Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TeamWorks Timebanking 2.0 Association

TeamWorks Timebanking 2.0 Association

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

TeamWorks Timebanking 2.0 Association

  1. 1. Resultat - Presentacions x comissions de W. - Videos Promocionals. Fonts d’Informació - BdT Pont del Dimoni - http://www.timebanking.org/what-is- timebanking/what-is-timebanking/ - Gui Didàctica BdT Salut i Família - Recursos: http://www.timebanking.org/toolbox/ Repte Adaptar a una presentació les bases del funcionamnet del BdT La Miquela Com funciona un BdT? Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Per grups preparar presentació sobre els bases de funcionament del BdT. 2. Exposició a tot el centre (hora tutoria). En curs: Si NoX Alumnes Espais - Aula. Data Inici: 9/01 Data Control: 27/01 Data Final: 23/02 Hores: Material - iPads. Matèria - Anglès 3r ESO. TIC - Prezi. - Keynote. - iMovie.
  2. 2. Resultat - Mapa Conceptual Fonts d’Informació - BdT Pont del Domini (http://www.bdtpontdeldimoni.com/listings.php?type=Offer) - Categories page 3: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/theconnect/ pages/72/attachments/original/1420501559/Time_Ba nk_User_Manual.pdf?1420501559 Repte Utilitzar les categories per a facilitar la cerca a la web del BdT. Establir Categories d’Habilitats/Coneixements Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Establir categories Habilitats/Coneixements x facilitar cerca a la web BdT. 2. Traduir categories i subcategories a l’anglès. En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: MaterialMatèria - Opt. Reforç 3r ESO. TIC - Mindvector. - Inspiration.
  3. 3. Resultat - Document pdf o semblant amb els diferents articles. Fonts d’Informació - Articles Examples: https://www.gov.uk/guidance/model-articles-of- association-for-limited-companies Repte Posar en funcionament l’Associació Escolar Europea del BdT. Associació Escolar Europea del BdT * Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Redactar els estatuts de l’Associació Escolar Europea del BdT. 2. Consensuar-los amb els partners holandesos. 3. Investigar sobre el registre de l’Associació en àmbit Europeu. En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: Material - Geography 3ESO TIC - pdf, word
  4. 4. Resultat - Presentació EduCreation. - Creació Book (App Book Creator) Fonts d’Informació - Apps x crear llibres: http://www.edudemic.com/8- powerful-apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/ - Llibre “Once Upoon a time I wanted to be …”: https://issuu.com/bis_publishers/docs/once_upon_a_time_i_wa nted_to_be Repte Reflexionar sobre les qualitats personals i sobre el que volem ser Detectar en què sóc bo Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Reflexionar sobre les qualitats personals (who you are?) 2. Fer un pla del que un és i el que vol ser (what do you want?) 3. Conèixer-se un mateix millor En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: MaterialMatèria - Tutoria. TIC - EDUCreation. - Book Creater. - Còmic ?¿
  5. 5. Resultat - Flyers. - Audios (buscar APPS). - Videos. - Making Off (BdT La Miquela) Fonts d’Informació - Web BdT. - Estatuts. (http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis /associacions/model_estatuts_assoc_modificats.pdf) - Associació. (http://www.altaribagorça.cat/arees/joventut/guia-per-a-la- creacio-duna-associacio) Repte Donar a conèixer la 1a Associació Europea de BdT Escolars. Publicitat Associació Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Dissenyar material de difusió de la 1a Associació Europea de BdT Escolars. 2. Difondre el material. En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: MaterialMatèria - Geography. TIC - Youtube. - PicMonkey. - iMovie. - CuteCut. - TouchCast.
  6. 6. Resultat - Logo. - Encapçalament. - Merchandising. Fonts d’Informació - Exemple de Logo i Encapçalament: www.bancdeltempspontdeldimoni.cat - 7 claus x dissenyar un Logo: https://www.lancetalent.com/blog/7-claves- disenar-logo/ Repte Crear una imatge corporativa pel BdT La Miquela - Bescanó. Dissenyar Logo i Encapçalament Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Dissenyar el Logo del BdT de La Miquela - Bescanó 2. Dissenyar l’encapçalament de la pàgina web del BdT + Logo agafant model BdT Pont Dimoni. 3. Crear Merchandising amb el Logo. En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: MaterialMatèria - Reforç Competències. - Departament Projectes E+ - EViP TIC - PicMonkey
  7. 7. Resultat - Full de càlcul per comptabilitzar la prestació d’hores al Banc del Temps. - Relacionar usuari/categoria/temps oferta/temps demanda/total intercanvis - http://community.timebanks.org/help/produc e-reports-spreadsheet Fonts d’Informació - www.bancdeltempspontdeldimoni.cat - Latest Stats: http://www.timebanking.org/our- membership/london-timebanking-network/ - TB US Directory: http://community.timebanks.org Repte Idear un sistema de càlcul i control d’hores per als usuaris del Banc del Temps Fulls de Càlcul Intercanvis BdT Centre educatiu: Institut La Miquela Objectiu: 1. Pensar un sistema per calcular les hores destinades al Banc del Temps per part dels seus usuaris 2. Crear un full de càlcul En curs: Si NoX Alumnes Espais Data Inici: 16/12 Data Control: 23/01 Data Final: 23/02 Horari: MaterialMatèria - Matemàtiques TIC - Excel

×