Temel mikrobiyoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)

21,945 views

Published on

2 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • cevapları var mı?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks alot dear helpers.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
21,945
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
203
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
2
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Temel mikrobiyoloji soru (fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. Temel Mikrobiyoloji Soruları
 2. 2. Aşağıdakilerden hangisi somatik antijen için doğru değildir? <ul><li>Polisakkarid yapıdadır </li></ul><ul><li>Faj için reseptördür </li></ul><ul><li>Ig G antikorlarının oluşmasına neden olur </li></ul><ul><li>Gram negatiflerde bulunur </li></ul><ul><li>Endotoksinle birlikte bulunur </li></ul>
 3. 3. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerde bulunmaz ? <ul><li>Teikoik asit </li></ul><ul><li>Peptidoglikan </li></ul><ul><li>Dış membran </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul><ul><li>Spor </li></ul>
 4. 4. Aşağıdakilerden hangisi Gram negatiflerin özelliklerinden değildir? <ul><li>Dış zarları vardır. </li></ul><ul><li>Teikoik asitleri yoktur </li></ul><ul><li>Endotoksinleri vardır </li></ul><ul><li>Lizozime duyarlıdırlar </li></ul><ul><li>Ekzotoksinleri vardır </li></ul>
 5. 5. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerin hedef dokuya tutunmasını sağlar? <ul><li>Peptidoglikan </li></ul><ul><li>Teikoik asid </li></ul><ul><li>Pilus </li></ul><ul><li>Fimbria </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul>
 6. 6. Bakteriyofajlar Gram negatif bakterilerin hangi kısmına tutunur? <ul><li>Polisakkarid </li></ul><ul><li>Teikoik asid </li></ul><ul><li>Lipoteikoik asid </li></ul><ul><li>M proteini </li></ul><ul><li>A proteini </li></ul>
 7. 7. Aşağidakilerden hangisi teikoik aside ait özelliklerden değildir? <ul><li>Hedef dokuya tutunmayı sağlar </li></ul><ul><li>Faj reseptörüdür </li></ul><ul><li>Antijeniktir </li></ul><ul><li>Sadece Gram pozitiflerde bulunur </li></ul><ul><li>Fagositozu önler </li></ul>
 8. 8. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde hücre zarının özellikleri arasında sayılmaz? <ul><li>Aktif transport </li></ul><ul><li>Elektron transportu </li></ul><ul><li>Hücre duvarının sentezi </li></ul><ul><li>Antikor yapımının uyarılması </li></ul><ul><li>Betalaktamaz salgılanması </li></ul>
 9. 9. 2O-2 (süperoksit) + 2 H+ H2O2 + O2 Bakterinin oksijenli ortamda yaşamasını sağlayan aerop ve fakültatif anaerop bakterilerde bulunan ve yukarıdaki reaksiyonu katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Peroksidaz </li></ul><ul><li>Süperoksidaz </li></ul><ul><li>Süperoksid dismutaz </li></ul><ul><li>Oksidaz </li></ul><ul><li>Katalaz </li></ul>
 10. 10. Aşağıdaki bakterilerden hangisini üretmek için besiyerine kollesterol eklenmelidir? <ul><li>Mycobacterium </li></ul><ul><li>Leptospira </li></ul><ul><li>Actinomyces </li></ul><ul><li>Mycoplasma </li></ul><ul><li>Bacillus </li></ul>
 11. 11. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre zarı 3 tabakalıdır? <ul><li>Borrelia </li></ul><ul><li>Leptospira </li></ul><ul><li>Nocardia </li></ul><ul><li>Treponema </li></ul><ul><li>Ureaplasma </li></ul>
 12. 12. Aşağıdakilerden hangisi bakteri kromozomunu tanımlar? <ul><li>Çift iplikli lineer DNA </li></ul><ul><li>Çift iplikli sirküler DNA </li></ul><ul><li>Tek iplikli sirküler DNA </li></ul><ul><li>Tek iplikli lineer DNA </li></ul><ul><li>Çift iplikli sirküler RNA </li></ul>
