Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
14:30–15:00 příchod hostů
15:00–15:45 představovací kolečka
15:45–16:00 přestávka
16:00–16:45 představovací kolečka
16:45–...
20 GoodRequest
21 GreenVilleservices.r.o.
22 Honeywell
23 Chmellars.r.o.
24 IN-EKOTEAMs.r.o.
25 ManergoMonts.r.o.
26 Mistr...
Martin Hausenblas
jednatel | martin.hausenblas@liftago.com
+420 608 608 100 | www.liftago.com
ADLER iTech, s.r.o.
› Ios a android senior
programátory, investory,
spolupracovníky v oboru
sales, startup, virální
marketing, partnery pro
sp...
ARW s.r.o.
specialista v OH | juzova@arw-recycling.cz
+420 733 373 500 | www.arw-recycling.cz
› nové partnery a příležitosti.› poradenství v odpadovém
hospodářství s důrazem na
úspory,
› outsourcing v odpadovém
hospo...
Karel
jednatel | ploteny@asio.cz
+420 602 780 294 | www.asio.cz
ASIO spol. s r.o.
› zajímavé náměty pro
uvedení do praxe v oblasti
práce s vodou, vzduchem a
energiemi.
› realizaci akcí,
› spolupráci na vý...
+420 777 118 080 | www.filtrace.com
› firmy, které zpracovávají
odpadovou vodu a kapalné
odpady,
› potenciální zákazníky.
› výrobu filtračních systémů,
› konz...
Mirko
| cernak@physics.muni.cz
+420 549 491 446 | www.ceplant.cz
CEPLANT, MU Brno
› nové průmyslové partnery,
› nové příležitosti pro
aplikaci plazmových
technologií,
› nové vědecké výzvy.
› plasmové modi...
Marek
marek.gancarcik@czechbio.org
+420 733 784 755 | www.czechbio.org
CzechBio
› zájemce o měření, služby
nebo poskytování těchto
služeb,
› zájemce o spolupráci.
› databáze přístrojů a služeb
v oblasti...
| zmeskal.o@czechglobe.cz
+420 511 192 229 | www.czechglobe.cz
CzechGlobe (Centrum
AV .)
› partnery pro společnou
účast v projektech (TAČR,
FP7, inovační vouchery
apod.),
› inovace v oblasti globální
změny a ada...
v a v | ter@cbeng.cz
+420 515 554 510, +420 602 543 302 | www.cbeas.cz
Blansko Engineering, a.s.
› spolupráci s provozovateli
vodních elektráren,
› spolupráci s centrem
výzkumu nových
environmentálních
technologií,
› no...
Project Manager | ales@djengo.net
+420 602 220 338 | www.djengo.cz
Djengo CZ
› potenciální partnery,
› networking.
› řešení pro zlepšení dopravy
zaměstnanců do
společnosti,
› úsporu nákladů na
parkov...
| miroslav.kubasek@gmail.com
+420 777 176 674 | www.zmapujto.cz
o.s.
› partnery pro nové projekty.› monitoring životního
prostředí s využitím
mobilních technologií,
› sběr dat – crowdsourcing...
Kinc
kinc@envipartner.cz
+420 775 571 543 | www.envipartner.cz
ENVIPARTNER, s.r.o.
› obchodní partnery,
› investiční záměry,
› partnery pro výzkum a
vývoj.
› povodňové a havarijní
plány,
› GIS a mapové apl...
| sekretariat@envi-pur.cz
+420 381 203 224 | www.envi-pur.cz
ENVI-PUR, s.r.o.
› nové obchodní partnery.› moderní technologie pro
úpravu a čištění odpadní
vody.
ENVI-PUR, s.r.o.
14
jednatel | simacek@envites.cz
+420 602 366 767 | www.envites.cz
ENVITES, spol. s r.o.
› navazující technologie na
hydroseparaci v těžebním
a zpracovatelském
průmyslu,
› navazující technologie na
hydroseparaci...
jednatel | radek.janousek@enviweb.cz
+420 777 176 675 | www.enviweb.cz
EnviWeb s.r.o.
› partnery se zájmem o
propagaci v oboru životního
prostředí.
› propagaci firem a jejich
inovativních řešení pro
životní p...
| ambroz@fortex-ags.cz
+420 602 537 181 | www.fortex-ags.cz
Fortex-AGS a.s.
