مديريت تكنولوژي مدرن     مديريت استراتژيك تكنولوژي     حميد مظلومي پاييز 1380  
عناوين مطالب <ul><li>آشنائي با فرآيند مديريت استراتژيك </li></ul><ul><li>نقش تكنولوژي در سازمانها </li></ul><ul><li>تكنولو...
<ul><li>ابعاد اصلي استراتژي تكنولوژي  </li></ul><ul><li>مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر </li></...
آشنائي با فرآيند مديريت استراتژيك <ul><li>استراتژي </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>طرحي است واحد، جامع و يكپارچه از ...
مديريت استراتژيك  <ul><li>مديريت استراتژيك </li></ul><ul><li>مجموعه اي ازتصميمات واقدامات كه از طريق فرموله </li></ul><...
مراحل فرآيند مديريت استراتژيك <ul><li>الف : برنامه ريزي استراتژيك </li></ul><ul><li>      تعيين ماموريت يا هدف بنيادي <...
ب : اجرا       تعيين استراتژيهاي  عملياتي واهداف سالانه      تعيين سياستها وخط مشي هاي اجرايي       نهادينه  كردن ...
ج : ارزيابي و كنترل <ul><li>  </li></ul><ul><li>      استفاده  از back  Feed ,Feedforward </li></ul><ul><li>تدوين مع...
نقش تكنولوژي در سازمانها  <ul><li>تكنولوژي محصول </li></ul><ul><li>     تكنولوژي هاي زير ساختي </li></ul><ul><li>تكنول...
تكنولوژي و جايگاه استراتژيك  <ul><li>     رهبري در هزينه ها (Cost leadership) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>o ...
   متمايز سازي محصول Differentiation <ul><li>  </li></ul><ul><li>o   خصوصيات تكنولوژيكي سطح بالا وطراحي برتر </li></ul><...
     پاسخگوئي سريع  (Fast Responsiveness) <ul><li>o   قيمت </li></ul><ul><li>o   كيفيت محصول </li></ul><ul><li>o   ...
نيرو هاي تكاملي شكل دهنده استراتژي تكنولوژي  تكامل تكنولوژي زمينه سازمان زمينه صنعت اقدام استراتژيك استراتژي تكنولوژي مح...
تكامل تكنولوژي <ul><li>تكامل تكنولوژي طبق مسير هاي چرخشي شكل </li></ul><ul><li>ايفاي نقش متقابل بين توسعه تكنولوژي محصول و...
تكامل تكنولوژي (2) <ul><li>افول : نواوري هاي تكنولوژيك احيا شده در بازار هاي ثابت و توليد در حجم بالا </li></ul><ul><li...
زمينه صنعتي <ul><li>ساختار صنعت : شناخت نيرو ها و تعامل بين آنها </li></ul><ul><li>تناسب رژيم ( حكومت ) با يك نوآوري تك...
زمينه صنعتي (2) <ul><li>ظهور استاندارد ها در صنعت </li></ul><ul><li>جنبه هاي مختلف سيستم هاي اجتماعي توسعه صنعت </li></ul>...
اقدام استراتژيك <ul><li>اقدام استراتژيك به منظور آشكار كردن درجه اي از </li></ul><ul><li>ثبات نسبت به تغييرات تجمعي در مح...
اقدام استراتژيك (2) <ul><li>نيرو هاي ساكن مرتبط با شايستگي هاي متمايزكننده </li></ul><ul><li>يك شركت مانع سازگاري با تغيير...
زمينه سازماني <ul><li>محيط ناتخاب داخلي شركت ،ظرفيت شركت را در مواجهه با چالش هاي مديريت استراتژيك ذيل، تحت تاثير قرار مي ...
استراتژي تكنولوژي  <ul><li>استراتژي تكنولوژي شركت در يك افق مشخص ،مسير هاي توسعه و پيشرفت فن آوري و همچنين كسب و بهره بر...