 13. 13. Aşağıdakilerden hangisi epizomu tanımlar? <ul><li>Kromozomla birleşmiş plazmid </li></ul><ul><li>Plazmidle birleşmiş kromozom </li></ul><ul><li>Bakteriyofajla birleşmiş kromozom </li></ul><ul><li>Kromozom dışı bakteriyofaj </li></ul><ul><li>Kromozomdan parça koparmış plazmid </li></ul>
 14. 14. Aşağıdakilerden hangisi transpozonlara ait bir özellik değildir ? <ul><li>Toksin yapımını kodlayabilirler </li></ul><ul><li>Antibiyotik direncini kodlayabilirler </li></ul><ul><li>Kromozom üzerinde yer değiştirebilirler </li></ul><ul><li>Bağımsız olarak çoğalabilirler </li></ul><ul><li>Plazmid üzerinde bulunabilirler </li></ul>
 15. 15. Aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisi hedef dokuya tutunma ve kolonizasyon ile ilişkili değildir? <ul><li>Pilus </li></ul><ul><li>Fimbria </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul><ul><li>Slime </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul>
 16. 16. Aşağıdakilerden hangisi konak hücreye tutunmayı sağlamaz? <ul><li>Pilus </li></ul><ul><li>Teikoik asid </li></ul><ul><li>Mezozom </li></ul><ul><li>Glikokaliks </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul>
 17. 17. Epizomik durumdaki F plazmidinin kromozomdan parça kopararak ayrılması ve başka bakterilere aktarılması olayı aşağıdakilerden hangisinde en doğru olarak tanımlanmıştır? <ul><li>Seks (F) düksiyon </li></ul><ul><li>Transdüksiyon </li></ul><ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Transpozisyon </li></ul><ul><li>Konjügasyon </li></ul>
 18. 18. Bakteriyofaj aracılığıyla bakteriler arasında DNA aktarılmasına ne denir? <ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Transpozisyon </li></ul><ul><li>Transdüksiyon </li></ul><ul><li>Konjügasyon </li></ul><ul><li>F düksiyon </li></ul>
 19. 19. Ölen bir bakteriden ortama salınan DNA parçacıklarının kompetans faktörüne sahip bir bakteri tarafından alınması hangi genetik aktarım mekanizması ile olur? <ul><li>Transdüksiyon </li></ul><ul><li>Konjügasyon </li></ul><ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Transpozisyon </li></ul><ul><li>Transfeksiyon </li></ul>
 20. 20. Aşağıdakilerden hangisi Prokaryot bir hücreden alınan DNA parçacıklarının ökaryot bir hücrenin çekirdeğine enjekte edilmesini tanımlar? <ul><li>Konjügasyon </li></ul><ul><li>Transdüksiyon </li></ul><ul><li>Rekombinasyon </li></ul><ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Transfeksiyon </li></ul>
 21. 21. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinlerin özelliklerinden değildir? <ul><li>Protein yapıdadırlar </li></ul><ul><li>Ateş yükselmesine neden olmazlar </li></ul><ul><li>Isıyla denatüre olurlar. </li></ul><ul><li>Toksik etkileri güçlüdür </li></ul><ul><li>Zayıf antijendirler </li></ul>
 22. 22. İnflamasyonda aşağıdaki akut faz reaktanlarından hangisinin seviyesi düşer? <ul><li>Alfa 1 antitripsin </li></ul><ul><li>Fibrinojen </li></ul><ul><li>Haptoglobulin </li></ul><ul><li>Properdin </li></ul><ul><li>Albumin </li></ul>
 23. 23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde granülomatöz Hepatit olasılığı en azdır? <ul><li>Candida albicans </li></ul><ul><li>M. tuberculosis </li></ul><ul><li>Coxiella burnetti </li></ul><ul><li>Shistosoma haematobium </li></ul><ul><li>E. coli </li></ul>
 24. 24. Aşağıdaki bakterilerden hangisi granülomatöz iltihap yapmaz? <ul><li>Brucella </li></ul><ul><li>Listeria </li></ul><ul><li>Klebsiella </li></ul><ul><li>Treponema </li></ul><ul><li>Mycobacterium </li></ul>
 25. 25. Gram negatif bakterilere etkisi olmayan ve betalaktam alerjisi olan hastalarda kullanılabilen betalaktam antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Sefazolin </li></ul><ul><li>Penisilin G </li></ul><ul><li>Temosilin </li></ul><ul><li>Teikoplanin </li></ul><ul><li>Doksisiklin </li></ul>
