay tumutukoy sa sukdulan o imateryal
(walang katawan o anyong materyal) na realidad. Isang panloob na
daan na nagbibigay-daan sa mga tao na matuklasan ang diwa ng
kanilang pagkatao. Tiwala sa Diyos at sa kahandaang tumulong
kapag kailangan gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang tunay na
diwa ng espiritwalidad ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan
sa kapwa at ang pagtugon sa tawag ng Diyos.
Opo!
Pangkatang gawain.
Pangkatin ang mga bata.
Mga gawain:
1. Isaayos ang mga ginupit na larawan.
2. Kailangan lahat ay tumulong sa ikauunlad ng inyong gawain sa
bawat grupo.
3. Ibigay ang inyong saloobin tungkol sa larawan at ipaliwanag
kung ipaliwanag kung ito ba ay nagpapaunlad ng ispiritwalidad.
Sa aling asignatura o subject ninyo natutunan ang pagbuo ng mga
ginupit na larawan? Ano ang tawag sa sining na ito?
Sa MAPEH po mam. Collage po ang tawag sa sining na ito.
Itaas ang “masayang mukha” kung ang sitwasyon ay nagpapa-
tunay na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad at
“malungkot na mukha” naman kung hindi.
Basahin muna ang bawat sitwasyon ng may tamang pagbikas
(Literacy Skill)
Unang magbabasa ay ang mga lalaki at susundan ng mga babae,
salitan kayo hanggang matapos magbasa ang lahat. (Giving equal
opportunities to learners)
1. nagbibigay ng mga pagkain sa naging biktima ng mga sakuna
2. pagtulong sa mga taong may kapansanan
3. nagbubully sa mga kaklase
4. madaling magalit at madaling makakita ng kaaway
5. nagmamahalan at
handang magpatawad.
Mahusay mga bata. Lahat ng inyong mga sagot ay tama.
Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. (Praising the
learners/giving positive feedback)
(Encouraging learners to ask questions) Bago tayo dumako sa
ating pagsusulit, may mga katanungan ba tungkol sa ating aralin?
Maari kayong magtanong kung saan kayo nahihirapan sa ating
aralin.
Tandaan:
Prepared By:
MARLO B. BALEROSO
T III
Checked By:
JOCELYN A. ESPANUEVA
School Principal
Ang taong may positibong pananaw ay isinasabuhay ang
pagiging mabuting tao upang mapaunlad ang kanyang
ispiritwalidad.
Panuto: Lagyan ng __√__ (tsek) ang patlang kung ang sitwasyon
ay nagpapatunay na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad
at __X___ (ekis) naman kung hindi.
___1. Papapasalamat sa Panginoon sa mga natanggap na biyaya.
___ 2. Hindi marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa
kanya.
___ 3. Pagtulong sa kapwa tao.
___ 4. Makipagsuntukan sa kaklase.
___ 5. Pagsisimba at pagsunod sa mga kautusan ng panginoon.
Paano napapaunlad sa iyong pagkatao ang ispiritwalidad upang
matamo mo ang layunin mo sa buhay?
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mga mag-aral na
nangangailanganng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaralna
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong
ng lubos? Paano na
ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan nasolusyunan sa
tulong ang aking
punungguroat superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho nanais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?
COT ESP6.docx
Problemang Pinas: Wapakels
Isang problemang humihila sa Pilipinas pababa ay ang pagiging “Wapakels” o walang pake o
walang pakialam ng maraming Pilipino. Sa English, ito ay tinatawag na indifference.
Maraming bagay sa ating paligid makikita ang kawalang pakialam ng mga Pilipino: walang
pakialam sa kalat, walang pakialam sa dumadaan, walang pakialam sa naghihintay, walang
pakialam sa katabi, walang pakialam sa tumatawid, walang pakialam sa tumutulong tubig,
walang pakialam sa natutulog, etc.
At yung ugali nating walang pakialam, dalang-dala rin ng ating Pamahalaan. Walang pakialam
sa mga OFW, walang pakialam sa mga pumipila dahil sa dispalinghadong serbisyo, walang
pakialam kung marami na ang nagagalit, walang pakialam kung marami na ang nagrereklamo,
walang pakialam kung may namamatay, etc.
Sa kasamaang palad, yung mga bagay na dapat pakialaman, ayaw nating pakialaman. Pero yung
mga ‘di natin dapat pakialaman, yun pa ang gustung-gusto nating pakialaman.
Ngayong 2016, at eleksiyon na ulit, sino man ang manalong mga bagong pinuno, magkaroon na
sana tayo ng pakialam sa mga mahahalagang bagay na nakakaapekto sa ‘ting lahat.
Magbago na tayo, Pilipinas!
Social Awareness Campaign.mp4 Kilos Kabataan - Kevin Roy & Cooky Chua (JAM).mp4