› spolupráci jak doma tak v
zahraničí.
› čistírny odpadních vod na
biologickém principu
čištění,
› ropné separátory,
› aer...
Pavel Zamazal
Odd | zamazal@fosfa.cz
+421 737 205 082 | www.fosfa.cz
Fosfa
› spolupráci na poli
čistších technologií a
efektivního využívání
odpadů.
› podporu při spolupráci,
uplatnění technologie ...
Pavel Franc
| pavel.franc@aksikola.cz
+421 608 362 596 | www.aksikola.cz
Frank Bold Partners
› společnosti se zájmem o
vytvoření a testování produktu
due dilligence v oblasti práva
životního prostředí,
› zájemce o s...
jednatel | hello@goodrequest.com
+421 911 750 750
GoodRequest
› partnery v odpadovém
hospodářství, kteří pracují
se samosprávami.
› mobilní řešení pro
odpadový průmysl a
samosprávy.
Go...
jednatelka | greenville@greenville.cz
+420 606 658 099 | www.greenville.cz
GreenVille service s.r.o.
› výrobce a dodavatele
tuzemských materiálů a
produktů vhodných pro náš
obor.
GreenVille service s.r.o.
› realizaci zelený...
Director of Engineering ACS | leos.dvorak@honeywel.com
+420 602 341 035 | www.honeywell.com
Honeywell
› vývoj v oblasti solárních
ohřívačů vody
› spolupráci v oblasti
optimalizace tepelných
čerpadel
› spolupráci v oblasti
op...
asistentka | v.jurenova@chmellar.cz
+420 606 084 922 | www.chmellar.cz
Chmellar s.r.o.
› vysoce specializované
podniky s výjimečným
produktem, pro které je
český trh malý a Rusko a
SNS vnímá jako
strategickou ...
jednatelka | eva.komarkova@in-eko.cz
+420 777 744 977 | www.in-eko.cz
IN-EKO TEAM s.r.o.
› dodavatele technologických
celků, výrobní firmy, které
potřebují řešit čistotu vody.
› zařízení pro komunální a
průmyslo...
jednatel | stepan.mastny@seznam.cz
+420 601 367 256 | www.manergomont.cz
Manergo Mont s.r.o.
› zákazníky a partnery, kteří
nám umožní přiblížit se
našim vizím nezávislosti.
› jsme montážní firma
zaměřená na zdroje
v...
projektant | matejek@mistralenergy.cz
+420 777 102 207 | www.mistralenergy.cz
Mistral ENERGY, spol. s r.o.
› nové technologie OZE,
› partnery pro realizaci OZE,
› investory a zájemnce o OZE.
› aplikaci nových technologií
OZE v pr...
divize Energo | jakub.mracek@nwt.cz
+420 725 761 115 | www.nwt.cz
NWT a.s.
› spolupráci v oblasti
obnovitelných zdrojů
energie,
› obchodní příležitosti.
› výstavbu fotovoltaických
elektráren na klí...
editelka | klanova@recetox.muni.cz
+420 608 080 726 | www.recetox.muni.cz
RECETOX, MU Brno (Centrum pro
› výzkumné partnery.› měření expozice toxických
látek,
› analýzu efektů a
zdravotních rizik,
› vizualizaci a analýzu
envir...
propagace | pavel.tucek@upol.cz
+420 585 634 521 | www.rcptm.com
› spolupráci.› spolupráci.
29
Libor Vavera
lv@regutec.com
+420 725 930 515 | www.regutec.com, http://regutec-web.tridvajedna.cz
REGUTEC s.r.o.
› nové zákazníky,
› dodavatele nových
technologií.
› výrobu speciálních
produktů na míru klienta,
› společný vývoj nových
...
Hloska
| hloskova@techko.cz
+420 602 596 292 | www.techko.cz
Techko, spol. s r.o.
› partnery a investory, kteří
chtějí používat zemní plyn pro
nejrůznější výrobní účely,
› provozovatele, kteří plánují
kon...
Michal
t michal.klacko@trashout.me
+421 915 474 294 | www.trashout.me
TrashOut
› partnery, kteří likvidují černé
skládky,
› partnery, kteří nabízí
objednávky odvozu
elektroodpadu, nábytku a
pronájem ko...
martin.simo@vtpup.cz
+420 739 329 981 | www.vyzkumprofirmy.cz
› partnery pro praktické
testování nových metod,
› partnery pro společný
výzkum.