 26. 26. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin post antibiyotik etkisi diğerlerinden daha belirgin olduğu için günde tek doz kullanılabilir? <ul><li>Gentamisin </li></ul><ul><li>Seftriakson </li></ul><ul><li>Prokain Penisilin </li></ul><ul><li>INH </li></ul><ul><li>Rifampisin </li></ul>
 27. 27. Kistik fibrozisli bir çocukta pnömoni meydana gelmiştir. Çekilen akciğer grafisinde pnömatosel varlığı saptanmıştır. Bu hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi faydalı olma olasılığı en azdır? <ul><li>Sefazolin </li></ul><ul><li>Ampisilin sulbactam </li></ul><ul><li>Aztreonam </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Vankomisin </li></ul>
 28. 28. Primer bakteriyel peritonitte ilk seçenek antibiyotik hangisidir? <ul><li>Sefotaksim </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Sefoksitin </li></ul><ul><li>Tetrasiklin </li></ul><ul><li>Metronidazol </li></ul>
 29. 29. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde aminoglikozid kullanımı kontrendikedir? <ul><li>Tetanoz </li></ul><ul><li>Gazlı gangren </li></ul><ul><li>Botulizm </li></ul><ul><li>Şarbon </li></ul><ul><li>Nekrotizan fasiit </li></ul>
 30. 30. Genel olarak bakteriyostatik olan olan protein sentezi inhibitörlerinin tersine aşağıdaki protein sentezi inhibitörlerinden hangisi bakterisidal etkilidir? <ul><li>Tetrasiklin </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Amikasin </li></ul><ul><li>Kloramfenikol </li></ul>
 31. 31. 30 S ribozoma bağlanarak tRNA’nın tutunmasını engelleyen antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Linezolid </li></ul><ul><li>Minosiklin </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Amikasin </li></ul>
 32. 32. 50 S ribozoma bağlanarak translokasyonu engelleyen anitibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Kloramfenikol </li></ul><ul><li>Streptomisin </li></ul><ul><li>Teikoplanin </li></ul><ul><li>Tetrasiklin </li></ul><ul><li>Klaritromisin </li></ul>
 33. 33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi 50 S ribozoma bağlanarak Peptidil transferazı bloke eder? <ul><li>Amikasin </li></ul><ul><li>Tetrasiklin </li></ul><ul><li>Kloramfenikol </li></ul><ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul>
 34. 34. Mec A genine sahip S. aureus infeksiyonlarında aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi antibiyogramda duyarlı bile görünse kesin olarak etkisizdir? <ul><li>Trimetoprim sülfometoksazol </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul><ul><li>Siprofloksasin </li></ul><ul><li>Ampisilin sulbaktam </li></ul><ul><li>Rifampisin </li></ul>
 35. 35. Aşağıdakilerden hangisi kombine antibiyotik kullanma endikasyonlarından değildir? <ul><li>Ağır infeksiyonların ampirik tedavisi </li></ul><ul><li>Ateşin 40 C olması </li></ul><ul><li>Polimikrobiyal enfeksiyonların tedavisi </li></ul><ul><li>Direnç gelişmesinin önlenmesi </li></ul><ul><li>Antibiyotikleri toksik etkilerinin azaltılması </li></ul>
 36. 36. İnfeksiyon riski yüksek olduğu için kritik malzeme sınıfına giren ve bu nedenle otoklav ya da etilen oksitle steril edilmesi gereken tıbbi alet aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Artroskop </li></ul><ul><li>Gastroskop </li></ul><ul><li>Rektoskop </li></ul><ul><li>Sistoskop </li></ul><ul><li>Bronkoskop </li></ul>
 37. 37. Aşağıdakilerden hangisi periplazmik aralık için yanlıştır? <ul><li>Hücre zarı ile dış zar arasında bulunur </li></ul><ul><li>İlaç direnç enzimlerini içerir </li></ul><ul><li>Peptidoglikan molekülleri bulunur </li></ul><ul><li>Lipoprotein molekülleri bulunur </li></ul><ul><li>Gram pozitiflerin betalaktamazları bulunur </li></ul>
