Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TELGalicia 2a edición 2014-2015 Obxectivos e Propostas

868 views

Published on

Propostas de traballo e obxectivos para TELGalicia no bienio 2014-2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TELGalicia 2a edición 2014-2015 Obxectivos e Propostas

 1. 1. TELGalicia Segunda Edición 2014-015 1
 2. 2. Primeira Edición Bienio 2012-2013 4 grupos Uvigo: GIST, COLE, CP2 e EIDE 3 grupos USC: GSI, Stellae e TE CESGA Obxectivo: contribuir á innovación docente en primaria e secundaria 2
 3. 3. Edu-AREA Actividades, Recursos e Experiencias Abertas www.edu-area.com 3
 4. 4. Medios e Accións Aplicación: Edu-AREA http://www.edu-area.com (versión 2013) http://193.146.210.92:3001 (versión en probas actual) http://blog.edu-area.com Xornadas TELGalicia: 4 Rolda de correo electrónico: https://listas.uvigo.es/mailman/listinfo/telgalicia Sitio Web: http://www.redetelgalicia.com 4
 5. 5. Colaboracións GIST-Stellae Definición da aplicación. Especificación de requisitos e funcionalidades para Edu-AREA Preparación de probas con profesores para Edu-AREA GIST-GSI Integración e desenvolvemento de funcionalidades Edu-AREA GIST-CP2 Preparación de probas con estudantes de ciencias da educación e con profesores Stellae-GSI Aplicación para aprendizaxe social e learning analytics ??? 5
 6. 6. Segunda Edición Bienio 2014-2015 Incorporación de dous grupos: GIE (USC) e Gradiant 6
 7. 7. Obxectivos Desenvolver experiencias en centros educativos con Edu-AREA Definir un marco de referencia sobre competencias do profesorado a nivel tecnolóxico para guiar a innovación docente Estudiar e introducir mecanismos que permitan avaliar e asegurar a calidade Estudar e introducir mecanismos que favorezan a participación activa dos docentes 7
 8. 8. Innovacións Específicas Aprendizaxe de programación de ordenadores en primaria e secundaria Desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe autorregulado Desenvovemento de métodos pedagóxicos innovadores e baseados na introducción das TIC Aplicacións de técnicas de analítica da aprendizaxe 8
 9. 9. Reto Estratéxico Creación de grupos de traballo multidisciplinar a dous niveis: Primeiro nivel: equipos de formación en investigación multidisciplinares, con doutorandos e alumnos de máster ou practicum. Enfoque multidisciplinar Segundo nivel: grupos de traballo enfocados nos obxectivos 9
 10. 10. Producción científica Incrementar o número, calidade e e multidisciplinariedade das publicacións en colaboración: Propostas e resultados das experiencias con perfil docente Desenvolvementos e investigacións técnicas 10
 11. 11. Formación e Inserción Formación e inserción de novos investigadores: Promover unha formación integral e multidisciplinar Impulsar a mobilidade dos estudantes predoutorais a outros grupos da rede, en estancias curtas. Estudo de viabilidade dun máster interuniversitario sobre innovación educativa 11
 12. 12. Aplicabilidade dos Resultados Utilización nas aulas de primaria e secundaria Formación de profesorado. Cursos de verán ou extensión universitaria Cursos para profesorado Introducción de elementos en Edu-AREA e supervisión por expertos 12
 13. 13. Actividade de I+D Preparación de novos proxectos Promover a integración de recursos e plataformas dos grupos da rede con outras iniciativas público-privadas Promover a participación de grupos for a de Galicia: TELSpain, e-Madrid Convenios coa administración e empresas privadas 13
 14. 14. Indicadores Incrementar a dimensión interuniversitaria do grupo/rede Participar en novas redes de ámbito estatal e internacional Incrementar as publicacións en revistas SCI/SSCI Mellorar o índice h do grupo Incrementar as accións de transferencia e difusión 14

×