› nové technologie
čištění vod,
› špičkov...
Radek Prchal
prchal@vodnisklo.cz
+420 602 589 851 | www.vodnisklo.cz
› spolupráci ve využití našich
produktů,
› dodavatele technologií pro
zpracování odpadů a čištění
vod.
› pojiva pro zpraco...
T. G. Masaryka, v.v.i.
stanislav_juran@vuv.cz
+420 541 126 322 | www.vuv.cz
› spolupracující organizaci
pro společnou přípravu
projektů na ochranu vod se
zaměřením na problematiku
modelování plošnýc...
Mirko Dohnal
jednatel | dohnal@zena-membranes.cz
+420 604 821 310 | www.zena-membranes.cz
Zena s.r.o.
› partnery na společný vývoj
zařízeni pro řešení
ekologických problémů,
› partnery pro výrobu
zařízení založených na
membr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Katalog 120 vteřin plus 25.9.2013

Katalog účastníků networkingové akce ze dne 25. 9. 2013. Zaměření bylo tentokrát "čisté a environmentální technologie".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog 120 vteřin plus 25.9.2013

 1. 1. 14:30–15:00 příchod hostů 15:00–15:45 představovací kolečka 15:45–16:00 přestávka 16:00–16:45 představovací kolečka 16:45– … networking + raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 | fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz | www.jic.cz
 2. 2. 20 GoodRequest 21 GreenVilleservices.r.o. 22 Honeywell 23 Chmellars.r.o. 24 IN-EKOTEAMs.r.o. 25 ManergoMonts.r.o. 26 MistralENERGY,spol.sr.o. 27 NWTa.s. 28 RECETOX,MUBrno 29 30 REGUTECs.r.o. 31 Techko,spol.sr.o. 32 TrashOut 33 Univerzita Olomouci 34 skloa.s. 35 T.G.Masaryka,v.v.i. 36 Zenas.r.o. 3 ADLERItech,s.r.o. 4 ARWs.r.o. 5 ASIO,spol.sr.o. 6 Filtrys.r.o. 7 CEPLANT,MUBrno 8 CzechBio 9 CzechGlobe 10 BlanskoEngineering,a.s. 11 DjengoCZ 12 o.s. 13 ENVIPARTNER,s.r.o. 14 ENVI-PUR,s.r.o. 15 ENVITES,spol.sr.o. 16 EnviWebs.r.o. 17 Fortex-AGSa.s. 18 Fosfa 19 FrankBold Partners Strana Firma Strana Firma
 3. 3. Martin Hausenblas jednatel | martin.hausenblas@liftago.com +420 608 608 100 | www.liftago.com ADLER iTech, s.r.o.
 4. 4. › Ios a android senior programátory, investory, spolupracovníky v oboru sales, startup, virální marketing, partnery pro spolupráci v oboru našeho zajmu, › zájemce o aplikaci. › aplikace pro objednaní taxi kdekoli na světě, › vývoj platformy integrující podporu dalších oblastí městské mobility, › podnikatelům zapojení do komunitního podnikaní v této oblasti. ADLER iTech, s.r.o. 3
 5. 5. ARW s.r.o. specialista v OH | juzova@arw-recycling.cz +420 733 373 500 | www.arw-recycling.cz
 6. 6. › nové partnery a příležitosti.› poradenství v odpadovém hospodářství s důrazem na úspory, › outsourcing v odpadovém hospodářství. ARW s.r.o. 4
 7. 7. Karel jednatel | ploteny@asio.cz +420 602 780 294 | www.asio.cz ASIO spol. s r.o.