 38. 38. Bakteriler arasında seks (F) pilusu aracılığıyla genetik madde aktarımına ne denir? <ul><li>İntegrasyon </li></ul><ul><li>Rekombinasyon </li></ul><ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Konjugasyon </li></ul><ul><li>Transduksiyon </li></ul>
 39. 39. Aşağıdaki bakterilerden hangisi lizozimin etkisine duyarlıdır? <ul><li>Sferoplast </li></ul><ul><li>Protoplast </li></ul><ul><li>Klamidya </li></ul><ul><li>Gram pozitif basil </li></ul><ul><li>Gram negatif basil </li></ul>
 40. 40. Hücre duvarı öncüllerinin sentezi, solunum, sindirim, oksidatif fosforilasyon, enzim ve toksin sekresyonunun yapıldığı bakteri kısmı hangisidir? <ul><li>Hüre duvarı </li></ul><ul><li>Hücre zarı </li></ul><ul><li>Sitoplazma </li></ul><ul><li>Ribozom </li></ul><ul><li>Periplazmik aralık </li></ul>
 41. 41. Aşağıdakilerden hangisi protein yapılı değildir ? <ul><li>Por </li></ul><ul><li>Pilus </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul><ul><li>Ekzotoksin </li></ul><ul><li>Endotoksin </li></ul>
 42. 42. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? <ul><li>Kapsül – polisakkarit </li></ul><ul><li>Kapsid – protein </li></ul><ul><li>Zarf – lipoprotein </li></ul><ul><li>Flagella – Protein </li></ul><ul><li>Por – lipid </li></ul>
 43. 43. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden değildir? <ul><li>Sindirim </li></ul><ul><li>Solunum </li></ul><ul><li>Betalaktamaz salgılanması </li></ul><ul><li>Peptidoglikan sentezi </li></ul><ul><li>Protein sentezi </li></ul>
 44. 44. Aşağıdaki toksin – etki mekanizması ilişkilerinden hangisi yanlıştır? <ul><li>C. diphterium – EF2 inaktivasyonu </li></ul><ul><li>B. anthracis – Adenilat siklaz benzeri etki </li></ul><ul><li>C. botulinum – Asetil kolin inaktivasyonu </li></ul><ul><li>C. perfringens - Lesitinaz etkisi </li></ul><ul><li>Stabil toksin – Adenilat siklaz etkisi </li></ul>
 45. 45. Hangi toksin IL-1 ve TNF alfa salınımını artırarak etkili olur? <ul><li>Kolera toksini </li></ul><ul><li>Şarbon toksini </li></ul><ul><li>Difteri toksini </li></ul><ul><li>Eritrojenik toksin </li></ul><ul><li>Clostridium perfringens alfa toksini </li></ul>
 46. 46. Kromozoma yapışmış plazmide ne ad verilir? <ul><li>İntron </li></ul><ul><li>RTF </li></ul><ul><li>R Belirleyicisi </li></ul><ul><li>Profaj </li></ul><ul><li>Epizom </li></ul>
 47. 47. Aşağıdakilerden hangisi transpozonlara ait bir özellik değildir? <ul><li>Antibiyotik direncini kodlayabilirler </li></ul><ul><li>Sıçrayıcı genler de denir </li></ul><ul><li>İçine sokuldukları genlerde mutasyona neden olurlar </li></ul><ul><li>Bağımsız olarak replike olurlar </li></ul><ul><li>DNA’da birden fazla transpozon bulunabilir </li></ul>
 48. 48. Aşağıdakilerden hangisi kapsül için yanlıştır? <ul><li>Streptokoklarda hiyalüronik asit yapısındadır </li></ul><ul><li>Şarbon basilinde D-Glutamik asit yapısındadır </li></ul><ul><li>Diğer bakterilerde polipeptid yapılıdır </li></ul><ul><li>Antifagositik özelliği vardır </li></ul><ul><li>Antijeniktir </li></ul>
 49. 49. Dipikolinik asit aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur? <ul><li>Mezozom </li></ul><ul><li>Pili </li></ul><ul><li>Glikokaliks </li></ul><ul><li>Spor </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul>
 50. 50. Aşağıdakilerden hangisi sitoplazmadan kaynaklanarak hücre dışına taşar ve H antijeninin oluşmasına neden olur? <ul><li>Flagella </li></ul><ul><li>Mezozom </li></ul><ul><li>Pili </li></ul><ul><li>Glikokaliks </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul>
