SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
9
За новою програмою
Урок 20
Поняття
комп’ютерної
публікації
9
ПовторенняРозділ 5
§ 15
Програми для роботи з
текстом мають різні
можливості. У текстових
редакторів (наприклад,
Блокнот) можливості
мінімальні: розмір і шрифт
символів задаються для
всього документа,
практично відсутні
можливості форматування
абзаців.
9
ПовторенняРозділ 5
§ 15
Текстові процесори, наприклад:
Microsoft Word Libre Office Writer
Підтримують повноцінне форматування текстових
об'єктів, додавання ілюстрацій до текстового документа,
автоматизоване створення змісту та покажчиків тощо.
9
ПовторенняРозділ 5
§ 15
Ви знаєте, що основними об'єктами текстового
документа є:
Символ Абзац
Має такі властивості, як
шрифт, розмір,
накреслення, колір.
До властивостей абзацу
належать вирівнювання,
відступи, міжрядковий
інтервал тощо.
9
ПовторенняРозділ 5
§ 15
Окрім тексту, документ, створений у текстовому
процесорі, може містити:
Графічні
об'єкти
Гіперпосилання
Колонтитули
тощо
Для графічних об'єктів можна налаштувати обтікання
текстом.
9
ПовторенняРозділ 5
§ 15
До систем опрацювання текстів, крім зазначених
програм, також відносять видавничі системи.
9
Поняття комп'ютерної публікації.
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Ви вмієте створювати:
Вітальні листівки Запрошення Оголошення тощо
За допомогою:
Ознайомимося з програмними засобами для
створення публікацій зі складною структурою.
Текстового
процесора
Графічного
редактора
9
Поняття комп'ютерної публікації.
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Публікація (від лат. publiko — проголошувати
публічно) — це документ, який містить текстові
та/або графічні матеріали, призначений для
оприлюднення шляхом друку або поширення в
електронному вигляді.
Комп'ютерна
публікація —
публікація,
підготовлена з
використанням
комп'ютера.
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
Поняття публікації охоплює дуже широкий спектр
різноманітних документів, які, залежно від способу
зберігання, бувають:
Друкованими Електронними
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
До друкованих публікацій належать:
Книги Журнали Газети
Брошури Буклети Листівки тощо
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
Зразок Публікація
Газета — періодичне видання,
розміщене на одній або більше сторінках,
яке містить текстові матеріали (статті),
можливо, з ілюстраціями. Сторінки газети
не скріплюють, а складають удвоє.
Розглянемо особливості деяких видів публікацій.
Журнал — періодичне багатосторінкове
видання, сторінки якого скріплено між
собою. В більшості випадків розмір
сторінки журналу менший, ніж у газети, а
якість паперу і друку вищі.
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
Зразок Публікація
Книга — неперіодичне видання
обсягом більш ніж 48 сторінок,
скріплених між собою
Брошура — неперіодичне
видання обсягом до 48 сторінок,
скріплених між собою.
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
Зразок Публікація
Буклет — публікація, що має
вигляд аркуша, складеного
декілька разів. У такому вигляді
зручно подавати короткі відомості
під час презентації
Візитівка — картка невеликого
формату з паперу, картону,
пластику, яка містить персональні
відомості про людину, установу
тощо.
9
Види публікаційРозділ 5
§ 15
Зразок Публікація
Бюлетень — здебільшого
односторінкова публікація,
призначена для оперативного
інформування читача з певного
питання (наприклад, «Обережно!
Слизько», «Правила поведінки на
воді» тощо). Бюлетень зручно
оприлюднювати на стендах.
Плакат — публікація з однієї
сторінки порівняно великого розміру,
розрахована на розглядання з доволі
великої відстані.
9
Структура та основні
складові публікаціїРозділ 5
§ 15
Як ви бачите, публікації дуже
різноманітні, кожний вид має свої
особливості. Разом із тим можна
виділити структурні складові, що
зустрічаються в публікаціях різних
видів.
Поля
Набірне поле
Текстове поле
Колонтитули
Заголовок
Колонки із основним текстом
9
Структура та основні
складові публікаціїРозділ 5
§ 15
Залежно від виду публікації окремі елементи можуть
мати певні особливості або взагалі бути відсутніми.
Розглянемо заголовки підручника, що утворюють
ієрархічну структуру:
Заголовки першого рівня — це назви розділів
Заголовки другого рівня — назви
параграфів
Заголовки третього — назви пунктів у
параграфах
9
Структура та основні
складові публікаціїРозділ 5
§ 15
Заголовки підручника
Колонтитул
Заголовок
третього
рівня
Таблиця
Обтікання
навколо
рамки
Номер
сторінки
Заголовок
першого
рівня
Заголовок
другого
рівня
Ілюстрація
Поля
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Нескладну публікацію можна підготувати за
допомогою текстового процесора. Проте є
спеціалізовані програми — видавничі системи.
Видавнича система — це
комплекс апаратних і
програмних складових,
який надає користувачу
зручні засоби для розробки
багатосторінкових
публікацій зі складним
макетом.
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Розглянемо процес створення публікації
Текстовий процесор
Введення та
редагування тексту
Графічні редактори
Створення та
опрацювання
ілюстрацій, фотографій
Видавнича система
Дизайн, верстка, підгонка,
коректура
Друк, розміщення