 8. 8. › zajímavé náměty pro uvedení do praxe v oblasti práce s vodou, vzduchem a energiemi. › realizaci akcí, › spolupráci na výzkumu v oblastech, › recyklaci vody a energie z vod. ASIO spol. s r.o. 5
 9. 9. +420 777 118 080 | www.filtrace.com
 10. 10. › firmy, které zpracovávají odpadovou vodu a kapalné odpady, › potenciální zákazníky. › výrobu filtračních systémů, › konzultace a návrh filtračního procesu, › kooperaci s dalšími technologickými firmami. 6
 11. 11. Mirko | cernak@physics.muni.cz +420 549 491 446 | www.ceplant.cz CEPLANT, MU Brno
 12. 12. › nové průmyslové partnery, › nové příležitosti pro aplikaci plazmových technologií, › nové vědecké výzvy. › plasmové modifikace materiálů, › fyzikální a chemickou diagnostiku materiálů, › kompletní vědecká řešení. CEPLANT, MU Brno 7
 13. 13. Marek marek.gancarcik@czechbio.org +420 733 784 755 | www.czechbio.org CzechBio
 14. 14. › zájemce o měření, služby nebo poskytování těchto služeb, › zájemce o spolupráci. › databáze přístrojů a služeb v oblasti biotechnologií, › vyhledávání obchodních a výzkumných partnerů, › členství v prestižní rostoucí biotechnologické asociaci. CzechBio 8
 15. 15. | zmeskal.o@czechglobe.cz +420 511 192 229 | www.czechglobe.cz CzechGlobe (Centrum AV .)
 16. 16. › partnery pro společnou účast v projektech (TAČR, FP7, inovační vouchery apod.), › inovace v oblasti globální změny a adaptace. › expertizy, › přístup k infrastruktuře, › spolupráci na společných projektech. CzechGlobe (Centrum AV .) 9
 17. 17. v a v | ter@cbeng.cz +420 515 554 510, +420 602 543 302 | www.cbeas.cz Blansko Engineering, a.s.
 18. 18. › spolupráci s provozovateli vodních elektráren, › spolupráci s centrem výzkumu nových environmentálních technologií, › nové technologie a materiály pro použití v hydraulických strojích. › rehabilitace a modernizace stávajících zařízení vodních elektráren a hydraulických staveb, › zvyšování parametrů hydraulických strojů, › snižování negativního vlivu na životní prostředí. Blansko Engineering, a.s. 10
 19. 19. Project Manager | ales@djengo.net +420 602 220 338 | www.djengo.cz Djengo CZ
 20. 20. › potenciální partnery, › networking. › řešení pro zlepšení dopravy zaměstnanců do společnosti, › úsporu nákladů na parkovací místa, › zlepšení společenské odpovědnosti vaší firmy. Djengo CZ 11
 21. 21. | miroslav.kubasek@gmail.com +420 777 176 674 | www.zmapujto.cz o.s.
 22. 22. › partnery pro nové projekty.› monitoring životního prostředí s využitím mobilních technologií, › sběr dat – crowdsourcing, › veřejně prospěšné projekty. o.s. 12
 23. 23. Kinc kinc@envipartner.cz +420 775 571 543 | www.envipartner.cz ENVIPARTNER, s.r.o.
 24. 24. › obchodní partnery, › investiční záměry, › partnery pro výzkum a vývoj. › povodňové a havarijní plány, › GIS a mapové aplikace, › interaktivní e-learning. ENVIPARTNER, s.r.o. 13
 25. 25. | sekretariat@envi-pur.cz +420 381 203 224 | www.envi-pur.cz ENVI-PUR, s.r.o.
 26. 26. › nové obchodní partnery.› moderní technologie pro úpravu a čištění odpadní vody. ENVI-PUR, s.r.o. 14
 27. 27. jednatel | simacek@envites.cz +420 602 366 767 | www.envites.cz ENVITES, spol. s r.o.
 28. 28. › navazující technologie na hydroseparaci v těžebním a zpracovatelském průmyslu, › navazující technologie na hydroseparaci v chemickém průmyslu, › nové technologie v oblasti čištění a úpravy vod v průmyslu. › zařízení pro úpravu a čištění vod v průmyslu, › kalolisy – zařízení pro hydroseparaci, › zařízení dle vlastního know-how a vlastní výroby. ENVITES, spol. s r.o. 15
 29. 29. jednatel | radek.janousek@enviweb.cz +420 777 176 675 | www.enviweb.cz EnviWeb s.r.o.
 30. 30. › partnery se zájmem o propagaci v oboru životního prostředí. › propagaci firem a jejich inovativních řešení pro životní prostředí, › pomoc s uvedením na trh. EnviWeb s.r.o. 16
 31. 31. | ambroz@fortex-ags.cz +420 602 537 181 | www.fortex-ags.cz Fortex-AGS a.s.