سوالاتي كه استراتژي تكنولوژي به آنها پاسخ مي دهد  <ul><li>قابليتها وصلاحيتهاي تكنولوژيك متمايزكننده مورد نياز براي ايجاد...
ابعاد اصلي استراتژي تكنولوژي  <ul><li>                                                                                   ...
ابعاد صلي استراتژي تكنولوژي (2) <ul><li>                                        ii .      بعد زنجيره ارزش  ( حوزه استرا...
مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر <ul><li>كليه تكنولوژي هاي مجزا وتكنولوژيهاي فرعي را در زنجيره ا...
مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر (2) <ul><li>تعيين كنيد كدام تكنولوژيها وكدام تغييرات بالقوه تكنو...
نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي <ul><li>آيا محصولي از محصولات شركت و يا تكنيكي ازتكنيك هاي شركت منسوخ شده است...
نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي  (2) <ul><li>آيا تغييرات قابل پيش بيني در قوانين ، سبك زندگي و مد وجود دارند ...
نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (3) <ul><li>آيا دانش سازماني جديدي در راه است كه ممكن است براي سازمان مفيد باش...
نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (4) <ul><li>تكنولوژيهاي نو به چه مهارتهاي جديدي نياز دارند؟ </li></ul><ul><li>...
نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (5) <ul><li>     آيا اقدامات حمايت كننده دولتي از تكنولوژي وجود دارند كه مزيت...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology Strategy

2,701 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technology Strategy

 1. 1. مديريت تكنولوژي مدرن     مديريت استراتژيك تكنولوژي     حميد مظلومي پاييز 1380  
 2. 2. عناوين مطالب <ul><li>آشنائي با فرآيند مديريت استراتژيك </li></ul><ul><li>نقش تكنولوژي در سازمانها </li></ul><ul><li>تكنولوژي و جايگاه استراتژيك </li></ul><ul><li>نيرو هاي تكاملي شكل دهنده استراتژي تكنولوژي </li></ul><ul><li>استراتژي تكنولوژي </li></ul><ul><li>سوالاتي كه استراتژي تكنولوژي به آنها پاسخ مي دهد </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ابعاد اصلي استراتژي تكنولوژي </li></ul><ul><li>مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر </li></ul><ul><li>نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 4. 4. آشنائي با فرآيند مديريت استراتژيك <ul><li>استراتژي </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>طرحي است واحد، جامع و يكپارچه از اقدامات مهمي كه سازمان قصد دارد با استفاده از آنها در محيطي پويا به اهداف بلند مدت خود برسد .     </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. مديريت استراتژيك <ul><li>مديريت استراتژيك </li></ul><ul><li>مجموعه اي ازتصميمات واقدامات كه از طريق فرموله </li></ul><ul><li>كردن استراتژي و اجرا و ارزيابي آن سازمان را در </li></ul><ul><li>رسيدن به اهدافش ياري مي كند . </li></ul>
 6. 6. مراحل فرآيند مديريت استراتژيك <ul><li>الف : برنامه ريزي استراتژيك </li></ul><ul><li>      تعيين ماموريت يا هدف بنيادي </li></ul><ul><li>      تجزيه وتحليل محيط خارجي </li></ul><ul><li>      تجزيه وتحليل محيط داخلي </li></ul><ul><li>      تجزيه وتحليل و انتخاب استراتژيك </li></ul><ul><li>      انتخاب اهداف بلند مدت </li></ul><ul><li>      فرموله كردن استراتژي </li></ul>
