Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katalog 120 vteřin plus 25.9.2013

Katalog účastníků networkingové akce ze dne 25. 9. 2013. Zaměření bylo tentokrát "čisté a environmentální technologie".

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog 120 vteřin plus 25.9.2013

 1. 1. 14:30–15:00 příchod hostů 15:00–15:45 představovací kolečka 15:45–16:00 přestávka 16:00–16:45 představovací kolečka 16:45– … networking + raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 | fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz | www.jic.cz
 2. 2. 20 GoodRequest 21 GreenVilleservices.r.o. 22 Honeywell 23 Chmellars.r.o. 24 IN-EKOTEAMs.r.o. 25 ManergoMonts.r.o. 26 MistralENERGY,spol.sr.o. 27 NWTa.s. 28 RECETOX,MUBrno 29 30 REGUTECs.r.o. 31 Techko,spol.sr.o. 32 TrashOut 33 Univerzita Olomouci 34 skloa.s. 35 T.G.Masaryka,v.v.i. 36 Zenas.r.o. 3 ADLERItech,s.r.o. 4 ARWs.r.o. 5 ASIO,spol.sr.o. 6 Filtrys.r.o. 7 CEPLANT,MUBrno 8 CzechBio 9 CzechGlobe 10 BlanskoEngineering,a.s. 11 DjengoCZ 12 o.s. 13 ENVIPARTNER,s.r.o. 14 ENVI-PUR,s.r.o. 15 ENVITES,spol.sr.o. 16 EnviWebs.r.o. 17 Fortex-AGSa.s. 18 Fosfa 19 FrankBold Partners Strana Firma Strana Firma
 3. 3. Martin Hausenblas jednatel | martin.hausenblas@liftago.com +420 608 608 100 | www.liftago.com ADLER iTech, s.r.o.
 4. 4. › Ios a android senior programátory, investory, spolupracovníky v oboru sales, startup, virální marketing, partnery pro spolupráci v oboru našeho zajmu, › zájemce o aplikaci. › aplikace pro objednaní taxi kdekoli na světě, › vývoj platformy integrující podporu dalších oblastí městské mobility, › podnikatelům zapojení do komunitního podnikaní v této oblasti. ADLER iTech, s.r.o. 3
 5. 5. ARW s.r.o. specialista v OH | juzova@arw-recycling.cz +420 733 373 500 | www.arw-recycling.cz
 6. 6. › nové partnery a příležitosti.› poradenství v odpadovém hospodářství s důrazem na úspory, › outsourcing v odpadovém hospodářství. ARW s.r.o. 4
 7. 7. Karel jednatel | ploteny@asio.cz +420 602 780 294 | www.asio.cz ASIO spol. s r.o.
 8. 8. › zajímavé náměty pro uvedení do praxe v oblasti práce s vodou, vzduchem a energiemi. › realizaci akcí, › spolupráci na výzkumu v oblastech, › recyklaci vody a energie z vod. ASIO spol. s r.o. 5
 9. 9. +420 777 118 080 | www.filtrace.com
 10. 10. › firmy, které zpracovávají odpadovou vodu a kapalné odpady, › potenciální zákazníky. › výrobu filtračních systémů, › konzultace a návrh filtračního procesu, › kooperaci s dalšími technologickými firmami. 6
 11. 11. Mirko | cernak@physics.muni.cz +420 549 491 446 | www.ceplant.cz CEPLANT, MU Brno
 12. 12. › nové průmyslové partnery, › nové příležitosti pro aplikaci plazmových technologií, › nové vědecké výzvy. › plasmové modifikace materiálů, › fyzikální a chemickou diagnostiku materiálů, › kompletní vědecká řešení. CEPLANT, MU Brno 7
 13. 13. Marek marek.gancarcik@czechbio.org +420 733 784 755 | www.czechbio.org CzechBio
 14. 14. › zájemce o měření, služby nebo poskytování těchto služeb, › zájemce o spolupráci. › databáze přístrojů a služeb v oblasti biotechnologií, › vyhledávání obchodních a výzkumných partnerů, › členství v prestižní rostoucí biotechnologické asociaci. CzechBio 8
 15. 15. | zmeskal.o@czechglobe.cz +420 511 192 229 | www.czechglobe.cz CzechGlobe (Centrum AV .)
