Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ms word insert

5,957 views

Published on

tsahim hicheel

 • Be the first to comment

Ms word insert

 1. 1. Хичээлийн сэдэв<br />Microsoft Office Word Insert цэс<br />
 2. 2. Хичээлийн зорилго<br />MS word програмын Insert цэсэнд их ашиглагддаг команд олон байдаг бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн яаж ашиглахыг сурна.<br />
 3. 3. ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛТ<br />MS Word Insert цэсний командуудыг мэдэж ашигладаг болно.<br />
 4. 4. Insert цэсний харагдах байдал<br />
 5. 5. Cover page - Хуудсын бэлэн форматтай нүүр<br />
 6. 6. Blank page - Шинэ хуудас<br />
 7. 7. Page break - Шинэ хуудасны эхэнд очих<br />
 8. 8. Tables - Хүснэгт оруулах <br />
 9. 9. Picture – зураг оруулах<br />
 10. 10. Clip art – бэлэн зураг <br />
 11. 11. Shapes – дүрс үүсгэх<br />
 12. 12. Smart art – схем хийх<br />
 13. 13. Chart – диаграм байгуулах<br />
 14. 14. Hyperlink – холбоос хийх<br />
 15. 15. Bookmarks –хуудас тэмдэглэх<br />
 16. 16. Header – толгой оруулах<br />
 17. 17. Footer – хөл оруулах<br />
 18. 18. Page number – хуудас дугаарлах <br />
 19. 19. Text box – текстэн хайрцаг<br />
 20. 20. Word art – загвартай бичих<br />
 21. 21. Drop cap - мөрийн эхний үсгийг том бичих<br />
 22. 22. Signature line – гарын үсэг зурах хэсэг<br />
 23. 23. Data & time – огноо бичих<br />
 24. 24. Object – объект оруулах<br />
 25. 25. Equation – томъёо бичих<br />
 26. 26. Symbol - тэмдэгт оруулах<br />
 27. 27. Анхаарал тавьсанд баярлалаа<br />

×