Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak uczyc uczniow?

17,895 views

Published on

Prezentacja Małgorzaty Taraszkiewicz dla Edunews.pl na temat uczenia (się) - z pewnością nie tylko dla nauczycieli. Zawiera wiele cennych informacji o tym, w jaki sposób człowiek zdobywa wiedzę. Wiele cennych wskazówek pod kątem edukacji szkolnej. Każdy uczy się inaczej i należy każdemu dać szansę uczenia się zgodnie z preferowanym stylem. Wykorzystano podkład muzyczny z http://music.podshow.com/.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jak uczyc uczniow?

 1. 1. Jak uczyć uczniów... wykorzystując najnowszą wiedzę? Prezentacja (nie tylko) dla nauczycieli Małgorzata Taraszkiewicz 1
 2. 2. Czy wiesz, że ... UCZENIE (SIĘ) JEST JAK WYBIERANIE CZEKOLADEK Z BOMBONIERKI Nie każdemu może smakować wybrana przez ciebie czekoladka, więc... 2
 3. 3. Pomyśl – dlaczego? Czy każdy wybiera wszędzie i zawsze to samo? Czy to możliwe, aby WSZYSCY uczniowie, w TYM SAMYM CZASIE, uczyli się TEGO SAMEGO, w JEDYNY SPOSÓB – TAK SAMO? 3
 4. 4. Pomyśl – dlaczego? Czy na świecie są TACY SAMI LUDZIE? Czy każdy WIE i UMIE TO SAMO? A teraz pomyśl: czy ci dorośli nie byli kiedyś dziećmi? A od kiedy zaczęli się różnić, tak, że jeden jest piekarzem, drugi - muzykiem, a trzeci – nauczycielem? 4
 5. 5. Ucz uczniów... ze zrozumieniem procesu uczenia się i różnic między ludźmi! 5
 6. 6. Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć na temat nowoczesnej edukacji?
 7. 7. Ludzie (uczniowie) mogą różnić się od siebie i Ciebie w zakresie tzw. menu uczenia się
 8. 8. Jeżeli nie bierzesz tego pod uwagę… •  To znaczy, że lekceważysz inne style uczenia się – inne niż własny! •  Możesz niesprawiedliwie oceniać uczniów, za brak podobieństwa do Ciebie i Twojego stylu uczenia się! •  Eliminujesz ze strefy sukcesu szkolnego pewne dzieci lub nawet… •  Utrudniasz im uczenie się! 8
 9. 9. Każdy umie się uczyć! 9
 10. 10. Każdego można nauczyć niemal wszystkiego… Trzeba tylko:  Zrozumieć różne style uczenia się i …  Dostosować narzędzia nauczania do stylu uczenia się uczniów! 10
 11. 11. Droga od informacji... przekazywanej przez nauczyciela do tejże informacji przetworzonej w głowie ucznia na wiedzę i umiejętności, może być:  prosta i pełna sukcesów (kiedy stosuje się metody nauczania preferowane przez ucznia)  lub długa i kręta, pełna niepowodzeń (kiedy uczeń jest zmuszany uczyć się nie- w swoim-stylu uczenia się!) 11
 12. 12. 12
 13. 13. DROGA ta wiedzie przez… naturalne filtry, które w znacznej mierze są uzasadnione neurologicznie (jako cecha trwała) 13
 14. 14. 1. Ludzie różnią się... preferencjami sensorycznymi:  (V) Jedni łatwiej i szybciej przyswajają informacje wizualnie (wzrokowo) i mają lepszą pamięć wzrokową  (A) Drudzy łatwiej i szybciej przyswajają informacje audytywnie (słuchowo), mają lepszą pamięć słuchową  (K) Jeszcze inni - łatwiej i szybciej przyswajają informacje kinestetycznie (poprzez dotyk, ruch i działanie), a najlepiej pamiętają to, co dotknęli, odczuli, wykonali 14
 15. 15. Co to oznacza? Są osoby o dominacji wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej lub mieszanej Każda z nich inaczej się zachowuje, ubiera, zapamiętuje inne rzeczy, używa innych słów, ma inne predyspozycje naturalne, nieco inaczej lubi się uczyć 15
 16. 16. Czyli każdy może odbierać i nadawać nieco inne programy 16
 17. 17. A tak preferencje sensoryczne mogą rozkładać się w klasie 17
 18. 18. Jakie są tego konsekwencje? Lubimy ludzi podobnych do nas samych! Ludzie, którzy mają preferencje sensoryczne inne od naszych – mogą nas drażnić! Może nas drażnić ich sposób zachowania, utrzymywania porządku, sposób mówienia, styl uczenia się, itd. Chyba, że zrozumiemy, że możemy dużo od siebie wzajemnie się nauczyć! 18
 19. 19. 2. Ludzie różnią się... dominacją półkuli mózgowej U jednych bardziej dominuje półkula lewa (naukowa, logiczna) U drugich bardziej dominuje półkula prawa (artystyczna, całościowa) 19
