Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxecto abalar jesus orizales

396 views

Published on

Modelo de presentación para dar a coñecer á comunidade educativa e o profesorado.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxecto abalar jesus orizales

 1. 1. PRESENTACIÓN
 2. 2. Que é o Proxecto ABALAR? O proxecto ABALAR petende a integración das TIC na práctica educativa en Galicia. Recolle, suma e incrementa os recursos existentes para acadar a resposta integral e de futuro do Goberno galego aos retos que presenta a educación dos nosos nenos na sociedade dixital do século XXI. Integra os recursos actuais dun xeito organizado, eficiente e lóxico É unha estratexia educativa global e integradora.
 3. 3. Contribucións Recursos doutras existentesadministracións Visión estratéxica
 4. 4. Cambio do modelo educativo O proxecto ABALAR persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego. De xeito que todo o alumnado ao completar a súa formación deberá posuír competencia dixital. Aula de informática Informática na aula
 5. 5. Centro Educativo Dixital O centro educativo dixital persegue dispor de:  recursos humanos e pedagóxicos  infraestruturas e servizos axeitados para o uso cotián da tecnoloxía...  na actividade docente  de aprendizaxe  administrativa.
 6. 6. Eidos de actuación Cara ao proceso de conseguir o Centro Educativo Dixital actuarase nos seguintes eidos: 1. Equipamento e infraestructuras CENTRO 4. Integración e 2. Contidos participación EDUCATIVO educativos DIXITAL 3. Fomento da cultura dixital
 7. 7. Equipamento e infraestructura Garantirase a dotación e o mantemento da infraestrutura TIC para todos os centros educativos. Equipamento Infraestructuras Conexión • proxectores • CPD • á rede de • encerados dixitais, • cables e educación e a • ultraportátiles de canalizacións Internet. alumnado e • acondicionamento profesorado de aulas • armarios con • instalación bandexas para a eléctrica... recarga...
 8. 8. Contidos educativos Dotarase o profesorado e o resto da comunidade educativa de contidos e recursos educativos dixitais.Desenvolvemento de novos modelos pedagóxicos e a incorporacióndos últimos avances tecnolóxicos na educación.Aproveitando as mellores prácticas desenvolvidas nos centros máisavanzados, poñendo en valor todo o traballo e e coñecemento doprofesorado galego.Fomentando o espírito colaborativo e participativo dos docentespara establecer unha comunidade de desenvolvemento de contidospropios.Poñendo en marcha un repositorio de contidos que se alimentarácon contidos internos e externos á Xunta de Galicia.
 9. 9. Fomento da cultura dixital Nos docentes Nas familias• Deseñando un plan de • Difundindo as novas formación específico canles e soportes para a súa habilitación audiovisuais de no uso das TIC na comunicación práctica docente. • Favorecendo con isto o• Proporcionándolles acceso aos servizos que recursos educativos proporciona a e- dixitais para empregar administración. nas distintas materias.
 10. 10. Integración e Participación Existará un portal propio para o proxecto ABALAR, o Espazo ABALAR, que será o referente dos servizos educativos en Galicia… Achegando a educación á cidadanía e involucrando as familias na educación dos fillos. Promovendo o desenvolvemento das TIC no ámbito educativo, invitando á participación e motivación do alumnado e loitando contra o fracaso escolar. Fomentando a participación colaborativa dos centros e da comunidade docente, incorporando como peza fundamental o repositorio de contidos educativos de Galicia.
 11. 11. Espazo ABALAR Proporcionará: Ás familias Ao alumnado• Información directa do • Teleasistencia á clase do absentismo e seguimento alumnado con baixas de longa académico dos fillos duración, dende a súa casa ou• Comunicación directa e mesmo desde o hospital. multicanle co profesorado e os • Facilidades para o seguimento titores. da actividade escolar a• Xestión telemática de todos os alumnado discapacitado. trámites relacionados coa • Ferramentas e mecanismos para educación. o acceso aos materiais e recursos para a actividade escolar no centro educativo dixital.
 12. 12. Áreas do Espazo ABALAR Espazo FAMILIAS Espazo PROFESORES Espazo ALUMNOS Espazo ANPAS Espazo CENTROS Contidos Educativos Laboratorio
 13. 13. Estratexia de despregamento O proxecto ABALAR estenderase a todos os niveis do sistema educativo galego. Mediante o aproveitamento das infraestruturas, equipamentos, contidos educativos e demais recursos indicados no proxecto. Iniciarase no primeiro ano en 6º de Primaria e 2º da ESO e o seguinte ano em 5º de Primario e 1º da ESO. Posteriormente estenderase ao resto do sistema educativo.

×