 32. 32. › spolupráci jak doma tak v zahraničí. › čistírny odpadních vod na biologickém principu čištění, › ropné separátory, › aerační systémy. Fortex-AGS a.s. 17
 33. 33. Pavel Zamazal Odd | zamazal@fosfa.cz +421 737 205 082 | www.fosfa.cz Fosfa
 34. 34. › spolupráci na poli čistších technologií a efektivního využívání odpadů. › podporu při spolupráci, uplatnění technologie v praxi. Fosfa 18
 35. 35. Pavel Franc | pavel.franc@aksikola.cz +421 608 362 596 | www.aksikola.cz Frank Bold Partners
 36. 36. › společnosti se zájmem o vytvoření a testování produktu due dilligence v oblasti práva životního prostředí, › zájemce o společný marketing produktu due dilligence v oblasti životního prostředí. › specializaci v oblasti práva životního prostředí, právní podporu inženýringu v povolovacích řízeních, právní audity provozu a due diligence projektů z hlediska práva životního prostředí, › expertizu vyplývající z dlouhodobého působením v oblasti regulovaných odvětví (energetika, obnovitelné zdroje…), › právní podporu inovativního podnikání (startupy, investice do inovativních projektů, spolupráce s univerzitami, zajištění duševního vlastnictví). Frank Bold Partners 19
 37. 37. jednatel | hello@goodrequest.com +421 911 750 750 GoodRequest
 38. 38. › partnery v odpadovém hospodářství, kteří pracují se samosprávami. › mobilní řešení pro odpadový průmysl a samosprávy. GoodRequest 20
 39. 39. jednatelka | greenville@greenville.cz +420 606 658 099 | www.greenville.cz GreenVille service s.r.o.
 40. 40. › výrobce a dodavatele tuzemských materiálů a produktů vhodných pro náš obor. GreenVille service s.r.o. › realizaci zelených střech, střešních zahrad a vertikálních ozeleněných stěn. 21
 41. 41. Director of Engineering ACS | leos.dvorak@honeywel.com +420 602 341 035 | www.honeywell.com Honeywell
 42. 42. › vývoj v oblasti solárních ohřívačů vody › spolupráci v oblasti optimalizace tepelných čerpadel › spolupráci v oblasti optimalizace a řízení komplexních systémů obnovitelných zdrojů energie. › testování tepelných čerpadel a jejich komponent, › design a výrobu výrobků, zařízení a systémů v oblasti průmyslové automatizace, leteckého průmyslu a speciálních materiálů. Honeywell 22
 43. 43. asistentka | v.jurenova@chmellar.cz +420 606 084 922 | www.chmellar.cz Chmellar s.r.o.
 44. 44. › vysoce specializované podniky s výjimečným produktem, pro které je český trh malý a Rusko a SNS vnímá jako strategickou příležitost. › outsourcing prodeje a marketingu na trzích východní Evropy a Střední Asie, › vyhledání a získání zákazníků, vytvoření distribuční sítě, marketing. Chmellar s.r.o. 23
 45. 45. jednatelka | eva.komarkova@in-eko.cz +420 777 744 977 | www.in-eko.cz IN-EKO TEAM s.r.o.
 46. 46. › dodavatele technologických celků, výrobní firmy, které potřebují řešit čistotu vody. › zařízení pro komunální a průmyslové čistírny odpadních vod, technologické celky ČOV. IN-EKO TEAM s.r.o. 24
 47. 47. jednatel | stepan.mastny@seznam.cz +420 601 367 256 | www.manergomont.cz Manergo Mont s.r.o.
 48. 48. › zákazníky a partnery, kteří nám umožní přiblížit se našim vizím nezávislosti. › jsme montážní firma zaměřená na zdroje vytápění, › naší vizí je „být maximálně soběstačný a nezávislý na dodavatelích energií“. Manergo Mont s.r.o. 25
 49. 49. projektant | matejek@mistralenergy.cz +420 777 102 207 | www.mistralenergy.cz Mistral ENERGY, spol. s r.o.
 50. 50. › nové technologie OZE, › partnery pro realizaci OZE, › investory a zájemnce o OZE. › aplikaci nových technologií OZE v praxi, › monitorování a vyhodnocení efektivnosti OZE, › vypracování projektových dokumentací a energetických auditů pro aplikaci OZE. Mistral ENERGY, spol. s r.o. 26
 51. 51. divize Energo | jakub.mracek@nwt.cz +420 725 761 115 | www.nwt.cz NWT a.s.
