ict kansen bij krimp presentatie SDNL 5 maart

279 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ict kansen bij krimp presentatie SDNL 5 maart

 1. 1. Kansen bij krimpOplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICTSandra ter Horst
 2. 2. Krimpregio’s en anticipeergebieden
 3. 3. Krimpcijfers in relatie tot onderwijs• Zeer manifest in het PO  Tot 2015: daling 67.000 kinderen  In 2020: totale afname 100.000 leerlingen (daling van 6,6% t.o.v. 2012)  Daling komende 3 jaar in 326 van de 415 gemeenten.  In 208 gemeenten zware krimp: tenminste 10%• VO en MBO nog beperkt tot krimpgebieden  In de komende twintig jaar zal het voortgezet onderwijs echter in vrijwel alle regio’s met matige tot sterke krimp te maken krijgen.
 4. 4. Gevolgen van krimp voor onderwijs• Leerlingenaantallen lopen terug• Minder inkomsten • Exploitatieproblemen (5% overcapaciteit -> 12% extra exploitatiekosten) • Een groter aandeel personele kosten• Instroom jonge docenten vertraagt• Kwaliteit van onderwijs staat onder druk
 5. 5. Kleine scholen
 6. 6. Boze ouders bezetten school Visvliet Boze ouders bezetten school Visvliet
 7. 7. Wet- en regelgeving kleine scholen• Lumpsum: personeelsbudget is gebaseerd op een bedrag per leerlingen• < 145: kleine scholen toeslag• < 23: zeer klein scholen toeslag• Opheffingsnorm: hangt af van # inwoners per vierkante kilometer in een gemeente (23 – 200)• Compensatie met scholen uit ander bestuur• 3 jaar onder opheffingsnorm: dan bekostiging stop• Maar: < 23 dan volgend jaar opgeheven• Uitzonderingen mogelijk op <23: discretionaire bevoegdheid minister
 8. 8. Grenzen aan kleine scholen (Onderwijsraad) Aanbeveling 2: steun experimentele initiatieven van scholen Aangezien wetswijzigingen de nodige tijd vergen, bepleit de raad een optimale toepassing van de wettelijke experimenteerruimte, zodat scholen op korte termijn de gevolgen van dalende leerlingaantallen kunnen aanpakken. Voorwaarde is dat de experimenten bijdragen aan de versterking van de onderwijskwaliteit op de lange termijn en pluriformiteit waar mogelijk blijven garanderen. Dit geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
 9. 9. Initiatieven
 10. 10. Kansen met ICT • Krimpvraagstuk: mogelijkheden met ICT • begeleidingstrajecten: PO (Friesland), MBO (Zeeland) • Oplossingsrichting: integrale benadering, gericht op betaalbaar houden van het onderwijs en op het introduceren van meer flexibiliteit in het onderwijs http://vastgoedpro.blogspot.nl/2010/11/krimp.html zelf.
