Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Construint l’escola 2.0

602 views

Published on

Presentació "Construint l'escola 2.0" per les Jornades d'estiu CRP Badalona'11

Published in: Education, Art & Photos, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Construint l’escola 2.0

 1. 1. Construint l’escola 2.0 El projecte Integra TIC al Col·legi Sant Andreu Badalona
 2. 2. Sumari Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; <ul><li>Integra TIC. </li></ul><ul><li>Anàlisi de la realitat . </li></ul><ul><li>Eixos de treball: </li></ul><ul><ul><ul><li>Eix didàctic i metodològic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eix comunicatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eix d’organització i recursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eix tècnic </li></ul></ul></ul><ul><li>Procés d’ avaluació . </li></ul><ul><li>Nazaret en Red. </li></ul>Construint l'escola 2.0
 3. 3. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 4. 4. <ul><li>Integra TIC </li></ul><ul><li>Peces clau del projecte </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 5. 5. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Fonaments d’Integra TIC Integral Integració Construint l'escola 2.0
 6. 6. Projecte Integral «Los jugadores ganan partidos, los equipos ganan campeonatos» Vestidor dels Boston Celtics Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 7. 7. <ul><li>Implementació efectiva de les TIC cedint el protagonisme als agents educatius i no a les eines, han de ser invisibles . </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Projecte d’ Integració Construint l'escola 2.0
 8. 8. Oportunitats i amenaces Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 9. 9. Integra TIC <ul><li>«El projecte d'integració de les TIC forma part d'un projecte educatiu global de centre que integra els diferents agents de la comunitat educativa. Pretén ser l'eina facilitadora del procés d'ensenyament-aprenentatge per al conjunt de l'alumnat, tot guiant-lo a través de metodologies innovadores en les quals la tecnologia adquireixi un paper rellevant però sense esdevenir un fi en si mateixa.» </li></ul><ul><li>«El projecte d'integració de les TIC és l'element que ens ha de permetre introduir de manera progressiva però ferma les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en tots els àmbits del centre, establint uns criteris rigorosos per tal d' afavorir un canvi de paradigma en el qual l'alumne esdevingui el protagonista del seu propi aprenentatge i el docent es converteixi en el guia i facilitador d'aquest procés .»   </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 10. 10. Eixos de treball Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; <ul><li>Eix didàctic i metodològic </li></ul><ul><li>Eix comunicatiu </li></ul><ul><li>Eix organitzatiu i de recursos </li></ul><ul><li>Eix tècnic </li></ul>Construint l'escola 2.0
 11. 11. Eix didàctic i metodològic
 12. 12. <ul><li>Els docents som com els Pokemon o evolucionem o desapareixem. </li></ul><ul><li>(Genís Roca, juny 2010) </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Un docent que pot ser substituït per una màquina, ha de ser substituït. (Carles Monereo) Construint l'escola 2.0
 13. 13. Pla de Formació Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 14. 14. <ul><li>Accions formatives (2009-2011): </li></ul><ul><ul><li>Eines generals (Gdocs, pissarres digitals, càmeres de fotos, Joomla!...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nazaret en Red </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació inicial TIC. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació específica 1x1. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferències informatives </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genís Roca, Siro López... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Formació a famílies (TIC, família i escola). </li></ul></ul>Plan de Formació Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 15. 15. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 16. 16. Eix comunicatiu
 17. 17. <ul><li>Comunicació multidireccional </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 18. 18. Secretaria Oberta Una secretaria 2.0
 19. 19. Secretaria Oberta i Integra TIC <ul><li>Eix organitzatiu </li></ul><ul><ul><li>Optimització de recursos. </li></ul></ul><ul><li>Eix comunicatiu </li></ul><ul><ul><li>Comunicació multidireccional. </li></ul></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 20. 20. Què volem aconseguir? <ul><li>Adaptació a la nova realitat social. </li></ul><ul><li>La digitalització administrativa </li></ul><ul><ul><li>agilitació de tràmits </li></ul></ul><ul><ul><li>simplificació de la comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>estalvi de temps </li></ul></ul><ul><li>Augment i millora de la comunicació i informació </li></ul><ul><ul><li>comunicació multidireccional </li></ul></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 21. 