 7. 7. ب : اجرا       تعيين استراتژيهاي عملياتي واهداف سالانه      تعيين سياستها وخط مشي هاي اجرايي       نهادينه كردن استراتژي       تخصيص منابع
 8. 8. ج : ارزيابي و كنترل <ul><li>  </li></ul><ul><li>      استفاده از back Feed ,Feedforward </li></ul><ul><li>تدوين معيار هاي عملكرد وسيستم پاداش </li></ul>
 9. 9. نقش تكنولوژي در سازمانها <ul><li>تكنولوژي محصول </li></ul><ul><li>     تكنولوژي هاي زير ساختي </li></ul><ul><li>تكنولوژي فرآيند </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>     </li></ul><ul><li>     منسوخ شدن تكنولوژي </li></ul><ul><li>     تكنولوژي هاي رقبا </li></ul><ul><li>تكامل تكنولوژي </li></ul>محيط داخلي محيط خارجي
 10. 10. تكنولوژي و جايگاه استراتژيك <ul><li>     رهبري در هزينه ها (Cost leadership) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>o   هزينه استهلاك ماشين آلات </li></ul><ul><li>o   بهره وري فرآيند توليد </li></ul><ul><li>o   طراحي محصول </li></ul>
 11. 11.    متمايز سازي محصول Differentiation <ul><li>  </li></ul><ul><li>o   خصوصيات تكنولوژيكي سطح بالا وطراحي برتر </li></ul><ul><li>o   صاحب امتياز شدن در نوعي تكنولوژي </li></ul><ul><li>o   پيشرو بودن در ارائه محصولات جديد </li></ul><ul><li>o   پيچيده بودن محصول </li></ul><ul><li>o   محرمانه نگه داشتن فرايند هاي توليد </li></ul>
 12. 12.      پاسخگوئي سريع (Fast Responsiveness) <ul><li>o   قيمت </li></ul><ul><li>o   كيفيت محصول </li></ul><ul><li>o   انعطاف پذيري </li></ul><ul><li>o   زمان </li></ul><ul><li>o   خدمات </li></ul><ul><li>o   قابليت اعتماد </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 13. 13. نيرو هاي تكاملي شكل دهنده استراتژي تكنولوژي تكامل تكنولوژي زمينه سازمان زمينه صنعت اقدام استراتژيك استراتژي تكنولوژي محيط داخلي محيط خارجي
 14. 14. تكامل تكنولوژي <ul><li>تكامل تكنولوژي طبق مسير هاي چرخشي شكل </li></ul><ul><li>ايفاي نقش متقابل بين توسعه تكنولوژي محصول وفرايند در چرخه عمر تكنولوژي </li></ul><ul><li>ظهور تكنولوژي هاي نو و مسير تكاملي شان </li></ul><ul><li>شايستگي هاي ارتقا دهنده يا تخريب كننده پيامد هاي تكنولوژي هاي جديد </li></ul>
 15. 15. تكامل تكنولوژي (2) <ul><li>افول : نواوري هاي تكنولوژيك احيا شده در بازار هاي ثابت و توليد در حجم بالا </li></ul><ul><li>عوامل سازماني تعيين كننده تغيير تكنولوژيك </li></ul>
 16. 16. زمينه صنعتي <ul><li>ساختار صنعت : شناخت نيرو ها و تعامل بين آنها </li></ul><ul><li>تناسب رژيم ( حكومت ) با يك نوآوري تكنولوژيك </li></ul><ul><li>داراييهاي مكمل مورد نياز جهتتجاري كردن يك تكنولوژي جديد </li></ul><ul><li>ظهور طرح مسلط در صنعت </li></ul><ul><li>بازده فزاينده اتخاذ تكنولوژي هاي خاص </li></ul>
 17. 17. زمينه صنعتي (2) <ul><li>ظهور استاندارد ها در صنعت </li></ul><ul><li>جنبه هاي مختلف سيستم هاي اجتماعي توسعه صنعت </li></ul><ul><li>اثرات رقابتي ناشي از تعامل ويژگي هاي سيستم هاي اجتماعي و تغييرات تكنولوژيك </li></ul>
 18. 18. اقدام استراتژيك <ul><li>اقدام استراتژيك به منظور آشكار كردن درجه اي از </li></ul><ul><li>ثبات نسبت به تغييرات تجمعي در محيط خارجي انجام </li></ul><ul><li>مي گيرد </li></ul>
