Innoveren van droom tot daad

1,120 views

Published on

een handleiding tot innoveren

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,120
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1.
 • Innoveren van droom tot daad

  1. 1. Deel 4 Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD
  2. 2. Innovatievermogen (1) Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboek H4 Innovatievermogen: De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren.
  3. 3. Innovatievermogen (2) <ul><li>Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen: </li></ul>: Onderzoek Resources connection (2004): Het innovatieboek H4
  4. 4. Innovatievermogen (3) Elementen van het innovatievermogen, volgens innovatie literatuur: En waar moeten die medewerkers, strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboek H4 <ul><li>Tidd, Bessant, Pavitt (2003) </li></ul><ul><li>Strategische context </li></ul><ul><li>Relaties buiten de organisatie </li></ul><ul><li>Innovatie faciliteren en implementeren </li></ul><ul><li>Organisatie structuur en cultuur </li></ul><ul><li>Gaspersz (2002) </li></ul><ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><li>Uitdaging en creatieve spanning </li></ul><ul><li>Tolerantie voor mislukkingen </li></ul><ul><li>Diversiteit </li></ul><ul><li>Ondernemerschap </li></ul><ul><li>Kennisdeling en kruisbestuiving </li></ul><ul><li>Tijd </li></ul><ul><li>Kennis </li></ul><ul><li>EIM (2001) </li></ul><ul><li>Medewerkers </li></ul><ul><li>Strategie </li></ul><ul><li>Bedrijfscultuur </li></ul><ul><li>Organisatiestructuur </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid van middelen </li></ul><ul><li>Netwerkactiviteiten </li></ul>
  5. 5. Innovatievermogen (4) <ul><li>De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld: </li></ul><ul><li>§4.1 De juiste mensen </li></ul><ul><ul><ul><li>Ondernemer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Medewerkers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cultuur </li></ul></ul></ul><ul><li>§4.2 Heldere afspraken </li></ul><ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatiestructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovatie-instrumenten </li></ul></ul></ul><ul><li>§4.3 Toegang tot hulpmiddelen </li></ul><ul><ul><ul><li>Kennis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Netwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Middelen </li></ul></ul></ul>Het innovatieboek H4
  6. 6. Foto: morguefile Het innovatieboek §4.1 Ondernemer 4.1 De juiste mensen Medewerkers Cultuur
  7. 7. Ondernemer <ul><li>Ondernemen ≠ Managen </li></ul><ul><li>Innovatieve ondernemers hebben… </li></ul><ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Ambitie </li></ul><ul><li>Zelfvertrouwen </li></ul><ul><li>Vitaliteit </li></ul>Het innovatieboek §4.1
  8. 8. Medewerkers <ul><li>Intern ondernemerschap: </li></ul><ul><li>Buiten gebaande paden durven denken en handelen. </li></ul><ul><li>Signaleren van trends & oppakken signalen </li></ul><ul><li>Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen </li></ul><ul><li>Diversiteit </li></ul><ul><li>Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden. </li></ul><ul><li>Non-conformisten </li></ul>Het innovatieboek §4.1
  9. 9. Flexibel en vrij in handelen Intern Extern Gericht gericht Stabiel en gericht op beheersing Adhocratie Markt Familie Hiërarchie <ul><li>Product/oplossingsgericht </li></ul><ul><li>Creativiteit, lef </li></ul><ul><li>Opportunisme </li></ul><ul><li>Bestaansrecht bewijzen </li></ul><ul><li>Salaris: belediging </li></ul><ul><li>Pers. ontwikkeling </li></ul><ul><li>Mens/ relatiegericht </li></ul><ul><li>Keuzes </li></ul><ul><li>Consensus </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul><ul><li>Vechtteams </li></ul><ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><li>Beheersgericht </li></ul><ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheden </li></ul><ul><li>Formele criteria </li></ul><ul><li>creativiteit teams </li></ul><ul><li>in goede banen leiden </li></ul><ul><li>Resultaatgericht </li></ul><ul><li>optimistisch </li></ul>Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Het innovatieboek §4.1
  10. 10. Cultuur (2) <ul><li>Wat is de beste cultuur? </li></ul><ul><li>Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus. </li></ul>tijd omzet pionier volwassen groei neergang Adhocracy Familie Hiërarchie Markt Het innovatieboek §4.1
  11. 11. Cultuur (3) <ul><li>Kenmerken van een innovatieve cultuur: </li></ul><ul><li>Toekomstgericht en extern gericht </li></ul><ul><li>Open </li></ul><ul><li>Tolerant voor mislukking </li></ul><ul><li>De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open. </li></ul>‘ To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.’ (Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica) Het innovatieboek §4.1
  12. 12. Het innovatieboek §4.2 Strategie 4.2 Heldere afspraken Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten
  13. 13. Strategie (1) Huidige situatie De toekomstige organisatie Gewenste situatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek §4.2 Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie
  14. 14. Strategie (2) <ul><li>De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff): </li></ul><ul><li>Markt: op WIE richten wij ons? </li></ul><ul><li>Product: WAT bieden wij aan? </li></ul><ul><li>Technologie / competenties: HOE doen we dit? </li></ul><ul><li>… . en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie. </li></ul>Product Markt Technologie/ competenties Business scope Business domain Het innovatieboek §4.2