 16. 16. › partnery pro společnou účast v projektech (TAČR, FP7, inovační vouchery apod.), › inovace v oblasti globální změny a adaptace. › expertizy, › přístup k infrastruktuře, › spolupráci na společných projektech. CzechGlobe (Centrum AV .) 9
 17. 17. v a v | ter@cbeng.cz +420 515 554 510, +420 602 543 302 | www.cbeas.cz Blansko Engineering, a.s.
 18. 18. › spolupráci s provozovateli vodních elektráren, › spolupráci s centrem výzkumu nových environmentálních technologií, › nové technologie a materiály pro použití v hydraulických strojích. › rehabilitace a modernizace stávajících zařízení vodních elektráren a hydraulických staveb, › zvyšování parametrů hydraulických strojů, › snižování negativního vlivu na životní prostředí. Blansko Engineering, a.s. 10
 19. 19. Project Manager | ales@djengo.net +420 602 220 338 | www.djengo.cz Djengo CZ
 20. 20. › potenciální partnery, › networking. › řešení pro zlepšení dopravy zaměstnanců do společnosti, › úsporu nákladů na parkovací místa, › zlepšení společenské odpovědnosti vaší firmy. Djengo CZ 11
 21. 21. | miroslav.kubasek@gmail.com +420 777 176 674 | www.zmapujto.cz o.s.
 22. 22. › partnery pro nové projekty.› monitoring životního prostředí s využitím mobilních technologií, › sběr dat – crowdsourcing, › veřejně prospěšné projekty. o.s. 12
 23. 23. Kinc kinc@envipartner.cz +420 775 571 543 | www.envipartner.cz ENVIPARTNER, s.r.o.
 24. 24. › obchodní partnery, › investiční záměry, › partnery pro výzkum a vývoj. › povodňové a havarijní plány, › GIS a mapové aplikace, › interaktivní e-learning. ENVIPARTNER, s.r.o. 13
 25. 25. | sekretariat@envi-pur.cz +420 381 203 224 | www.envi-pur.cz ENVI-PUR, s.r.o.
 26. 26. › nové obchodní partnery.› moderní technologie pro úpravu a čištění odpadní vody. ENVI-PUR, s.r.o. 14
 27. 27. jednatel | simacek@envites.cz +420 602 366 767 | www.envites.cz ENVITES, spol. s r.o.
 28. 28. › navazující technologie na hydroseparaci v těžebním a zpracovatelském průmyslu, › navazující technologie na hydroseparaci v chemickém průmyslu, › nové technologie v oblasti čištění a úpravy vod v průmyslu. › zařízení pro úpravu a čištění vod v průmyslu, › kalolisy – zařízení pro hydroseparaci, › zařízení dle vlastního know-how a vlastní výroby. ENVITES, spol. s r.o. 15
 29. 29. jednatel | radek.janousek@enviweb.cz +420 777 176 675 | www.enviweb.cz EnviWeb s.r.o.
 30. 30. › partnery se zájmem o propagaci v oboru životního prostředí. › propagaci firem a jejich inovativních řešení pro životní prostředí, › pomoc s uvedením na trh. EnviWeb s.r.o. 16
 31. 31. | ambroz@fortex-ags.cz +420 602 537 181 | www.fortex-ags.cz Fortex-AGS a.s.