 19. 19. اقدام استراتژيك (2) <ul><li>نيرو هاي ساكن مرتبط با شايستگي هاي متمايزكننده </li></ul><ul><li>يك شركت مانع سازگاري با تغييرات در مبناي رقابت به </li></ul><ul><li>عنوان محصولي كه از تخصصي بودن به كالا بودن </li></ul><ul><li>حركت كرده است ، مي شود . </li></ul><ul><li>مشاركت كنندگان در اقدام استراتژيك مستقل در </li></ul><ul><li>جستجوي مرزهايي از قابليت شركت و مجموعه </li></ul><ul><li>فرصت هايي منطبق با آن مي باشند </li></ul>
 20. 20. زمينه سازماني <ul><li>محيط ناتخاب داخلي شركت ،ظرفيت شركت را در مواجهه با چالش هاي مديريت استراتژيك ذيل، تحت تاثير قرار مي دهد : </li></ul><ul><li>توانايي بهره برداري از فرصتهاي استراتژي فعلي </li></ul><ul><li>توانايي بهره گيري از فرصتهايي كه خارج از حوزه استراتژي فعلي ظهور مي كنند .( فرايند هاي مستقل ) </li></ul><ul><li>توانايي متعادل ساختن چالش هاي فوق در زمانهاي مختلف در توسعه شركت </li></ul>
 21. 21. استراتژي تكنولوژي <ul><li>استراتژي تكنولوژي شركت در يك افق مشخص ،مسير هاي توسعه و پيشرفت فن آوري و همچنين كسب و بهره برداري از دانش هاي نو را مشخص مي كند ( جعفرنژاد 1378 ). همچنين تكنولوژي مناسب را براي توليد محصول مناسب و با قيمت مناسب را تعيين كرده و مجموعه اي از اهداف و ابزار هاي كنترل را براي رسيدن به آنها را در اختيار سازمان قرار مي دهد ( براون 1998 ) </li></ul>
 22. 22. سوالاتي كه استراتژي تكنولوژي به آنها پاسخ مي دهد <ul><li>قابليتها وصلاحيتهاي تكنولوژيك متمايزكننده مورد نياز براي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي كدامند؟ </li></ul><ul><li>كدام تكنولوژي ها بايد براي ايجاد مفاهيم طراحي محصول اصلي [ مورد استفاده قرار گيرد و اين تكنولوژيها چگونه بايد در محصولات بكار روند؟ </li></ul><ul><li>سطح سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه تكنولوژي چقدر بايد باشد؟ </li></ul><ul><li>تكنولوژي هاي مختلف را بايد به چه نحوي تعيين كرد؟از داخل يا خارج؟ </li></ul><ul><li>تكنولوژي هاي جديد چگونه و چه وقت به بازار معرفي شوند ؟ </li></ul><ul><li>تكنولوژي و نوآوري چگونه بايد سازماندهي و مديريت كرد؟ </li></ul>
 23. 23. ابعاد اصلي استراتژي تكنولوژي <ul><li>                                                                                                                        i .      بعد رقابتي بودن : </li></ul><ul><li>1.  انتخاب تكنولوژي </li></ul><ul><li>2.  رهبري تكنولوژيك </li></ul><ul><li>3.  زمانبندي ورود تكنولوژي </li></ul><ul><li>4. حق امتياز تكنولوژي </li></ul><ul><li>                                           </li></ul>
 24. 24. ابعاد صلي استراتژي تكنولوژي (2) <ul><li>                                        ii .      بعد زنجيره ارزش ( حوزه استراتژي تكنولوژي ) </li></ul><ul><li>                                                                                                                         iii .      بعد تعهد منابع ( عمق استراتژي ) </li></ul><ul><li>                                                                                                                          iv .      بعد مديريت ( تناسب سازماني ) </li></ul>