 51. 51. Aşağıdakilerden hangisi çitf sıra fosfolipid yapısındadır? <ul><li>Pili </li></ul><ul><li>Mezozom </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul><ul><li>Glikokaliks </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul>
 52. 52. Hangisinin kapsülü yoktur? <ul><li>Streptococcus pneumoniae </li></ul><ul><li>Haemophilus influenzae </li></ul><ul><li>Mycoplasma pneumoniae </li></ul><ul><li>Bacilus anthracis </li></ul><ul><li>Klebsiella pneumoniae </li></ul>
 53. 53. Hücre zarının içe doğru katlanmasıyla oluşan ve bölünme sırasında bakteri kromozomunun tutunduğu organel hangisidir? <ul><li>Ribozom </li></ul><ul><li>Mezozom </li></ul><ul><li>Nükleus zarı </li></ul><ul><li>Peptidoglikan molekül </li></ul><ul><li>Okazaki fragmanı </li></ul>
 54. 54. Pilus (fimbria) ile ilişkili olmayan hangisidir? <ul><li>Hareket </li></ul><ul><li>Kolonizasyon </li></ul><ul><li>Konjugasyon </li></ul><ul><li>Virülans </li></ul><ul><li>Aderans </li></ul>
 55. 55. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel kapsülün bir uzantısıdır ve bakterinin yüzeylere yapışmasında rol oynar? <ul><li>Pili </li></ul><ul><li>Flagella </li></ul><ul><li>Glikokaliks </li></ul><ul><li>Lipopolisakkarit </li></ul><ul><li>Peptidoglikan </li></ul>
 56. 56. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi hem oksijenli hem oksijensiz ortamda fermentatif metabolizma gösterir? <ul><li>Zorunlu anaerob </li></ul><ul><li>Zorunlu aerob </li></ul><ul><li>Fakültatif anaerob </li></ul><ul><li>Aerotoleran </li></ul><ul><li>Mikroaerofil </li></ul>
 57. 57. Bakterilerin antibiyotiklerin etkisini en hassas oldukları dönem hangisidir? <ul><li>Lag dönemi </li></ul><ul><li>Eksponensiyal dönem </li></ul><ul><li>Stasyoner dönem </li></ul><ul><li>Durgunluk dönemi </li></ul><ul><li>Ölüm dönemi </li></ul>
 58. 58. İnsanda hastalığa yol açan bakteriler sıcaklık tercihlerine göre hangi grupta yer alır? <ul><li>Psikrofiller </li></ul><ul><li>Termofiller </li></ul><ul><li>Mezofiller </li></ul><ul><li>Halofiller </li></ul><ul><li>Ozmofiller </li></ul>
 59. 59. Aşağıdakilerden hangisi lipoplisakkaritler için doğru değildir? <ul><li>Tüm gram negatif bakterilerde bulunurlar </li></ul><ul><li>Febril cevap oluşumuna neden olurlar </li></ul><ul><li>Somatik O antijenik spesifitesine sahiptir </li></ul><ul><li>Yapısı içinde lipid A içerir </li></ul><ul><li>Isıya duyarlıdır </li></ul>
 60. 60. Bakteriosin (KOLİSİN) aşağıdaki tanımlardan hangisine uyar? <ul><li>Bakteri RNA özelliğidir. </li></ul><ul><li>Bir bakteri tarafından salınıp diğer bakterileri öldüren maddedir. </li></ul><ul><li>Bir tip bakteri virusudur. </li></ul><ul><li>Salgılayan bakterinin kendisini de öldürür. </li></ul><ul><li>Bakteri mRNA sıdır. </li></ul>
 61. 61. Bakterilerin transformasyonu hangi enzimle bloke edilir? <ul><li>Ortamda RNAase bulunması </li></ul><ul><li>Bakteriofaja karşı anti serum </li></ul><ul><li>Ortamda DNAase bulunması </li></ul><ul><li>Seks pilusundan giren bakteriofaj </li></ul><ul><li>Verici ve alıcı hücreler arasında hücreden hücreye temasın önlenmesi </li></ul>
 62. 62. Bir genin ifade edilmediği sessiz bir noktadan transkripsyon ve translasyonun görüldüğü aktif bir noktaya taşınmasına ne ad verilir? <ul><li>Koşullu letal mutasyon </li></ul><ul><li>Programlanmış yeniden düzenleme </li></ul><ul><li>Transpozonla indüklenmiş transformasyon </li></ul><ul><li>Yüksek frenkanslı rekombinasyon </li></ul><ul><li>Homolog rekombinasyon </li></ul>
 63. 63. Tüberküloz tanısında hangisi kullanılabilir? <ul><li>Akridin oranj </li></ul><ul><li>Kalkoflor boyası </li></ul><ul><li>Trikrom boyama </li></ul><ul><li>Auramin rodamin </li></ul><ul><li>Malaşit yeşili </li></ul>