на інтернет-
ресурсах
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Як бачимо, значна частина роботи (введення та
редагування тексту, підготовка ілюстративного
матеріалу) виконується в середовищі інших програм, з
якими ви вже вмієте працювати:
Текстовому
процесорі
Растровому
та/або
векторному
графічних
редакторах
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Засобами видавничої системи в публікації виконують:
підбір колірної схеми, тла, декоративних
елементів тощо;
загальне
оформлення
(дизайн)
розміщення на сторінках у певному порядку
текстових та графічних матеріалів;
верстку
уточнення розташування та розмірів
окремих елементів, усунення недоліків
розташування тексту, таких як короткий
рядок в кінці абзацу, нестача або надлишок
кількох рядків для відведеного місця;
підгонку
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Продовження…
виправлення помилок у тексті;коректуру
переведення готового документа у формат,
придатний для подальшого друку
(здебільшого PDF).
експорт
До відомих видавничих систем належать власницькі
програми:
Adobe
InDesign
QuarkXpress
Місrosoft
Office
Publisher
вільна
програма
Scribus та ін.
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Є самостійними програмами, орієнтованими на
використання фахівцями видавничої галузі.
Adobe InDesign QuarkXpress
9
Програми для створення публікаційРозділ 5
§ 15
Publisher — програма, що є складовою частиною
офісного пакета Microsoft Office і має інтерфейс
користувача, подібний до текстового процесора Word.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Видавнича система Scribus
належить до вільного
програмного забезпечення і
виходить під ліцензією GNU
GPL.
Програма випускається одночасно для
різних операційних систем і може бути
завантажена з сайта:
http://www.scribus.net
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Після запуску програми з'являється вікно з чотирма
вкладками:
Новий документ
Новий з шаблона
Відкрити існуючий
документ
Відкрити недавній
документ
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
На вкладці Новий документ можна ввести основні
параметри нового документа.
Розміри та орієнтація сторінки
У списку Одиниця вимірювання слід вибрати
одну з одиниць. Саме в цих одиницях вводяться
розміри сторінки, полів тощо. У видавничій справі
широко використовують одиницю вимірювання
пункт (пт): 1 пт= 1/72"  0,3528 мм.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
(Продовження…) Параметри на вкладці Новий документ
односторінковий, двосторінковий,
3-сторінкова складка тощо.
Варіант
макета
В односторінковому макеті поля на всіх
сторінках документа будуть
однаковими. У двосторінковому —
вертикальні поля на сторінках із
парними і непарними номерами будуть
«дзеркальними».
Розмітка полів
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
(Продовження…) Параметри на вкладці Новий документ
Для макетів, відмінних від односторінкового,
слід зазначити, яким буде макет першої
сторінки: Права сторінка чи Ліва сторінка.
Розташуван-
ня першої
сторінки
Додатковий простір на краях аркуша для
того, щоб готовий документ (наприклад,
брошуру) можна було обрізати.
Випуски
Число сторінок у публікації
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
У вікні також можна встановити прапорець
Автоматичні текстові рамки, щоб задати число колонок
у текстовій рамці (див. далі), яка буде створена в
набірному полі сторінки, і ширину проміжків між
колонками.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
На вкладці
Новий з шаблона
слід вибрати
шаблон
(заготовку для
створення
публікацій, див.
далі), на основі
якого буде
створено
документ.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Для спрощення пошуку шаблони упорядковано за
категоріями:
Брошури Візитні картки
Інформаційні
бюлетні тощо
При встановленні нових шаблонів, наприклад з
Інтернету, перелік категорій може розширитися.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Інші вкладки дозволяють:
Відшукати документ на
дисках комп'ютера
Вибрати зі списку один із
документів, з яким недавно
працювали
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Після підтвердження вибору з'явиться головне вікно програми.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
У робочому полі вікна, залежно від зробленого перед
цим вибору, з'явиться порожня сторінка або публікація.
Якщо вікно Новий документ було закрите без
підтвердження вибору, то для створення
документа слід вибрати команду меню Файл 
Новий або Новий з шаблона.
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Під головним меню розміщено панелі інструментів:
Їх можна перемістити в інше місце вікна,
перетягнувши за дві вертикальні риски на лівому кінці
панелі. Якщо при перетягуванні панелі вказівник
наблизити до межі вікна, то після відпускання кнопки
панель прикріпиться до цієї межі.
Файл Зміни Засоби Засоби PDF
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
У нижній частині вікна в рядку стану розташовано
елементи керування:
Для зміни масштабу
перегляду
Для переходу до потрібної
сторінки
9
Ознайомлення з видавничою
системою ScribusРозділ 5
§ 15
Швидко змасштабувати зображення дозволяє кнопка
Змінити масштаб зображення, що міститься на панелі