 52. 52. › spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů energie, › obchodní příležitosti. › výstavbu fotovoltaických elektráren na klíč (FVE), › akumulaci energie do baterií, › LED technologie. NWT a.s. 27
 53. 53. editelka | klanova@recetox.muni.cz +420 608 080 726 | www.recetox.muni.cz RECETOX, MU Brno (Centrum pro
 54. 54. › výzkumné partnery.› měření expozice toxických látek, › analýzu efektů a zdravotních rizik, › vizualizaci a analýzu environmentálních dat. RECETOX, MU Brno (Centrum pro 28
 55. 55. propagace | pavel.tucek@upol.cz +420 585 634 521 | www.rcptm.com
 56. 56. › spolupráci.› spolupráci. 29
 57. 57. Libor Vavera lv@regutec.com +420 725 930 515 | www.regutec.com, http://regutec-web.tridvajedna.cz REGUTEC s.r.o.
 58. 58. › nové zákazníky, › dodavatele nových technologií. › výrobu speciálních produktů na míru klienta, › společný vývoj nových výrobků. REGUTEC s.r.o. 30
 59. 59. Hloska | hloskova@techko.cz +420 602 596 292 | www.techko.cz Techko, spol. s r.o.
 60. 60. › partnery a investory, kteří chtějí používat zemní plyn pro nejrůznější výrobní účely, › provozovatele, kteří plánují konverzi kapalného nebo pevného paliva na zemní plyn, › všechny, kteří uvažují o provozování domovních blokových kotelen, moderních kongeneračních. › analýzu a kompletní poradenství v oblasti využití zemního plynu, › návrh, projekční zpracování a podrobnou technickou dokumentaci pro výstavbu regulačních stanic všech velikostí, › výrobu, dodávku a montáž technologických zařízení používajících zemní plyn, včetně uvedení do provozu, zaškolení a servisu. Techko, spol. s r.o. 31
 61. 61. Michal t michal.klacko@trashout.me +421 915 474 294 | www.trashout.me TrashOut
 62. 62. › partnery, kteří likvidují černé skládky, › partnery, kteří nabízí objednávky odvozu elektroodpadu, nábytku a pronájem kontejneru, › partnery, kteří mají problémy s lidmi, kteří si stěžuji že jim nebyla vyvezena nádoba, přičemž ta byla v době vývozu uzamčena, nebo jinak nepřístupná. › mobilní aplikaci na monitorování černých skládek, › mobilní aplikaci na objednávání odvozu nadrozměrného odpadu, › interní systém pro odpadové společnosti pro zaznamenávání incidentu po dobu sběru odpadu. TrashOut 32
 63. 63. martin.simo@vtpup.cz +420 739 329 981 | www.vyzkumprofirmy.cz
 64. 64. › partnery pro praktické testování nových metod, › partnery pro společný výzkum. › nové technologie čištění vod, › špičkové výzkumné zázemí a know-how, › dlouholeté zkušenosti (R&D, EU projekty). 33
 65. 65. Radek Prchal prchal@vodnisklo.cz +420 602 589 851 | www.vodnisklo.cz
 66. 66. › spolupráci ve využití našich produktů, › dodavatele technologií pro zpracování odpadů a čištění vod. › pojiva pro zpracování odpadů (popílků) z tepláren, spaloven apod., › materiály pro úpravu a čištění odpadních vod. 34
 67. 67. T. G. Masaryka, v.v.i. stanislav_juran@vuv.cz +420 541 126 322 | www.vuv.cz
 68. 68. › spolupracující organizaci pro společnou přípravu projektů na ochranu vod se zaměřením na problematiku modelování plošných zdrojů znečištění a podzemních vod. › spolupráci při projektech na ochranu kvality a zlepšení jakosti vod. T. G. Masaryka, v.v.i. 35
 69. 69. Mirko Dohnal jednatel | dohnal@zena-membranes.cz +420 604 821 310 | www.zena-membranes.cz Zena s.r.o.
 70. 70. › partnery na společný vývoj zařízeni pro řešení ekologických problémů, › partnery pro výrobu zařízení založených na membránách, např. filtraci vody. › membrány s póry asi 0.1 mikronu vhodné pro mikrofiltraci a kontaktory, › plastické výměníky tepla, › fotokatalytické reaktory např. pro dekontaminaci spodních vod. Zena s.r.o. 36

×