21. Què podrem fer? <ul><li>Actualització de dades. </li></ul><ul><li>Demanda de documentació i certificats. </li></ul><ul><li>Accés a circulars. </li></ul><ul><li>Informació i notícies d ’ interès </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 22. 22. Com ho farem? <ul><li>Accés a l ’ espai específic de la web. </li></ul><ul><li>Accés restringit per a les famílies. </li></ul><ul><li>Comunicació específica d ’ informació. </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 23. 23. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 24. 24. Xarxes socials, per què? <ul><li>Adaptació a la realitat social . </li></ul><ul><li>Increment del flux d’informació. </li></ul><ul><li>Agilitació informativa. </li></ul><ul><li>Potenciació de la comunicació. </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 25. 25. Eix organitzatiu i de recursos
 26. 26. Recursos <ul><li>Infraestructures </li></ul><ul><ul><li>Digitalització de les aules </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projecte Educat 1x1. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portàtils a 6è de primària. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portàtils a 5è de primària (projecte Nazaret-Educared) . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PDIs (Infantil, Primària i Secundària). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Connectivitat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wi-fi a tot el centre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recursos didàctics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portal de centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Moodle propi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gsites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lot d’eines web 2.0 institucionals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Correu institucional (Google Apps). </li></ul></ul></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 27. 27. Capital humà: organigrama de gestió Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 28. 28. Eix tècnic
 29. 29. Línies d’ actuació <ul><li>Millora i dotació tècnica. </li></ul><ul><ul><li>Creació i manteniment d’instal·lacions. </li></ul></ul><ul><li>Detecció de noves necessitats . </li></ul><ul><li>Manteniment i millora de serveis </li></ul><ul><ul><li>Servidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Maquinari i programari. </li></ul></ul><ul><li>Treball directe amb coordinadors TIC. </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 30. 30. Procés d’ avaluació <ul><li>Avaluació: </li></ul><ul><ul><li>Qualitativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feedback amb docents i tècnics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intensitat d’ús dels recursos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Quantitativa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquestes </li></ul></ul></ul><ul><li>Seguiment de la comissió TIC. </li></ul><ul><li>Propostes de millora per part dels diferents agents de la comunitat educativa . </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 31. 31. No estem sols! Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 32. 32. Nazaret en Red <ul><li>Adopta, </li></ul><ul><li>adapta, </li></ul><ul><li>crea i </li></ul><ul><li>comparteix. </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 33. 33. Qui som i què fem <ul><li>Xarxa de 10 escoles </li></ul><ul><ul><li>Barcelona, Madrid i Canàries. </li></ul></ul><ul><li>Projecte comú d’integració de les TIC. </li></ul><ul><li>Treball cooperatiu intercentres. </li></ul><ul><ul><li>Projectes telemàtics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La red del cuento, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Año internacional, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partides d’escacs, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Our Site in English </li></ul></ul></ul><ul><li>Oferta formativa als docents </li></ul><ul><ul><li>Moodle, eines web 2.0, tractament d’audio, imatge i vídeo, metodologia 2.0, publicació en Joomal!... </li></ul></ul><ul><ul><li>Més de 1100 participants ! </li></ul></ul><ul><li>Coordinació </li></ul><ul><ul><li>Xarxa Social (Joomsocial!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobades bianuals (Badalona 2009, Lanzarote 2011). </li></ul></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 34. 34. Si voleu saber-ne més... <ul><li>www.nazaretenred.org </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 35. 35. <ul><li>Conveni de col·laboració amb Educared – Natzaret. </li></ul><ul><li>Projecte de treball interdisciplinar entre 4 escoles Natzaret a 5è de primària. </li></ul>Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 36. 37. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0 http://youtu.be/es0EkLd3H3M
 37. 38. Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0
 38. 39. <ul><li> Joan Calvo Albert Correa </li></ul><ul><li>joan.calvo@standreu.org [email_address] </li></ul>www.standreu.org Jornada d'intercanvi d'experiències pedagògiques sobre &quot;Aula Digital&quot; Construint l'escola 2.0

×