Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación Edu-AREA en TELGalicia Outubro 2014

939 views

Published on

Estado de desenvolvemento de TELGalicia e estado de novos desenvolvementos

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación Edu-AREA en TELGalicia Outubro 2014

 1. 1. Edu-AREA Estado Actual, Desenvolvementoss en Marcha e a Futuro 1
 2. 2. Objetivos TELGalicia Contribuir á Innovación Docente Dende a tecnoloxía: ✓ Documentos multimedia: vídeo, simulaciones, etc. ✓ Dispositivos: tablets, pizarras interactivas, etc. ✓ Aplicacións: xogos, editores, comunicación, etc. Dende a pedagoxía: ✓ Colaboración ✓ Cooperación ✓ Baseado en problemas ✓ Social ✓ Autorregulación 2
 3. 3. Edu-AREA Actividades, Recursos e Experiencias Abertas para a Innovación Docente www.edu-area.com 3
 4. 4. Principios Edu-AREA Aplicación Web 2.x Concepto Aberto Supervisión Social (Social Curation) - Os usuarios producen e utilizan a información - As operacións dos usuarios rexistranse e procesanse - Non se gardan recursos, so referencias a recursos noutros sistemas. - Si se gardan actividades, unidades didácticas y experiencias. “Open Educational Resources (OERs) are any type of educational materials that ... any one can legally and freely copy, use, adapt and re-share them” 2012 Paris OER Declaration usar->copiar->modificar- >compartir As 5 Rs Reter – Reusar – Revisar – Remisturar - Redistribuir Clasificación e organización por parte dos usuarios e automatizada - Taboleiros Indicadores automatizados - Reputación usuarios: +refs -> +reputación - Relevancia dos elementos +uso + reputación ->+ relevancia 4
 5. 5. Que se pode atopar? Experiencias Unidades Didáctica s Actividade s Taboleiro s Para facer como parte dunha sesión Para usar na docencia Para acadar certos obxectivos educativos Para contar o que pasou Para recoller e organizar o interesante Recursos 5
 6. 6. Recursos Elementos que se usan ✓ Documentos ✓ Dispositivos ✓ Aplicacións ✓ Invitados ✓ Saídas 6
 7. 7. Actividades Propostas para facer na clase ✓Ligadas cos recursos ✓Distintas plantillas 7
 8. 8. Unidades Didácticas Para acadar obxectivos educativos Perfil Tecnolóxico + Perfil Curricular + Actividades (Recursos) Unidade Didáctica 8
 9. 9. Experiencias Para contar o que pasou ✓ Resultados ✓ Evidencias ✓ Reflexións Ligado coa Unidade Didáctica 9
 10. 10. Taboleiros Recoller e clasificar ✓ Supervisión ‣ Palabras clave ‣ Comentarios ‣ Valoracións 10
 11. 11. Edu-AREA: Nova Versión Axudar ao profesorado a planificar e desenvolver a súa ensinanza Antes da clase Durate a clase Despois da clase 11
 12. 12. Edu-AREA: Nova aproximación Versións para Android e para iOS Asistenccia para o rexistro de evidencias Asistencia para a xeración blogue de aula Exportación a Google Drive e Dropbox 12
 13. 13. Edu-AREA: Nova Web Versión en probas: http://193.146.210.92:3001 Blogue: http://blog.edu-area.com 13
 14. 14. Grazas Abertos a colaborar! www.edu-area.com @edu-area area.telgalicia@gmail.com 14

×