 64. 64. Sefalosporinler aşağıdaki bakterilerden hangisine etkilidir? <ul><li>Listeria </li></ul><ul><li>Enterokok </li></ul><ul><li>Enterobacter </li></ul><ul><li>Metisiline dirençli stafilokok </li></ul><ul><li>Lejyonella </li></ul>
 65. 65. Sefalosporinler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? <ul><li>1. kuşaktan 3. kuşağa doğru Gram negatif etkinlik artar, Gram pozitif etkinlik azalır </li></ul><ul><li>Pnömokoklara en etkili sefalosporinler seftriakson ve sefotaksimdir </li></ul><ul><li>2. kuşaklar içinde BOS’a sadece sefuroksim geçer </li></ul><ul><li>En güçlü anaerop etkisi olan sefoksitindir </li></ul><ul><li>Pseudomonaslara en etkili olan seftriaksondur </li></ul>
 66. 66. Protein sentezi inhibitörleri için hangisi yanlıştır? <ul><li>Aminoglikozitler 30S’e bağlanarak mRNA’nın okunmasını önler </li></ul><ul><li>Tetrasiklinler 30S’e bağlanarak tRNA’nın tutunmasını önler </li></ul><ul><li>Azalidler 50S’e bağlanarak peptidil transferazı inhibe eder </li></ul><ul><li>Makrolidler 50S’e bağlanarak translokasyonu engeller </li></ul><ul><li>Klindamisin 50S’e bağlanarak peptid bağı oluşumunu engelller </li></ul>
 67. 67. Aşağıdaki bakteri aşılarından hangisi kapsül aşısıdır? <ul><li>Difteri aşısı </li></ul><ul><li>Boğmaca aşısı </li></ul><ul><li>Tularemi aşısı </li></ul><ul><li>Pnömokok aşısı </li></ul><ul><li>BCG </li></ul>
 68. 68. Aşağıdakilerden hangisi Van A tipi dirence sahip enterokoklara etkili bir ilaçtır? <ul><li>Vankomisin </li></ul><ul><li>Teikoplanin </li></ul><ul><li>Kinupristin-dalfopristin </li></ul><ul><li>Ampisilin-Sulbaktam </li></ul><ul><li>Siprofloksasin </li></ul>
 69. 69. Tek başına kullanılan sulbaktam aşağıdaki bakterilerden hangisine etkilidir? <ul><li>E. coli </li></ul><ul><li>Pseudomonas </li></ul><ul><li>S. aureus </li></ul><ul><li>Acinetobacter </li></ul><ul><li>Enterococcus </li></ul>
 70. 70. Aşağıdaki toksinlerden hangisi içinde profaj bulunduran lizojen bakteriler tarafından sentezlenir? (Nisan 2006 1) <ul><li>Botulizm toksini </li></ul><ul><li>Tetanoz toksini </li></ul><ul><li>Boğmaca toksini </li></ul><ul><li>Şarbon toksini </li></ul><ul><li>E. coli labil toksini </li></ul>
 71. 71. Virüsler aracılığıyla bakteriler arasında gen aktarılması aşagıdaki olaylardan hangisinde gerçekleşir? <ul><li>Transdüksiyon </li></ul><ul><li>Transformasyon </li></ul><ul><li>Transpozisyon </li></ul><ul><li>Transfeksiyon </li></ul><ul><li>F düksiyon </li></ul>
 72. 72. Hem DNA girazı inhibe eden hem de hücre duvarı prekürsörlerinin sentezini engelleyen ve S. epidermidis ile S. saprophyticus’un ayrımında kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Optokin </li></ul><ul><li>Novobiyosin </li></ul><ul><li>Nalidiksik asid </li></ul><ul><li>Ofloksasin </li></ul><ul><li>Lizostafin </li></ul>
 73. 73. Klindamisinin aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hiç etkisinin olması beklenmez? <ul><li>Sekonder peritonit </li></ul><ul><li>Aspirasyon pnömonisi </li></ul><ul><li>Toksik şok sendromu </li></ul><ul><li>Pelvik inflamatuvar hastalık </li></ul><ul><li>Tifo </li></ul>
 74. 74. Steroid yapılı tek antibiyotik olan füzidik asid aşağıdaki bakterilerden hangisinde Protein A yapımını azaltarak fagositozu kolaylaştırır? <ul><li>P. aeruginosa </li></ul><ul><li>N. gonorrhoeae </li></ul><ul><li>S. aureus </li></ul><ul><li>S. pneumoniae </li></ul><ul><li>C. diphterium </li></ul>
 75. 75. Bronkoskopi, gastroskopi gibi endoskopi cihazlarının sterilizasyonunda en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Etilen oksid </li></ul><ul><li>Otoklav </li></ul><ul><li>HEPA filtre </li></ul><ul><li>Pastör fırını </li></ul><ul><li>Gluteraldehid </li></ul>