 11. 11. Ondersteund met ICT Oplossingsrichtingen Effecten voor scholen Inrichten van processen Betrokkenen schaal financieel personeel Onderwijs in krimpregio’s huisvesting
 12. 12. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Ondersteund met ICT
 13. 13. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Op groepsniveau Door effectief klassenmanagement de leerlingen maatwerk bieden. Optimaal gebruik maken van de moderne ICT-mogelijkheden op het gebied van: • plannen (flexibele organisatie in relatie tot flexibel aanbod) Ondersteund met ICT • leren en begeleiden van leerlingen • communicatie
 14. 14. Onderwijs in krimpregio’sEffecten voor scholen financieel huisvesting schaal personeel Betrokkenen Leerling Leerkracht Ouders Schooldirectie SchoolbestuurOplossingsrichtingen Variëteit en flexibiliteit in het Vergroten competenties Slimmer, flexibeler Vergroten onderwijs leerkrachten plannen en roosteren schaal van organiseren Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren Inrichten van processen Op leerlingniveau: Krachtige ICT-omgeving die leidt tot: • Leerstofaanbod in leerlijnen (leermiddelenmagazijn) • Reflectie op leren en leerbehoeftes • Samenwerking op leerlingniveau Ondersteund met ICT • Digitale samenwerkingsstructuur op leerling niveau
 15. 15. Doorlopen procesProcesstap Kennis/kunde Wat is er al? Stap voor stap optimaal inzetten Programma van Bestaande behoeften en situatie schetsen Verwachtingen eisen; acties gewenste en toekomst planning, fasering managen benoemen per onderwijsproces handeling ontwerpen Samen optrekken schetsen en aanvullen 2.6 Vaststellen behoeftes en kenmerken vanOpbrengst de leerling ICT-systeem Beheren en arrangeren Leren en begeleiden Microsoft Outlook gedeelde taken Inschrijven Klassenassistent Veilig leren lezen Live@edu gedeelde documenten Inzien notities Droom MS Outlook gedeelde agenda Inschrijven Beheren digitale 2.1 De leerkracht kan per leerling beschrijven Intranet onderwijsgroep Fier Beheren en afspraken leerling leermiddelen Dr. Digi digibordsoftware beschrijving leermiddelen Vaststellen Summatief MMS Dotcomschool Inschrijven MS Outlook agenda voortgang Prowise presenter toetsen Schatkist rekenen Veilig leren lezen MS Outlook mail Spelling op maat Nieuwsbegrip XL personeel Spelling in beeld Beheren wat de voorkeur-leerstijl is, in termen die Schatkist lezen Dotcomschool Taal op maat Taal in beeld Lekker lezen arrangementen Take it easy Beoordelen Ambrasoft Maatwerk Rekentuin Cito LOVS Uitvoeren resultaat Taalzee leeractiviteit Vaststellen kenmerken en Vaststellen matchen op de in de Mini-stap 1 Beheren beschrijving leermiddelen Onderwijs Onderwijs Klaarzetten observaties 2 Beheren arrangementen behoeftes catalogus Magazijn leermiddelen 3 Beheren digitale leermiddelen Leermiddelencatalogus gehanteerde 4 Inschrijven leerling 5 Inschrijven personeel 6 Vaststellen kenmerken en behoeftes Plannen komende roosterperiode Plannen korte termijn 7 Vaststellen onderwijs- en bedrijfsregels Vaststellen Vaststellen Vaststellen en beschrijvingen voor Leermiddelen. 8 Vaststellen schoolrooster 9 Vaststellen rooster leerkracht Vaststellen Vaststellen Registreren aan- rooster leertraject reserveren 10 Vaststellen leertraject komende periode schoolrooster leeractiviteiten en afwezigheid leerkracht komende periode resources 11 Uitvoeren tactische planning 2.2 De leerkracht kan van elke leerling 12 Vaststellen leeractiviteiten Uitvoeren Vaststellen onderwijs- en Inplannen leeractiviteiten Publiceren planning 13 Inplannen leeractiviteiten 14 Publiceren planning Plateau 1 tactische planning bedrijfsregels 15 Vaststellen en reserveren resources registreren, welk Leertraject deze 16 Registreren aan- en afwezigheid leerling 17 Registreren aan- en afwezigheid leerkracht 18 Klaarzetten leermiddelen Huidige Communiceren Communiceren Vastleggen afspraken eventueel al op een andere school heeft 19 Uitvoeren leeractiviteit 20 Beoordelen resultaat situatie 21 Vastleggen observaties 22 Vaststellen voortgang doorlopen en welke Leerdoelen dus reeds 23 Inzien notities en afspraken 24 Summatief toetsen 25 Communiceren 26 Vastleggen afspraken zijn behaald.
