Successfully reported this slideshow.
INSPIRATIE
(concepten, voorbeelden, ideeën)

Human Resources
in de
Nieuwe Arbeidsmarkt

Ritha van de Ruit en Niek van den ...
7 hoofdthema’s
Human Resources
in de
Nieuwe Arbeidsmarkt

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsma...
1

Omgeving en
Nieuwe Arbeidsmarkt

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt

1
Omgeving en
Nie...
Weet dat uw omgeving steeds verandert

De externe omgeving verandert steeds
Is niet beïnvloedbaar
Kijk met realisme naar j...
De veranderende omgeving bepaalt de
bedrijfsvoering <-> of doet u dat?

Waarom bent u er als onderneming ook alweer?
Hoe h...
Wees u bewust van wat komen gaat op
de arbeidsmarkt
De Commissie Bakker, juni 2008

“Naar een toekomst die werkt”;
3 spore...
Iedereen is nodig op de - nieuwe arbeidsmarkt
Om het maar in de woorden van de Commissie Bakker te
zeggen: “iedereen is no...
Overzie de consequenties van de nieuwe
arbeidsmarkt

• Veel vacatures
• Nauwere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
• ...
Overzie de consequenties van de nieuwe
arbeidsmarkt > jongeren

• rol van bedrijven tov jongeren
• Sommige bedrijven voere...
Anticipeer op de ontwikkelingen in de
nieuwe arbeidsmarkt
 Stilzitten of achteroverleunen is geen optie
- wees proactief
...
2

Strategisch HR beleid

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt

2
Omgeving en
Nieuwe
arbeid...
Ga, als het om uw medewerkers
gaat, werken vanuit je bedrijfsstrategie
beleid komt voort uit:
Investor in People filosofie...
Strategisch Human Resource beleid in beeld
Visie, doelen en strategie

Toekomstbeeld?

Ambitie

Leren , verbeteren
of afsc...
Zie de fundamenten van het managen
als bouwstenen

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt

2
...
Identiteit en imago bedrijf

Bij dit bedrijf wil ik (blijven) werken!
Identiteit en imago; bindend en verbindend

Maakt he...
Kwaliteit van uw medewerkers geeft een
concurrentievoordeel
Concurreren op prijs of met je medewerkers?

Artikel manager o...
Groeien doet pijn

Pioniersfase
Organisatiefase
Integratiefase

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arb...
Groeien doet pijn
Pioniersfase
Kenmerken

Pioniersfase
Groeipijnen

Informele organisatie
Persoonsgerichte
afbakening van ...
Groeien doet pijn
Organisatiefase
Kenmerken

Organisatiefase
Groeipijnen

Afbakening van taken
Afdelingsvorming
Functieoms...
Groeien doet pijn
Integratiefase

Integratiefase

Kenmerken

Groeipijnen:

Invoeren van zorgsystemen
Invoeren van overlegv...
Manage de interne communicatie en ga
er bewust mee om (MEER kaarten?)
Denk bij beslissingen altijd na over de wijze van co...
# Zenden en ontvangen
# De werkvloer
# De vooroordelen
# Veel communicatiemiddelen
# Veel informatie
# Emotie <-> zakelijk...
Over interne communicatie
Nog een kaart?
Een voorbeeld filmpje (fout filmpje zoeken)
http://www.youtube.com/watch?v=oSv92O...
Voer een leeftijdsbewust
personeelsbeleid
Beleid

Beleid

Beleid

motiveren

ontwikkelen

grijs talent

Human Resource ins...
Werknemer 1.0 en 2.0 leren van elkaar

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt

2
Omgeving en
...
Tweedeling nieuwe medewerkers

Trend: Onzekere laagopgeleide en hoogopgeleide zelfbewuste jongeren
Potentie: Personeelsbel...
En 3.0.....

Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt

2
Omgeving en
Nieuwe
arbeidsmarkt

Strat...
Maak jaarlijks een capaciteitsplanning

Jaarlijks businessplan en relatie met formatie in fte
Seizoenpatronen, flexibele c...
Een goed bedrijfsreglement zorgt ervoor
dat je elkaar kunt aanspreken op……..
Anders formulen?

Human Resource inspiraties ...
Ken het ziekteverzuim% en verloop%

Een laag % is een indicatie voor het ‘klimaat’ in de organisatie

Waarom is het % hoog...
3

Rol ondernemer
en cultuur in het bedrijf

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

3
O...
Weet wat je als ondernemer belangrijk
vindt

Wat zijn uw persoonlijke overtuigingen?