  15. 15. Organisatiestructuur (1) <ul><li>Structuurkenmerken innovatieve organisatie: </li></ul><ul><li>Weinig regels en procedures </li></ul><ul><li>Weinig managementlagen </li></ul><ul><li>Multifunctionele teams </li></ul><ul><li>Taken uitdagend en afwisselend </li></ul><ul><li>Veel autonomie </li></ul><ul><li>Beloning innovatief gedrag </li></ul>(De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek §4.2
  16. 16. Organisatiestructuur (2) Rigide organisatie Planmatige organisatie Flexibele organisatie flexibiliteit bestuurbaarheid beperkt sterk laag hoog Chaotische organisatie proces van revitalisering proces van routinisatie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Gradatie van omgevings-turbulentie (Volberda, 2004) Het innovatieboek §4.2
  17. 17. Innovatie-instrumenten (1) <ul><li>Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: </li></ul>a. Proces b. Stuurinformatie c. Besluitvorming Grote organisaties waarin veel geïnnoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek §4.2
  18. 18. Innovatie-instrumenten (2) <ul><li>Ad a. De inrichting van het innovatieproces: </li></ul><ul><li>Standaard fasering </li></ul><ul><li>Mijlpalen </li></ul><ul><li>Voorgedefinieerde deliverables </li></ul>Het innovatieboek §4.2
  19. 19. Innovatie-instrumenten (3) <ul><li>Ad. c. Besluitvorming: </li></ul><ul><li>Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLA’s) </li></ul><ul><li>Projectenkalender </li></ul><ul><li>Voortgang en status rapportages </li></ul><ul><li>Escalatie van problemen </li></ul>Het innovatieboek §4.2
  20. 20. Het innovatieboek §4.3 Kennis 4.3 Toegang tot hulpmiddelen Netwerk Financiële middelen
  21. 21. Kennis (1) <ul><li>Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig die nieuw is voor de organisatie. Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden: </li></ul><ul><li>Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften </li></ul><ul><li>Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten </li></ul>Het innovatieboek §4.3
  22. 22. Kennis (2) <ul><li>Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld </li></ul><ul><li>Opleidingen, seminars, congressen, beurzen. </li></ul><ul><li>Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten. </li></ul><ul><li>Zelf onderzoeken / experimenteren. </li></ul><ul><li>Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs. </li></ul><ul><li>… </li></ul>Het innovatieboek §4.3
  23. 23. Kennis (2) <ul><li>Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren. Dit kan richting worden gegeven door: </li></ul><ul><li>De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt. </li></ul><ul><li>Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan. </li></ul>Het innovatieboek §4.3
  24. 24. Netwerk (1) <ul><li>Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties? </li></ul>Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
  25. 25. Netwerk (2) <ul><li>Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties. </li></ul><ul><li>Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. </li></ul>Wie worden erbij betrokken? Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
  26. 26. Netwerk (3) Bron: resources connection, 2004 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerken met externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek §4.3
  27. 27. Middelen(1) <ul><li>Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen </li></ul>Bedrijfsproces Innovatieproces klant Vermogen input Winst Investeren / verlies Het innovatieboek §4.3 Product A Product B
  28. 28. Middelen(2) <ul><li>Er moet echter eerst geïnvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is. Financiering van innovaties vraagt dus om risicodragend vermogen. Mogelijke bronnen: </li></ul><ul><li>Eigen vermogen - inleg aandeelhouders / eigenaren - winstreserveringen </li></ul><ul><li>Vreemd vermogen - leningen - subsidies - durfkapitaal </li></ul>Het innovatieboek §4.3
  29. 29. Middelen (3) Risicodragend vermogen A = voorbeeld van snel groeiende bedrijf B= voorbeeld van bedrijf met hoge onderzoeks- en ontwikkelkosten (biotechnologie) C= voorbeeld van gemiddeld innovatief bedrijf D=voorbeeld van succesvolle zelfstandige Bron: Nebib, gids startkapitaal >20.000 20.000 10.000 5.000 2.560 1.280 640 320 160 80 40 20 voorbe- reiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen Vrienden, familie Informal investors Combinatie van investeerders en subsidies Participatie- maatschappijen Particulier venture capital Aandelenbeurzen Priv. equity C D A B Schema levensfase/ kapitaalbehoefte x € 1000
  30. 30. Tenslotte <ul><li>De organisatie wordt innovatiever door… </li></ul><ul><li>Een ondernemer met visie, ambitie, zelfvertrouwen en realiteitszin. </li></ul><ul><li>Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. </li></ul><ul><li>Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. </li></ul><ul><li>Een duidelijke toekomstvisie en strategie. </li></ul><ul><li>Een flexibele organisatiestructuur. </li></ul><ul><li>Innovatie als kernproces te zien en te structureren. </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van nieuwe kennis te stimuleren en sturen. </li></ul><ul><li>Kansen voor samenwerking te creëren door een levendig relatienetwerk. </li></ul><ul><li>Risicodragend vermogen vrij te maken. </li></ul>Het innovatieboek

  ×