Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pamiec

3,895 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pamiec

 1. 1. PAMIĘĆ<br />przygotowała: Paula PILARSKA<br />Na podstawie: PSYCHOLOGIA WSPÓŁCZESNA Lepiej, więcej, przystępniej, Rathus Spencer, Wydawca GWP, 2004<br />
 2. 2. PIERWSZE WYZWANIE DLA TWOJEJ PAMIĘCI<br />Masz 15 sekund na zapamiętanie liter, które pojawią się na następnym slajdzie.<br />NIE ZAPISUJ ICH! <br />BEZ OSZUKIWANIA <br />
 3. 3. O R N A Z J E D <br />
 4. 4. DRUGIE WYZWANIE DLA TWOJEJ PAMIĘCI<br />Przygotuj kartkę i długopis (ołówek).<br />Na następnym slajdzie znajduje się kilka rysunków (każdy jest podpisany), przyjrzyj się im – masz na to 2 minuty.<br />Następnie zapisz nazwy tych rysunków - symboli. UWAGA! TYLKO NAZWY! NIE RYSUJ SYMBOLI!!!<br />
 5. 5. Zasłony w oknie<br />Liczba siedem<br />Ster<br />Klepsydra <br />Fasola<br />Sosna<br />Strzelba<br />Liczba dwa <br />
 6. 6. Teraz zapisz nazwy tych rysunków - symboli. UWAGA! <br /> TYLKO NAZWY! <br /> NIE RYSUJ SYMBOLI!!!<br />
 7. 7. Trzy rodzaje pamięci<br />W zależności od zawartego w pamięci materiału, dzielimy PAMIĘĆ na<br />PAMIĘĆ EPIZODYCZNĄ <br />PAMIĘĆ SEMANTYCZNĄ<br />PAMIĘĆ PROCEDURALNĄ<br />
 8. 8. PAMIĘĆ EPIZODYCZNA<br />Wspomnienia zdarzeń, jakie przytrafiły się człowiekowi<br />
 9. 9. PAMIĘĆ SEMANTYCZNA<br />Pamięć dotycząca znaczeń.<br />
 10. 10. PAMIĘĆ PROCEDURALNA<br />Wiedza o ty jak coś się robi.<br />
 11. 11. TEARAZ ZAPISZ NA KARTCE CIĄG LITER, KTÓRY MIAŁAŚ / MIAŁEŚ ZAPAMIĘTAĆ NA POCZĄTKU LEKCJI.<br />
 12. 12. TRZY PROCESY PAMIĘCIOWE<br />KODOWANIE PRZECHOWYWANIE PRZYPOMINANIE<br /><ul><li> Kod wizualny
 13. 13. Kod semantyczny
 14. 14. Kod akustyczny</li></ul>POWTARZANIE!<br />
 15. 15. TRZY STADIA PAMIĘCI<br />PAMIĘĆ SENSORYCZNA<br />PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA<br />PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA<br />
 16. 16. PAMIĘĆ SENSORYCZNA<br />Pamięć ikoniczna<br />Wyobraźnia eidetyczna<br />Pamięć echoiczna<br />
 17. 17.
 18. 18. PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA<br />Inaczej pamięć operacyjna – informacje przechowujemy około 1 minuty<br />Efekt pierwszeństwa<br />Efekt świeżości<br />
 19. 19. PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA<br />Czy pamięć długotrwała wiernie przechowuje nasze wspomnienia? <br />Teraz narysuj rysunki, które starałaś / łeś się zapamiętać na początku lekcji.<br />
 20. 20.
 21. 21. PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA<br />Badanie Loftus i Palmer (1974)<br />O.b. oglądały film przedstawiający wypadek samochodowy<br />Grupa 1: jak szybko samochody jechały gdy w siebie uderzyły?<br />Grupa 2: jak szybko samochody jechały gdy trzasnęły w siebie?<br />Ocena szybkości: grupa 1 = 60 km/h; grupa 2 = 75 km/h<br />Pytania do o.b. – tydzień później: Czy widziałeś rozbitą szybę? (w filmie nie było rozbitych szyb): grupa 1 = 14%, grupa 2 = 32%<br />
 22. 22. Czy sądzisz, że są takie rzeczy, których nigdy nie zapomnisz? <br /> Dlaczego tak myślisz?<br />2. Jak badać pamięć?<br />
 23. 23. ROZPOZNAWANIE<br />Badanie Harry`egoBahrick`a (1975)<br />O.b. – absolwenci szkoły średniej<br />Wskazanie fotografii przedstawiających koleżanki i kolegów z klasy<br />Grupa 1 – niedawni absolwenci – 90% prawidłowych odpowiedzi<br />Grupa 2 – absolwenci sprzed 40 lat - 75% prawidłowych odpowiedzi<br />
 24. 24. ODTWARZANIE<br />Pomiar metodą par sylab bezsensownych - Ebbinghaus<br />np.:<br />
 25. 25. PONOWNE UCZENIE SIĘ<br />Ebbinghaus (1885) – metoda oszczędzania <br />
 26. 26. PONOWNE UCZENIE SIĘ<br />
 27. 27.
 28. 28. Teoria hamowania<br />Zakłada, że informacja może być zapominana także z tego powodu, że w jej pamiętaniu przeszkadza nowo wyuczony materiał lub wiedza już posiadana.<br />Dwa podstawowe rodzaje takiego hamowania to:<br />Interferencja retroaktywna (wsteczna)<br />Interferencja proaktywna (następcza)<br />
 29. 29. Interferencja retroaktywna<br />Polega na tym, że uczenie się jakiegoś nowego materiału przeszkadza w przypominaniu materiału wyuczonego wcześniej.<br />Np.: studentka medycyny wyuczy się nazw kości nogi, następnie uczy się nazw kości ramienia – może mieć trudność w przypo- mnieniu sobie nazw kości nogi.<br />
 30. 30. Interferencja proaktywna<br />Polega na tym, że wyuczenie się danego materiału przeszkadza w późniejszym uczeniu się innego materiału .<br />Np.: w nauce języka szwedzkiego mogą przeszkadzać wcześniej wyuczone słówka i zwroty z języka angielskiego.<br />
 31. 31. ZADANIEdla chętnych<br />Opisz najlepsze strategie uczenia się (zapamiętywania).<br />I nie zapomnij o zadaniu jeśli chcesz „złapać” dobrą ocenę ;)<br />
 32. 32. DZIEKUJĘ<br />

×