 32. 32. › spolupráci jak doma tak v zahraničí. › čistírny odpadních vod na biologickém principu čištění, › ropné separátory, › aerační systémy. Fortex-AGS a.s. 17
 33. 33. Pavel Zamazal Odd | zamazal@fosfa.cz +421 737 205 082 | www.fosfa.cz Fosfa
 34. 34. › spolupráci na poli čistších technologií a efektivního využívání odpadů. › podporu při spolupráci, uplatnění technologie v praxi. Fosfa 18
 35. 35. Pavel Franc | pavel.franc@aksikola.cz +421 608 362 596 | www.aksikola.cz Frank Bold Partners
 36. 36. › společnosti se zájmem o vytvoření a testování produktu due dilligence v oblasti práva životního prostředí, › zájemce o společný marketing produktu due dilligence v oblasti životního prostředí. › specializaci v oblasti práva životního prostředí, právní podporu inženýringu v povolovacích řízeních, právní audity provozu a due diligence projektů z hlediska práva životního prostředí, › expertizu vyplývající z dlouhodobého působením v oblasti regulovaných odvětví (energetika, obnovitelné zdroje…), › právní podporu inovativního podnikání (startupy, investice do inovativních projektů, spolupráce s univerzitami, zajištění duševního vlastnictví). Frank Bold Partners 19
 37. 37. jednatel | hello@goodrequest.com +421 911 750 750 GoodRequest
 38. 38. › partnery v odpadovém hospodářství, kteří pracují se samosprávami. › mobilní řešení pro odpadový průmysl a samosprávy. GoodRequest 20
 39. 39. jednatelka | greenville@greenville.cz +420 606 658 099 | www.greenville.cz GreenVille service s.r.o.
 40. 40. › výrobce a dodavatele tuzemských materiálů a produktů vhodných pro náš obor. GreenVille service s.r.o. › realizaci zelených střech, střešních zahrad a vertikálních ozeleněných stěn. 21
 41. 41. Director of Engineering ACS | leos.dvorak@honeywel.com +420 602 341 035 | www.honeywell.com Honeywell
 42. 42. › vývoj v oblasti solárních ohřívačů vody › spolupráci v oblasti optimalizace tepelných čerpadel › spolupráci v oblasti optimalizace a řízení komplexních systémů obnovitelných zdrojů energie. › testování tepelných čerpadel a jejich komponent, › design a výrobu výrobků, zařízení a systémů v oblasti průmyslové automatizace, leteckého průmyslu a speciálních materiálů. Honeywell 22
 43. 43. asistentka | v.jurenova@chmellar.cz +420 606 084 922 | www.chmellar.cz Chmellar s.r.o.
 44. 44. › vysoce specializované podniky s výjimečným produktem, pro které je český trh malý a Rusko a SNS vnímá jako strategickou příležitost. › outsourcing prodeje a marketingu na trzích východní Evropy a Střední Asie, › vyhledání a získání zákazníků, vytvoření distribuční sítě, marketing. Chmellar s.r.o. 23
 45. 45. jednatelka | eva.komarkova@in-eko.cz +420 777 744 977 | www.in-eko.cz IN-EKO TEAM s.r.o.
 46. 46. › dodavatele technologických celků, výrobní firmy, které potřebují řešit čistotu vody. › zařízení pro komunální a průmyslové čistírny odpadních vod, technologické celky ČOV. IN-EKO TEAM s.r.o. 24
 47. 47. jednatel | stepan.mastny@seznam.cz +420 601 367 256 | www.manergomont.cz Manergo Mont s.r.o.
 48. 48. › zákazníky a partnery, kteří nám umožní přiblížit se našim vizím nezávislosti. › jsme montážní firma zaměřená na zdroje vytápění, › naší vizí je „být maximálně soběstačný a nezávislý na dodavatelích energií“. Manergo Mont s.r.o. 25
 49. 49. projektant | matejek@mistralenergy.cz +420 777 102 207 | www.mistralenergy.cz Mistral ENERGY, spol. s r.o.
 50. 50. › nové technologie OZE, › partnery pro realizaci OZE, › investory a zájemnce o OZE. › aplikaci nových technologií OZE v praxi, › monitorování a vyhodnocení efektivnosti OZE, › vypracování projektových dokumentací a energetických auditů pro aplikaci OZE. Mistral ENERGY, spol. s r.o. 26
 51. 51. divize Energo | jakub.mracek@nwt.cz +420 725 761 115 | www.nwt.cz NWT a.s.