More Related Content

What's hot

K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
GenevieAnigan
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]
Ruel Ramos
 
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
Arnel Bautista
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Desiree Mangundayao
 
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA
PAGMAMALASAKIT SA KAPWAPAGMAMALASAKIT SA KAPWA
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA
ShelloRollon1
 
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
MaCatherineMendoza
 
Aralin 1 simbolo sa mapa
Aralin 1  simbolo sa mapaAralin 1  simbolo sa mapa
Aralin 1 simbolo sa mapa
mhelaniegolingay1
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
ArabellaCorpuz
 
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th GradingGrade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
Cristel Lequigan
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
LiGhT ArOhL
 
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaYUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
EDITHA HONRADEZ
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
EDITHA HONRADEZ
 
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYSDLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
TeacherNicaPrintable
 
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
Mavict Obar
 
Nagagamit ang angkop na pagtatanong
Nagagamit ang angkop na pagtatanongNagagamit ang angkop na pagtatanong
Nagagamit ang angkop na pagtatanong
MAPRINCESSVIRGINIAGO
 
Cot dlp araling panlipunan 6 q3
Cot dlp araling panlipunan 6 q3Cot dlp araling panlipunan 6 q3
Cot dlp araling panlipunan 6 q3
IzzaTeric
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
ellaboi
 

What's hot (20)

Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA LAGUMANG PAGSUSULIT
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 4 2ND QUARTER SY 2021-2022.docx
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]
 
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
Grade 4 e.p.p. quarter 3 week 2 aralin 8 pagpili ng itatanim na halamang orn...
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
Filipino 3 Yunit III Aralin 2 Pagsasabi ng Sariling Ideya tungkol sa Napaking...
 
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA
PAGMAMALASAKIT SA KAPWAPAGMAMALASAKIT SA KAPWA
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA
 
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
 
Aralin 1 simbolo sa mapa
Aralin 1  simbolo sa mapaAralin 1  simbolo sa mapa
Aralin 1 simbolo sa mapa
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
 
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th GradingGrade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
Grade iii consolidated hard to teach skills in FIlipino 4th Grading
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q2)
 
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa BansaYUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
YUNIT III ARALIN 9Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
 
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYSDLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
DLL Catch Up Friday March 22.docx CATCH UP FRIDAYS
 
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
A.P 5 Lesson Plan - Aralin 1 & 2
 
Nagagamit ang angkop na pagtatanong
Nagagamit ang angkop na pagtatanongNagagamit ang angkop na pagtatanong
Nagagamit ang angkop na pagtatanong
 
Cot dlp araling panlipunan 6 q3
Cot dlp araling panlipunan 6 q3Cot dlp araling panlipunan 6 q3
Cot dlp araling panlipunan 6 q3
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
 

Similar to COT ESP6.docx

DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
JhonabelPauyo
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Ezekiel Patacsil
 
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Nancy Damo
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
EDITHA HONRADEZ
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
EDITHA HONRADEZ
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
EDITHA HONRADEZ
 