інструментів Засоби. Вибравши її перетягуванням, на
зображенні потрібно вибрати ділянку, яку слід
збільшити, а клацанням правої кнопки миші зменшують
масштаб.
9
Шаблони публікаційРозділ 5
§ 15
Так само, як і при роботі з текстовим процесором,
програми для роботи з публікаціями дозволяють
використовувати шаблони. Завдяки цьому значно
прискорюється підготовка документів.
Шаблон — це файл
публікації, який слугує
основою для створення інших
публікацій.
9
Шаблони публікаційРозділ 5
§ 15
Разом із програмою Scribus постачається деяка
кількість готових шаблонів публікацій різних видів:
Візитівок Буклетів
Бюлетенів
тощо
Для створення власного
шаблону публікації потрібно
підготувати документ, а потім
вибрати команду меню
Файл 
Записати як шаблон
9
Шаблони публікаційРозділ 5
§ 15
Після цього з'явиться
вікно, в якому буде
відкрито спеціальну папку
для шаблонів, створену під
час встановлення
програми. Найзручніше
зберігати шаблони саме в
цю папку: вони будуть
доступні на відповідній
вкладці під час створення
нового документа.
9
Шаблони публікаційРозділ 5
§ 15
У наступному вікні слід ввести ім'я
файла та інші дані про створюваний
шаблон (категорію, короткий опис,
ім'я автора, електронну адресу
тощо) і підтвердити вибір — після
цього новий шаблон можна буде
вибрати для створення документів.
9
Текстові рамкиРозділ 5
§ 15
У програмі Scribus текст вводиться у спеціальні
текстові поля, обмежені текстовими рамками (подібні
до написів у текстовому процесорі Word).
Щоб створити текстову рамку, слід клацнути кнопку
Вставити текстову рамку на панелі Засоби, а потім при
натиснутій лівій кнопці миші намалювати рамку
потрібного розміру.
9
Текстові рамкиРозділ 5
§ 15
Якщо замість перетягування клацнути на
сторінці, то з'явиться вікно для введення
розмірів рамки.
Як ви вже знаєте, при створенні
документа можна додати на
кожну сторінку рамку з потрібною
кількістю колонок.
Введені у цьому вікні значення
можна запам'ятати, встановивши
відповідний прапорець, і таким
чином спростити побудову
однакових рамок.
9
Текстові рамкиРозділ 5
§ 15
Щоб змінити розташування рамки, слід перетягнути її
мишею, а щоб змінити розміри рамки — перетягнути
маркери на її сторонах.
Щоб ввести в рамку текст, потрібно на ній двічі
клацнути, а після завершення редагування клацнути
поза її межами.
9
Текстові рамкиРозділ 5
§ 15
Властивості рамки та введених
символів можна змінити у вікні
Властивості — воно відкривається за
командою з контекстного меню об'єкта
або клавішею F2 (З'єднати абзаци).
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Для розмітки сторінки (впорядкування розміщення
тексту, зображень тощо) використовують:
Напрямні Сітку
Використання напрямних
Напрямні лінії (або напрямні) використовують для того,
щоб швидко розмістити й вирівняти об'єкти на сторінці.
Щоб додати напрямну на сторінку, потрібно навести
вказівник на одну з лінійок і перетягнути її в потрібне
місце сторінки. Якщо ж напрямна більше не потрібна, то
її слід перетягти за межі сторінки.
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
За командою меню
Сторінка  Керування
напрямними
відкривається діалогове
вікно, яке дозволяє
швидко додати потрібну
кількість напрямних,
розташованих у заданих
місцях.
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Ознайомимося з призначенням вкладок вікна
Керування напрямними.
Одиничні — містить списки горизонтальних і
вертикальних напрямних, які є на сторінці. Для
додавання напрямної достатньо клацнути кнопку
Додати під відповідним списком і ввести координати
напрямної. Кнопкою Видалити видаляють з аркуша
вибрану в списку напрямну.
Цю систему напрямних
можна поширити на всі
сторінки публікації;
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Стовпці/Рядки —
дозволяє вставити
одночасно декілька
горизонтальних і/або
вертикальних
напрямних для
розмічання стовпців і
рядків із заданими
проміжками між ними;
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Різне — містить
кнопки для видалення
всіх напрямних на
аркуші та у всій
публікації.
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Видимість напрямних перемикається командою меню
Вид  Показати розмітку.
Увімкнути і
вимкнути дію
напрямних можна за
допомогою команди
Сторінка 
Притягування до
розмітки.
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Використання сітки
Як і в багатьох
інших програмах, у
Scribus є можливість
вирівнювати об'єкти
за допомогою сітки.
Щоб зробити сітку
видимою, слід
вибрати команду
меню Вид 
Показати сітку.
9
Розмітка сторінкиРозділ 5
§ 15
Увімкнути й вимкнути
дію сітки можна
командою Сторінка 
Притягування до сітки.
Детально
налаштувати сітку й
напрямні можна у вікні
налаштувань програми
(команда Файл 
Налаштування) у розділі
Розмітка.
9
Питання для самоперевіркиРозділ 5
§ 15
1. Що називають комп'ютерною публікацією?
2. Які програми призначені для підготовки публікацій?
3. Які комп'ютерні видавничі системи вам відомі?
4. Назвіть декілька видів публікацій.
5. Опишіть особливості журнала; візитівки; буклета.
6. Опишіть структуру та основні складові публікації.
7. Які параметри публікації задають при її створенні?
8. Що таке шаблон публікації?
9. Поясніть призначення текстових рамок.

