Metody

1,836 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metody

 1. 1. METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII przygotowała: Paula Pilarska
 2. 2. REPREZENTATYWNOŚĆ  Wymóg reprezentatywności - badana próbka odzwierciedla populację.  Czy można przeankietować dwadzieścia milionów wyborców i nadal nie być w stanie poprawnie przewidzieć wyników wyborów?
 3. 3. REPREZENTATYWNOŚĆ  badania prowadzone na mężczyznach (badania Milgrama – 40 białych mężczyzn – czy można uogólniać wyniki?)  brak badań nad zdrowiem kobiet, zapadalnością na depresję, uzależnienia od substancji chemicznych  wpływ pracy zawodowej kobiet na ich życie (podział obowiązków domowych – drugi etat)  niebezpieczeństwo uogólniania badań kobiet względnie uprzywilejowanych na kobiety w ogóle  w niektórych badaniach niewystarczająca reprezentacja mniejszości etnicznych
 4. 4. WYBÓR REPREZENTATYWNYCH PRÓB  PRÓBA LOSOWA każdy człowiek w populacji ma takie same szanse na znalezienie się w niej  PRÓBA WARSTWOWA zawiera osoby z okre- ślonych podgrup społecznych w takich samych proporcjach jak w populacji
 5. 5. 1. Ankiety z czasopism – czy to jest reprezentatywna grupa badanych? 2. Czy losowa grupa uczennic i uczniów II L.O. w Tarnowie będzie reprezentatywna dla polskiej populacji ogólnej? Dlaczego tak, dlaczego nie?
 6. 6. METODYMETODY OBSERWACJIOBSERWACJI
 7. 7. STUDIUM PRZYPADKU  obserwacja pojedynczych osób i grup społecznych  do badania przypadków rzadkich i niezwykłych  lub w poradnictwie psychologicznym - pamięć jest zawodna - oczekiwania psychologa (wiara w teorie) (EKSPERYMENT ZE SZCZURAMI – Zimbardo – bystre i tępe szczury - rola oczekiwań)
 8. 8. SONDAŻE  Dzięki sondażom badacze opinii publicznej potrafią przewidzieć wyniki wyborów i oszacować zdanie społeczeństwa na jakiś temat  Psychologowie badają sondażem zjawiska, których nie da się zbadać w warunkach naturalnych lub laboratoryjnych (KWESTIONARIUSZ, ANKIETA) Zniekształcenia:  tendencyjne przypominanie sobie zdarzeń  fałszowanie informacji  chęć przypodobania się ankieterowi  różnice etniczne i społeczne pomiędzy ankieterem a ankietowanym  przesada – aby zwrócić na siebie uwagę (mycie zębów – powinno się sprzedawać 3 razy więcej szczoteczek do zębów)
 9. 9. TESTY  Do pomiaru cech i właściwości (inteligencja, zdolności, osobowość)  RZETELNOŚĆ – testu oznacza wewnętrzną zgodność wyników.  Osoba badana testem dwa razy (retest) w różnym czasie otrzymuje bardzo podobne wyniki  Czyli jak dobrze mierzy to, co mierzy  TRAFNOŚĆ – testu to stopień, w jakim mierzy on to, do czego został stworzony.  Sprawdzanie trafności – porównanie do jakiegoś zewnętrznego kryterium (uzdolnienia muzyczne = umiejętność szybkiego nauczanie się gry na jakimś instrumencie, osiągnięcia szkolne = inteligencja)
 10. 10. OBSERWACJA W WARUNKACH NATURALNYCH  Tego rodzaju obserwacją posługuje się każdy z nas  jest to śledzenie zachowania w terenie, w naturalnych sytuacjach życiowych  psychologowie nie wpływają na normalny przebieg zdarzeń – np.: Jane Goodall – szympansy – obyczaje społeczne OBSERWACJA W WARUNKACH LABORATORYJNYCH • Akwarium (czyszczenie wody, poziom kwasowości, twardości, tempe.) • eksperyment Milgrama
 11. 11. METODA OBSERWACYJNA  obserwacja systematyczna: forma metody obserwacyjnej, w której obserwatorem jest wyszkolony badacz, który przystępuje do odpowiedzi na pytania odnoszące się do określonego zjawiska społecznego, obserwując i kodując je zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów  np.: obserwacja dzieci na placu zabaw
 12. 12. METODA OBSERWACYJNA  obserwacja uczestnicząca: forma obserwacji systematycznej, w której obserwator wchodzi w interakcję z obserwowanymi ludźmi, ale stara się w żaden sposób nie wpływać na sytuację  np.: grupa z Mindwest Festinger, Riecken, Schachter, 1956
 13. 13. METODA OBSERWACYJNA  analiza archiwalna: forma obserwacji systematycznej, w której badacz obserwuje zachowanie społeczne przez badanie nagromadzonych w danej kulturze dokumentów albo archiwaliów (np. pamiętników, powieści, czasopism czy dzienników)  zgodność sędziów kompetentnych,  Archer, Iritani, Kimes i Barrios (1983) oraz Akert, Chen i Panter (1991) - badanie wizerunku kobiet i mężczyzn
 14. 14. METODA EKSPERYMENTALNA  metoda badania relacji przyczynowo-skutkowych;  badacz losowo przydziela uczestników eksperymentu do różnych sytuacji i upewnia się, że sytuacje te są identyczne pod wszystkimi względami z wyjątkiem jednego, zdefiniowanego przez zmienną niezależną (badacz oczekuje, że tenże jedyny warunek będzie miał przyczynowy wpływ na reakcje ludzi)  Latane i Darley (1968) – rozproszona odpowiedzialność
 15. 15. ZMIENNE Zmienna niezależna jest:  bezpośrednio kontrolowana (manipulowana) przez eksperymentatora.  zmienna niezależna (ilość świadków) jest przyczyną zmiennej zależnej, która z kolei jest tym, co badacz mierzy, (w tym przypadku: czy ludzie pomogą ofierze).
 16. 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×