Waar gelooft u in?
Wat betekent dit ...
Cultuur is wat mensen maken
Wat is cultuur?
• gemeenschappelijke normen en waarden
• set van geschreven en ongeschreven re...
Overtuigingen ondernemer = cultuur
onderneming?
Overtuigingen ondernemer
• Wat zijn je overtuigingen?
• Wat vind je belang...
Ken de cultuur van de onderneming

Invoegen model quinn
-Familie (mens-relatie gericht)
-Adhocratie (product-oplossingsger...
Kies de ‘beste cultuur’
Wat is de beste cultuur?

Afhankelijk van:
• Omgeving/markt/branche
• Positie in de markt/concurre...
Cultuur werkt stimulerend of
belemmerend bij
innovatie/groei/veranderen
Bedrijf
• negatief: ‘dat stoort/werkt contraproduc...
Als je focust op het doel vallen
de barrières, als je focust op
barrières valt het doel
Human Resource inspiraties en voor...
Innoveer de eigen onderneming

Van
gesloten systeem
procesgericht
hiërarchisch denken
onsamenhangend
gecentraliseerde info...
Stel met elkaar Kernwaarden vast

Waarvoor staan we?
Waar geloven we in?
Wat verbindt ons?
Wie willen we zijn?
http://www....
Veranderen door het
Weten, Willen, Kunnen principe
Weten

Willen

Begrijpen medewerkers wat de
strategische prioriteiten h...
Veranderen, een aanpak . . . .

20% wil

60% heeft tijd nodig

20% wil
niet

Ga met de voortrekkers aan de slag
Snel veran...
Kijkt u wel eens in de spiegel?

Welk feitelijk gedrag laat je zien?
Is dit het gewenste voorbeeldgedrag?
Realiseer je: je...
4

Talent ontwikkelen en behouden

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

4
Omgeving en...
Laat je organisatiedoelen bij werving en
selectie leidend zijn
Stel het juiste profiel op
• Kennis
• Vaardigheden
• Gedrag...
Inwerken: kunt u maar één keer goed
doen
• Maak een inwerkschema
• Zorg voor een goede ontvangst
• Wie werken de nieuwe co...
Functioneren en beoordelen, waarom
belangrijk?
•Functieprofiel: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast
•...
Voer functionerings- en
beoordelingsgesprekken
• formele periodieke gespreksmomenten zijn nodig
• schriftelijk vastleggen ...
Voorbeelden en materiaal functioneren
en beoordelen
• nog invoegen
• testjes invoegen
•http://www.intermediair.nl/overzich...
Benut het talent van je medewerkers

1-2-3- voor iedereen
4-5 maatwerk?
Hoe ziet ‘ie er voor de
individuele medewerker uit...
Zoek het talent van je medewerkers

• welke talent bezit je medewerker?
• idealen en ambities van je medewerker
• wat weet...
Bepaal hoe je omgaat met opleiding en
ontwikkeling van je medewerkers
• bepaal de kaders tav opleiding en ontwikkeling (va...
Benut verschillende leermethoden,
het is maatwerk
• training on the job
• studie naast werk
• tandems, koppel jong aan oud...
Ga uit van de principes van de lerende
organisatie en mens

Van, naar…..
• onbewust onbekwaam
• bewust bekwaam
• bewust be...
5

Inspirerend Leiderschap

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

5
Omgeving en
Nieuwe...
Wie baas is bakt koek

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

5
Omgeving en
Nieuwe
arbe...
6

Wet- en regelgeving

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

6
Omgeving en
Nieuwe
arb...
7

Human resources financieren

Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt

7
Omgeving en
Ni...
Maak gebruik van de mogelijkheden van
het UWV (1)
Langdurige werkloze in dienst nemen?
> bijscholing
> korting op loonbela...
Maak gebruik van de mogelijkheden van
het UWV (2)
Vraag een vergoeding voor EVP en EVC
Erkennen van verworven competenties...
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011