More Related Content

What's hot

Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складові
Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складовіІнформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складові
Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складовіВолодимир Бондар
 
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...Оксана Миколаївна Хоровець
 
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.StAlKeRoV
 
Teste sistema respiratório homem
Teste sistema respiratório homemTeste sistema respiratório homem
Teste sistema respiratório homemmarcommendes
 
RSA шифрлэх арга (encryption)
RSA шифрлэх арга (encryption)RSA шифрлэх арга (encryption)
RSA шифрлэх арга (encryption)sodhero
 
Diversidade nos animais variedade de formas e revestimento
Diversidade nos animais  variedade de formas e revestimentoDiversidade nos animais  variedade de formas e revestimento
Diversidade nos animais variedade de formas e revestimentoanacrmachado
 
Otd graficos e diagramas
Otd graficos e diagramasOtd graficos e diagramas
Otd graficos e diagramasIsa Crowe
 
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіа
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіаУрок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіа
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіаВасиль Тереховський
 
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no Mundo
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no MundoHistória 5º ano A Península Ibérica na Europa e no Mundo
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no MundoEspaço Crescer Centro de Estudos
 
8ºano cn teste fatores abióticos
8ºano cn teste fatores abióticos8ºano cn teste fatores abióticos
8ºano cn teste fatores abióticossilvia_lfr
 

What's hot (20)

Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складові
Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складовіІнформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складові
Інформатика-5. Урок 5. Персональний комп'ютер та його складові
 
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
1.2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодуванн...
 
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.
9 клас. Урок 23. Системи опрацювання текстів.Текстовий редактор Word.
 
история краевед 6кл_2016
история краевед 6кл_2016история краевед 6кл_2016
история краевед 6кл_2016
 
6 клас урок 10
6 клас урок 106 клас урок 10
6 клас урок 10
 
острый холецистит
острый холецистит острый холецистит
острый холецистит
 
6 клас урок 5
6 клас урок 56 клас урок 5
6 клас урок 5
 
5
55
5
 
Teste sistema respiratório homem
Teste sistema respiratório homemTeste sistema respiratório homem
Teste sistema respiratório homem
 
10 powerpoint test
10 powerpoint test10 powerpoint test
10 powerpoint test
 
RSA шифрлэх арга (encryption)
RSA шифрлэх арга (encryption)RSA шифрлэх арга (encryption)
RSA шифрлэх арга (encryption)
 
тести 2 клас
тести 2 кластести 2 клас
тести 2 клас
 
9 клас урок 19
9 клас урок 199 клас урок 19
9 клас урок 19
 
Gmail
GmailGmail
Gmail
 
Diversidade nos animais variedade de formas e revestimento
Diversidade nos animais  variedade de formas e revestimentoDiversidade nos animais  variedade de formas e revestimento
Diversidade nos animais variedade de formas e revestimento
 
Otd graficos e diagramas
Otd graficos e diagramasOtd graficos e diagramas
Otd graficos e diagramas
 
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіа
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіаУрок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіа
Урок 15. Опрацювання об’єктів мультимедіа
 
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no Mundo
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no MundoHistória 5º ano A Península Ibérica na Europa e no Mundo
História 5º ano A Península Ibérica na Europa e no Mundo
 