 25. 25. مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر <ul><li>كليه تكنولوژي هاي مجزا وتكنولوژيهاي فرعي را در زنجيره ارزش شناسائي كنيد . </li></ul><ul><li>تكنولوژيهاي بالقوه مرتبط را چه در صنايع ديگرو چه در مراحل توسعه علمي شناسائي كنيد . </li></ul><ul><li>مسير تقريبي تغيير تكنولوژي هاي كليدي را تعيين كنيد . </li></ul>
 26. 26. مراحل فرموله كردن استراتژي تكنولوژي از ديدگاه مايكل پورتر (2) <ul><li>تعيين كنيد كدام تكنولوژيها وكدام تغييرات بالقوه تكنولوژيكي در ساختار صنعت و مزيت رقابتي مهم تر هستند . </li></ul><ul><li>توانايي هاي نسبي شركت را در تكنولوژيهاي مهم وهزينه ايجاد بهبود در آنها را ارزيابي كنيد . </li></ul><ul><li>يك استراتژي تكنولوژي انتخاب كنيد كه تمام تكنولوژيهاي مهم تقويت كننده استراتژي رقابتي شركت را دربرداشته باشد . </li></ul><ul><li>استراتژي هاي تكنولوژي واحد هاي كسب وكار را در استراتژي سطح شركت تقويت كنيد </li></ul>
 27. 27. نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي <ul><li>آيا محصولي از محصولات شركت و يا تكنيكي ازتكنيك هاي شركت منسوخ شده است؟  </li></ul><ul><li>آيا محصولات شركت بالا تر از حد استاندارد رقباست؟  </li></ul><ul><li>آيا تكنولوژيهايي كه در افق قرار دارند ممكن است براي دامنه اي از محصولات شركت چه به عنوان محصول جديد و چه به عنوان بهبود دهنده يا كامل كننده محصولات فعلي مناسب باشند؟ </li></ul><ul><li>آيا تمام زنجيره هاي تامين به خوبي عمل مي كنند؟ </li></ul>
 28. 28. نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (2) <ul><li>آيا تغييرات قابل پيش بيني در قوانين ، سبك زندگي و مد وجود دارند كه ممكن است فرصتهايي براي محصولات جديد قلمداد شوند؟ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>آيا تكنولوژي محصول شركت به اندازه رقبا كارا و اثربخش است؟ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>آيا فرآيند توليد وطراحي محصول بهترين استفاده را از مواد وانرژي مي كند؟ آيا جانمائي كارخانه بهترين است ؟ آيا كنترل كامپيوتري به خوبي آخرين سيستم هاي معتبر است؟ </li></ul>
 29. 29. نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (3) <ul><li>آيا دانش سازماني جديدي در راه است كه ممكن است براي سازمان مفيد باشد؟ </li></ul><ul><li>  آيا فرايند هاي توليد جديدي در افق وجود دارند كه ممكن است براي شركت مفيد باشند ؟ </li></ul><ul><li>  اگر قرار است محصول جديدي توليد شود،تكنولوژي هاي نو محصول و فرآيند كدامند؟  </li></ul><ul><li>تكنولوژيهاي توليد ومحصول مورد نياز چگونه هستند؟ </li></ul>
 30. 30. نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (4) <ul><li>تكنولوژيهاي نو به چه مهارتهاي جديدي نياز دارند؟ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>چه نيازمندي هاي ديگري از قبيل ، R&D ،‍‍ PM و ساختمان براي استفاده از تكنولوژيهاي جديد بروز خواهند كرد ؟ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>آيا تكنولوژي هاي موجود به اندازه كافي براي محيط زيست بي خطر هستند؟ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>آيا تغييري در نگرشهاي جامعه در حال رخ دادن است كه بتواند برخي از تكنولوژيهاي سازمان را زير سوال برد ؟ </li></ul>
 31. 31. نياز هاي اطلاعاتي مديريت استراتژيك تكنولوژي (5) <ul><li>     آيا اقدامات حمايت كننده دولتي از تكنولوژي وجود دارند كه مزيت رقابتي پايدار براي شركت به همراه داشته باشند؟ </li></ul><ul><li>پايان </li></ul><ul><li>حميد مظلومي </li></ul>

×