711 views

Published on

Een setje staalkaarten voor HR in het MKB

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011

 1. 1. INSPIRATIE (concepten, voorbeelden, ideeën) Human Resources in de Nieuwe Arbeidsmarkt Ritha van de Ruit en Niek van den Akker, versie 11 januari 2011 Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt I Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt 2 3 4 5 6 7 Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 2. 2. 7 hoofdthema’s Human Resources in de Nieuwe Arbeidsmarkt Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt I Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt 2 3 4 5 6 7 Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 3. 3. 1 Omgeving en Nieuwe Arbeidsmarkt Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 4. 4. Weet dat uw omgeving steeds verandert De externe omgeving verandert steeds Is niet beïnvloedbaar Kijk met realisme naar je omgeving Kijk met regelmaat naar de trends en ontwikkelingen: • klanten • leveranciers • concurrenten • eigen organisatie Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 5. 5. De veranderende omgeving bepaalt de bedrijfsvoering <-> of doet u dat? Waarom bent u er als onderneming ook alweer? Hoe hebben externe factoren uw bedrijfsvoering beïnvloed? Sluit dit nog aan bij uw oorspronkelijkheid/authenticiteit? Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 6. 6. Wees u bewust van wat komen gaat op de arbeidsmarkt De Commissie Bakker, juni 2008 “Naar een toekomst die werkt”; 3 sporen naar een hogere duurzame arbeidsdeelname: 1. Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk 2. Werkzekerheid voor iedereen 3. Duurzame arbeidparticipatie Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 7. 7. Iedereen is nodig op de - nieuwe arbeidsmarkt Om het maar in de woorden van de Commissie Bakker te zeggen: “iedereen is nodig”: Vraag naar mensen Aanbod van mensen *Demografie * We zijn meestal gewend dat er voldoende mensen beschikbaar zijn 2011 2015 2040 We moeten er aan wennen dat er een structureel tekort is Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 8. 8. Overzie de consequenties van de nieuwe arbeidsmarkt • Veel vacatures • Nauwere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven • Schoolverlaters vrijwel zeker een baan • Toename buitenlandse werknemers • Overheid treft maatregelen • Werknemers kunnen/gaan meer eisen stellen! Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 9. 9. Overzie de consequenties van de nieuwe arbeidsmarkt > jongeren • rol van bedrijven tov jongeren • Sommige bedrijven voeren hier al beleid op • juiste opleiding geven • voorkomt jeugdwerkloosheid • behoefte aan vaklui • ga aan de slag met een leerparkproject Dordrecht Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 10. 10. Anticipeer op de ontwikkelingen in de nieuwe arbeidsmarkt  Stilzitten of achteroverleunen is geen optie - wees proactief - denk erover na - maak een plan - ga het plan uitvoeren - de concurrent zit niet stil Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 1 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 11. 11. 2 Strategisch HR beleid Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 12. 12. Ga, als het om uw medewerkers gaat, werken vanuit je bedrijfsstrategie beleid komt voort uit: Investor in People filosofie Ambitie Kijk op www.iipnl.nl Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 13. 13. Strategisch Human Resource beleid in beeld Visie, doelen en strategie Toekomstbeeld? Ambitie Leren , verbeteren of afscheid nemen Spil: Leiderschap Welke mensen heb ik nodig om mijn doelen te bereiken? welke competenties gewenst ? Inventarisatie competenties medewerkers Competenties: > kennis > vaardigheden > gedrag welke competenties aanwezig ?
 14. 14. Zie de fundamenten van het managen als bouwstenen Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 15. 15. Identiteit en imago bedrijf Bij dit bedrijf wil ik (blijven) werken! Identiteit en imago; bindend en verbindend Maakt het waar…. Uitstraling, bijvoorbeeld in personeelsadvertenties Zeg wat je doet en doe wat je zegt http://www.mooy.nl/HRM/ Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 16. 16. Kwaliteit van uw medewerkers geeft een concurrentievoordeel Concurreren op prijs of met je medewerkers? Artikel manager on line: http://www.managersonline.nl/nieuws/10251/hr-cruciaalvoor-succes.html Boeien, binden, behouden, structureel binnen HR Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 17. 17. Groeien doet pijn Pioniersfase Organisatiefase Integratiefase Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 18. 