үйлдлийн систем
үйлдлийн системүйлдлийн систем
үйлдлийн систем
 
8ºano cn teste fatores abióticos
8ºano cn teste fatores abióticos8ºano cn teste fatores abióticos
8ºano cn teste fatores abióticos
 

Similar to 20

публикации урок 1 10 клас
публикации урок 1 10 класпубликации урок 1 10 клас
публикации урок 1 10 класHelen Pata
 
Основи створення пулікацій
Основи створення пулікаційОснови створення пулікацій
Основи створення пулікаційAnna Popravka
 
основи створення комп'ютерних публIкацiй
основи створення комп'ютерних публIкацiйоснови створення комп'ютерних публIкацiй
основи створення комп'ютерних публIкацiйМарина Конколович
 
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.StAlKeRoV
 
Основи створення компютерних публікацій
Основи створення компютерних публікаційОснови створення компютерних публікацій
Основи створення компютерних публікаційAnna Popravka
 
Лабораторно-рактична робота
Лабораторно-рактична роботаЛабораторно-рактична робота
Лабораторно-рактична роботаAnna Popravka
 
Презентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзацівПрезентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзацівsveta7940
 
Ms publisher-2003
Ms publisher-2003Ms publisher-2003
Ms publisher-2003slavinskiy
 
Робота в MS Publisher
Робота в MS PublisherРобота в MS Publisher
Робота в MS PublisherAnna Popravka
 
Створеня публікацій
Створеня публікаційСтвореня публікацій
Створеня публікаційslavinskiy
 
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...StAlKeRoV
 

Similar to 20 (20)

публикации урок 1 10 клас
публикации урок 1 10 класпубликации урок 1 10 клас
публикации урок 1 10 клас
 
Less34
Less34Less34
Less34
 
Основи створення пулікацій
Основи створення пулікаційОснови створення пулікацій
Основи створення пулікацій
 
основи створення комп'ютерних публIкацiй
основи створення комп'ютерних публIкацiйоснови створення комп'ютерних публIкацiй
основи створення комп'ютерних публIкацiй
 
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.
10 клас 18 урок.. Основи створення комп'ютерних публікацій.
 
Основи створення компютерних публікацій
Основи створення компютерних публікаційОснови створення компютерних публікацій
Основи створення компютерних публікацій
 
Лабораторно-рактична робота
Лабораторно-рактична роботаЛабораторно-рактична робота
Лабораторно-рактична робота
 
22
2222
22
 
6
66
6
 
Lekcia6
Lekcia6Lekcia6
Lekcia6
 
Презентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзацівПрезентація:Форматування символів та абзаців
Презентація:Форматування символів та абзаців
 
все про Powerpoint
все про Powerpointвсе про Powerpoint
все про Powerpoint
 
Ms publisher-2003
Ms publisher-2003Ms publisher-2003
Ms publisher-2003
 
Ms publisher-2003
Ms publisher-2003Ms publisher-2003
Ms publisher-2003
 
Робота в MS Publisher
Робота в MS PublisherРобота в MS Publisher
Робота в MS Publisher
 
тема
тематема
тема
 
Ms publisher
Ms publisherMs publisher
Ms publisher
 
Створеня публікацій
Створеня публікаційСтвореня публікацій
Створеня публікацій
 
9 клас урок 8
9 клас урок 89 клас урок 8
9 клас урок 8
 
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...
6 клас 21 урок. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Дові...
 

More from maksi100 (17)

7
77
7
 
6
66
6
 
5
55
5
 
4
44
4
 
40
4040
40
 
39
3939
39
 
38
3838
38
 
37
3737
37
 
41
4141
41
 
34
3434
34
 
33
3333
33
 
32
3232
32
 
31
3131
31
 
30
3030
30
 
21
2121
21
 
28
2828
28
 
2
22
2
 

Recently uploaded

Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 

Recently uploaded (13)

Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 

20

 • 1. 9 За новою програмою Урок 20 Поняття комп’ютерної публікації
 • 2. 9 ПовторенняРозділ 5 § 15 Програми для роботи з текстом мають різні можливості. У текстових редакторів (наприклад, Блокнот) можливості мінімальні: розмір і шрифт символів задаються для всього документа, практично відсутні можливості форматування абзаців.
 • 3. 9 ПовторенняРозділ 5 § 15 Текстові процесори, наприклад: Microsoft Word Libre Office Writer Підтримують повноцінне форматування текстових об'єктів, додавання ілюстрацій до текстового документа, автоматизоване створення змісту та покажчиків тощо.
 • 4. 9 ПовторенняРозділ 5 § 15 Ви знаєте, що основними об'єктами текстового документа є: Символ Абзац Має такі властивості, як шрифт, розмір, накреслення, колір. До властивостей абзацу належать вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал тощо.
 • 5. 9 ПовторенняРозділ 5 § 15 Окрім тексту, документ, створений у текстовому процесорі, може містити: Графічні об'єкти Гіперпосилання Колонтитули тощо Для графічних об'єктів можна налаштувати обтікання текстом.
 • 6. 9 ПовторенняРозділ 5 § 15 До систем опрацювання текстів, крім зазначених програм, також відносять видавничі системи.
 • 7. 9 Поняття комп'ютерної публікації. Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Ви вмієте створювати: Вітальні листівки Запрошення Оголошення тощо За допомогою: Ознайомимося з програмними засобами для створення публікацій зі складною структурою. Текстового процесора Графічного редактора
 • 8. 9 Поняття комп'ютерної публікації. Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Публікація (від лат. publiko — проголошувати публічно) — це документ, який містить текстові та/або графічні матеріали, призначений для оприлюднення шляхом друку або поширення в електронному вигляді. Комп'ютерна публікація — публікація, підготовлена з використанням комп'ютера.
 • 9. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 Поняття публікації охоплює дуже широкий спектр різноманітних документів, які, залежно від способу зберігання, бувають: Друкованими Електронними
 • 10. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 До друкованих публікацій належать: Книги Журнали Газети Брошури Буклети Листівки тощо
 • 11. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 Зразок Публікація Газета — періодичне видання, розміщене на одній або більше сторінках, яке містить текстові матеріали (статті), можливо, з ілюстраціями. Сторінки газети не скріплюють, а складають удвоє. Розглянемо особливості деяких видів публікацій. Журнал — періодичне багатосторінкове видання, сторінки якого скріплено між собою. В більшості випадків розмір сторінки журналу менший, ніж у газети, а якість паперу і друку вищі.
 • 12. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 Зразок Публікація Книга — неперіодичне видання обсягом більш ніж 48 сторінок, скріплених між собою Брошура — неперіодичне видання обсягом до 48 сторінок, скріплених між собою.
 • 13. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 Зразок Публікація Буклет — публікація, що має вигляд аркуша, складеного декілька разів. У такому вигляді зручно подавати короткі відомості під час презентації Візитівка — картка невеликого формату з паперу, картону, пластику, яка містить персональні відомості про людину, установу тощо.
 • 14. 9 Види публікаційРозділ 5 § 15 Зразок Публікація Бюлетень — здебільшого односторінкова публікація, призначена для оперативного інформування читача з певного питання (наприклад, «Обережно! Слизько», «Правила поведінки на воді» тощо). Бюлетень зручно оприлюднювати на стендах. Плакат — публікація з однієї сторінки порівняно великого розміру, розрахована на розглядання з доволі великої відстані.
 • 15. 9 Структура та основні складові публікаціїРозділ 5 § 15 Як ви бачите, публікації дуже різноманітні, кожний вид має свої особливості. Разом із тим можна виділити структурні складові, що зустрічаються в публікаціях різних видів. Поля Набірне поле Текстове поле Колонтитули Заголовок Колонки із основним текстом
 • 16. 9 Структура та основні складові публікаціїРозділ 5 § 15 Залежно від виду публікації окремі елементи можуть мати певні особливості або взагалі бути відсутніми. Розглянемо заголовки підручника, що утворюють ієрархічну структуру: Заголовки першого рівня — це назви розділів Заголовки другого рівня — назви параграфів Заголовки третього — назви пунктів у параграфах
 • 17. 9 Структура та основні складові публікаціїРозділ 5 § 15 Заголовки підручника Колонтитул Заголовок третього рівня Таблиця Обтікання навколо рамки Номер сторінки Заголовок першого рівня Заголовок другого рівня Ілюстрація Поля
 • 18. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Нескладну публікацію можна підготувати за допомогою текстового процесора. Проте є спеціалізовані програми — видавничі системи. Видавнича система — це комплекс апаратних і програмних складових, який надає користувачу зручні засоби для розробки багатосторінкових публікацій зі складним макетом.
 • 19. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Розглянемо процес створення публікації Текстовий процесор Введення та редагування тексту Графічні редактори Створення та опрацювання ілюстрацій, фотографій Видавнича система Дизайн, верстка, підгонка, коректура Друк, розміщення на інтернет- ресурсах
