Sd ict+12juni2012

343 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Indien􏰀er􏰀gekozen􏰀wordt􏰀voor􏰀de􏰀implementatie􏰀van􏰀een􏰀model􏰀als􏰀Flipping􏰀the􏰀Classroom,􏰀 bijvoorbeeld􏰀als􏰀oplossing􏰀voor􏰀problematiek􏰀rondom􏰀gedifferentieerde􏰀instructie,􏰀is􏰀het􏰀van􏰀belang􏰀 om􏰀rekening􏰀te􏰀houden􏰀met􏰀de􏰀verschillende􏰀leerstijlen􏰀4􏰀van􏰀leerlingen.􏰀Kolb􏰀(1984)􏰀gaat􏰀hierbij􏰀uit􏰀 van􏰀een􏰀leercyclus􏰀van􏰀vier􏰀activiteiten:􏰀ervaren,􏰀observeren,􏰀conceptualiseren􏰀en􏰀toepassen.􏰀 Meerdere􏰀werkvormen􏰀inzetten􏰀en􏰀faciliteren􏰀is􏰀dan􏰀ook􏰀belangrijk,􏰀net􏰀als􏰀bij􏰀een􏰀normale􏰀les,􏰀maar􏰀 Flipping􏰀the􏰀Classroom􏰀biedt􏰀hier􏰀nu􏰀juist􏰀extra􏰀ruimte􏰀voor.􏰀De􏰀passieve􏰀en􏰀abstracte􏰀werkvormen􏰀 kunnen􏰀uitstekend􏰀middels􏰀een􏰀video􏰀(en􏰀hierbij􏰀behorende􏰀opdrachten)􏰀worden􏰀aangeboden.􏰀In􏰀de􏰀 klassikale􏰀bijeenkomsten􏰀kunnen􏰀de􏰀actieve􏰀en􏰀concrete􏰀werkvormen􏰀een􏰀plek􏰀krijgen.􏰀
 • Sd ict+12juni2012

  1. 1. Stappen naar opbrengstgericht werkenSD ICT+ 12 juni 2012 Frans Schouwenburg Twitter: @allfrans
  2. 2. Bestuursakkoord Opbrengstgericht werken Systematisch volgen en analyseren van ontwikkelingen van leerlingen Verantwoording Zelfsturend en zelfregulerend vermogen12-6-2012
  3. 3. Uit het onderwijsverslag Complexe leraarsvaardigheden steeds belangrijker Zowel in speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs meer afstemming en ondersteuning nodig voor kwetsbare leerlingen; Ook de aandacht voor excellentie vereist differentiatie …Dit vraagt extra aandacht voor afstemming en zorg en begeleiding van scholen12-6-2012
  4. 4. 12-6-2012
  5. 5. 12-6-2012
  6. 6. Waarom ict in onderwijs? Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) emmauscollege 2010
  7. 7. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we deleerkracht zelf de keuze latenof zij/hij digitale technologieintegreert in haar/zijnonderwijs?
  8. 8. Onmiddellijke feedback
  9. 9. Personaliseren van het leerproces leerproces organisatie verant- woording
  10. 10. Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
  11. 11. 12-6-2012
  12. 12. Ict-bekwaamheidseisen 14
  13. 13. Opdracht voor ontwikkeling Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor leraren Op basis van voorbeelden van effectief ict gebruik waarbij vanuit onderzoek hoger (leer-) rendement wordt aangetoond Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie)
  14. 14. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruikvan andere hulpmiddelen en past deze adequaattoe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aanbetere onderwijsopbrengsten.
  15. 15. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruikvan andere hulpmiddelen en past deze adequaattoe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aanbetere onderwijsopbrengsten.
  16. 16. Ict bekwaamheid gedefinieerdDe leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruikvan andere hulpmiddelen en past deze adequaattoe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagtaan betere onderwijsopbrengsten.
  17. 17. 3 professionele kerntaken van een leraar
  18. 18. Context specifieke voorbeelden De leraar stimuleert de rekenvaardigheden van leerlingen met behulp van webbased leerprogramma’s met feedback De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten; De leraar bewaakt de voortgang van zijn leerlingen met behulp van het door de instelling gefaciliteerde leerlingvolgsysteem
  19. 19. Online mindmappen
  20. 20. Toepassing in praktijk Set biedt kader voor: – ontwikkeling en beoordeling in HR- beleid (ontwikkelgesprekken) – formuleren van eindtermen in lerarenopleidingen Kennisnet schetst de kaders en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen vanuit de wet BIO en het lerarenregister. 22
  21. 21. Ict-bekwaamheidseisen
  22. 22. 12-6-2012
  23. 23. 12-6-2012
  24. 24. 12-6-2012
  25. 25. 12-6-2012
  26. 26. 12-6-2012
  27. 27. 12-6-2012
  28. 28. 12-6-2012
  29. 29. 12-6-2012
  30. 30. 12-6-2012
  31. 31. Docent gestuurd taakgericht Blended learning self organised Projecten (40-60) Frontaal onderzoekgericht (60-40) learning vb gebaseerd op leerlingen zoeken zelfdocent volgt methode activering leerling via leerlingen krijgen via leerstijl, invulling en zijn met uitstapjes. (vakoverstijgende) elo betekenisvolle samenwerkingsvorm, leidend bij Via toetsing projecten opdrachten profiel, kennisniveau scholingsvraag opdrachtbronnen rijke schakering van school voorziet inwikiwijs voor variatie bronnen vooral naast nodig leermateriaal, toegang tot bronnen op methode methodes, wikiwijs, opdrachtproductie (ondezoeks- en expertise van )opdrachten, etc. docenten leerlingvolgsysteem, digibord voor leerlingvolgsysteem, school voorziet in school voorziet in elo, portfolio’s dragenillustratie bij instructie elo rijke leeromgeving rijke leeromgeving systeemVaste computers voor computers voor Laptop- tabletklassen laptopgroepen bring your own device naslag naslag, multi-media multimedia plus multi media volgsystemen volgsystemen thuiscomputer met thuiscomputer met Laptop tablet en Laptop, tablet en Laptop, tablet en contact elo contact elo andere devices andere devices andere devices
  32. 32. Flipping the class12-6-2012
  33. 33. Flipping the class12-6-2012
  34. 34. Alleen succesvol wanneer…
  35. 35. Hoe?Denkoefening:Wat hebben we nodig om een gestroomlijndsysteem van opbrengstgericht werken terealiseren?12-6-2012
  36. 36. Kennis over investering OGW opleiding infra12-6-2012

  ×