Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TimeBanking 2.0 Presentation to Students

39 views

Published on

TimeBanking 2.0 Presentation to Students

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TimeBanking 2.0 Presentation to Students

 1. 1. Visió Educativa: http://www.sintlucas.nl/over-sintlucas/1952/onderwijs.html Metodologia de Treballl: http://www.sintlucas.nl/vmbo/1383/onderwijs.html • Educació Vocacional (16-20a) • Educació Pre-vocacional (12-16a) “Especialitat en assignatures creatives en art, 3d, disseny i mitjans” 5 PRINCIPIS VISIÓ EDUCATIVA: 1. Satisfer les ambicions. 2. Aprendre i treballar mitjançant la Co-creació. 3. Descobrir i desenvolupar els punts forts i la identitat. 4. Crear una connexió entre la teoria i la pràctica. 5. Tractar la gent i els recursos de forma responsable.
 2. 2. COORDINACIÓ PROJECTES EUROPEUS ERASMUS + / INTERCANVIS • Josep Bofill – Coord. TB 2.0 • Judit Serrats – Coord. PEuro • Imma Roca. • Mònica Pont. • Alma Peñarrubia. • Laura Coll. Professorat La Miquela “Si vas sol aniràs més ràpid, si vas acompanyat arribaràs més lluny” Departament Llengües Estrangeres Tutories (1h/setmana) Servei a la Comunitat Altres Matèries
 3. 3. Punts forts del TB 2.0 OBJECTIUS EDUCATIUS 1. Lluita contra exclusió social (assetjament escolar). 2. Reducció abandonament escolar. 3. Desenvolupar Competència Social i Ciutadana (Servei Comunitari) EIXOS BÀSICS 1. Aprenentatge Col·laboratiu entre Iguals. 2. Aprenentatge i Servei a la Comunitat. 3. Noves Tecnologies de la informació. 4. Foment de la competència en llengua anglesa. Servei Comunitari: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/video
 4. 4. Banc del Temps (1) 5 valors cabdals BdT: 1.Responsabilitat (cadascú té quelcom a donar). 2.Treball Redefinit (el W no és valorat pel mercat, W valuós fa el món més sostenible). 3.Reciprocitat (“Tu em necessites” esdevé “Ens necessitem l’un a l’altre”. 4.Xarxes Socials (ser membre d’una comunitat on les relacions es construeixen a partir del compromís i propostes compartides). 5.Respecte. Time Banking: https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU Banc del Temps: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0C0A43Ous “Time Banks link people together to share skills so that is mutually beneficial” “Els Bancs del Temps connecten persones per compartir habilitats en benefici de les dues parts”
 5. 5. Banc del Temps (2) Aprenentatge col·laboratiu (Peer-2-Peer Learning). “Time Banks link people together to share skills so that is mutually beneficial” “Els Bancs del Temps connecten persones per compartir habilitats en benefici de les dues parts”
 6. 6. Banc del Temps (3)
 7. 7. Banc del Temps (4)
 8. 8. Banc del Temps (3) 1a Associació Europea Escolar de Bancs del Temps (Nivells) – BdT Institut La Miquela (habilitats i àrees competencials). – BdT Comunitat Bescanó (àrees d’influències). – BdT La Miquela - SintLucas (habilitats i àrees competencials). “Money is one of the most powerful inventions that mankind has ever made” “Els Diners és una de les invencions més poderoses que la humanitat ha inventat mai”
 9. 9. Banc del Temps (4) BdT actius a Girona (àmbit Veïnal): 1.BdT Pont del Dimoni (Santa Eugènia): http://www.bdtpontdeldimoni.com/ 2.BdT Pla de Palau-Sant Pau (Girona): http://www.bdtpladepalau.com/ “Time is Money” “El Temps és Diners” BdT actius a Catalunya (àmbit Escolar): 1.BdT Salut I Família (Bcn): http://www.saludyfamilia.es/ca/bancs-del-temps-cohe
 10. 10. Banc del Temps (5) Edgar Chan Website: http://www.timebanking.org.uk/edgar_cahn.asp Edgar Chan Phylosophy: https://www.youtube.com/watch?v=zPLQBz8AucA Time as Money Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=ud5HVh500J0 Time Banking: https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU “ … Time to Give and Take (Edgar Cahn)” “ … Temps per Donar i Rebre (Edgar Cahn)”
 11. 11. Tasques TB 2.0 Data / Termini Tasca / Mobilitat 18 de novembre de 2015 Sessió Formació TB per a alumnes/profes 4 de desembre de 2015 Enquesta online (esborrany SintLucas) 31 de gener de 2016 (enviament SintL) Concurs Nom de l’Ass. Inter. TB (3 millors) 24 de febrer de 2016 (enviament Miquela) Concurs Logo de l’Ass. Inter. TB (3 millors) 16 al 21 d’abril de 2016 1a Mobilitat Curta Durada (a SintLucas) Media Workshop Ad Commercial 22 de maig a l’11 de juny de 2016 2a Mobilitat Curta Durada (a La Miquela) ICT Technologies with iPads 9 de gener al 4-5 de març de 2017 (2 mes) 9 al 14 de gener de 2017 (5 dies) Mobilitat Llarga Durada (a SintLucas) 3a Mobilitat Curta Durada (a SintLucas) 16-17 d’abril a l’11 de juny de 2017 (2 mes) 16-17 d’abril al 22 d’abril de 2017 (5 dies) Mobilitat Llarga Durada (a La Miquela) 4a Mobilitat Curta Durada (a La Miquela) Guía Alumnado Movilidad Larga Duración: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2015/guia-para-la-movilidad-de-larga-duracion- del-alumnado-ka2.pdf
 12. 12. Thanx for your Attention! In Time: https://www.youtube.com/watch?v=fdadZ_KrZVw

×