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakataoDLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
SarahmaySaguidon
 
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
MiaCarmelaNuguid
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
Jennifer Sales
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
ssuserda25b51
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
MaritesOlanio
 
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
ssuser570191
 
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
JeffreyVigonte1
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdfEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
SanFernandoIntegrate
 
Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3
Kaleberium
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
Maria Rodillas
 
ESP-DLL-Marso-27-312023.docx
ESP-DLL-Marso-27-312023.docxESP-DLL-Marso-27-312023.docx
ESP-DLL-Marso-27-312023.docx
JeffersonTorres69
 

Similar to COT ESP6.docx (20)

DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W9_D3.Daily Lesson Log docx
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
 
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)Es p g1 teacher's guide (q1&2)
Es p g1 teacher's guide (q1&2)
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12Esp g1-teachers-guide-q12
Esp g1-teachers-guide-q12
 
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakataoDLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
DLL_ESP-6_Q3_W3-1.docx edukasyon sa pagpapakatao
 
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
 
Values Edu
Values EduValues Edu
Values Edu
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
 
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffffDLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
DLL ESP (MELCs) W6.docxffffffffffffffffffffffffffffff
 
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
 
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
DLL_ESP 6_Q3_W3.docx ..................................
 
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docxDLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
 
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdfEsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
EsP-DLL-7-Mod-3-Sharmaine.pdf
 
Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
 
ESP-DLL-Marso-27-312023.docx
ESP-DLL-Marso-27-312023.docxESP-DLL-Marso-27-312023.docx
ESP-DLL-Marso-27-312023.docx
 

More from lomar5

NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptxNATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
lomar5
 
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptxARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
lomar5
 
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docxDLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
lomar5
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
lomar5
 
MATH 4-DEMO TEACHING.pptx
MATH 4-DEMO TEACHING.pptxMATH 4-DEMO TEACHING.pptx
MATH 4-DEMO TEACHING.pptx
lomar5
 
ESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptxESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptx
lomar5
 

More from lomar5 (6)

NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptxNATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
NATIONAL LEARNING CAMP-MATH POWERPOINT.pptx
 
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptxARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
ARPAN QUIZ 2ND QUARTER.pptx
 
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docxDLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
DLL_MAPEH 5_Q1_W1 (1).docx
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docxDLL_ESP 5_Q1_W1.docx
DLL_ESP 5_Q1_W1.docx
 
MATH 4-DEMO TEACHING.pptx
MATH 4-DEMO TEACHING.pptxMATH 4-DEMO TEACHING.pptx
MATH 4-DEMO TEACHING.pptx
 
ESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptxESP 5 COT 2022.pptx
ESP 5 COT 2022.pptx
 

Recently uploaded

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
JhonabelPauyo
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 

Recently uploaded (12)

MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptxFILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
FILIPINO 2-Q3-WEEK 8vhjgvgzfDcZxxxc.pptx
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 