 76. 76. Aşağıdakilerden hangisi konjügasyon için doğru değlidir? <ul><li>İki canlı bakteri arasında genetik aktarım olur </li></ul><ul><li>F pilusu ile gerçekleşir </li></ul><ul><li>Seks plazmidi tarafından kodlanır </li></ul><ul><li>Kompetans faktörü gereklidir </li></ul><ul><li>Antibiyotik direncinin aktarılmasına neden olur </li></ul>
 77. 77. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin anaeroplara etkisinin olması beklenmez? <ul><li>İmipenem </li></ul><ul><li>Gentamisin </li></ul><ul><li>Sefoksitin </li></ul><ul><li>Metronidazol </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul>
 78. 78. Gram pozitif bakterilerde antibiyotik direnç mekanizmaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? <ul><li>Betalaktamaz salgılayabilirler </li></ul><ul><li>Antibiyotiğin bağlanacağı hedefin yapısını değiştirebilirler. </li></ul><ul><li>Antibiyotiğin hücre içine alınmasını azaltabilirler </li></ul><ul><li>Penisilin bağlayan proteinlerde afinite azalması gösterebilirler </li></ul><ul><li>Ribozomların antibiyotiğe bağlanması azaltabilirler. </li></ul>
 79. 79. Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? <ul><li>Bakteriyi iç ozmotik basınca karşı korur </li></ul><ul><li>Yarı geçirgendir </li></ul><ul><li>N-asetil müraminik asit ve N-asetil glikozamin içerir </li></ul><ul><li>Periplazmik aralığı yoktur </li></ul><ul><li>Antijeniktir </li></ul>
 80. 80. Aşağıdaki bakterilerden hangisi periplazmik aralığa salgıladığı betalaktamazlardan dolayı ampisilinden etkilenmez? <ul><li>Pnömokok </li></ul><ul><li>Streptococcus pyogenes </li></ul><ul><li>S. aureus </li></ul><ul><li>Pseudomonas aeruginosa </li></ul><ul><li>Mycoplasma pneumoniae </li></ul>
 81. 81. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde havanın temizlenmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi en çok tercih edilmelidir? <ul><li>Pastör fırını ile havanın buharlandırılması </li></ul><ul><li>HEPA filtre </li></ul><ul><li>Formol buharı </li></ul><ul><li>Plazma gazı </li></ul><ul><li>Etilen dioksid </li></ul>
 82. 82. Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif bakterilerin duvar yapısında bulunmaz? <ul><li>A proteini </li></ul><ul><li>M proteini </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul><ul><li>Peptidoglikan </li></ul><ul><li>Lipopolisakkarid </li></ul>
 83. 83. Aşağıdaki bakterilerden hangisi hücre duvarında bulunan teikoik asit sayesinde hedef dokulara tutunabilir? <ul><li>Serratia marcessens </li></ul><ul><li>Klebsiella pneumoniae </li></ul><ul><li>Neisseria gonorrhoeae </li></ul><ul><li>Streptococcus pyogenes </li></ul><ul><li>Moraxella catarrhalis </li></ul>
 84. 84. DNA üzerinde replikasyonun başladığı nokta aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Orijin </li></ul><ul><li>Primer </li></ul><ul><li>Operatör bölge </li></ul><ul><li>Promoter bölge </li></ul><ul><li>İntron </li></ul>
 85. 85. Üriner sistem enfeksiyonu düşündüğünüz 2 aylık gebede aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi verilmemelidir? <ul><li>Sefaklor </li></ul><ul><li>Amoksisilin </li></ul><ul><li>Ofloksasin </li></ul><ul><li>Seftriakson </li></ul><ul><li>Amoksisilin-klavulanat </li></ul>
 86. 86. Aşağıdakilerden hangisi Vankomisine dirençli enterokok infeksiyonlarında kullanılabilir? <ul><li>Seftazidim </li></ul><ul><li>İmipenem </li></ul><ul><li>Aztreonam </li></ul><ul><li>Linezolid </li></ul><ul><li>Siprofloksasin </li></ul>
 87. 87. Aşağıdaki aşılardan hangisi yan etkileri nedeniyle erişkinlerde kontrendikedir? <ul><li>Menengokok </li></ul><ul><li>Boğmaca </li></ul><ul><li>Tetanoz </li></ul><ul><li>Pnömokok </li></ul><ul><li>Difteri </li></ul>