 • 20. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Як бачимо, значна частина роботи (введення та редагування тексту, підготовка ілюстративного матеріалу) виконується в середовищі інших програм, з якими ви вже вмієте працювати: Текстовому процесорі Растровому та/або векторному графічних редакторах
 • 21. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Засобами видавничої системи в публікації виконують: підбір колірної схеми, тла, декоративних елементів тощо; загальне оформлення (дизайн) розміщення на сторінках у певному порядку текстових та графічних матеріалів; верстку уточнення розташування та розмірів окремих елементів, усунення недоліків розташування тексту, таких як короткий рядок в кінці абзацу, нестача або надлишок кількох рядків для відведеного місця; підгонку
 • 22. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Продовження… виправлення помилок у тексті;коректуру переведення готового документа у формат, придатний для подальшого друку (здебільшого PDF). експорт До відомих видавничих систем належать власницькі програми: Adobe InDesign QuarkXpress Місrosoft Office Publisher вільна програма Scribus та ін.
 • 23. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Є самостійними програмами, орієнтованими на використання фахівцями видавничої галузі. Adobe InDesign QuarkXpress
 • 24. 9 Програми для створення публікаційРозділ 5 § 15 Publisher — програма, що є складовою частиною офісного пакета Microsoft Office і має інтерфейс користувача, подібний до текстового процесора Word.
 • 25. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Видавнича система Scribus належить до вільного програмного забезпечення і виходить під ліцензією GNU GPL. Програма випускається одночасно для різних операційних систем і може бути завантажена з сайта: http://www.scribus.net
 • 26. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Після запуску програми з'являється вікно з чотирма вкладками: Новий документ Новий з шаблона Відкрити існуючий документ Відкрити недавній документ
 • 27. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 На вкладці Новий документ можна ввести основні параметри нового документа. Розміри та орієнтація сторінки У списку Одиниця вимірювання слід вибрати одну з одиниць. Саме в цих одиницях вводяться розміри сторінки, полів тощо. У видавничій справі широко використовують одиницю вимірювання пункт (пт): 1 пт= 1/72"  0,3528 мм.
 • 28. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 (Продовження…) Параметри на вкладці Новий документ односторінковий, двосторінковий, 3-сторінкова складка тощо. Варіант макета В односторінковому макеті поля на всіх сторінках документа будуть однаковими. У двосторінковому — вертикальні поля на сторінках із парними і непарними номерами будуть «дзеркальними». Розмітка полів
 • 29. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 (Продовження…) Параметри на вкладці Новий документ Для макетів, відмінних від односторінкового, слід зазначити, яким буде макет першої сторінки: Права сторінка чи Ліва сторінка. Розташуван- ня першої сторінки Додатковий простір на краях аркуша для того, щоб готовий документ (наприклад, брошуру) можна було обрізати. Випуски Число сторінок у публікації
 • 30. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 У вікні також можна встановити прапорець Автоматичні текстові рамки, щоб задати число колонок у текстовій рамці (див. далі), яка буде створена в набірному полі сторінки, і ширину проміжків між колонками.
 • 31. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 На вкладці Новий з шаблона слід вибрати шаблон (заготовку для створення публікацій, див. далі), на основі якого буде створено документ.
 • 32. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Для спрощення пошуку шаблони упорядковано за категоріями: Брошури Візитні картки Інформаційні бюлетні тощо При встановленні нових шаблонів, наприклад з Інтернету, перелік категорій може розширитися.
 • 33. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Інші вкладки дозволяють: Відшукати документ на дисках комп'ютера Вибрати зі списку один із документів, з яким недавно працювали
 • 34. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Після підтвердження вибору з'явиться головне вікно програми.
 • 35. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 У робочому полі вікна, залежно від зробленого перед цим вибору, з'явиться порожня сторінка або публікація. Якщо вікно Новий документ було закрите без підтвердження вибору, то для створення документа слід вибрати команду меню Файл  Новий або Новий з шаблона.
 • 36. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Під головним меню розміщено панелі інструментів: Їх можна перемістити в інше місце вікна, перетягнувши за дві вертикальні риски на лівому кінці панелі. Якщо при перетягуванні панелі вказівник наблизити до межі вікна, то після відпускання кнопки панель прикріпиться до цієї межі. Файл Зміни Засоби Засоби PDF
 • 37. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 У нижній частині вікна в рядку стану розташовано елементи керування: Для зміни масштабу перегляду Для переходу до потрібної сторінки