COT ESP6.docx

 • 1. Paaralan MAGPATAO ELEMENTARY SCHOOL Baitang 6 Guro MARLO B. BALEROSO Asignatura ESP Oras at Petsa 7:30-8:00/ February 4, 2020 Markahan 4th Quarter I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ang pang-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling kapayapaan (inner peace para sa pakikitungo sa iba B. Pamantayan sa Pagganap Naisasabuhay ang pagkamabuting tao na may positibong pananaw bilang patunay sa pag-unlad ng ispiritwalidad C. Pamantayan sa Pagkatuto Nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino 1.1 nakikisama sa kapwa Pilipino 1.2 tumutulong/lumalahok sa bayanihan at palusong 1.3 magiliw na pagtanggap ng mga panauhin (EsP5PPP- IIIa-23) II. NILALAMAN A. Paksang Aralin Taglay na Kaugaliang Pilipino, Tanda ng Pagmamahal sa Bansa III.KAGAMITANG PANTURO A.Sanggunian 1.Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral 3. Mga Pahina saTeksbuk 4. Subject Integration MAPEH: Paggawa ng collage, FILIPINO-tamang bigkas ng salita Math-Shapes B. Iba Pang Kagamitang Panturo Manila paper, mga larawan, charts, video clips IV.PAMAMARAAN Mga Gawain ng Guro Mga Inaasahang Sagot/Gawain ng mga Mag-aaral Bago natin simulan ang ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng mga panuntunan: 1. Tingnan ang sahig at ang paligid kung ito ba ay malinis at maayos. 2. Makinig ng mabuti sa panuto ng guro 3. Maging aktibo sa mga gawain at ipakita ang pagtutulugan sa bawat grupo. 4. Huwag makipag-away o gumawa ng di kanais-nais na gawain sa klase. Tungkol saan ang iyong napanood na video kahapon? Ano kaya ang pagkakamaling ginawa ni Adan at ni Eba na siyang dahilan ng pag-alis nila sa Harden ng Eden? A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin B. Paghahabi sa layunin ng aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ngbagong kasanayan #1 E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ngbagong kasanayan #2 F. Paglinang sa kabihasaan G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay
 • 2. H. Paglalahat ng Aralin Ang aming napanood ay tungkol sa paglikha ng Diyos ng langit at lupa, ng unang mga tao si Adan at si Eba, ang labanan ni Lucifer at San Miguel, atbp. Ang pagkakamali nila ay sinuway nila ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na prutas ng karunungan at kaalaman. Awitin natin ang “ Ang mga ibon na lumilipad” (Providing motivation) ....DownloadsAng Mga Ibon na Lumilipad 2017 - Pinoy BK Channel🇵🇭 - TAGALOG CHRISTIAN SONGS[via torchbrowser.com].mp4 Pagpapakita ng mga larawan. Pag-usapan muna natin ang mga larawan: Anu-anong ang mga hugis na matatagpuan sa mga larawan? Sa anong asignatura ninyo napag-aaralan ang mga hugis o shapes na inyong nakikita? (Math Integration) Ano ang masasabi ninyo sa bawat larawan? Anu-anong mga relihiyon ang iyong nalalaman? I. Pagtataya ng Aralin J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation
 • 3. Bilang mga taong may iba’t-ibang paniniwala tungkol sa Diyos at relihiyon, paano mo mapapanatili ang mabuting pagkatao? Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa “Pagpapaunlad ng Ispiritwalidad” Ang mga hugis na nasa larawan ay: -tatsulok(triangle), parisukat (square), parihaba(rectangle), bilog(circle) Napag-aaralin namin sa Math. Ito ay mga larawan ng simbahan o templo. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Islam… Maipapakita ang mabuting pagkatao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Ano ang ispiritwalidad? Paano ito nagpapaunlad ng pagkatao? Bago natin sagutin ay panoorin muna natin ang video. Base sa napanood niyong video, ano ang kanilang ginagawa? Nagpapaunlad ba ito ng ispiritwalidad? Ngayun ay basahin ng may wastong pagbikas ang isang talata. (Literacy Skill) Ang espiritwalidad, ay tumutukoy sa sukdulan o imateryal (walang katawan o anyong materyal) na realidad. Isang panloob na daan na nagbibigay-daan sa mga tao na matuklasan ang diwa ng kanilang pagkatao. Tiwala sa Diyos at sa kahandaang tumulong kapag kailangan gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang tunay na diwa ng espiritwalidad ay ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa at ang pagtugon sa tawag ng Diyos.