18. Groeien doet pijn Pioniersfase Kenmerken Pioniersfase Groeipijnen Informele organisatie Persoonsgerichte afbakening van taken Groot gezag bij ondernemer Sterk kostenbewustzijn Mensen spreken dezelfde taal en hebben dezelfde mentaliteit Weinig regels Improviseren wordt rommelen Zaken blijven liggen Afnemende motivatie medewerkers Problemen met arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 19. 19. Groeien doet pijn Organisatiefase Kenmerken Organisatiefase Groeipijnen Afbakening van taken Afdelingsvorming Functieomschrijvingen Huisregels Leidinggeven is gericht op het oplossen van problemen Moeite met het vinden van de juiste medewerker Langs elkaar heen werken Conflicten Verstarring/ weerstanden Beroep op arbeidsvoorwaarden Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 20. 20. Groeien doet pijn Integratiefase Integratiefase Kenmerken Groeipijnen: Invoeren van zorgsystemen Invoeren van overlegvormen Verder doorgevoerde decentralisatie en delegatie Structurele aandacht voor motivatie en ontwikkeling Invoeren van personeelsplanning Invoering meerdere personeelsmanagementinstrumenten Tijdgebrek voor anticiperen op lange termijn Onvoldoende capaciteit/ kwaliteit leidinggevenden Moeite met het vertalen van abstracte managementconcepten naar eigen bedrijfssituatie Onvoldoende tijd voor begeleiding en opleiding Noodzaak van saneren Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 21. 21. Manage de interne communicatie en ga er bewust mee om (MEER kaarten?) Denk bij beslissingen altijd na over de wijze van communiceren Kies voor communicatiemiddelen die passen bij jouw bedrijf Structureer overlegvormen, welke, wie, wanneer en kom afspraken na Daar waar mensen zijn ontstaan geruchten, oordelen en vooroordelen Overleg is noodzakelijk maar overdrijf het niet Laat het informele circuit zijn werk doen Vergeet vooral niet te luisteren Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 22. 22. # Zenden en ontvangen # De werkvloer # De vooroordelen # Veel communicatiemiddelen # Veel informatie # Emotie <-> zakelijkheid
 23. 23. Over interne communicatie Nog een kaart? Een voorbeeld filmpje (fout filmpje zoeken) http://www.youtube.com/watch?v=oSv92OqWjYc Hoe breng je een boodschap over Toon soms positivisme ook al is het onnatuurlijk Communicatie is maatwerk Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 24. 24. Voer een leeftijdsbewust personeelsbeleid Beleid Beleid Beleid motiveren ontwikkelen grijs talent Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 25. 25. Werknemer 1.0 en 2.0 leren van elkaar Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 26. 26. Tweedeling nieuwe medewerkers Trend: Onzekere laagopgeleide en hoogopgeleide zelfbewuste jongeren Potentie: Personeelsbeleid aanpassen aan doelgroep Vooroorlogse generatie (geboren in de periode 1910-1930) Stille generatie (geboren in de periode 1931-1940). Protestgeneratie (geboren in de periode 1941-1955) Verloren generatie (geboren in de periode (1956-1970) Pragmatische generatie (geboren in de periode 1971-1985) Generatie Y (geboren vanaf 1986) 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Zelfredzamen 43% van de jongeren positief zelfbeeld, voelen zich bijzonder, zelfverzekerd Structuurzoekers 39% van de jongeren naar binnen gericht, in de nieuwe arbeidsmarkt Human Resource inspiraties en voorbeeldenvoelt zich buitengesloten, onzeker Verantwoordelijken 15% van de jongeren dienstbaar, zorgend, verantwoordelijk Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 27. 27. En 3.0..... Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 28. 28. Maak jaarlijks een capaciteitsplanning Jaarlijks businessplan en relatie met formatie in fte Seizoenpatronen, flexibele contracten en uitzendkrachten Kijk steeds vooruit, zorg voor managementinformatie en stuur bij Zorg dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 29. 29. Een goed bedrijfsreglement zorgt ervoor dat je elkaar kunt aanspreken op…….. Anders formulen? Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 30. 30. Ken het ziekteverzuim% en verloop% Een laag % is een indicatie voor het ‘klimaat’ in de organisatie Waarom is het % hoog, ga het gesprek aan. Zoek de oorzaken Hoe te voorkomen: • beleid en procedures • rol leidinggevende, collega’s • rol ARBO dienst • WIA • nog andere kpi’s? Human Resource inspiraties en voorbeelden in de nieuwe arbeidsmarkt 2 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 31. 31. 3 Rol ondernemer en cultuur in het bedrijf Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 32. 32. Weet wat je als ondernemer belangrijk vindt Wat zijn uw persoonlijke overtuigingen? Waar gelooft u in? Wat betekent dit voor uw ondernemerschap? Wat communiceert u naar uw medewerkers? Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 33. 33. Cultuur is wat mensen maken Wat is cultuur? • gemeenschappelijke normen en waarden • set van geschreven en ongeschreven regels • uit zich in collectief waarneembaar gedrag (wenselijk/niet wenselijk) Is beïnvloedbaar + figuur Wat is subcultuur? • groepjes mensen (hebben bijv. een gezamenlijke historie) • afdelingen • projecten Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 34. 34. Overtuigingen ondernemer = cultuur onderneming? Overtuigingen ondernemer • Wat zijn je overtuigingen? • Wat vind je belangrijk? Wat geloof je? • Over eigen capaciteiten • Over capaciteiten en motivatie van personeel; + figuur? Cultuur onderneming • Welke regels deel je? • Welke gedeelde normen en waarden zijn er? • Wat zijn de ongeschreven regels? Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 35. 35. Ken de cultuur van de onderneming Invoegen model quinn -Familie (mens-relatie gericht) -Adhocratie (product-oplossingsgericht) -Hierarchie (beheersgericht) -Markt (resultaatgericht) -+ toelichting zie ppt kennis synsite> Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 36. 36. Kies de ‘beste cultuur’ Wat is de beste cultuur? Afhankelijk van: • Omgeving/markt/branche • Positie in de markt/concurrentie • Ambitie van de ondernemer • (Groei)strategie • Groeifase van het bedrijf • Toegevoegde waarde • Omvang van het bedrijf/afdelingen (subculturen) Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 37. 37. Cultuur werkt stimulerend of belemmerend bij innovatie/groei/veranderen Bedrijf • negatief: ‘dat stoort/werkt contraproductief’ • positief : ‘zo boeken wij succes’ Menselijk • wanneer hoor je er (hier) bij? • welk gedrag wordt ‘beloond’ of ‘gestraft’ (formeel en informeel) • informele hiërarchie? • mate van openheid? Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 38. 38. Als je focust op het doel vallen de barrières, als je focust op barrières valt het doel Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 39. 39. Innoveer de eigen onderneming Van gesloten systeem procesgericht hiërarchisch denken onsamenhangend gecentraliseerde informatie gehaast en rommelig chaotisch Naar open netwerken resultaatgericht gedeelde verantwoordelijkheid binding door kernwaarden gedecentraliseerde informatie rust en ruimte flexibel Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 40. 40. Stel met elkaar Kernwaarden vast Waarvoor staan we? Waar geloven we in? Wat verbindt ons? Wie willen we zijn? http://www.managementsite.nl/kennisbank/kernwaarden Uitdragen, toepassen, aanspr eken op Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 41. 41. Veranderen door het Weten, Willen, Kunnen principe Weten Willen Begrijpen medewerkers wat de strategische prioriteiten heel concreet voor hun dagelijks werk betekenen? Heeft de organisatie de strategische prioriteiten helder? Zijn deze duidelijk gecommuniceerd naar de medewerkers? Kunnen Willen de medewerkers de gewenste omslag maken? Worden ze betrokken bij het formuleren van doelstellingen? Geeft het leiderschap het goede voorbeeld? Ondersteunt de cultuur de gedragsverandering? Worden medewerkers beloond in lijn met de prioriteiten? Welke vaardigheden zijn nodig? Hebben medewerkers voldoende bevoegdheden? Welke middelen hebben medewerkers nodig? Beschikken medewerkers over voldoende informatie? Stelt de structuur en de procesinrichting medewerkers in staat de strategische prioriteiten uit te voeren? Heeft de organisatie de juiste mensen in huis om de strategische prioriteiten te kunnen realiseren? Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 42. 42. Veranderen, een aanpak . . . . 20% wil 60% heeft tijd nodig 20% wil niet Ga met de voortrekkers aan de slag Snel veranderen helpt, zorg wel dat resultaten meteen zichtbaar zijn Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 43. 43. Kijkt u wel eens in de spiegel? Welk feitelijk gedrag laat je zien? Is dit het gewenste voorbeeldgedrag? Realiseer je: je beïnvloedt altijd Kun je delegeren? Wanneer nodig, durf je kwetsbaar op te stellen Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 3 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 44. 44. 4 Talent ontwikkelen en behouden Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 45. 45. Laat je organisatiedoelen bij werving en selectie leidend zijn Stel het juiste profiel op • Kennis • Vaardigheden • Gedrag, karakter • Leeftijd Benut de juiste wervingskanalen • passend bij je doelgroep • passend bij je organisatie • fysiek en/of digitale kanalen • denk aan geografische aspecten Stel een procedure voor de werving op. Vanaf opstellen profiel tot aan de eerste werkdag Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 46. 