 52. 52. › spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů energie, › obchodní příležitosti. › výstavbu fotovoltaických elektráren na klíč (FVE), › akumulaci energie do baterií, › LED technologie. NWT a.s. 27
 53. 53. editelka | klanova@recetox.muni.cz +420 608 080 726 | www.recetox.muni.cz RECETOX, MU Brno (Centrum pro
 54. 54. › výzkumné partnery.› měření expozice toxických látek, › analýzu efektů a zdravotních rizik, › vizualizaci a analýzu environmentálních dat. RECETOX, MU Brno (Centrum pro 28
 55. 55. propagace | pavel.tucek@upol.cz +420 585 634 521 | www.rcptm.com
 56. 56. › spolupráci.› spolupráci. 29
 57. 57. Libor Vavera lv@regutec.com +420 725 930 515 | www.regutec.com, http://regutec-web.tridvajedna.cz REGUTEC s.r.o.
 58. 58. › nové zákazníky, › dodavatele nových technologií. › výrobu speciálních produktů na míru klienta, › společný vývoj nových výrobků. REGUTEC s.r.o. 30
 59. 59. Hloska | hloskova@techko.cz +420 602 596 292 | www.techko.cz Techko, spol. s r.o.
 60. 60. › partnery a investory, kteří chtějí používat zemní plyn pro nejrůznější výrobní účely, › provozovatele, kteří plánují konverzi kapalného nebo pevného paliva na zemní plyn, › všechny, kteří uvažují o provozování domovních blokových kotelen, moderních kongeneračních. › analýzu a kompletní poradenství v oblasti využití zemního plynu, › návrh, projekční zpracování a podrobnou technickou dokumentaci pro výstavbu regulačních stanic všech velikostí, › výrobu, dodávku a montáž technologických zařízení používajících zemní plyn, včetně uvedení do provozu, zaškolení a servisu. Techko, spol. s r.o. 31
 61. 61. Michal t michal.klacko@trashout.me +421 915 474 294 | www.trashout.me TrashOut
 62. 62. › partnery, kteří likvidují černé skládky, › partnery, kteří nabízí objednávky odvozu elektroodpadu, nábytku a pronájem kontejneru, › partnery, kteří mají problémy s lidmi, kteří si stěžuji že jim nebyla vyvezena nádoba, přičemž ta byla v době vývozu uzamčena, nebo jinak nepřístupná. › mobilní aplikaci na monitorování černých skládek, › mobilní aplikaci na objednávání odvozu nadrozměrného odpadu, › interní systém pro odpadové společnosti pro zaznamenávání incidentu po dobu sběru odpadu. TrashOut 32
 63. 63. martin.simo@vtpup.cz +420 739 329 981 | www.vyzkumprofirmy.cz
 64. 64. › partnery pro praktické testování nových metod, › partnery pro společný výzkum. › nové technologie čištění vod, › špičkové výzkumné zázemí a know-how, › dlouholeté zkušenosti (R&D, EU projekty). 33
 65. 65. Radek Prchal prchal@vodnisklo.cz +420 602 589 851 | www.vodnisklo.cz
 66. 66. › spolupráci ve využití našich produktů, › dodavatele technologií pro zpracování odpadů a čištění vod. › pojiva pro zpracování odpadů (popílků) z tepláren, spaloven apod., › materiály pro úpravu a čištění odpadních vod. 34
 67. 67. T. G. Masaryka, v.v.i. stanislav_juran@vuv.cz +420 541 126 322 | www.vuv.cz
 68. 68. › spolupracující organizaci pro společnou přípravu projektů na ochranu vod se zaměřením na problematiku modelování plošných zdrojů znečištění a podzemních vod. › spolupráci při projektech na ochranu kvality a zlepšení jakosti vod. T. G. Masaryka, v.v.i. 35
 69. 69. Mirko Dohnal jednatel | dohnal@zena-membranes.cz +420 604 821 310 | www.zena-membranes.cz Zena s.r.o.
 70. 70. › partnery na společný vývoj zařízeni pro řešení ekologických problémů, › partnery pro výrobu zařízení založených na membránách, např. filtraci vody. › membrány s póry asi 0.1 mikronu vhodné pro mikrofiltraci a kontaktory, › plastické výměníky tepla, › fotokatalytické reaktory např. pro dekontaminaci spodních vod. Zena s.r.o. 36

×