 • 4. Opo! Pangkatang gawain. Pangkatin ang mga bata. Mga gawain: 1. Isaayos ang mga ginupit na larawan. 2. Kailangan lahat ay tumulong sa ikauunlad ng inyong gawain sa bawat grupo. 3. Ibigay ang inyong saloobin tungkol sa larawan at ipaliwanag kung ipaliwanag kung ito ba ay nagpapaunlad ng ispiritwalidad. Sa aling asignatura o subject ninyo natutunan ang pagbuo ng mga ginupit na larawan? Ano ang tawag sa sining na ito? Sa MAPEH po mam. Collage po ang tawag sa sining na ito. Itaas ang “masayang mukha” kung ang sitwasyon ay nagpapa- tunay na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad at “malungkot na mukha” naman kung hindi. Basahin muna ang bawat sitwasyon ng may tamang pagbikas (Literacy Skill)
 • 5. Unang magbabasa ay ang mga lalaki at susundan ng mga babae, salitan kayo hanggang matapos magbasa ang lahat. (Giving equal opportunities to learners) 1. nagbibigay ng mga pagkain sa naging biktima ng mga sakuna 2. pagtulong sa mga taong may kapansanan 3. nagbubully sa mga kaklase 4. madaling magalit at madaling makakita ng kaaway 5. nagmamahalan at handang magpatawad. Mahusay mga bata. Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. (Praising the learners/giving positive feedback) (Encouraging learners to ask questions) Bago tayo dumako sa ating pagsusulit, may mga katanungan ba tungkol sa ating aralin? Maari kayong magtanong kung saan kayo nahihirapan sa ating aralin. Tandaan:
 • 6. Prepared By: MARLO B. BALEROSO T III Checked By: JOCELYN A. ESPANUEVA School Principal Ang taong may positibong pananaw ay isinasabuhay ang pagiging mabuting tao upang mapaunlad ang kanyang ispiritwalidad. Panuto: Lagyan ng __√__ (tsek) ang patlang kung ang sitwasyon ay nagpapatunay na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad at __X___ (ekis) naman kung hindi. ___1. Papapasalamat sa Panginoon sa mga natanggap na biyaya. ___ 2. Hindi marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa kanya. ___ 3. Pagtulong sa kapwa tao. ___ 4. Makipagsuntukan sa kaklase. ___ 5. Pagsisimba at pagsunod sa mga kautusan ng panginoon. Paano napapaunlad sa iyong pagkatao ang ispiritwalidad upang matamo mo ang layunin mo sa buhay? V. MGA TALA VI. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mga mag-aral na nangangailanganng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaralna nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano na ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan nasolusyunan sa tulong ang aking punungguroat superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
 • 8. Problemang Pinas: Wapakels Isang problemang humihila sa Pilipinas pababa ay ang pagiging “Wapakels” o walang pake o walang pakialam ng maraming Pilipino. Sa English, ito ay tinatawag na indifference. Maraming bagay sa ating paligid makikita ang kawalang pakialam ng mga Pilipino: walang pakialam sa kalat, walang pakialam sa dumadaan, walang pakialam sa naghihintay, walang pakialam sa katabi, walang pakialam sa tumatawid, walang pakialam sa tumutulong tubig, walang pakialam sa natutulog, etc. At yung ugali nating walang pakialam, dalang-dala rin ng ating Pamahalaan. Walang pakialam sa mga OFW, walang pakialam sa mga pumipila dahil sa dispalinghadong serbisyo, walang pakialam kung marami na ang nagagalit, walang pakialam kung marami na ang nagrereklamo, walang pakialam kung may namamatay, etc. Sa kasamaang palad, yung mga bagay na dapat pakialaman, ayaw nating pakialaman. Pero yung mga ‘di natin dapat pakialaman, yun pa ang gustung-gusto nating pakialaman. Ngayong 2016, at eleksiyon na ulit, sino man ang manalong mga bagong pinuno, magkaroon na sana tayo ng pakialam sa mga mahahalagang bagay na nakakaapekto sa ‘ting lahat. Magbago na tayo, Pilipinas! Social Awareness Campaign.mp4 Kilos Kabataan - Kevin Roy & Cooky Chua (JAM).mp4