 20. 20. Co to oznacza? Ludzie z dominującą półkulą lewą lubią litery i liczby, cechuje ich logika sekwencyjna, przywiązanie do norm, wzorów, punktualność, staranność. Raczej odtwarzają. Czasem mistrzowsko! Ludzie z dominującą półkulą prawą lubią ruch, muzykę i emocję, cechuje ich logika mozaikowa, łamią normy i wzory. Żyją poza czasem i obowiązkami. Tworzą. Czasem mistrzowsko! 20
 21. 21. LEWA vs PRAWA 21
 22. 22. Jakie są tego konsekwencje? Lubimy ludzi podobnych do nas samych! „Artystyczni bałaganiarze” mogą mieć kłopoty z porozumiewaniem się z „analitycznymi intelektualistami” i odwrotnie! Chyba, że zrozumiemy, że możemy dużo od siebie wzajemnie się nauczyć! 22
 23. 23. A tak dominacje półkul mogą rozkładać się w klasie 23
 24. 24. 3. Ludzie różnią się Inteligencją, a dokładnie profilem inteligencji wielorakich: 1. lingwistyczna (werbalna) 2. logiczno-matematyczna (numeryczno-logiczna) 3. muzyczna 4. wizualno-przestrzenna 5. kinestetyczna (inteligencja ciała) 6. przyrodniczo-ekologiczna 7. interpersonalna 8. intrapersonalna (refleksyjna, duchowa) (wg teorii Howarda Gardnera) 24
 25. 25. Każdy jest inny! U każdego człowieka profil wielorakich inteligencji jest nieco inny lub bardzo inny! 25
 26. 26. Co to oznacza? Lubimy ludzi podobnych do nas samych! Nauczyciel języka polskiego - może lubić ucznia z wysoką inteligencją lingwistyczną! Nauczyciel matematyki - może lubić ucznia z wysoką inteligencją matematyczną! 26
 27. 27. Jakie są tego konsekwencje? Nauczyciel języka obcego - może lubić ucznia z wysoką inteligencją lingwistyczną i muzyczną! Dzieci z wysoką inteligencją interpersonalną, kinestetyczną, intrapsychiczną lub „nie-szkolnym” profilem inteligencji mogą mieć spore kłopoty w szkole! 27
 28. 28. 4. Odpowiednie stany emocjonalne Uczenie się najlepiej przebiega w odpowiednim klimacie do uczenia się! Inaczej - odpowiednim stanie fizycznym i emocjonalnym dla uczącego się! Odpowiednim stanie skupienia! 28
 29. 29. Odpowiedni stan skupienia To znaczy, że uczeń powinien być m.in.:  pozytywnie nastawiony do nauki  zainteresowany  odpowiednio (!) zrelaksowany  zintegrowany  z rozgrzanymi „mięśniami uczenia się”  nawodniony + umieć zidentyfikować cel i sens (korzyści) uczenia się! 29
 30. 30. 30
 31. 31. Osobiste menu uczenia się każdego z nas zależy od… 1 Preferencji sensorycznych 2 Dominacji półkuli mózgowej 3 Profilu inteligencji 4 Stanów emocjonalnych Menu uczenia się
 32. 32. Dlatego nauczyciel powinien: Znać swój własny styl uczenia się (jeśli tego nie wiesz, nieświadomie narzucasz własny styl uczenia się swoim uczniom!) Zdiagnozować style uczenia się uczniów w klasie (jeśli tego nie robisz, to dzieje się tak jakby lekarz wypisywał leki na dolegliwość bez zbadania pacjenta!) 32
 33. 33. Albo, aby dbać o potrzeby wszystkich uczniów w klasie: •  Ucz polisensorycznie: podawaj materiał wzrokowo, słuchowo i ruchowo •  Ucz obupółkulowo: słowa, liczby, fakty łącz z ruchem, emocjami, kolorem, muzyką. Wykorzystuj wyobraźnię. •  Ucz wielointeligentnie: dbaj o rozwijanie wszystkich 8 rodzajów inteligencji •  Uwzględniaj właściwe stany skupienia! (stany fizyczno-emocjonalne)! 33
 34. 34. Dlaczego w szkole preferowani są uczniowie z dominacją: 1) słuchowo-wzrokową 2) i lewej półkuli mózgowej 3) oraz dominacją inteligencji lingwistycznej i matematyczno- logicznej? Przecież taki wzór dominacji ma zaledwie 6-8% ludzi... Czy pozostali są skazani na niepowodzenia w nauce? 34
 35. 35. Ku refleksji…będzie Koń zawsze był, jest i a samochód to przelotna moda! - powiedział doradca bankowy Forda, zniechęcając go do inwestowania w samochodowy przemysł Pomyśl o tym, zanim odrzucisz nowoczesne podejście do edukacji! Żyjemy już w XXI wieku!
 36. 36. Opracowanie: Małgorzata Taraszkiewicz Rysunki, zdjęcia i animacje: Jerzy Kępiński Tomasz Ślęzak Karolina Czarska oraz ze zbiorów Internetu W prezentacji wykorzystano badania Grażyny Redlisiak www.amikur.com 36
 37. 37. Polecam lektury do kupienia 37
 38. 38. Rewolucja w uczeniu G.Dryden, J.Vos 38
 39. 39. 39

×