 88. 88. Canlı dokular üzerinden mikroorganizmaları uzaklaştırma ya da üremelerini baskılama işlemine ne ad verilir? <ul><li>Sanitasyon </li></ul><ul><li>Dezenfeksiyon </li></ul><ul><li>Sterilizasyon </li></ul><ul><li>Antisepsi </li></ul><ul><li>Pastörizasyon </li></ul>
 89. 89. Splenoktomili kişilerde aşağıdaki etkenlerden hangisi sık ve ağır seyirli infeksiyon yapması beklenmez? <ul><li>Streptococus pneumoniae </li></ul><ul><li>Staphylococcus epidermidis </li></ul><ul><li>Babesia microtti </li></ul><ul><li>Haemophilus influenzae </li></ul><ul><li>Plasmodium vivax </li></ul>
 90. 90. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin somatik O antijenidir? <ul><li>Flagella </li></ul><ul><li>Pilus </li></ul><ul><li>Polisakkarid </li></ul><ul><li>Aksiyel filaman </li></ul><ul><li>Kapsül </li></ul>
 91. 91. Streptococcus pneumoniae’nin kapsülünü kaybetmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi görülür? <ul><li>Antijenik yapısı değiştiği için tedavisi zorlaşır </li></ul><ul><li>Antijenik yapısı değiştiği için avirülan olur </li></ul><ul><li>Kültürde L koloni oluşturur </li></ul><ul><li>Kolay fagosite edilir </li></ul><ul><li>Hareket yeteneğini kaybeder </li></ul>
 92. 92. Cerrahi profilaksi için aşağıdakilerden hangisi genel olarak en uygundur? <ul><li>Tek doz vankomisin </li></ul><ul><li>Üç doz sefazolin </li></ul><ul><li>Perioperatif tek doz sefazolin </li></ul><ul><li>Tek doz seftriakson </li></ul><ul><li>Üç gün süreyle seftriakson + gentamisin </li></ul>
 93. 93. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kültürü yapılamaz? <ul><li>Spirillum minus </li></ul><ul><li>Listeria monocytogenes </li></ul><ul><li>Borrelia recurrentis </li></ul><ul><li>Rickettsia prowazekii </li></ul><ul><li>Providencia rettgeri </li></ul>
 94. 94. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin normal vücud florasında bulunması beklenmez? <ul><li>Viridans streptokoklar </li></ul><ul><li>E. coli </li></ul><ul><li>Shigella </li></ul><ul><li>Streptococcus pneumoniae </li></ul><ul><li>Propionibacterium acnes </li></ul>
 95. 95. DNA nükleotitinde pürin yerine pirimidin geçmesi ile oluşan mutasyon aşağıdakilerden hangisidir? <ul><li>Delesyon </li></ul><ul><li>Addisyon </li></ul><ul><li>Transversion </li></ul><ul><li>Transisyon </li></ul><ul><li>Transdüksiyon </li></ul>
 96. 96. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinler için doğru değildir? <ul><li>Protein yapıdadırlar </li></ul><ul><li>Limulus lizat testini pozitifleştirirler </li></ul><ul><li>Antijenik uyarı yapabilirler </li></ul><ul><li>Isıya duyarlıdırlar </li></ul><ul><li>Formaldehitle muamele edilirlerse anatoksine dönüşürler </li></ul>
 97. 97. Aşağıdakilerden hangisi bakteri hücre duvarında bulunan D-Alanil D-Alanini bozarak antibakteriyel etkinlik gösterir? <ul><li>Vankomisin </li></ul><ul><li>Eritromisin </li></ul><ul><li>Siprofloksasin </li></ul><ul><li>Amikasin </li></ul><ul><li>Klindamisin </li></ul>
 98. 98. Aşağıdaki kombinasyonlardan hangisi betalaktam – betalaktamaz inhibitörlerine örnek olarak gösterilemez ? <ul><li>Tikarsilin-Klavulonik asit </li></ul><ul><li>İmipenem --silastatin </li></ul><ul><li>Piperasilin- tazobaktam </li></ul><ul><li>Koamoksiklav </li></ul><ul><li>Sultamisilin </li></ul>
 99. 99. Aşağıdaki bakterilerden hangisi dezenfeksiyon işlemine en dayanıklıdır? <ul><li>Bacillus stearotermophilus </li></ul><ul><li>Mycoplasma pneumoniae </li></ul><ul><li>Rickettsia typhi </li></ul><ul><li>Chlamydia trachomatis </li></ul><ul><li>Proteus vulgaris </li></ul>
 100. 100. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi dezenfektanlara en duyarlıdır? <ul><li>Prionlar </li></ul><ul><li>Vejetatif bakteriler </li></ul><ul><li>Sporlar </li></ul><ul><li>Zarflı virüsler </li></ul><ul><li>Mantarlar </li></ul>

×