 16. 16. Functionaliteiten - systeemgebieden Geïntegreerde leeromgeving Website Community Elektronische Communicatie Nieuwe media voor docenten leeromgeving Digitaal / adaptief Primair proces leermateriaal Leerling- Onderwijs volgsysteem catalogus Planning en Logistiek roostering Leerling Administratief administratieKoppeling met leerlingvolgsysteem
 17. 17. Analyse van aanwezige systemen ICT-systeem Microsoft Outlook gedeelde taken Klassenassistent Veilig leren lezen Live@edu gedeelde documenten MS Outlook gedeelde agenda Intranet onderwijsgroep Fier Dr. Digi digibordsoftware MMS Dotcomschool MS Outlook agenda Prowise presenter Schatkist rekenen Veilig leren lezen MS Outlook mail Spelling op maat Nieuwsbegrip XL Spelling in beeld Schatkist lezen Dotcomschool Taal op maat Taal in beeld Lekker lezen Take it easy Ambrasoft Maatwerk Rekentuin Cito LOVS Taalzee Mini-stap 1 Beheren beschrijving leermiddelen 2 Beheren arrangementen 3 Beheren digitale leermiddelen 4 Inschrijven leerling 5 Inschrijven personeel 6 Vaststellen kenmerken en behoeftes 7 Vaststellen onderwijs- en bedrijfsregels 8 Vaststellen schoolrooster 9 Vaststellen rooster leerkracht10 Vaststellen leertraject komende periode11 Uitvoeren tactische planning12 Vaststellen leeractiviteiten13 Inplannen leeractiviteiten14 Publiceren planning15 Vaststellen en reserveren resources16 Registreren aan- en afwezigheid leerling17 Registreren aan- en afwezigheid leerkracht18 Klaarzetten leermiddelen19 Uitvoeren leeractiviteit20 Beoordelen resultaat21 Vastleggen observaties22 Vaststellen voortgang23 Inzien notities en afspraken24 Summatief toetsen25 Communiceren26 Vastleggen afspraken
 18. 18. Tijdspad Droom Plateau 1 Huidige situatie
 19. 19. ICT kansen bij krimp: adaptief leermateriaal Inspelen op individuele behoeftes van leerlingen
 20. 20. ICT kansen bij krimp: flip de klas Meer tijd voor interactie in de klas
 21. 21. ICT kansen bij krimp: Afstandsleren MBO Leerprestaties vergelijkbaar met ‘reguliere’ wijze
 22. 22. ICT kansen bij krimp: webinar Via web, op afstand instructie geven, vragen stellen
 23. 23. Rijdende school: mix op afstand, op locatie
 24. 24. Criteria onderwijstijd• Docent: activiteit valt onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van docent• Onderwijsprogramma: activiteit draagt bij aan te realiseren onderwijsdoelen• Leerling: activiteit is uitdagend, inspirerend, leerzaam Registratie: adequate administratie van deelname/participatie Verantwoordelijkheid: instelling beschikt over mogelijkheden om kwaliteit te controleren en indien nodig in te grijpenHuidige casuïstiek gericht op: leren en instructie op afstandstand adaptief digitaal leermateriaal Zie: http://onderwijstijd.kennisnet.nl/
 25. 25. Tips voor aanpak• Integrale aanpak vanwege complexiteit en urgentie• Programma van Eisen helpt dit inzichtelijk maken en scherpe vragen aan leverancier te stellen• Inventariseer wat je al hebt en plot dit op het PvE• Digitaal leermateriaal en leerling volgsysteem uitermate belangrijk.• Niet alles tegelijk maar wacht niet af!
 26. 26. Stappen voor vervolg• Nieuwe begeleidingstrajecten• Webdossier: kennisnet.nl/kansenbijkrimp• Vervolgactiviteiten:  Themasessies  Samenwerkingsverbanden, expertisecentrum krimp PO-Raad  Inventariseren MBO en VO  Cases verzamelen, oplossingsrichtingen verder uitwerken en onderzoeken
 27. 27. Bedankt voor uw aandacht!Sandra ter Horst- programmamanagere-mail: s.terhorst@kennisnet.nltwitter: @sandraterhorstKennisnet.nltwitter: @kennisnet

×