46. Inwerken: kunt u maar één keer goed doen • Maak een inwerkschema • Zorg voor een goede ontvangst • Wie werken de nieuwe collega in • Wat moet de nieuwe collega weten • Welke rollen geef je collega’s bij het inwerken • Hoe volg je de voortgang als leidinggevende • Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 47. 47. Functioneren en beoordelen, waarom belangrijk? •Functieprofiel: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast •Je bijdrage leveren aan de doelen van de onderneming en wat de ondernemer daarbij van jou verwacht •Belangrijk voor ontwikkeling medewerker •Belangrijk voor leidinggevende/organisatie •De juiste verwachtingen naar elkaar uitspreken •Voortgang monitoren en bijstellen Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 48. 48. Voer functionerings- en beoordelingsgesprekken • formele periodieke gespreksmomenten zijn nodig • schriftelijk vastleggen van afspraken • aandacht voor waarden, resultaten en ontwikkeling • van elkaar weten wat er leeft en speelt • waarderen en belonen Duidelijk zijn in argumentatie • eenduidige uitvoering door leidinggevenden • leidinggevenden hierin opleiden Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 49. 49. Voorbeelden en materiaal functioneren en beoordelen • nog invoegen • testjes invoegen •http://www.intermediair.nl/overzicht/testen/testenindex/33026/testen-index.html Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 50. 50. Benut het talent van je medewerkers 1-2-3- voor iedereen 4-5 maatwerk? Hoe ziet ‘ie er voor de individuele medewerker uit Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 51. 51. Zoek het talent van je medewerkers • welke talent bezit je medewerker? • idealen en ambities van je medewerker • wat weet en kan iemand • doet iemand ook het werk dat bij hem past • wat zie en hoor je in de praktijk • denk aan ‘latent’ talent • talent kan je oefenen……. Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 52. 52. Bepaal hoe je omgaat met opleiding en ontwikkeling van je medewerkers • bepaal de kaders tav opleiding en ontwikkeling (vanuit je visie) • stel een jaarbudget hiervoor vast Doel • boeien, binden en bezielen van je medewerkers • mobiliteit stimuleren • verticaal en horizontaal ontwikkelen • kennisoverdracht tussen collega’s (leren van elkaar, oud/jong) Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 53. 53. Benut verschillende leermethoden, het is maatwerk • training on the job • studie naast werk • tandems, koppel jong aan oud • stage lopen bij klanten leveranciers • training/cursus volgen • e learning • laat klanten bij jou meelopen en tips geven • en….? • collega’s scholen elkaar (zet talenten organisatiebreed in) Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 54. 54. Ga uit van de principes van de lerende organisatie en mens Van, naar….. • onbewust onbekwaam • bewust bekwaam • bewust bekwaam • onbewust bekwaam Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 4 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 55. 55. 5 Inspirerend Leiderschap Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 5 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving Human resources financieren
 56. 56. Wie baas is bakt koek Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 5 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving Human resources financieren
 57. 57. 6 Wet- en regelgeving Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 6 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 58. 58. 7 Human resources financieren Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 7 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 59. 59. Maak gebruik van de mogelijkheden van het UWV (1) Langdurige werkloze in dienst nemen? > bijscholing > korting op loonbelasting > Wet vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) Meer informatie op: www.belastingdienst.nl Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 7 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren
 60. 60. Maak gebruik van de mogelijkheden van het UWV (2) Vraag een vergoeding voor EVP en EVC Erkennen van verworven competenties (EVC) • Met ontslag wordt bedreigd • tijdelijk contract dat binnen 4 maanden eindigt • een uitzendovereenkomst of een nulurenovereenkomst • of maximaal 4 weken een WW uitkering Vergoeding: • < 25 werknemers (volledig met max. € 600 - € 1.300) • > 25 werknemers (helft met max. € 300 - € 650) Human Resource inspiraties en voorbeelden tijdens de nieuwe arbeidsmarkt 7 Omgeving en Nieuwe arbeidsmarkt Strategisch HR beleid Rol ondernemer en cultuur Talent ontwikkelen en behouden Inspirerend Leiderschap Wet – en regelgeving P&O Human resources financieren

×