 • 38. 9 Ознайомлення з видавничою системою ScribusРозділ 5 § 15 Швидко змасштабувати зображення дозволяє кнопка Змінити масштаб зображення, що міститься на панелі інструментів Засоби. Вибравши її перетягуванням, на зображенні потрібно вибрати ділянку, яку слід збільшити, а клацанням правої кнопки миші зменшують масштаб.
 • 39. 9 Шаблони публікаційРозділ 5 § 15 Так само, як і при роботі з текстовим процесором, програми для роботи з публікаціями дозволяють використовувати шаблони. Завдяки цьому значно прискорюється підготовка документів. Шаблон — це файл публікації, який слугує основою для створення інших публікацій.
 • 40. 9 Шаблони публікаційРозділ 5 § 15 Разом із програмою Scribus постачається деяка кількість готових шаблонів публікацій різних видів: Візитівок Буклетів Бюлетенів тощо Для створення власного шаблону публікації потрібно підготувати документ, а потім вибрати команду меню Файл  Записати як шаблон
 • 41. 9 Шаблони публікаційРозділ 5 § 15 Після цього з'явиться вікно, в якому буде відкрито спеціальну папку для шаблонів, створену під час встановлення програми. Найзручніше зберігати шаблони саме в цю папку: вони будуть доступні на відповідній вкладці під час створення нового документа.
 • 42. 9 Шаблони публікаційРозділ 5 § 15 У наступному вікні слід ввести ім'я файла та інші дані про створюваний шаблон (категорію, короткий опис, ім'я автора, електронну адресу тощо) і підтвердити вибір — після цього новий шаблон можна буде вибрати для створення документів.
 • 43. 9 Текстові рамкиРозділ 5 § 15 У програмі Scribus текст вводиться у спеціальні текстові поля, обмежені текстовими рамками (подібні до написів у текстовому процесорі Word). Щоб створити текстову рамку, слід клацнути кнопку Вставити текстову рамку на панелі Засоби, а потім при натиснутій лівій кнопці миші намалювати рамку потрібного розміру.
 • 44. 9 Текстові рамкиРозділ 5 § 15 Якщо замість перетягування клацнути на сторінці, то з'явиться вікно для введення розмірів рамки. Як ви вже знаєте, при створенні документа можна додати на кожну сторінку рамку з потрібною кількістю колонок. Введені у цьому вікні значення можна запам'ятати, встановивши відповідний прапорець, і таким чином спростити побудову однакових рамок.
 • 45. 9 Текстові рамкиРозділ 5 § 15 Щоб змінити розташування рамки, слід перетягнути її мишею, а щоб змінити розміри рамки — перетягнути маркери на її сторонах. Щоб ввести в рамку текст, потрібно на ній двічі клацнути, а після завершення редагування клацнути поза її межами.
 • 46. 9 Текстові рамкиРозділ 5 § 15 Властивості рамки та введених символів можна змінити у вікні Властивості — воно відкривається за командою з контекстного меню об'єкта або клавішею F2 (З'єднати абзаци).
 • 47. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Для розмітки сторінки (впорядкування розміщення тексту, зображень тощо) використовують: Напрямні Сітку Використання напрямних Напрямні лінії (або напрямні) використовують для того, щоб швидко розмістити й вирівняти об'єкти на сторінці. Щоб додати напрямну на сторінку, потрібно навести вказівник на одну з лінійок і перетягнути її в потрібне місце сторінки. Якщо ж напрямна більше не потрібна, то її слід перетягти за межі сторінки.
 • 48. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 За командою меню Сторінка  Керування напрямними відкривається діалогове вікно, яке дозволяє швидко додати потрібну кількість напрямних, розташованих у заданих місцях.
 • 49. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Ознайомимося з призначенням вкладок вікна Керування напрямними. Одиничні — містить списки горизонтальних і вертикальних напрямних, які є на сторінці. Для додавання напрямної достатньо клацнути кнопку Додати під відповідним списком і ввести координати напрямної. Кнопкою Видалити видаляють з аркуша вибрану в списку напрямну. Цю систему напрямних можна поширити на всі сторінки публікації;
 • 50. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Стовпці/Рядки — дозволяє вставити одночасно декілька горизонтальних і/або вертикальних напрямних для розмічання стовпців і рядків із заданими проміжками між ними;
 • 51. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Різне — містить кнопки для видалення всіх напрямних на аркуші та у всій публікації.
 • 52. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Видимість напрямних перемикається командою меню Вид  Показати розмітку. Увімкнути і вимкнути дію напрямних можна за допомогою команди Сторінка  Притягування до розмітки.
 • 53. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Використання сітки Як і в багатьох інших програмах, у Scribus є можливість вирівнювати об'єкти за допомогою сітки. Щоб зробити сітку видимою, слід вибрати команду меню Вид  Показати сітку.
 • 54. 9 Розмітка сторінкиРозділ 5 § 15 Увімкнути й вимкнути дію сітки можна командою Сторінка  Притягування до сітки. Детально налаштувати сітку й напрямні можна у вікні налаштувань програми (команда Файл  Налаштування) у розділі Розмітка.
 • 55. 9 Питання для самоперевіркиРозділ 5 § 15 1. Що називають комп'ютерною публікацією? 2. Які програми призначені для підготовки публікацій? 3. Які комп'ютерні видавничі системи вам відомі? 4. Назвіть декілька видів публікацій. 5. Опишіть особливості журнала; візитівки; буклета. 6. Опишіть структуру та основні складові публікації. 7. Які параметри публікації задають при її створенні? 8. Що таке шаблон публікації? 9. Поясніть призначення текстових рамок.